Torsdag d. 6. nov. 2014 kl. 19.30 på Naturhistorisk Museum
(Bygning 1141 i BioX-lokalerne)
 

Foruden badestrande er Kreta nok bedst kendt for Knossos og Samariakløften, men den store, græske middelhavsø rummer naturligvis mange andre seværdig-heder, hvoraf flere faktisk er mindst lige så interessante som de to i overskriften nævnte.

kreta aredena
Aredena-kløften er et godt eksempel på en af de mere vanskeligt tilgængelige kløfter. Foto: S. Højager.


Mange stier på Kreta forløber i bunden af dybe slugter, der samtidig fungerer som refugier for sjældne plantearter; der er således fundet mere end 1.600 plantearter på Kreta, hvoraf ikke mindre end 171 er endemiske. Det er derfor oplagt især at rette fokus mod disse slugter, men ikke alle er bestemt lige lettilgængelige.

Hanne & Søren Højager besøgte i april-maj 2014 syv af de mest berømte slugter samt en række andre naturområder på Kreta, og det er indtryk herfra, der er aftenens emne. Foredraget vil blive ledsaget af billeder fra de 14 dage, turen varede.

kreta dracunculus vulgaris
Dragehoved (Dracunculus vulgaris) er vidt udbredt på Kreta. Foto: S. Højager.