• 11-årig flagermus. Christensen, Jens Tang: 1972, 8. årg. nr 1 s. 34.
 • Afslutning på projektet Dansk Pattedyratlas. Hansen, Tine Sussi & Marianne Ujvári: 2003. 39. årg. nr 2 s. 20-21.
 • Alrø: Pattedyr. Højager, Søren: 1997, 33. årg. nr 1 s. 60-62.
 • Bastard mellem Hus- og Skovmår. Gregersen, Jens: 1969, 5. årg. nr 3 s. 67.
 • Bestanden af oddere i fremgang. Stephen, Richard & Anders Jørgensen: 1999, 35. årg. nr. 2 s. 12-13.
 • Birkemus i det sydlige Jylland – uset eller i tilbagegang? Møller, Julie Dahl: 2006, 42. årg. nr 2 s. 1-7.
 • Birkemus i Høgdal Skov. Pinstrup, Hans: 1967, 3. årg. nr 1 s. 5.
 • Birkemus. Stougaard, Peter: 1972, 8. årg. nr 1 s. 4-7.
 • Bjørne og mennesker i Vassfartragten 1949-73. Nyt fra tidsskriftbunken: 1978, 14. årg. nr 1 s. 27.
 • Bjørnen i fremgang i Sverige. Nyt fra tidsskriftbunken: 1977, 13. årg. nr 2 s. 51.
 • Byg flagermuskasser. Lindhard, Birgitte J.: 1996, 32. årg. nr 3 s. 46-48.
 • Byræve i Århus. Pagh, Sussie: 2008, 44. årg. nr 2 s. 31-37.
 • Bæverne på Klosterheden frikendt. Lærke, Hanne Medum: 2003. 39. årg. nr 4 s. 9-10.
 • Danske rovdyrs spor. Jensen, Hans-Ulrik: 1965, 1. årg. nr 2 s. 5.
 • Dværgmus ny for Rømø. Nielsen, Torben Hviid: 1965, 1. årg. nr 3 s. 4.
 • Dværgspidsmus ved Fornæs. Halberg, Kaj: 1967, 3. årg. nr 3 s. 11.
 • Elgen i Sverige. Nyt fra tidsskriftbunken: 1977, 13. årg. nr 3 s. 95.
 • Elgtur til Halle-Hunneberg. Flummer, vi er de 4: 1977, 13. årg. nr 3 s. 96-97.
 • En mårpopulation / Brabrand Sø. Laursen, Jørgen Terp: 1979, 15. årg. nr 2 s. 57-63.
 • En ny Hare. Nyt fra tidsskriftbunken: 1979, 15. årg. nr 1 s. 31.
 • En sælsom sag - om jagttid for Spættet Sæl. Nyt fra tidsskriftbunken: 1976, 12. årg. nr 3 s. 90.
 • Endelave: Pattedyr. Højager, Søren: 1989, 25. årg. nr 3 s. 111-113.
 • Et eventyr fra virkeligheden. Nielsen, Peter: 1974, 10. årg. nr 1 s. 32.
 • Fangst af småpattedyr. Christensen, Peter Stougaard: 1970, 6. årg. nr 3 s. 64-65.
 • Feltbestemmelse af Odder. Laursen, Jørgen Terp: 1999, 35. årg. nr. 1 s. 26-27.
 • Feltbestemmelse af spidsmus. Laursen, Jørgen Terp: 1996, 32. årg. nr 1 s. 34-35.
 • Flagermus fordriver Hættemåge fra sit territorium. Michaelsen, Thorkild: 1970, 6. årg. nr 2 s. 38.
 • Flagermus ved Giber Å 18/11. Jensen, Hans-Ulrik: 1968, 4. årg. nr 2 s. 9.
 • Flagermus ved Giber Å d. 29. oktober. Halberg, Kaj: 1967, 3. årg. nr 2 s. 10.
 • Flagermus. Laursen, Jørgen Terp: 1979, 15. årg. nr 2 s. 51-53.
 • Flagermusdetektoren. Lindhard, Birgitte J.: 1996, 32. årg. nr 2 s. 40-43.
 • Gammelt dansk pattedyr: Desman. Nyt fra tidsskriftbunken: 1978, 14. årg. nr 2 s. 58.
 • Grævling i Kasted Mose. Hansen, Harry: 1969, 5. årg. nr 3 s. 65.
 • Grævlingers habitatvalg. Karlsson, Marie: 2003. 39. årg. nr 3 s. 15-17.
 • Harejagt på Hjortø. Kjærgaard, Jan: 1985, 21. årg. nr 2 s. 72-73.
 • Helgenæs: Pattedyr. Laursen, Jørgen Terp: 1990, 26. årg. nr 3 s. 138-142.
 • Hjarnø: Pattedyr. Højager, Søren: 1993, 29. årg. nr 4 s. 157-158.
 • Husmår. Gregersen, Jens: 1969, 5. årg. nr 2 s. 43.
 • Hvidnæse på Skallingen. Halberg, Kaj: 1968, 4. årg. nr 1 s. 11.
 • Høj redeplacering hos Dværgmus. Halberg, Kaj: 1969, 5. årg. nr 3 s. 67.
 • Iagttagelser af pattedyr ved Tinglev Mose. Pedersen, Knud & Jörn Eskildsen: 1968, 4. årg. nr 2 s. 8.
 • Ilderen har bytte på lager. Nyt fra tidsskriftbunken: 1980, 16. årg. nr 1 s. 23.
 • Ilderen i Århus amt. Laursen, Jørgen Terp: 1987, 23. årg. nr 2 s. 74-75.
 • Jagtadfærd hos Ræv. Laursen, Jørgen Terp: 1978, 14. årg. nr 2 s. 66-67.
 • Koloni af brunflagermus (Nyctalus noctula) ved Brabrand Sø 1998-2006. Laursen, Jørgen Terp: 2008, 44. årg. nr 2 s. 8-17.
 • Konstatering af en gradvis undergang. Pattedyrenes situation ved Brabrand Sø. Skriver, Peter: 1973, 9. årg. nr 1 s. 5-25.
 • Kronhjort. Strandgaard, Helmuth: 1989, 25. årg. nr 4 s. 190-192.
 • Kært dyr har mange navne. Fisker, Lissy: 2004. 40. årg. nr 1 s. 20-22.
 • Lidt om Alpe-Murmeldyret. Halberg, Kaj: 1968, 4. årg. nr 3 s. 12.
 • Lillering Skov, Tåstrup Sø og Mose: Pattedyr. Redaktionen: 1986, 22. årg. nr 4 s. 146-147.
 • Lækat og Brud på Tipperne. Christensen, Jens Tang: 1980, 16. årg. nr 1 s. 24-25.
 • Lækatten i Århus amt. Laursen, Jørgen Terp: 1986, 22. årg. nr 2 s. 40-45.
 • Mammutfund i Danmark. Yde, Tove: 1998, 34. årg. nr. 2 s. 24-26.
 • Marsvin. Jensen, Birger: 1989, 25. årg. nr 4 s. 193- 195.
 • Mellem Vejle og Mariager Fjord: Østjyllands hvaler fra 1592 til i dag. Kinze, Carl Christian: 2005, 41. årg. nr 1 s. 1-10.
 • Michaelsen, Thorkild: 1970, 6. årg. nr 2 s. 38.
 • Minken i Århus amt. Laursen, Jørgen Terp: 1997, 33. årg. nr 3 s. 12-14.
 • Mus på programmet. Henriksen, Per Guldhammer: 2000, 36. årg. nr. 2 s. 11-19.
 • Musefangst. Christensen, Peter Stougaard: 1969, 5. årg. nr 1 s. 17.
 • Mår på blommejagt. Laursen, Jørgen Terp: 2003. 39. årg. nr 2 s. 25.
 • Mårhund i Finland. Nyt fra tidsskriftbunken: 1979, 15. årg. nr 1 s. 31.
 • Naturnær skovdrift - og dens indvirkning på populationer af småpattedyr. Scheibel, Sanne: 2005, 41. årg. nr 2 s. 1-13.
 • Norsminde Fjord 2: Fisk, padder, krybdyr og pattedyr. Højager, Søren: 1984, 20. årg. nr 1 s. 22-27.
 • Nyt dansk pattedyr: Vaskebjørn. Nyt fra tidsskriftbunken: 1978, 14. årg. nr 2 s. 58.
 • Odder ved Giber Å. Hansen, Harry: 1968, 4. årg. nr 3 s. 12.
 • Odder ved Nissum Fjord. Nielsen, Torben Hviid: 1965, 1. årg. nr 3 s. 4.
 • Odder. Jensen, Annelise: 1989, 25. årg. nr 4 s. 187-189.
 • Oddere. Laursen, Jørgen Terp: 1975, 11. årg. nr 2 s. 29-30.
 • Odderen er stærkt truet. Laursen, Jørgen Terp: 1988, 24. årg. nr 4 s. 112.
 • Odderen skal bevares. Projekt Odder: 1985, 21. årg. nr 1 s. 24.
 • Odderens (Lutra lutra L.) forekomst i Århus Amt 1991 og udviklingen i bestanden 1986-1991: Madsen, Aksel Bo: 1993, 29. årg. nr 1 s. 8-13.
 • Odderne skal reddes nu!. Madsen, Aksel Bo / Foreningen til Dyrenes beskyttelse: 1986, 22. årg. nr 2 s. 60.
 • Overvågning af Odder. Henriksen, Per Guldhammer: 1998, 34. årg. nr 4 s.11-12.
 • Overvågning af oddere i Søhøjlandet 1997-2001. Stephen, Richard & Anders Jørgensen: 2001, 37. årg. nr. 4 s. 26-31.
 • Parring hos rådyr. Jensen, Hans-Ulrik: 1968, 4. årg. nr 2 s. 9.
 • Parringsadfærd hos Pindsvinet. Laursen, Jørgen Terp: 1992, 28. årg. nr 2 s. 60-61.
 • Pattedyr i Bjerregrav Mose. Redaktionen: 1981, 17. årg. nr 2 s. 57-58.
 • Pattedyr i Hørret Skov og Langballe Krat. Halberg, Kaj: 1970, 6. årg. nr 3 s. 60-61.
 • Pattedyr i Kasted Mose. Højager, Søren: 1972, 8. årg. nr 2 s. 74.
 • Pattedyr i Mossø-Saltendalen. Laursen, Jørgen Terp: 2001, 37. årg. nr. 4 s. 17-25.
 • Pattedyr i Mørke Kær. Redaktionen: 1982, 18. årg. nr 2 s. 62.
 • Pattedyr omkring Klostermølle. Kjærgaard, Jan: 2001, 37. årg. nr. 4 s. 32-34.
 • Pattedyr ved Kysing Fjord. Højager, Søren: 1975, 11. årg. nr 3 s. 73.
 • Pattedyrfaunaen ved vandløb i Østjylland. Laursen, Jørgen Terp: 2003. 39. årg. nr 4 s. 11-16.
 • Pindsvin på besøg. Petersen, Bent Vestergaard: 2004. 40. årg. nr 3 s. 11.
 • Pindsvin. Walhovd, Helge: 1978, 14. årg. nr 2 s. 45-47.
 • Pukkelhval i Århus Havn. Laursen, Jørgen Terp: 1996, 32. årg. nr 1 s. 8-9.
 • Rotte med vildtvoksende fortænder. Pinstrup, Hans: 1987, 23. årg. nr 1 s. 5.
 • Rotter på loftet. Skipper, Lars: 2007, 43. årg. nr 2 s. 9-22.
 • Ræven. Jensen, Hans-Ulrik: 1965, 1. årg. nr 1 s. 4.
 • Skimmelflagermusen (Vespertilio murinus) - Status og udbredelse i Århus Amt. Laursen, Jørgen Terp: 1999, 35. årg. nr. 1 s. 28-36.
 • Skimmelflagermusen i Århus amt. Laursen, Jørgen Terp: 1985, 21. årg. nr 3 s. 103.
 • Skovmår takkede for urørt naturskov. Buchwald, Erik: 1995, 31. årg. nr 1 s. 20.
 • Social rangorden hos Macaqque aber. Nyt fra tidsskriftbunken: 1976, 12. årg. nr 3 s. 90.
 • Svensk jagtstatistik: Nyt fra tidsskriftbunken: 1979, 15. årg. nr 1 s. 30.
 • Sydflagermus. Laursen, Jørgen Terp: 1992, 28. årg. nr 2 s. 53-59.
 • Sæler og miljøgifte. Nyt fra tidsskriftbunken: 1977, 13. årg. nr 1 s. 22.
 • Sæler udsat i hemmelighed. Nyt fra tidsskriftbunken: 1979, 15. årg. nr 3 s. 105.
 • Tanker over et marsvin. Skriver, Peter: 1974, 10. årg. nr 2 s. 62.
 • Tunø: Pattedyr. Højager, Søren: 1991, 27. årg. nr 4 s. 188-189.
 • Udviklingen i den norske bestand af Ulv. Nyt fra tidsskriftbunken: 1979, 15. årg. nr 2 s. 64.
 • Udviklingen i den norske bjønebestand. Nyt fra tidsskriftbunken: 1978, 14. årg. nr 3 s. 105.
 • Undersøgelse af pattedyrfaunaen på Vorsø. Kjærgaard, Jan: 1985, 21. årg. nr 2 s. 54-59.
 • Vicunjaen et dyr i fare for at udryddelse: Nyt fra tidsskriftbunken: 1976, 12. årg. nr 3 s. 89.
 • Vildtoptælling ved Leningrad. Nyt fra tidsskriftbunken: 1979, 15. årg. nr 3 s. 104.
 • Vind Skov og Borum Stormose: Pattedyr. Laursen, Jørgen Terp: 1986, 22. årg. nr 3 s. 105.
 • Vinterfangst (småpattedyr). Christensen, Jens Tang: 1972, 8. årg. nr 1 s. 16-17.
 • Ørred og odder. Pinstrup, Hans: 1976, 12. årg. nr 1 s. 10-11.
 • Åbent brev fra Greenpeace. Schultz, Morten: 1979, 15. årg. nr 3 s. 87.