Torsdag d. 5. sept. 2019 kl. 19.30 på Naturhistorisk Museum

(Bygning 1141 i BioX-lokalerne)

  
Foredrag ved
Søren Højager.

I 1976 kørte Hanne og Søren Højager Island rundt i egen bil, en på mange måder uforglemmelig tur, som vi lige siden har ønsket at gentage, men i et mere velegnet køretøj. Det lykkedes i 2018. Rigtig meget har ændret sig i løbet af de mange år, hvilket vil blive illustreret gennem foredraget, der især vil handle om kultur, geologi, flora og fugleliv. Foruden billeder fra den knap 4.000 km lange rundtur på selve hovedøen vises også billeder fra øerne Flatey, Hrisey og Heimaey.

2019 island shoejager
Tv: Odinshane (Phalaropus lobatus) sås alle vegne og er ekstrem tillidsfuld. Th: Poselæbe (Coeloglossum viride) var langt den almindeligst iagttagne orkidé. Fotos: S. Højager.