Efterlysning/Opfordring

 • Alrø inkl. Pollerne. Højager, Søren: 1995, 31. årg. nr 1 s. 38.
 • Ang. vandhuller og småsøer i Århus kommune. Skriver, Søren & Peter: 1979, 15. årg. nr 3 s. 113.
 • Angående moseopkøb. Skriver, Peter: 1974, 10. årg. nr 1 s. 32.
 • Atlas Flora Danica - en opfordring. Petersen, Bent Vestergaard: 1993, 29. årg. nr 3 s. 75-77.
 • Atlasprojektet for padder og krybdyr. Søager, Ole: 1972, 8. årg. nr 1 s. 12.
 • Atlasundersøgelse af Padder og krybdyr. Anonym: 1979, 15. årg. nr 1 s. 27.
 • Bjerregrav Mose. Rasmussen, John R.: 1982, 18. årg. nr 3 s. 119.
 • Bjerregrav Mose. Redaktionen: 1981, 17. årg. nr 1 s. 39.
 • Borum Stormose, Vind Skov, Moesgård 1977: Laursen, Jørgen Terp: 1977, 13. årg. nr 3 s. 87.
 • Botaniske oplysninger. Dansk Botanisk Forening: 1986, 22. årg. nr 3 s. 115.
 • Brabrand Sø - status og endnu en opfordring. Janniche, Allan: 1986, 22. årg. nr 4 s. 159.
 • Brabrand Sø. Gregersen, Jens: 1972, 8. årg. nr 3 s. 101.
 • Dansk Pattedyratlas - har brug for din hjælp. Hansen, Tine Sussi & Thomas Secher Jensen: 2001, 37. årg. nr. 3 s. 24-25.
 • Efterlysning af gruppearbejde: Kysing Fjord. Højager, Søren: 1976, 12. årg. nr 3 s. 91.
 • Efterlysning af oliebiller. Nielsen, Peder Nygaard: 1998, 34. årg. nr. 4 s. 15.
 • Efterlysning: Dyr på Mols. Hansen, Morten D.D.: 2004. 40. årg. nr 2 s. 11.
 • Egern. Jensen, Hans-Ulrik: 1971, 7. årg. nr 3 s. 86.
 • En opfordring - om græshopper. Skipper, Lars: 2001, 37. årg. nr. 1 s. 25.
 • Endelave. Højager, Søren: 1987, 23. årg. nr 4 s. 142.
 • Fanø. Brinch, Søren: 1980, 16. årg. nr 3 s. 111.
 • Faunakartoteket. Laursen, Jørgen Terp: 1980, 16. årg. nr 1 s. 29.
 • Fuglekursus. Lundberg, Flemming: 1989, 25. årg. nr 4 s. 135.
 • Fuglelokaliteter i Gjern, Them eller Silkeborg kommuner. Mcdonald, Patrick C.: 1989, 25. årg. nr 2 s. 45.
 • Fuglene i Århus Amt. Eskildsen, Jörn & Peter Hjortnæs-Thomsen: 1975, 11. årg. nr 3 s. 94.
 • Fuglene i Århus Amt. Guldvang, Georg: 1976, 12. årg. nr 1 s. 6.
 • Fyrremejser i Østjylland, Nielsen, Peder Nygaard: 2002,  38. årg. nr. 1 s. 14.
 • Grævling. Aaris-Sørensen, Janne: 1990, 26. årg. nr 4 s. 182.
 • Grågæs. Nielsen, Torben Hviid: 65, 1. årg. nr 1 s. 3.
 • Halemejse og Huldue. Laursen, Jørgen Terp: 1977, 13. årg. nr 1 s. 27.
 • Hav- og Fjordterne, Silkehale. Thomsen, Peter & Søren Højager: 67, 3. årg. nr 1 s. 7.
 • Hedelærke og Guldpirol. Laursen, Jørgen Terp: 1982, 18. årg. nr 1 s. 33.
 • Helgenæs. Laursen, Jørgen Terp: 1990, 26. årg. nr 1 s. 18.
 • Husrødstjert. Christensen, Peter: 1968, 4. årg. nr 2 s. 10.
 • Jerup Strand, Nordjylland. Jensen, Uffe; Palle Rasmussen & Arne Kiis: 1981, 17. årg. nr 2 s. 68.
 • Kasted Mose. Højager, Søren: 1981, 17. årg. nr 3 s. 115.
 • Kirkeuglen – status og håb om hjælp. Laursen, Jørgen Terp, 2007: 43. årg. nr 1 s. 25-29.
 • Kort og ekskursionsbibliotek. Olsen, Kjeld: 1975, 11. årg. nr 3 s. 73.
 • Kysing Fjord - en opfordring. Højager, Søren: 1973, 9. årg. nr 3 s. 74.
 • Kysing Fjord og Kysing Næs. Pinstrup, Hans: 1976, 12. årg. nr 1 s. 11.
 • Kysing Næs. Henriksen, Per Guldhammer: 1983, 19. årg. nr 1 s. 36.
 • Kysing projektet. Højager, Søren: 1977, 13. årg. nr 1 s. 24.
 • Kærnebider, Rødrygget Tornskade. Laursen, Jørgen Terp: 1979, 15. årg. nr 1 s. 27.
 • Lejre og kurser med Natur og Ungdom. Natur og Ungdom: 1981, 17. årg. nr 1 s. 20-21.
 • Lillering Skov, Tåstrup Sø og Mose. Petersen, Bent Vestergaard: 1986, 22. årg. nr 3 s. 115.
 • Lokalitetsregistrering. Janniche, Allan: 1979, 15. årg. nr 1 s. 28-29.
 • Lækat. Laursen, Jørgen Terp: 1995, 31. årg. nr 1 s. 38.
 • Løvfrø i Århus kommune. Skriver, Peter: 1986, 22. årg. nr 2 s. 54.
 • Mariager og Randers Fjorde samt havet ud for. Janniche, Allan & John Rasmussen: 1987, 23. årg. nr 3 s. 106-107.
 • Moesgård 1970-79. Laursen, Jørgen Terp: 1979, 15. årg. nr 3 s. 112.
 • Moesgård 1988. Pinstrup, Hans: 1988, 24. årg. nr 3 s. 107.
 • Morkler i Østjylland foråret 1991. Lange, Christian: 1991, 27. årg. nr 3 s. 97.
 • Mørke Kær. Højager, Søren: 1986, 22. årg. nr 3 s. 115.
 • Natugle og Korttået Træløber. Pedersen, Henning: 1992, 28. årg. nr 1 s. 39.
 • Nøddekrige. Pinstrup, Hans & Henning Lykke Larsen: 1986, 22. årg. nr 1 s. 11.
 • Odder. Laursen, Jørgen Terp: 1979, 15. årg. nr 2 s. 75.
 • Oliefugletællinger i Århus amt 1986. Pedersen, Henrik Ærenlund & Kim Stubbe: 1985, 21. årg. nr 3 s. 122.
 • Om årsoversigter. Højager, Søren: 1974, 10. årg. nr 1 s. 16.
 • Orkideer på Horsensegnen. Yde, Tove & Bent Vestergaard Petersen: 1993, 29. årg. nr 1 s. 36.
 • Pattedyr i Århus amt. Laursen, Jørgen Terp: 1984, 20. årg. nr 2 s. 75.
 • Pattedyr ved Brabrand Sø. Skriver, Peter: 1971, 7. årg. nr 3 s. 86.
 • Pattedyr-rapport. Jensen, Bjarke Huus: 1983, 19. årg. nr 1 s. 36.
 • Projekt Gomphus (guldsmede). Pedersen, Henning: 1990, 26. årg. nr 4 s. 183.
 • Projekt Rørhøg Århus Amt. Hjælp til indsamling af observationsdata. Laursen, Jørgen Terp: 2005, 41. årg. nr 3 s. 33.
 • Projekt status 1982-84 (DOF). Laursen, Jørgen Terp: 1982, 18. årg. nr 1 s. 19.
 • Pungmejse, Skægmejse og Stor Tornskade i Århus amt. Janniche, Allan: 1984, 20. årg. nr 2 s. 75.
 • Rapporter om danske naturlokaliteter. Olsen, Søren: 1991, 27. årg. nr 1 s. 27.
 • Redaktionen: 1975, 11. årg. nr 1 s. 17.
 • Rovfugleundersøgelsen. Laursen, Jørgen Terp: 1987, 23. årg. nr 1 s. 31.
 • Rørhøg. Janniche, Allan: 1984, 20. årg. nr 2 s. 75.
 • Slørugle og Stor Hornugle i Danmark. Laursen, Jørgen Terp: 1996, 32. årg. nr 3 s. 60.
 • Status over dyrelivet i Århus amt. Laursen, Jørgen Terp: 1981, 17. årg. nr 1 s. 18-19.
 • Sørgekåbe. Laursen, Jørgen Terp: 1996, 32. årg. nr 3 s. 60.
 • Toplærke. Højager, Søren: 1968, 4. årg. nr 4 s. 8.
 • Toppet Lappedykker, Gråstrubet lappedykker. Laursen, Jørgen Terp: 1980, 16. årg. nr 1 s. 29.
 • Tunø, Endelave, Hjarnø og Alrø. Højager, Søren: 1992, 28. årg. nr 1 s. 38.
 • Tårnfalk. Laursen, Jørgen Terp: 1987, 23. årg. nr 1 s. 31.
 • Udenlandske fuglelokaliteter. Henriksen, Per Guldhammer; Bjarke Huus Jensen & Klaus Mortensen: 1989, 25. årg. nr 1 s. 27.
 • Uglebog på vej - hjælp søges. Laursen, Jørgen Terp: 2000, 36. årg. nr. 1 s. 32-35.
 • Uglegylp, Kærnebider og Rødrygget Tornskade. Laursen, Jørgen Terp: 1978, 14. årg. nr 3 s. 108.
 • Ugler på Djursland. Laursen, Jørgen Terp: 1996, 32. årg. nr 3 s. 60.
 • Ugler vest for Århus: Laursen, Jørgen Terp: 1982, 18. årg. nr 1 s. 33.
 • Ugler. Laursen, Jørgen Terp: 1975, 11. årg. nr 1 s. 22.
 • Wanted - oplysninger om fund af danske lægeigler. Yde, Tove: 2000, 36. årg. nr. 1 s. 31.
 • Ørnetur-referater. Redaktionen: 1988, 24. årg. nr 4 s. 143.