Torsdag d. 8. dec. 2016, kl. 19.30 på Naturhistorisk Museum

(Bygning 1141 i BioX lokalerne)


Mødet afholdes som tidligere år med hygge, gløgg og guf.

Find dine bedste fotos frem til konkurrencen og send dem til Søren Brandt senest d. 30/11 ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ), som står for mødet. Der er også mulighed for at fremvise billeder (max 50/person), og hvis du gerne vil fortælle om en naturoplevelse, skal du ikke holde dig tilbage.

julemoede oebf


Regler for deltagelse i ØBFs fotokonkurrence

- Man kan kun deltage i konkurrencen med digitale billeder. Kun billeder taget i det år, hvor fotokonkurrencen afvikles, kan deltage i konkurrencen – det gælder også for billeder taget i udlandet.

- Kun medlemmer kan deltage i fotokonkurrencen, og man kan maximalt deltage med tre billeder i hver kategori.

- Kategorierne er ”billeder med øjne”, ”billeder uden øjne” og ”sjove billeder”.

- Billeder i kategorien ”sjove billeder” skal indeholde elementer af natur og/eller dyr, men ikke mennesker uden relation til naturelementer.

- Vinderbilledet i hver kategori modtager en præmie, ØBF fremsender dog ikke gevinster vundet i fotokonkurrencen. Man må, ifald man ikke kan modtage sine eventuelle gevinster på mødet, kontakte bestyrelsen mht. afhentning af disse.

- Ikke rettidigt afhentede gevinster tilfalder ØBF.

   

  

Velkommen til et hyggeligt Julemøde!

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

 

Torsdag d. 17. nov. 2017 kl. 19.30 på Naturhistorisk Museum
(Bygning 1141 i BioX-lokalerne)  


Simon Bomholt (også kendt for sit arbejde med kortlægning af ulven i DK) vil fortælle om sine utrolige oplevelser med tigeren forskellige steder i Indien - specielt i delstaten Madhay Pradesh. Et spændende foredrag, krydret med hjorte, fugle og andre dyr. Simon medbringer noget af det fotoudstyr, han bruger på rejserne, og giver naturligvis gode rejsetips, som kan gøre det lettere at finde vej til den sjældne og sky tiger. Oplev en af verdens mest fascinerende dyrearter på en spændende aften – hvis du tør!

panthera tigris simonbomholt
Tigerfamilie slapper af i skyggen. Foto: Simon Bomholt.

 

Torsdag d. 27. okt. 2016 kl. 19.30 på Naturhistorisk Museum
(Bygning 1141 i BioX-lokalerne)


Marian Würtz Jensen har i årene fra 2003 til 2011 været på en række studieture, workshops og ferierejser i Finland, Estland og Letland, hvor hendes arbejde med EU-støttede LIFE-projekter har været grundlag for besøgene, mens paddearterne stor vandsalamander, løgfrø og strandtudse har været omdrejningspunkt for projekterne. Hovedtrækkene i projekterne vil blive omtalt, og der vil blive vist billeder af biologer på arbejde, landskaber, vandhuller, padder, insekter, sommerfugle, enkelte fugle samt en del planter. En del af billederne er taget af Henriette Bjerregaard, Marians kollega i Naturstyrelsen.

finland marianwjensen
Finsk sølandskab nær ved grænsen mod Rusland. 

 

Søndag d. 11. sept. 2016 kl. 10-16 fejres Naturhistorisk Museums 75 års fødselsdag


Vi håber, at mange ØBF-medlemmer og andre ”grønne folk” møder op til denne festdag på og ved museet. Med det meget flotte arbejde museet gør, i formidling af naturen og i kampen for bevarelse af biodiversiteten m.v., har de bestemt fortjent en meget stor tak. Det kan vi/I gøre ved deltagelse i dagens festligheder!

2016 nhma

 

Torsdag d. 8. sept. 201kl. 19.30 på Naturhistorisk Museum
(Bygning 1141 i BioX-lokalerne)


Det er ikke så længe side
n, at Gotland var på programmet i ØBF, og endnu kortere tid siden, at der var foredrag om pendanten, Öland. Men Gotland og Öland er simpelthen så fremragende ekskursionsmål, at vi vover pelsen med endnu et Gotlandsforedrag. Foredraget ledsages af billeder fra en tur i juni 2015, hvor Hanne & Søren Højager besøgte øen. 

2015 06 gotland shoejager
Gotlands absolut største orkidé, Fruesko; Gotland, juni 2015. Foto: S. Højager.


Når man har sagt Gotland, har man også sagt orkidéer, mange orkidéer. På vores tur så vi 21 arter, dog ikke alle i fuldt flor. Foruden orkidéerne vil det rige fugleliv og nogle af de mest markante kulturseværdigheder blive omtalt. Endvidere vil der blive fortalt om den helt specielle natur på naboøen Stora Karlsö, hvor det mest specielle nok er kolonierne med Lomvie og Alk.

2015 06 storakarlsoe shoejager
To alke umiddelbart efter parring; Stora Karlsö, juni 2015. Foto: S. Højager.

 
More Articles...