• Bundbij. Grøn, Per: 1975, 11. årg. nr 3 s. 79-82.
 • De anonyme beboere i Århus Å. Laursen, Bjarne: 2002, 38. årg. nr 2 s. 10-12.
 • En underlig fisk - Finnestribet Ferskvandsulk. Lærke, Hanne Medum: 2003. 39. årg. nr 4 s. 5-8.
 • Fisk i Bjerregrav Mose. Redaktionen: 1981, 17. årg. nr 2 s. 51.
 • Fisk i Mørke Kær. Redaktionen: 1982, 18. årg. nr 2 s. 53.
 • Fisketur i Skagerrak. Rasmussen, Keld: 1975, 11. årg. nr 1 s. 10.
 • Fremmede fisk i den danske natur. Berg, Søren: 2004. 40. årg. nr 3 s. 17-25.
 • Hvad 5 små fisk kan blive til. Jensen, Jan Kjærgaard: 2004. 40. årg. nr 2 s. 1-6.
 • Indførte fisk. Laursen, Bjarne: 2004. 40. årg. nr 1 s. 10-11.
 • Lillering Skov, Tåstrup Sø og Mose: Fisk. Redaktionen: 1986, 22. årg. nr 4 s. 139.
 • Norsminde Fjord 2: Fisk, padder, krybdyr og pattedyr. Højager, Søren: 1984, 20. årg. nr 1 s. 22-27.
 • Rimte (Leuciscus idus) i Gudenå - en art under udbredelse. Kjærgaard, Jan: 2006, 42. årg. nr 2 s. 21-23.
 • Vind Skov og Borum Stormose: Fisk. Laursen, Jørgen Terp: 1986, 22. årg. nr 3 s. 84.
 • Ørred og odder. Pinstrup, Hans: 1976, 12. årg. nr 1 s. 10-11.
 • Østjyske strande og lystbådehavnen - en undersøisk guide. Provençal, Philippe: 2007, 43. årg. nr 2 s. 1-8.