• Alrø - Nogle notater om flora og fauna. Højager, Søren: 1997, 33. årg. nr 1 - Temanummer.
 • Als, Spredte iagttagelser fra. Biel, Erik: 1965, 1. årg.nr 3 s. 1.
 • Avernakø. Skriver, Peter: 1980, 16. årg. nr 3 s. 103-106.
 • Barsø. Skriver, Peter: 1984, 20. årg. nr 1 s. 17-21.
 • Bernt & Erik Wessberg: 1990, 26. årg. nr 1 s.2-7.
 • Bidrag til en karakteristik af Gjern Bakker. Tolsgaard, Søren: 1988, 24. årg. nr 4 s. 136.
 • Bjerregrav Mose. Redaktionen: 1981, 17. årg. nr 2 - Temanummer.
 • Blåvand d. 10.10.-15.12.1973: Bertel, Bjarne: 1974, 10. årg. nr 2 s. 49-51.
 • Bogø. Skriver, Peter: 1981, 17. årg. nr 3 s. 110-114.
 • Bornholm. Pinstrup, Hans: 1975, 11. årg. nr 2 s. 34-37.
 • Bornholm: Brudstykker af en naturinteresseret vagabonds dagbog. Halberg, Kaj: 1977, 13. årg. nr 3 s. 83.
 • Brabrand Sø 1968. Christensen, Flemming & Jens Gregersen: 1969, 5. årg. nr 2 s. 24.
 • Brabrand Sø, Mere om, Højager, Søren: 1978, 14. årg. nr 3 s. 101-103.
 • Brabrand Sø, Natur på Århusegnen 1. Gregersen, Jens: 1978, 14. årg. nr 3 s. 98-100.
 • Bygholm Sø. Petersen, Bent Vestergaard: 1982, 18. årg. nr 1 s. 26-28.
 • Elling Skov - en gammel bønderskov i Østjylland. Yde, Tove: 1993, 29. årg. nr 3 s. 88-92.
 • En mark ved Kasted/Geding moser. Højager, Søren: 2002, 38. årg. nr 2 s. 4-7.
 • En naturhistorisk undersøgelse af Kasted Mose. Højager, Søren: 1972, 8. årg. nr 2 s. 39.
 • En uge i et reservat (Tipperne). Sørensen, Erling: 1974, 10. årg. nr 2 s. 54-57.
 • En ø-floraliste med noter: Alrø Poller. Wessberg, Erik: 1988, 24. årg. nr 3 s. 76-83.
 • En ø-floraliste med noter: Alrø. Wessberg, Erik: 1991, 27. årg. nr 1 s. 4-18.
 • En ø-floraliste med noter: Bogø. Løjtnant, Bernt & Erik Wessberg: 1994, 30. årg. nr 2 s. 42-76.
 • En ø-floraliste med noter: Hjelm. Hammer, Erik & Erik Wessberg. Illustreret af Jens Chr. Schou: 1995, 31. årg. nr 4 s. 2-30.
 • En ø-floraliste med noter: Hov Røn. Løjtnant, Bernt & Erik Wessberg: 1990, 26. årg. nr 2 s. 41-47.
 • En ø-floraliste med noter: Kalvø. Løjtnant, Bernt & Erik Wessberg: 1992, 28. årg. nr 2 s. 46-52.
 • En ø-floraliste med noter: Lille Plet. Løjtnant, Bernt & Erik Wessberg: 1993, 29. årg. nr 3 s. 72-74.
 • En ø-floraliste med noter: Lilleø, Bregnø og Alø i Julsø. Løjtnant, Bernt & Erik Wessberg: 1994, 30. årg. nr 1 s. 2-6.
 • En ø-floraliste med noter: Mellempolde. Løjtnant, Bernt & Erik Wessberg: 1989, 25. årg. nr 1 s. 6-12.
 • En ø-floraliste med noter: Møgelø. Wessberg, Erik: 1989, 25. årg. nr 2 s. 32-38.
 • En ø-floraliste med noter: Odpold. Løjtnant, Bernt & Erik Wessberg: 1991, 27. årg. nr 3 s. 86- 90.
 • En ø-floraliste med noter: Paradisøerne: En ø- floraliste med noter. Wessberg, Erik: 1988, 24. årg. nr 4 s. 116-122.
 • En ø-floraliste med noter: Pletten. Løjtnant, Bernt & Erik Wessberg: 1993, 29. årg. nr 2 s. 40-43.
 • En ø-floraliste med noter: Sankt Thomas. Wessberg, Erik: 1992, 28. årg. nr 1 s. 2-4.
 • En ø-floraliste med noter: Stenrevet. Wessberg, Erik: 1995, 31. årg. nr 1 s. 2-5.
 • En ø-floraliste med noter: Søby Rev. Løjtnant, Bernt & Erik Wessberg: 90, 26. årg. nr 1 s.2-7.
 • En ø-floraliste med noter: Tange Ø. Wessberg, Erik: 1996, 32. årg. nr 4 s. 26-29.
 • En ø-floraliste med noter: Torø i Lillebælt. Wess berg, Erik: 1995, 31. årg. nr 3 s. 12-21.
 • En ø-floraliste med noter: Treskebakkeholm. Løjt nant, Bernt & Erik Wessberg: 1993, 29. årg. nr 1 s. 2-7.
 • En ø-floraliste med noter: Æbelø i Skanderborg Sø. Wessberg, Erik: 1992, 28. årg. nr 3 s. 84-88.
 • En ø-floraliste med noter: Årø. Wessberg, Erik: 1996, 32. årg. nr 3 s. 2-45.
 • Endelave. Højager, Søren: 1989, 25. årg. nr 3 - Temanummer.
 • Englokalitet ved Rævebakkerne nordøst for Sælvig, Samsø kommune. Højager, Søren: 1983, 19. årg. nr 1 s. 26.
 • Et atlaskvadrat ved Lisbjerg. Nielsen, Stig Bach mann: 1992, 28. årg. nr 3 s. 102-106.
 • Et nyt vandhul. Laursen, Jørgen Terp: 1990, 26. årg. nr 1 s. 8-12.
 • Focus på vore damme. Skriver, Peter: 1973, 9. årg. nr 3 s. 69-74.
 • Galtkær 1997. Mahler, Jørgen & Peder Nygaard Nielsen: 1999, 35. årg. nr. 1 s. 18-21.
 • Galtkær 1998, 1999 og 2000. Mahler, Jørgen & Peder Nygaard Nielsen: 2001, 37. årg. nr. 1 s. 13-16.
 • Galtkær II. Mahler, Jørgen og Peder Nygaard Nielsen: 1997, 33. årg. nr 2 s. 12-25.
 • Galtkær. Mahler, Jørgen & Per Nygaard Nielsen: 1996, 32. årg. nr 2 s. 6-22.
 • Gedved Møllebæk. Lundme, Per: 1976, 12. årg. nr 1 s. 7-10.
 • Geologi og fossiler i Ølst Bakker. Schnetler, Ingemann & Lars Skipper: 2005, 41. årg. nr 1 s. 30-41.
 • Giber Å, Egå og Århus Bugt. Grøn, Per, Per Delphin, Keld Rasmussen, Søren Højager & Kjeld Olsen: 1977, 13. årg. nr 1 s. 3-21.
 • Gudenådalen mellem Voervadsbro og Vissingkloster samt Pinddal Mose. Højager, Søren: 1984, 20. årg. nr 1 s. 37.
 • Helgenæs. Laursen, Jørgen Terp: 1990, 26. årg. nr 3 - Temanummer.
 • Hinnerup kommune. Højager, Søren (Sammenskre vet af): 1984, 20. årg. nr 3 s. 88.
 • Hjarbæk Fjord. Nyt fra tidsskriftbunken: 1981, 17. årg. nr 3 s. 119.
 • Hjarnø - nogle notater om flora og fauna. Højager, Søren: 1993, 29. årg. nr 4 - Temanummer.
 • Hjelm. Redaktionen: 1995, 31. årg. nr 4 - Temanummer.
 • Horsens Nørrestrand. Pinstrup, Hans: 1983, 19. årg. nr 2 s. 42-52.
 • Horskær på Gylling Næs. Højager, Søren: 1984, 20. årg. nr 1 s. 36.
 • Horskær, Odder kommune. Højager, Søren: 1983, 19. årg. nr 1 s. 25.
 • Horskær/Kalsemade Rev. Johanson, Lars S.: 1979, 15. årg. nr 3 s. 90-85.
 • Højlund skov og Pinddal Mose. Yde, Tove: 2001, 37. årg. nr. 4 s. 2-6.
 • Jernhatten - en lokalitetsbeskrivelse. Overgaard, Birthe: 2002, 38. årg. nr 2 s. 13-18.
 • Karupegnen. Laursen, Jørgen Terp: 1968, 4. årg. nr 4 s. 6.
 • Kasted Mose. Højager, Søren: 1974, 10. årg. nr 1 s. 16-17.
 • Kasted Mose. Højager, Søren: 1975, 11. årg. nr 3 s. 67-68.
 • Kasted-Geding Moser, et fredningsforslag. Højager, Søren: 1982, 18. årg. nr 3 s. 82-93.
 • Kasted-Geding moser: Botaniske tilføjelser. Redak tionen: 1984, 20. årg. nr 1 s. 43.
 • Kjellerup Sø, Mariager kommune. Højager, Søren: 1983, 19. årg. nr 1 s. 26.
 • Klejs Bakker - en upåagtet naturlokalitet i Juelsminde. Alminde, Ken: 2004. 40. årg. nr 3 s. 1-10.
 • Kysing Fjord og Næs 1972-75. Pinstrup, Hans: 1976, 12. årg. nr 2 s. 37-49.
 • Kysing Næs 1983. Henriksen, Per Guldhammer: 1983, 19. årg. nr 3 s. 102-103.
 • Kysing Projektet. Højager, Søren: 1979, 15. årg. nr 3 s. 99.
 • Landskab og geologi på Horsensegnen. Yde, Tove: 1995, 31. årg. nr 1 s. 10-16.
 • Landskab og geologi. Yde, Tove: 2000, 36. årg. nr. 4 s. 2-3.
 • Lidt om Husby Sø og Nørre Sø. Halberg, Kaj: 1974, 10. årg. nr 1 s. 18-24.
 • Lille Vildmose. Petersen, Bent Vestergaard: 1981, 17. årg. nr 1 s. 2-8.
 • Lillering Skov, Tåstrup Sø og Mose. Redaktionen: 1986, 22. årg. nr 4 - Temanummer.
 • Lyngbygård Ådal 1. Laursen, Jørgen Terp: 1978, 14. årg. nr 3 s. 87-89.
 • Lyngbygård Ådal 2. Laursen, Jørgen Terp: 1979, 15. årg. nr 1 s. 11-13.
 • Moesgård Strand, Geografiske forhold ved. Laursen, Jørgen Terp: 1980, 16. årg. nr 2 s. 38.
 • Mossø - natur og kultur. Yde, Tove: 2000, 36. årg. nr. 4 s. 4-7.
 • Mossø, Spredte iagttagelser fra. Nielsen, Torben Hviid: 1967, 3. årg. nr 3 s. 10.
 • Mossø-Saltendalen I. Henriksen, Per Guldhammer; Tove Yde; Lars Skipper et.al. 37. årg. nr. 4 - Temanummer.
 • Mossø-Saltendalen II. Skipper, Lars; Tove Yde et.al. 37. årg. nr. 4 - Temanummer.
 • Møgelbjerg, Grenå kommune. Højager, Søren: 1983, 19. årg. nr 1 s. 26.
 • Mørke Kær 1983-1986. Højager, Søren: 1987, 23. årg. nr 2 s. 40-47.
 • Mørke Kær. Redaktionen: 1982, 18. årg. nr 2 - Temanummer.
 • Nyt dansk tårn: Fugletårnet ved Brabrand Sø. Janniche, Allan: 1981, 17. årg. nr 3 s. 99.
 • Pinds Mølle-dalen. Andersen, Carsten Janus: 1980, 16. årg. nr 1 s. 16-21.
 • Ramsar-område 13, Ynglefuglene 1980-1990. Abrahamsen, Lars & Jens Gregersen: 1990, 26. årg. nr 4 s. 164-171.
 • Ramten Dystrup Sø. Madsen, Jan: 1975, 11. årg. nr 3 s. 69-70.
 • Rosenvold - et træksted i Østjylland. Hansen, Morten D.D.: 1999, 35. årg. nr. 2 s. 1-11.
 • Saltholm. Gregersen, Jens: 1976, 12. årg. nr 1 s. 15.
 • Saltkær, Saltkilde, Saltvand. Laubek, Bjarke: 1991, 27. årg. nr 1 s. 29.
 • Sattrup Mose - en lokalitetsbeskrivelse (Floraliste). Yde, Tove: 1992, 28. årg. nr 1 s. 8-13.
 • Sattrup Mose - en lokalitetsbeskrivelse (Fugleliste). Würtz, Poul & Tove Yde: 1992, 28. årg. nr 2 s. 64-67.
 • Sattrup Mose - en lokalitetsbeskrivelse. Yde, Tove: 1992, 28. årg. nr 3 s. 98-99.
 • Sattrup Mose. Pinstrup, Hans: 1976, 12. årg. nr 3 s. 87-88.
 • Skjørring Overskov. Hansen, Jørgen: 1991, 27. årg. nr 2 s. 66-76.
 • Sletterhage. Laursen, Jørgen Terp: 1989, 25. årg. nr 1 s. 13-18.
 • Smålokaliteter i Mossø-saltendalen. Yde, Tove & Per Guldhammer Henriksen: 2000, 36. årg. nr. 4 s. 8-10.
 • Sortemoseskov. Burholt, Tage: 1991, 27. årg. nr 2 s. 46-52.
 • Sprogø. Skriver, Peter:1984, 20. årg. nr 2 s. 60-63.
 • Stenvad Hede. Pedersen, Jesper Juel: 1983, 19. årg. nr 2 s. 58-69.
 • Stenvad hede. Pedersen, Jesper Juel: 2000, 36. årg. nr. 1 s. 1-23.
 • Stigsnæs. Henriksen, Per Guldhammer: 1988, 24. årg. nr 1 s. 26-27.
 • Stilling-Solbjerg Sø. Jensen, Bjarke Huus: 1984, 20. årg. nr 1 s. 32-35.
 • Strandenge i Århus amt. Jensen, Marian Würtz: 1982, 18. årg. nr 3 s. 94-98.
 • Strandenge m.m. ved Ajstrup Bugt, Hadsund og Mariager kommuner. Højager, Søren: 1983, 19. årg. nr 1 s. 26.
 • Strandenge m.m. ved Ajstrup Bugt, Hadsund og Mariager kommuner. Højager, Søren: 1984, 20. årg. nr 1 s. 37.
 • Sundet - Brakør (Rettelser i nr. 1 1991). Petersen, Bent Vestergaard: 1990, 26. årg. nr 4 s. 150-160.
 • Svampene i Skanderborg Dyrehave. Mårbjerg, Jens 1998, 34. årg. nr. 3 - Temanummer.
 • Topografiske forhold i Kasted Mose. Højager, Søren: 1972, 8. årg. nr 2 s. 42.
 • Topografiske forhold i Mørke Kær. Redaktionen: 1982, 18. årg. nr 2 s. 43.
 • Trelde næs. Jensen, Marianne Boye: 1977, 13. årg. nr 2 s. 56-58.
 • Tunø - Nogle notater om flora og fauna. Højager, Søren: 1991, 27. årg. nr 4 - Temanummer.
 • Tåstrup Sø. Janniche, Allan: 1979, 15. årg. nr 3 s. 106-108.
 • Vejrø. Skriver, Peter: 1972, 8. årg. nr 3 s. 88-94.
 • Vilhelmsborg og Giber Å. Jensen, Bjarke Huus: 1981, 17. årg. nr 3 s. 106-109.
 • Vind Skov og Borum Stormose. Laursen, Jørgen Terp: 1986, 22. årg. nr 3 - Temanummer.
 • Vådområder i Hinnerup kommune. Højager, Søren (Sammenskrevet af): 1984, 20. årg. nr 3 - Temanummer.
 • Vådområder på Djursland 1. Skaføgaard. Laursen, Jørgen Terp: 1985, 21. årg. nr 1 s. 18-24.
 • Vådområder på Djursland 2. Dagstrup Mose. Laur sen, Jørgen Terp: 1985, 21. årg. nr 2 s. 66-68.
 • Østjyske fugletårne 1. Alrø. Højager, Søren: 1993, 29. årg. nr 2 s. 54-55.
 • Østjyske fugletårne 10. Klostermølle, Mossø. Højager, Søren: 1999, 35. årg. nr. 1 s. 22.
 • Østjyske fugletårne 11. Grund Fjord. Højager, Søren: 1999, 35. årg. nr. 2 s. 26.
 • Østjyske fugletårne 2. Dystrup Sø. Højager, Søren: 1993, 29. årg. nr 3 s. 83.
 • Østjyske fugletårne 3, Nørrestrand. Højager, Søren: 1994, 30. årg. nr 1 s. 7.
 • Østjyske fugletårne 4, Brabrand sø, Syd. Højager, Søren: 1994, 30. årg. nr 2 s. 77.
 • Østjyske fugletårne 5, Brabrand Nord. Højager, Søren: 1994, 30. årg. nr 3 s. 119.
 • Østjyske fugletårne 6, Lindholm Hoved, Mossø. Højager, Søren: 1995, 31. årg. nr 1 s. 18-19.
 • Østjyske fugletårne 7, Sminge Sø, Gudenåen. Højager, Søren: 1996, 32. årg. nr 1 s. 5.
 • Østjyske fugletårne 8, Lillesø ved Ry. Højager, Søren: 1996, 32. årg. nr 2 s. 5.
 • Østjyske fugletårne 9, Tofte Sø. Højager, Søren: 1997, 33. årg. nr 3 s. 25.
 • Øvre - en overset træklokalitet?. Nielsen, Peder Nygaard: 1993, 29. årg. nr 3 s. 84-86.
 • Åndehul (noget om tilbagelevering af stjålet land). Skriver, Peter: 1973, 9. årg. nr 3 s. 78-79.
 • Åndehul 2 - Praksis. Skriver, Peter: 1974, 10. årg. nr 2 s. 40-48.
 • Århus Havn 1984/85. Laursen, Jørgen Terp: 1985, 21. årg. nr 3 s. 123-127.
 • Århus Havn: Ynglefugle 1990. Laursen, Jørgen Terp: 1990, 26. årg. nr 4 s. 174-179.
 • Århus Å vandløbssystem 1. Højager, Søren: 1980, 16. årg. nr 1 s. 2-15.
 • Århus Å vandløbssystem 2. Højager, Søren: 1980, 16. årg. nr 3 s. 70-80.
 • Århus Å vandløbssystem 3. Højager, Søren: 1982, 18. årg. nr 1 s. 20-25.
 • Århus Ådal, ny fredning (Årslev Enge). Højager, Søren: 1982, 18. årg. nr 1 s. 9-10.
 • Århus Ådal. Højager, Søren: 1983, 19. årg. nr 3 s. 110-111.
 • Århusskovenes Flora. Pedersen, Henrik Ærenlund & Anne Murmann Hansen. 34. årg. nr. 1 - Temanummer