Søren Højager
  

Det kan stadig lade sig gøre at finde nye ekskursionsmål i det østjyske. For første - men formodentlig ikke sidste gang i 0BF's historie - blev der således arrangeret tur til det egentlige Danmarks nordligste øgruppe med Bjarke Huus Jensen som kyndig planlægger og guide.

Achton Friis giver følgende malende og meget dækkende beskrivelse af øerne: "Det er egentlig blot den ene vældige stenhob ved siden af den anden, der vel den dag i dag ligger omtrent, som da jøklens vognlæs væltede på stedet for titusinder af år siden. Det er skelettet af et land, som aldrig er blevet til stort andet fra skaberens hånd end en hurtig skitse; det tynde muldlag, som har klædt denne benrad, siden mesteren forlod stedet og glemte det, skjuler ikke stort af dets oprindelige materiale, kampestenene. Disse efterkommere af inden, som for milliarder af år siden svaledes og størknede som Skandinaviens urfjeld, har her på stedet lige siden istiden ladet alle de tre andre elementer rase hen over sig, næsten uden at de har efterladt sig det mindste spor. Det er først med menneskets indvandring, at dette stenansigt har fået en smule antydning af et smil. Men den lille samling huse, som kryber sammen på midten af den ene holm, er oprindelig bygget af folk, som man skulle tro har bestået af et materiale, der er stærkt i slægt med det, hvoraf holmene er dannet."

Blot 14 deltagere havde valgt at gæste denne unikke stenhob, og de blev bestemt ikke skuffede. Der var både til hitjægeren og den mere alsidigt interesserede naturelsker. Hirsholmene, eller rettere Hirsholm, som var den eneste af øerne, vi besøgte, er først og fremmest fuglenes ø. Der er simpelthen måger og terner overalt, på stranden, mellem stenene, i byen, på digerne ja selv blandt tulipanbuketterne på kirkegården har Stormmågen stiftet bo. Og hertil kommer havnemolerne, der udgør et fuglefjeld en miniature fyldt til overflod med den mest kulsorte af alle vore fugle - Tejsten. I selve havnen dagens absolutte overraskelse, en flot Kongeedderfugl han i pragtdragt. I alt blev der registreret 36 fuglearter på og ved øen.

Den komplette fugleliste ser således ud: Rødstrubet Lom l (set fra postbåden), Skarv, Gravand, Gråand, Ederfugl (26 par), Kongeederfugl, Toppet Skallesluger, Fasan, Strandskade (27 par), Rødben, Hættemåge (11.000 par), Stormmåge (300 par), Sildemåge (800 par), Sølvmåge (2.500 par), Svartbag (250 par), Splitterne (1.200 par), Havterne (> 9 par), Tejst (600 par), Tyrkerdue 5, Sanglærke, Landsvale, Bysvale, Skærpiber (40 par), Hvid Vipstjert, Gærdesmutte, Solsort, Gærdesanger, Tornsanger, Munk, Rødrygget Tornskade l par, Husskade, Allike, Gråkrage, Stær, Gråspurv og Karmindompap l. Alle angivelser af yngleantal er fra Jens Gregersens optælling ugen forinden. Disse optællinger vedrører hele reservatet og ikke kun Hirsholm!

Fra notesbogen kan i øvrigt nævnes Fjernakset Star i fuldt flor, flere Admiraler og Kanin set i teleskop på den nærliggende ø, Græsholm. (Jens Gregersen oplyser iøvrigt, at 2 Kaninhuller på Græsholm er overtaget af Huldue!).

På hjemturen gjorde vi holdt ved fugletårnet ved Tofte Sø i Lille Vildmose. Knap var alle nået op i tårnet før 2 Traner blev hørt og set flyve lavt forbi over søen. Endvidere sås bl.a. Gråstrubet Lappedykker 3, Skeand 2 han, Rørhøg 2 og Stor Regnspove 1. Da vi kørte fra tårnet blev en flok Viber skræmt op af en Ræv. Den tur tåler gentagelse!

somateria spectabilis oebf
Kongeedderfugl  (Somateria spectabilis).