Lørdag d. 2. marts 2013 - Møde på Naturhistorisk Museum kl. 13.00
   

ØBF er atter med til at arrangere temadag på Naturhistorisk Museum. Mød op i god tid, da det var et meget velbesøgt arrangement sidste år.


Program:

Kl.: 13.00-13.05: Velkommen.

Kl.: 13.00-13.30: Rasmus Ejrnæs: Hvordan kan vi vide om tabet af biodiversitet er standset?

Kl.: 13.30-13.50: Bjarne Søgaard: Statens naturovervågning.

Kl.: 13.50-14.10: Lars Eg Hoppe: Kommunernes naturovervågning – hvordan har naturen det?

Kl.: 14.10-14.30: Per Hartvig: Flora Danica.

Kl.: 14.30-14.50: PAUSE m. kaffe/te og kage.

Kl.: 14.50-15.10: Thomas Secher Jensen: Pattedyr kom på banen.

Kl.: 15.10-15.30: Irina Levinsky: Moderen til de danske naturatlasser – nu i tredje generation.

Kl.: 15.30-15.50: Tobias Frøslev: Danmarks svampeatlas 2009-2013.

Kl.: 15.50-16.10: Thomas Eske Holm: Naturbasen: folkelig naturovervågning.

Kl.: 16.10-16.30: PAUSE.

Kl.: 16.30-16.50: Peter Søgaard: Satellitregistrering af invasive arter.

Kl.: 16.50-17.10: Philip Francis Thomsen: DNA-baseret naturovervågning.

Kl.: 17.10-17.30: Knud Erik Nielsen: Kvælstop og terrestrisk natur – hvad viser overvågningen af de terrestriske naturtyper?

Kl.: 17.30-18.00: Michael Leth Jess: Overvågning som led i et dansk miljø-målssystem.

Kl.: ca. 18.20: Buffet for de tilmeldte samt alle de foredragsholdere, der har tilmeldt sig.


Læs mere om de enkelte foredrag her
     

Tilmelding til buffet skal ske senest d. 23. febr. til Dagmar Kappel (mobilnr.: 61 30 80 89). Prisen (excl. drikkevarer der kan købes på stedet) er kr. 165,- som inden mødet indbetales på reg. nr.: 9004, kontonr.: 4575573326.

Arrangører: Naturhistorisk Museum, Dansk Ornitologisk Forening, Lokal-afdelingen for Østjylland (DOF), Dansk Botanisk Forening, Jyllandskredsen (DBF), Jydsk Naturhistorisk Forening (JNF), Østjysk Biologisk Forening (ØBF), Foreningen til Svampekundskabens Fremme, Danmarks Naturfrednings-forening, Aarhusafdelingen (DN).