Publiceret d. 20. febr. 2019

Jørgen Terp Laursen


Strandskaden er let genkendelig på sin sort/hvide fjerdragt og det koralrøde, lange kraftige næb. Den er en af de almindeligste vadefugle i Danmark, hvor den især yngler og lever i de kystnære områder, bl.a. på småholme og øer. Mange måger og vadefugle holder af strandskadens selskab, idet den ofte giver sig højlydt til kende, hvis der er fare på færde.

2019 02 10 aarhushavn jtlaursen1
Portræt af en strandskade (Haematopus ostralegus)


Adskillige af artens yngleområder er blevet forringet, især pga. bebyggelse og menneskelige aktiviteter i kystområderne. Nogle par har fundet alternative ynglesteder, fx på Århus Østhavn, hvor strandskader har slået sig ned ovenpå havnebygninger med fladt tag, der er belagt med et lag af småsten. Her er de godt beskyttet mod jordbundne rovdyr, men mange unger mister også livet til svartbag og sølvmåger. Så farer lurer overalt!

2019 02 10 aarhushavn jtlaursen2
Et par strandskader, rastende på en pontonbro i Aarhus Havn.


En del af vore strandskader overvintrer i Vadehavet, mens de fleste trækker lidt længere mod syd og returnerer i februar eller marts.

Artiklens fotos er taget af forfatteren på Mærsk Containerhavn i Aarhus, 10. febr. 2019.


Referencer

DOF, [2018]: Strandskade (Haematopus ostralegus) - dofbasen.dk