Torsdag den 5. dec. 2013, kl. 19.30 på Naturhistorisk Museum
(Bygning 1141 i BioX lokalerne)

julemoede oebf  
Søren Brandt står for mødet. En hyggeaften med gløgg, knas og billeder. Tag dine digitale fotos med og deltag i konkurrencerne om årets billeder i kate-gorierne: ”Billeder med øjne” (fx en fugl), ”Billeder uden øjne” (fx et landskab) og ”Sjove billeder”. Du må deltage med max. tre billeder i hver kategori. Billeder til konkurrencen mailes senest d. 1. dec. til: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Der er præmier til vinderne. Desuden må du vise max. 50 digitale billeder (tag dog gerne lidt ekstra med), og også gerne en lille videofilm eller fortælle om din ”Årets Oplevelse”.

 

Torsdag d. 14. nov. 2013, kl. 19.30 på Naturhistorisk Museum
(Bygning 1141 i BioX-lokalerne)


Allan Janniche har i årene 2005, 2007, 2008 og 2012 sammen med Lissi Skriver besøgt Uppland for at se og lytte efter ugler og spætter. Fire besøg i marts har hver været af en uges længde. Turene var ret forskellige såvel vejrmæsigt som fuglemæssigt. Men det er blevet til arter som spurveugle, perleugle, slagugle, lapugle, tretået spætte, gråspætte, lille flagspætte, urfugl og tjur, m.fl.

Vi besøger nogle fine lokaliteter, bl.a. i Färnebofjärdens Nationalpark, Fiby Urskog, Panseruddens Naturreservat på ugleruten mellem Harg og Knutby. Der vil desuden være et mindre indslag med dias fra en tur i maj 2004 til bl.a. Fiby Urskog og Färnebofjärden.

uppland fibyurskog allanjanniche
Tretået Spætte (Picoides tridactylus), Fiby Urskog. Foto: Allan Janniche.

uppland panserudden allanjanniche
Panseruddens Naturreservat, Uppland. Foto: Allan Janniche.

 

Torsdag d. 31. okt. 2013, kl. 19.30 på Naturhistorisk Museum
(Bygning 1141 i BioX-lokalerne)

   

Hanne og Søren Højager besøgte Mallorca i perioden 21/4-6/5 2013, ikke for at deltage i de legendariske grisefester, men for at se lidt på øens naturrigdomme. Det blev en stor oplevelse, specielt fuglemæssigt. Særlig ét område - s’Albufera - skiller sig ud som en superlokalitet, der kan minde lidt om Vejlerne, men er langt lettere tilgængeligt. Her er konstateret over 300 fuglearter, hvoraf hele 64 er ynglende. Øen byder endvidere på spændende bjerglokaliteter og store kulturrigdomme.

Søren Højager vil denne aften vise billeder fra turen.

mallorca 2013 shoejager
Silkehejre (Egretta garzetta), Mallorca 2013. Foto: Søren Højager.

 

Torsdag d. 12. sept. 2013, kl. 19.30 på Naturhistorisk Museum
(Bygning 1141 i BioX-lokalerne)

   

Denne aften får ØBF besøg af den kendte rovfugleforsker Kurt Storgaard, der fortæller om sine 40 år med kortlægning rovfuglenes yngleforhold i Sydjylland og især vil fokusere på duehøgen, en af de mest kontroversielle fuglearter i Danmark. Duehøgen har været genstand for forfølgelse i årtier. Men kan arten klare sig i Danmark, hvor der står jagtlige interesser på spil? Kurt Storgaard vil besvare dette og mange andre spørgsmål om de danske rovfuglearter. Der bliver muligvis også tid til at se lidt af en duehøg-film med Kurt Storgaard og Søren Ryge Pedersen.

vestjyllland finnbirkholmclausen
Duehøg (Accipiter gentilis) på rede i vestjysk granplantage. Foto: Finn Birkholm Clausen.

 

Torsdag d. 11. april 2013, kl. 19.30 i Medborgerhuset Toftebjerg, Them
(medborgerhusettoftebjerg.dk)

   
ØBF er blevet gjort opmærksom på dette arrangement:

Mark Desholm og Jens Muff Hansen: Hjælp! Ulven kommer!

Men hvad er ulven egentlig for et dyr? Hvilket forhold har vi mennesker haft til ulven gennem tiderne? Hvilke ulvekonflikter og løsninger på disse må vi forvente at skulle løse i fremtiden? Og vil vi igen kunne leve med ulven omkring os - denne gang uden frygt for, at vores husdyr - og vi selv - skal ende som ulvemad?

Entré: 50 kr.

Billetbestilling: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  - eller tlf: 89 70 28 70

ulfborg herred

 
More Articles...