Hvor har vi et særligt ansvar?

  
Temadag lørdag d. 3. marts 2012 i auditoriet på Naturhistorisk Museum Aarhus. Arrangører: Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Botanisk Forening, Dansk Ornitologisk Forening, Jydsk Naturhistorisk Forening og Østjysk Biologisk Forening. Der er gratis adgang til eftermiddagens foredrag:

   

13.00-13.05: VELKOMMEN

13.10-13.30: Rasmus Ejrnæs: Skarlagen vokshat findes!

13.30-13.50: Peter Wind: Variationen i den danske flora.

13.50-14.10: Allan Rydal Jensen: Snæblen - verdens dyreste fisk.

14.10-14.30: Erik Hammer: Danske Orkidé-forekomster af international betydning.

14.30-14.50: PAUSE

14.50-15.10: Tom Nygaard Kristensen: Nogle sommerfugle som Danmark har særlig betydning for.

15.10-15.30: Morten D. D. Hansen: Kystskrænternes sjældne natur.

15.30-15.50: Kent Olsen: Danmarks betydning for trækfugle.

15.50-16.10: Karsten Thomsen: Bøgen - en økologisk nøgleart.

16.10-16.30: PAUSE

16.30-16.50: Jan Kjærgaard: Markfirbenet - en art på grænsen af sin udbredelse.

16.50-17.10: Kaare Ebert: Skarven - en succeshistorie med store omkostninger for de vilde fisk.

17.10-17.30: Dorte K. Jensen: Ålegræs før og nu - årsager og sammenhænge.

17.30-18.00: Michael Stoltze: Har nationalparkerne en betydning?

     

Læs nærmere om de enkelte foredrag her.

    

Kl.: 18.20: Buffet for de tilmeldte samt alle foredragsholdere.

Tilmelding til buffet skal ske senest d. 24. februar til Eva Kullberg (mobilnr.: 21 69 82 23; e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ). Husk at oplyse navn og antal ved e-mail. Prisen (excl. drikkevarer, der kan købes på stedet) er kr. 160,- som inden mødet indbetales på reg.nr.: 5381, kontonr.: 0919003. Tilmeldingen er først gyldig, når indbetalingen er indgået. 

coregonus oxyrhynchus allanjensen

 

Torsdag d. 23. febr. 2012, kl. 19.30 på Sølyst

   

Foreløbig dagsorden:
 

1. Valg af dirigent

2. Formanden aflægger beretning

3. Kassereren aflægger beretning

4. Forslag fra medlemmerne

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen

6. Eventuelt.
 

Ad. punkt 4: Yderligere forslag til dagsordenen kan fremsendes til Søren Brandt: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Ad. punkt 5: ØBF mangler folk til bestyrelsen. Så det vil være fremragende, hvis du har tid og lyst til at være med.
   

Efter generalforsamlingen vil Jørgen Terp Laursen fortælle om sin tur til Polen i 2011.

2011 05 poland joergenterplaursen 2
Europæisk bison (Bison bonasus) i morgentåge. Foto: J. T. Laursen.

 

Torsdag d. 19. jan. 2012, kl. 19.30 på Sølyst
  

I perioden 1921-24 sejlede Achton Friis og Johannes Larsen med skibet Rylen rundt til de danske småøer. Sejladsen resulterede i det pragtfulde bogværk: ”De Danskes Øer”.

Noget af turen er netop blevet gentaget i samme båd, men denne gang med journalist Jørgen Flindt Pedersen og direktør for Johannes Larsen Museet, Erland Porsmose, som besætning. Indtryk fra sidstnævnte tur er formidlet via en række TV-udsendelser med særlig vægt på øernes sociale liv og udviklingspotentialer. Såvel disse populære TV-udsendelser som en række nye bøger med omtale af de danske småøer viser, at der fortsat er stor interesse for denne specielle del af Danmark.

romsoe soerenhoejager
Naturmæssigt er mange af de danske småøer helt specielle og meget forskellige. På Romsø ud for Hindsholm er det dådyrene, der sætter dagsordenen.
  

Spørgsmålet om, hvor mange øer, der så er i Danmark, kan ikke besvares entydigt. Det afhænger bl.a. af vind og vejr. Ikke engang antallet af beboede øer er der tjek på i Danmarks Statistik! Men antallet er stort, alene over 400 er navngivne, så der er nok at tage sig til for en naturinteresseret ø-entusiast.

Søren Højager vil give et indtryk af naturforholdene på omkring 40 danske småøer, med speciel fokus på øernes individuelle karakteristika. Foredraget ledsages af en række billeder fra de omtalte øer.

 

Torsdag d. 8. dec. 2011, kl 19.30 på Sølyst
  

Traditionen tro holder ØBF julemøde, hvor foreningen byder på gløgg og guf.

Der vil være lejlighed til at fremvise billeder fra årets naturoplevelser (max. 50 billeder pr. deltager; medbringes på USB eller DVD), og der afholdes konkurrence om årets bedste billeder. 
 

fotokonkurrence
 

Der konkurreres i tre kategorier og kun i egne digitalfotos:

1. Billeder med øjne
2. Billeder uden øjne
3. Sjove billeder

Man må højst deltage med tre billeder i hver kategori. Billeder til konkurrencen mailes senest d. 3. december til Philippe Provençal: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

  
Kom og vær med til en hyggelig aften!

 

Torsdag d. 17. nov. 2011, kl. 19.30 på Sølyst
  

Har du planer om at besøge Nordøstnorge, eller blot lyst til en oplevelse på Sølyst, så bør du overveje at møde op til dette foredrag. Denne aften kommer amatørfotograf Flemming Hørsted og øser af sin store viden om fugle og dyr set på i alt ni ture til Nordøstnorge i perioden 1973-2010.

Vi møder bjørn og jagtfalk på tæt hold og oplever lille-, mellem- og storkjove, endvidere havørn på jagt i fuglefjeldene m.m. Kom og se de smukke digitale billeder fra bl.a. Pasvikdalen, Varangerhalvøen og området ved Slettnes Fyr, og få tillige viden om rejseruter, transport, kortvalg, priser, overnatningsforhold, myggeplage o.a.

DOF-medlemmer er meget velkomne.

norge flemminghoersted
Nordlig blåhals (Luscinia svecica svecica) er lokalt almindelig i Nordøstnorge. Foto: Flemming Hørsted.

 
More Articles...