Torsdag d. 27. okt. 2016 kl. 19.30 på Naturhistorisk Museum
(Bygning 1141 i BioX-lokalerne)


Marian Würtz Jensen har i årene fra 2003 til 2011 været på en række studieture, workshops og ferierejser i Finland, Estland og Letland, hvor hendes arbejde med EU-støttede LIFE-projekter har været grundlag for besøgene, mens paddearterne stor vandsalamander, løgfrø og strandtudse har været omdrejningspunkt for projekterne. Hovedtrækkene i projekterne vil blive omtalt, og der vil blive vist billeder af biologer på arbejde, landskaber, vandhuller, padder, insekter, sommerfugle, enkelte fugle samt en del planter. En del af billederne er taget af Henriette Bjerregaard, Marians kollega i Naturstyrelsen.

finland marianwjensen
Finsk sølandskab nær ved grænsen mod Rusland.