Publiceret d. 9. dec. 2016


Hermed offentliggøres vinderbillederne i ØBFs fotokonkurrence 2016. Tillykke til vinderne og glædelig jul til alle, vi ses igen i ØBF i det nye år! 

2016 lofoten norge ernsthjoellund
Billeder med øjne: To rider (Rissa tridactyla) i kamp; Lofoten, Norge, 2016. Foto: Ernst Hjøllund.

2016 01 klostermoelle jmaarbjerg
Billeder uden øjne: Isdannelse ved Klostermølle, Mossø, jan. 2016. Foto: Jens Maarbjerg.

2016 polen ernsthjoellund
Sjove billeder: Husskade (Pica pica); Polen 2016. Foto: Ernst Hjøllund.

 

Puliceret d. 2. okt. 2016

Jørgen Terp Laursen


Fredag d. 19. aug. 2016 så Anders og Mona Sørensen en meget stor fugl for enden af deres mark ved Tirstrup på Djursland. Fuglen svævede rundt over deres bolig, og senere samme aften fandt de deres store smukke svanegås (Anser cygnoides) plukket og næsten ædt. Dde sørgelige rester lå ved gåsens indhegning.

2016 08 19 tirstrup andersen
T.v.: Havørnen svæver over gården i Tirstrup. T.h.: Havørnen lister væk fra åstedet. Foto: A. og M. Sørensen 


Familien skriver endvidere: ”Søndag formiddag var vi ved at lukke høns og gæs ud, da vi møder denne fugl, hvor gåsen blev spist. Den sidder på jorden lige op ad vores udbygninger og kun 10-15 m fra os. Vi fulgte efter den og fik disse billeder af den”. De tyder på, at havørnen vendte tilbage for at æde mere af gåsen, men d
et hører virkelig til sjældenhederne, at havørne kommer så tæt på menneskes boliger og endda tager et så stort bytte som en svanegås.

2016 08 22 tirstrup andersen
Resterne af svanegåsen efter havørnens andet besøg. Foto: A. og M. Sørensen
 

Svanegåsen er på størrelse med en havørn. Den stammer oprindelig fra Japan og Østsibirien, og blev indført til Europa i 1700-tallet. I Danmark holdes den som tamgås. En voksen svanegås kan måle 92 cm og veje op til 5 kg, så umiddelbart synes man måske, der må have været en drabelig kamp mellem de to store fugle, men havørnen har haft det fortrin, at svanegåsen ikke kunne flyve, og at den næppe har haft kondition som en vild gås.

Vi må formode, at det er en af havørnene fra yngleparret ved Stubbe Sø, der har gæstet hønsegården. Men en undsluppen fugl fra fangenskab kan heller ikke udelukkes: Såvel Skandinavisk Dyrepark som Ree Park Ebeltoft Safari har havørne i fangenskab, og denne havørns tillidsfulde adfærd og valg af fangststed synes at pege i den retning.

Familien Sørensen har nu opsat et vildtkamera for om muligt at skaffe yderligere dokumentation, hvis havørnen skulle vende tilbage.

 

Publiceret d. 10. sept. 2016

Egon Krogsgaard


I min stue har jeg nogle store terrarier, og i et af dem går nogle Phelsuma klemmeri, en lille daggekko på knap 10 cm. Foderet består af frugtmos og levende smådyr. Når vejret tillader det, ketsjer jeg myg og andre insekter, som hældes i terrariet. Nogle falder ned på bunden, fordi vingerne er blevet ødelagt, men de fleste indfanges hurtigt af gekkoerne.

Gekkoerne kikker op, når jeg åbner, og når de ser plastbeholderen med foder i, er de klar til at æde. For nylig havde jeg fanget en lille husedderkop (Tegenaria domestica), som også blev smidt ind i terrariet. Der var dog ingen synlig aktivitet fra gekkoerne, så jeg gjorde klar til at gå igen. Edderkoppen var havnet i en tom underskål, den løb lidt, stoppede så og pressede sig op mod kanten.

Men så fandt en usædvanlig hændelse sted: Op fra bagsiden af underskålen dukker et andet dyr op, som også bor i terrariet, nemlig en bænkebider, formentlig en fuldvoksen glat bænkebider (Oniscus asellus). Bænkebiderne har levet i terrariet i flere år, de har ædt indmaden i de tykke bambuspinde for længst, og jeg har undret mig over, hvad de siden har levet af.

2016 ekrogsgaard
Den forulykkede husedderkop slæbes afsted. Foto: E. Krogsgaard. 

Bænkebideren løb målrettet hen mod edderkoppen, der var ca. halv så stor som den selv, og den så ud til at bide i edderkoppen, som forsøgte at løbe væk, men den nåede ikke langt, før den lå stille igen. Jeg spurtede op på 1. sal efter kameraet, og da jeg kom ned igen, var bænkebideren efter min bedste mening ved at æde et ben på edderkoppen, der lå som paralyseret, formentlig pga. de kvæstelser den havde fået af biddet, og næppe fordi mine bænkebidere er blevet giftige.

Efter nogen tid tog bænkebideren godt fat i edderkoppen og forsøgte at hive den baglæns op ad kanten. Til sidst lykkedes det, og bænkebideren sad halv-vejs gemt bag skålen, hvor den fortsatte sit festmåltid.

De mange beskadigede insekter samt fravær af anden føde har tilsyneladende påvirket mine bænkebidere fra stort set kun at være planteædende byttedyr til også at blive prædatorer.

PS: For at undgå at forrykke naturens gang, bliver mine bænkebidere aldrig lukket ud i det fri.