Publiceret d. 11. febr. 2019; senest opdateret d. 30. marts 2019

Søren Tolsgaard


Vinteren har været mild, og i dag var der sol fra en skyfri himmel. Vintergæk, eranthis og krokus myldrer frem og hassel står med udsprungne rakler. Februar er "det nye marts", hvor man stadig oftere må ud på gode dage, hvis man vil følge med i forårets komme.

2019 02 11 krekaer stolsgaard
Honningbier (Apis mellifera) og vintergækker (Galanthus nivalis) i Østergård Skov; 11. febr. 2019. Foto: S. Tolsgaard. 

Godt i læ i Østergård Skov ved Malling står nogle gammeldags bistader, hvor bierne kan flyve ud, når de har lyst, og det gør de gerne, når solen skinner i februar. I dag var talrige bier fremme, og flere fløj langt omkring, idet der ikke er fødekilder lige i nærheden. Nogle går til, hvis vejret pludselig slår om, jeg har et par gange tidligere set dem ligge døde på skovstiens sne, men i bedste fald kan de allerede være godt i gang med at indsamle pollen og nektar.

Det milde vejr fortsætter ifølge DMI de kommende dage, og så vil der blive flere blomster og insekter at se og fotografere.

2019 02 15 soelyst stolsgaard
Honningbi på rød hestehov (Petasites hyridus) og dobbeltbåndet svirreflue (Episyrphus balteatus) på eranthis; Sølyst, 15. febr. 2019. Foto: S. Tolsgaard.

2019 02 16 aabyhoj stolsgaard
Mørk jordhumle-dronning (Bombus terrestris) nyder solen; Åbyhøj, 16. febr. 2019. Foto: S. Tolsgaard.

2019 02 24 stolsgaard
Ø.tv. droneflue (Eristalis tenax), Åbyhøj; th. skovskarnbasse (Anoplotrupes stercorosus), Frijsendal. N.tv. hvidbrystet jordbi (Andrena vaga), Frijsendal; th. storplettet mariehøne (Coccinella magnifica), Frijsendal. Alle fotos: 24. febr. 2019, S. Tolsgaard.

2019 02 26 lojstrupskov stolsgaard
Citronsommerfugle (Gonepteryx rhami) i parring; Løjstrup Skov, 26. febr. 2019. Foto: S. Tolsgaard.   


Mens februar således overraskede positivt, blev marts langt hen ad vejen en våd og kølig affære, hvor foråret gik i stå, indtil den sidste uge i marts endelig bød på høj sol og masser af forårstegn.

2019 03 30 hestehaven vtolsgaard
Blå anemone (Hepatica nobilis) og det hvide c (Polygonia c-album); Kalø Hestehave, 30. marts 2019. Fotos: Viktor Lyby Tolsgaard. 

 

Publiceret d. 19. febr. 2019

Søren Tolsgaard
   

For nogle år siden skrev jeg om en truende tilgroning af hedeområdet i Ørsted Bakker og siden er tilgroningen kun taget til.

Udover den i 2013 anlagte mountainbike-rute, der snor sig lige udenom det åbne område, er nu opsat et jagttårn med fin udsigt over heden; det skader vel næppe naturen, men værre er, at det medfører utilsigtede efterladenskaber i form af øldåser m.v.

2019 02 18 oersted stolsgaard1
Udsigt mod nord over Ørsted Bakkers centrale hedeområde med det nyopsatte jagttårn.


Hedelyngen er nu stort set forsvundet i hedens vestlige del og voldsomt på retur i den østlige del, hvor aldrende lyngbuske delvis gik ud under tørken i sommeren 2018. Fremvækst af især fyr, eg og gyvel medfører, at mikroklimaet bliver mere skygget, og hedens særlige flora og fauna forsvinder.

Situationen illustrerer tydeligt, at der er fokus på jagt og sport, mens absolut intet gøres for naturen på det lokale plan. Officielt beskyttede naturtyper med et væld af truede arter beskyttes på ingen måde.

2019 02 18 oersted stolsgaard2
Tv: Stor sandhveps (Podalonia hirtula) i hedeområdets sidste åbne sand. Th: Gyvelbredtæge (Piezodorus literatus) er i stærk fremgang ligesom gyvel. 


Jævnlig fældning samt fjernelse af træer og buske, helst inklusive de gradvis tilgroede stier langs hedeområdets kanter, kan stadig gøre underværker, men vil det mon ske, eller vil de truede arter blot forsvinde, mens der cykles og skydes med stigende intensitet?

Forfatteren har fulgt tilbagegangen gennem årtier, i såvel dette som i mange andre hedeområder, der snart ikke længere kan betegnes som sådanne. Yngre borgere vil næppe nå at erkende, hvad mangel på rettidig omhu har medført, før tabet ikke længere kan genoprettes.

2019 02 18 oersted stolsgaard3
Fremvækst af skovfyr tager nu voldsom fart; træer og buske bør fjernes med få års mellemrum, hvis ikke opgaven skal blive uoverkommelig.
     

Dette er givetvis en udfordring, vore fattige landsdele har svært ved at håndtere, - men giv nu heden en hånd, Norddjurs, inden det er for sent!

Artiklens fotos er taget af forfatteren, d. 18. febr. 2019.


Referencer

Tolsgaard, S., 2014: Truet lokalitet: Ørsted Bakker - www.gejrfuglen.dk