Torsdag d. 19. febr. 2015, kl. 19.30 på Naturhistorisk Museum
(Bygning 1141 i BioX-lokalerne)
 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Formanden aflægger beretning
3. Kassereren aflægger beretning
4. Forslag fra medlemmerne
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
6. Eventuelt
 

Nuværende bestyrelsesmedlemmer er Søren Brandt, Jørgen Terp Laursen, Søren Tolsgaard og Philippe Provencal. ØBF vil gerne supplere bestyrelsen med 1-2 personer og gerne med folk, der brænder for naturen og folk, der har kontakt til biologistudiet, og som måske ad den vej kan finde relevante emner til ØBF-foredrag. Interesserede kan inden generalforsamlingen kontakte Jørgen Terp Laursen (tlf. 86 26 12 96) eller anden person fra bestyrelsen.

fugle frimaerker

Efter generalforsamlingen vil Jørgen Terp Laursen vise en lille serie af billeder af fugle og pattedyr på frimærker og fotos - samt fortælle lidt om flagermus-projektet i Mols Bjerge. Søren Højager bidrager også med fotos, og alle er velkommen til at bidrage med et lille indlæg. En generalforsamling behøver ikke at være kedelig!
 

Bemærk: Der er fri parkering i området omkring museet, men IKKE foran hoved-bygningen til museet!