Torsdag d. 28. marts 2019 kl. 19.30 på Naturhistorisk Museum

(Bygning 1141 i BioX-lokalerne)


Tom Nygaard Kristensen fortæller og viser billeder fra en sommerfugletur til Azorerne sammen med Morten Mølgaard i sommeren 2017. Disse vulkanske øer langt ude i Atlanten har særprægede endemiske arter og underarter, der flyver under usædvanlige forhold.

2017 07 28 azorerne tomnygaard
Udsigt til frodig vegetation i et vulkankrater; Flores, 29. juli 2017.


Desuden fremvises billeder af den særlige vegetation, hvor specielt en hjemlig havebusk gror vildt overalt, samt diverse dyreliv, foruden folk og fæ. Mødet afvikles som et fællesmøde med Aarhus Entomologklub.

2017 08 02 azorerne tomnygaard1
Madeira-murfirben (Teira dugesii), denne art er indført fra Madeira til Azorerne; Faial, 2. aug. 2017.

2017 08 02 azorerne tomnygaard2
Orange høsommerfugl (Colias croceus), øverst en han, nederst en hun; Faial, 2. aug. 2017.


 

Lørdag d. 16. marts 2019 - Møde på Aarhus Universitet

(Auditorium E, Bygning 1531, Matematisk Institut)

   

27/2 Breaking News: Interessen for at deltage har været stor, og det er heldigvis lykkedes os at skaffe et større auditorium, nemlig auditorium E, Bygning 1531 på Matematisk Institut, dvs. samme etage som hidtil annonceret. Det gør, at der stadig er mulighed for at tilmelde sig på følgende link: https://events.au.dk/temadag

Husk at deltagelse i temadagen er gratis, men ønsker du at deltage i den efterfølgende fællesspisning, kræver det tilmelding til Eva Kullberg, se nederst på denne side.


Program

Kl.: 13.00-13.10: Velkomst

Kl.: 13.10-13.40: Rasmus Ejrnæs: Hvad er biodiversitet?

Kl.: 13.40-14.05: Thor Hjarsen: Dansk naturbeskyttelse – ”røven af 4. division"

Kl.: 14.05-14.30: Trine Johnsen: Genopretning af artsdiversitet i vandløb

Kl.: 14.30-14.50: PAUSE m kaffe/te og kage

Kl.: 14.50-15.15: Peter Wind: Floraforbedring eller floraforfalskning

Kl.: 15.15-15.40: Jan Kjærgaard: Padder og krybdyr – truede dyr, skal vi udsætte eller lade dem klare sig selv?

Kl.: 15.40-16.05: Jan Nielsen: Kan udsætning af fisk understøtte Danmarks biodiversitet?

Kl.: 16.05-16.25: PAUSE

Kl.: 16.25-16.50: Egon Østergaard Skal vi (gen)udsætte fuglearter?

Kl.: 16.50-17.15: Niels Kanstrup: Er vildtpleje til gavn for Danmarks biodiversitet?

Kl.: 17.15-17.40: Morten D.D.: Er flytning en god idé?

Kl.: ca. 18.00: Buffet for de tilmeldte samt alle de foredragsholdere, der har tilmeldt sig.
   

Tilmelding til buffet - skal ske senest torsdag d. 7. marts til Eva Kullberg. Prisen (excl. drikkevarer der kan købes på stedet) er kr. 180,- som inden mødet indbetales på konto: reg.nr.: 1551, kontonr.: 5261031. Husk at angive navn. Evt. spørgsmål til:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , mobil 21698223.
     

Arrangører: Naturhistorisk Museum (NHMA); Dansk Ornitologisk Forening, Lokalafdelingen for Østjylland (DOF); Dansk Botanisk Forening, Jyllandskredsen (DBF); Jydsk Naturhistorisk Forening (JNF); Østjysk Biologisk Forening (ØBF); Foreningen til Svampekundskabens Fremme; Danmarks Naturfredningsforening, Aarhus-afdelingen (DN).

 

Torsdag den 28. febr. 2019 kl. 19.30 på Naturhistorisk Museum

(Bygning 1141 i BioX-lokalerne)

 
Valg af bestyrelse m.m.

Danske Banks hvidvaskningsskandaler har pt. ramt ØBF hårdt på økonomien. Nærmere orientering på generalforsamlingen.


Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Formanden aflægger beretning
3. Kassereren aflægger beretning
4. Forslag fra medlemmerne
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
6. Eventuelt

Forslag til dagsorden indsendes senest 15. febr. til Jørgen Terp Laursen.

Som meddelt i det senest mailede nyhedsbrev har formanden fremsat forslag til modernisering af ØBF's love, som du kan se via: KLIK HER 

ØBF's hidtil gældende love kan du finde via Gejrfuglen's øverste bjælke: KONTAKT > ØBF's love  

Efter generalforsamlingen vil formand Jørgen Terp Laursen fortælle om Projekt Rød Glente i Østjylland i 2018. Du er også velkommen med et lille indlæg - i givet fald kontakt JTL.

2018 oerting jtlaursen
Rød glente (Milvus milvus) ved Ørting, sommeren 2018. Foto: Jørgen Terp Laursen.

 

Tirsdag d. 29. jan. 2019 kl. 19.30 på Naturhistorisk Museum

(Bygning 1141 i BioX-lokalerne)


Aftenens foredragsholder, Christian A. Jensen, besøgte i februar 2017 Ghana i fjorten dage med ophold i en række af landets  nationalparker, fra kystlaguner over regnskov til tørre buskstepper.

Ghana er et af de vestafrikanske lande, hvor mange af vore hjemmehørende ynglefugle tilbringer vinteren. Fuglefaunaen er righoldig og varieret, det lykkedes bl.a. at opleve ni arter biædere, elleve arter isfugle og ikke mindst Ghanas ”kronjuvel”, gulhovedet kragedrossel (engelsk: white-necked rockfowl), i skumringen ved klippehulerne ved Bonkuro.

2017 ghana chrjensen
Gulhovedet kragedrossel (Picathartes gymnocephalus). Foto: Chr. A. Jensen.


Foredraget afholdes i samarbjede med DOF Østjylland.


Referencer

Wikipedia, [2018]: White-necked rockfowl - en.wikipedia.org 

 

Torsdag d. 6. dec. 2018, kl. 19.30 på Naturhistorisk Museum

(Bygning 1141 i BioX-lokalerne)


Mødet afholdes som tidligere år med hygge, gløgg og guf;)

På ØBF's julemøde kan du vise billeder (max. 50/person) og fortælle (max. 15 min./person) om dine store eller små naturoplevelser fra ind- eller udland i året der gik. Ønsker du blot at fortælle om en naturoplevelse, skal du heller ikke ikke holde dig tilbage.

Find desuden dine allerbedste fotos fra 2018 frem til konkurrencen (se nedenfor) og mail dem senest d. 3/12 til Søren Brandt ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ), som står for mødet. 

julemoede oebf

Regler for deltagelse i ØBFs fotokonkurrence

- Man kan kun deltage i konkurrencen med digitale billeder. Kun billeder taget i det år, hvor fotokonkurrencen afvikles, kan deltage i konkurrencen – det gælder også for billeder taget i udlandet.

- Kun medlemmer kan deltage i fotokonkurrencen, og man kan maximalt deltage med tre billeder i hver kategori.

- Kategorierne er ”billeder med øjne”, ”billeder uden øjne” og ”sjove billeder”.

- Billeder i kategorien ”sjove billeder” skal indeholde elementer af natur og/eller dyr, men ikke mennesker uden relation til naturelementer.

- Vinderbilledet i hver kategori modtager en præmie, hver deltager kan dog max. vinde én præmie. ØBF fremsender ikke gevinster vundet i fotokonkurrencen. Ifald man ikke kan modtage sine eventuelle gevinster på mødet, må man kontakte bestyrelsen mht. afhentning af disse.

- Ikke rettidigt afhentede gevinster tilfalder ØBF.

Velkommen til et hyggeligt julemøde!

 
More Articles...