Publiceret d. 22. juli 2011

Søren Tolsgaard
 

ØBF's udsendte har opholdt sig i Østerild Klitplantage siden mandag d. 18/7, hvor Naturstyrelsens andet forsøg på at begynde træfældningen blev forhindret af aktivister, som gik i vejen for skovrydningsmaskinerne.

Det syntes klart, at der snart ville følge endnu et forsøg på at få træfældningen i gang. DTU har tilkendegivet, at det er af afgørende betydning for tidsplanen, at rydning af 12 ha klitplantage er sket inden d. 1. august, og Naturstyrelsen understregede i en pressemeddelelse vigtigheden af, at der kom gang i arbejdet i ugens løb: "Hvis projektet udskydes yderligere, vil Miljøministeriet hverken leve op til sine kontraktlige forpligtelser med vindmølleindustrien eller handle i over-ensstemmelse med lovgrundlaget."

oesterildplantage 2011 07 18 soerentolsgaard
Tipi og telte ved Stensig i Østerild Klitplantage, 18. juli 2011.
  

Situationen tilspidses  

Politiet ryddede plantagen for telte i løbet af tirsdagen og bommene blev låst. Aktivisterne var derfor indstillet på, at Naturstyrelsen sikkert ville slå til med politiforstærkning hen imod ugens slutning, hvor alle sympatisører var beredt på at møde op fra morgenstunden.

Man samlede sig efterhånden omkring den ubeboede ejendom midt i plantagen, hvor maskinerne er opstaldet, og mange sympatisører fandt dagligt vej hertil, omend trafikken foregår i en labyrint af knoldede markveje. Unge NGOer, heraf en del fra vore nabolande, veteraner fra Frøstruplejren, borgere fra Thy og andre landsdele bidrog alle til at gøre aktionen stærkere.

oesterildplantage 2011 07 19 soerentolsgaard 01
Bommene er spærret og alle køretøjer beordret ud af plantagen.
  

Forsøg på dialog

Som et led i forsøget på dialog med aktivisterne, foranstaltede Naturstyrelsen onsdag en besigtigelse af plantagen ved projektleder Claus Rasmussen og klitplantør Henrik Schjødt Kristensen. Der blev især lagt vægt på at belyse de naturforbedringer, som er sammenkoblet med vindmølleprojektet.

Og omend aktivisterne godt kunne se det fornuftige i nogle af disse tiltag, stod dog stadig tilbage, at ingen kunne se det rimelige i, at den relevante naturpleje betinges af et krav om at opføre kæmpevindmøller i netop det område, hvor naturen skal tilgodeses. Dette punkt var dog ifølge mødets tilrettelæggere ikke til diskussion, og man nåede derfor ikke frem til nogen afklaring.

oesterildplantage 2011 07 19 soerentolsgaard 02
Politibetjente og spraglede aktivister øver sig i fredelig dialog.
   

oesterildplantage 2011 07 19 soerentolsgaard 03
Også mange thyboer benyttede anledningen til en god snak.
   

Tredje omgang

Tidligt torsdag morgen stillede politiet med 8-9 betjente, som skulle sikre, at træfældningsarbejdet kunne påbegyndes. Som en opfordring til dialog oplæste næstformanden for Landsforeningen for Bedre Miljø, Henrik Svanholm, et åbent brev til miljøministeren, hvori der redegøres for den juridisk uholdbare baggrund for det omstridte projekt. Herefter erklærede politimesteren dog uden at ryste på hånden, at arbejdet skulle i gang.

Maskinerne blev kørt ud gennem en alternativ åbning i indhegningen, men nåede dog kun ganske få meter ud i den omkringliggende kornmark, før aktivister og sympatisører stillede sig i vejen for deres videre kørsel. Politiet bar de forreste aktivister væk i god afstand fra maskinerne, men blev hurtigt kørt træt i forhold til antallet af tilstrømmende aktører. Efter knap ti minutter blev aktionen afblæst og under stor jubel blev maskinerne kørt tilbage i indhegningen.

oesterildplantage 2011 07 19 soerentolsgaard 04
De omstridte skovrydningsmaskiner står stadig stille - men hvor længe?
  

Aktivisterne er indstillet på, at Naturstyrelsen vil gøre endnu et forsøg, og at en endnu større politistyrke vil blive mobiliseret, for at få arbejdet hurtigst muligt i gang. Hvis det lykkes at få maskinerne kørt ud i arbejdsområdet, vil det dog fortsat være vanskeligt at sikre arbejdsgangen, idet aktivisterne er indstillet på at slå til, når som helst de øjner en mulighed for at gøre det.
  

Referencer

9/6 2011: Vindmøller vs. naturværdier. - Gejrfuglen.dk  

15/7 2011: Tilfredse demonstranter- Tv2nord.dk

18/7 2011: Endnu ingen træer fældet. - Tv2nord.dk 

18/7 2011: Skal naturen vige for klimaet? - Dr.dk

19/7 2011: Politiet advarer demonstranter. - Tv2nord.dk

20/7 2010: Politi skal sikre tidsplan. - Nyhederne.tv2.dk

21/7 2011: Åbent brev til miljøminister Karin Ellemann - Nationalttestcenter.dk

21/7 2011: Politiet på umulig opgave i Østerild. - Nyhederne.tv2.dk

21/7 2011: Skovmaskine stoppet af aktivister. - Nyhederne.tv2.dk

21/7 2011: Politiet har trukket sig tilbage. - Dr.dk

21/7 2011: Demonstranter vandt igen. - Tv2nord.dk

21/7 2011: Vindmøller, arbejdspladser og/eller natur i Østerild? - Danarige.dk

22/7 2911: Billeder og video fra "3-0". - Nationalttestcenter.dk

22/7 2011: Aktivister klar til ny konfrontation. - Dr.dk