Publiceret d. 19. febr. 2019

Søren Tolsgaard
   

For nogle år siden skrev jeg om en truende tilgroning af hedeområdet i Ørsted Bakker og siden er tilgroningen kun taget til.

Udover den i 2013 anlagte mountainbike-rute, der snor sig lige udenom det åbne område, er nu opsat et jagttårn med fin udsigt over heden; det skader vel næppe naturen, men værre er, at det medfører utilsigtede efterladenskaber i form af øldåser m.v.

2019 02 18 oersted stolsgaard1
Udsigt mod nord over Ørsted Bakkers centrale hedeområde med det nyopsatte jagttårn.


Hedelyngen er nu stort set forsvundet i hedens vestlige del og voldsomt på retur i den østlige del, hvor aldrende lyngbuske delvis gik ud under tørken i sommeren 2018. Fremvækst af især fyr, eg og gyvel medfører, at mikroklimaet bliver mere skygget, og hedens særlige flora og fauna forsvinder.

Situationen illustrerer tydeligt, at der er fokus på jagt og sport, mens absolut intet gøres for naturen på det lokale plan. Officielt beskyttede naturtyper med et væld af truede arter beskyttes på ingen måde.

2019 02 18 oersted stolsgaard2
Tv: Stor sandhveps (Podalonia hirtula) i hedeområdets sidste åbne sand. Th: Gyvelbredtæge (Piezodorus literatus) er i stærk fremgang ligesom gyvel. 


Jævnlig fældning samt fjernelse af træer og buske, helst inklusive de gradvis tilgroede stier langs hedeområdets kanter, kan stadig gøre underværker, men vil det mon ske, eller vil de truede arter blot forsvinde, mens der cykles og skydes med stigende intensitet?

Forfatteren har fulgt tilbagegangen gennem årtier, i såvel dette som i mange andre hedeområder, der snart ikke længere kan betegnes som sådanne. Yngre borgere vil næppe nå at erkende, hvad mangel på rettidig omhu har medført, før tabet ikke længere kan genoprettes.

2019 02 18 oersted stolsgaard3
Fremvækst af skovfyr tager nu voldsom fart; træer og buske bør fjernes med få års mellemrum, hvis ikke opgaven skal blive uoverkommelig.
     

Dette er givetvis en udfordring, vore fattige landsdele har svært ved at håndtere, - men giv nu heden en hånd, Norddjurs, inden det er for sent!

Artiklens fotos er taget af forfatteren, d. 18. febr. 2019.


Referencer

Tolsgaard, S., 2014: Truet lokalitet: Ørsted Bakker - www.gejrfuglen.dk