Torsdag d. 28. febr. 2013, kl. 19.30 på Naturhistorisk Museum

(Bygning 1141 i BioX-lokalerne)


Foreløbig dagsorden:


1. Valg af dirigent

2. Formanden aflægger beretning

3. Kassereren aflægger beretning

4. Forslag fra medlemmerne

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen

6. Eventuelt

   
Ad. punkt 4: Yderligere forslag til dagordenen kan fremsendes til Søren Brandt: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Ad. punkt 5: ØBF mangler folk i bestyrelsen! Så det vil være fremragende, hvis du har tid og lyst til at være med.

   
Jørgen Terp Laursen vil efter generalforsamlingen fortælle om sine oplevelser på den lille ø Barsø i Lillebælt.

barsoe 2006 07 17 joergenterplaursen
Højsommer på Barsø, 17. juli 2006. Foto: J. T. Laursen.