Publiceret d. 23. nov. 2012

Søren Tolsgaard
   

Blandt de naturiagttagere, som færdes omkring Stadionsøerne i Aarhus, er det velkendt, at der lever sumpskildpadder her. Særlig i foråret ser man dem, idet de på lune dage gerne kravler op på de træstammer, som ligger i vandet, for at lade sig gennemvarme af solen.

2012 05 03 aarhus svanedam soerentolsgaard 1
Et par ivrigt pudsende gråænder anfægter ikke sumpskildpadden i baggrunden. Svanedam, 3. maj 2012. Foto: S. Tolsgaard.  


Unger af sumpskildpadder er populære akvariedyr, men de kan blive meget store og gamle og sættes derfor ofte ud i naturen, når ejeren ikke gider dem længere. Især en nordamerikansk art, rødøret terrapin (Trachemys scripta elegans) har været importeret i stort antal, og det er da også denne art, som holder til i Stadionsøerne. Her kan denne art overleve i mange år, omend det danske klima formentlig er for koldt til, at den kan yngle. I Mellem- og Sydeuropa har den dog ynglesucces og betragtes som invasiv.

Det er uansvarligt at udsætte fangenskabsdyr, men den rødørede terrapin ses efterhånden mange steder i Danmark, især omkring København synes den talrig i søer og damme. I Stadionsøerne i Aarhus er den observeret både i Ødam og i Svanedam, i sidstnævnte to individer samtidig, ifølge en lokal observatør. I de senere år er der fra Østjylland endvidere meldinger fra Moesgård, samt Horsens- og Silkeborgegnen.

2012 05 03 aarhus svanedam soerentolsgaard 2
Trods stærkt modlys kan det konstateres, at skildpadden er en rødøret terrapin. Svanedam, 3. maj 2012. Foto: S. Tolsgaard.  

  
Idet rødøret terrapin efterhånden blev truet på dens oprindelige levesteder i Nordamerika, blev den fredet, hvilket har medført, at branchen i stigende grad er begyndt at handle med andre, stadig mest nordamerikanske sumpskildpadder, bl.a. en nærtstående underart, guløret terrapin (Trachemys scripta scripta); desuden guldskildpadden (Chrysemys picta), som slet ikke må indføres til EU, idet den betrages som invasiv; moskusskildpadden (Sternotherus odoratus), en lille og hårdfør art, der muligvis vil kunne tilpasse sig det danske klima; samt snapskildpadden (Chelydra serpentina), en langt større og ikke helt ufarlig art, der gerne tager større fisk og fugle, og som man bør omgås forsigtigt, idet den nemt kan afbide en finger!

Den europæiske sumpskildpadde (Emys orbicularis), som længe har været fredet i Europa, ses kun sjældent i Danmark, men de spredte fund, som gøres, skyldes vistnok som regel også undslupne eksemplarer, snarere end en oprindelig dansk bestand. Idet denne art forekommer naturligt i ferskvandsområder lige syd for Østersøen og i historisk tid formentlig har haft en vis udbredelse i Danmark, er dens status her i landet dog vanskelig at afklare. I Ferskvandscentret AQUA har eksemplarer på friland haft ynglesucces, som altså er mulig for denne art under danske klimabetingelser.

2011 05 01 aarhus svanedam soerentolsgaard
Rudskaller yngler i foråret i stimer på lavt vand. Svanedam, 1. maj 2011. Foto: S. Tolsgaard.   

  
Sumpskildpadder er ikke kostforagtere; de æder gerne sprøde vandplanter, men ernærer sig især som rovdyr. I Stadionsøerne lever rødøret terrapin formentlig af vandinsekter og snegle, samt af de rudskaller (Scardinius erythrophthalmus), som er almindelige her.
   

Referencer

Tversted, M., 2004: Skildpadder i det midtjyske - og andre steder i Danmark -Gejrfuglen 40 (2): 9-10.

Europæisk sumpskildpadde - visitaqua.dk

Gåden om sumpskildpadderne - naturskriveren.dk

Nordamerikansk terrapin - fugleognatur.dk

Sæt ikke skildpadder ud i den danske natur - moskusskildpadde.dk