Publiceret d. 11. april 2020

Jørgen Terp Laursen

I 2016 oprettede Østjysk Biologisk Forening (ØBF) Projekt Rød glente i Østjylland. Projektet fortsætter frem til oktober 2020 med fokus på ynglebestand og ungeproduktion.

milvus milvus jensjandersen
Rød glente (Milvus milvus). Foto: Jens Jørgen Andersen.


Rød glente ankommer som regel til ynglepladserne omkring 1. april og afslutter normalt yngleperioden i første halvdel af august. 

Projektet omfatter: Observationer af ynglepar eller formodede ynglepar, to fugle set sammen, skrig, parringsflugt, redetræ, ynglested, rugende fugle, antal unger, trusler, dødfund etc. – også ældre ynglefund/oplysninger har interesse.

Kontakt mig gerne for at tilmelde dig glente-projektet og opfordr gerne andre til også at deltage. Det er naturligvis op til alle, hvor meget man vil deltage i det spændende projekt. Redefund og ynglelokalitet ydes fuld diskretion. Ingen ynglelokaliteter publiceres med navn – så du kan trygt deltage i projektet.

Ynglesæsonen 2020 er sidste år for Projekt Rød glente i Østjylland. Jeg håber derfor, du vil gøre en særlig indsats for at indsamle oplysninger om arten. Deltag i et spændende projekt!


Kontakt

Jørgen Terp Laursen (Formand, ØBF)
Tlf: 61 51 64 64
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Facebook: Rød glente i Østjylland

Du kan læse mere om projektet/resultaterne på www.vandrefalke.dk.