Forfatterindeks

 • Abrahamsen, Lars & Jens Gregersen, 1990: Ynglefuglene i Ramsar-område 13, 1980 - 1990. 26. årg. nr 4 s. 164-171. Lokaliteter, fugle.
 • Abrahamsen, Lars, 1975: Alrø d. 8.11.1975. 11. årg. nr 3 s. 90. Referater.
 • Abrahamsen, Lars, 1975: GUF, Tipperne fugle langs den jyske vestkyst. 11. årg. nr 2 s. 42. Anmeldelser.
 • Abrahamsen, Lars, 1975: Med Georg i Sønderjylland. 11. årg. nr 2 s. 49-51. Referater.
 • Abrahamsen, Lars, 1976: Sytten døde fugle. 12. årg. nr 3 s. 98. Anmeldelser.
 • Abrahamsen, Lars, 1976: Vandstæresport. 12. årg. nr 3 s. 83-89. Fugle.
 • Alminde, Ken A., 2007: Pragtsvirrefluen og andre spændende insekter fra skovene på Trelde Næs. 43. årg. nr 2 s. 23-28. Hvirvelløse dyr.
 • Alminde, Ken, 2004: Klejs Bakker - en upåagtet naturlokalitet i Juelsminde. 40. årg. nr 3 s. 1-10. Lokaliteter, danske
 • Amtkjær, Jens, 1979: Stor Vandsalamander. 15. årg. nr 2 s. 44-47. Padder.
 • Amtkjær, Jens, 1985: Stor Vandsalamander. 21. årg. nr 1 s. 2-15. Padder.
 • Amtkjær, Jens, 1987: Grønbroget Tudse på Samsø. 23. årg. nr 4 s. 112-118. Padder.
 • Amtkjær, Jens, 1989: Grønbroget Tudse. 25. årg. nr 4 s. 141-143. Padder.
 • Amtkjær, Jens, 1994: Grønbroget Tudse. 30. årg. nr 1 s. 8-9. Padder.
 • Andersen, Carsten Janus & Søren Skriver, 1976: Påsketuren til Mellemsverige d. 14.-18.4. 1976. 12. årg. nr 2 s. 58.
 • Andersen, Carsten Janus, 1980: Pinds Mølledalen. 16. årg. nr 1 s. 16-21. Lokaliteter, danske.
 • Andersen, Carsten Janus, 1981: Brev. 17. årg. nr 1 s. 13. Debat.
 • Andersen, Else Østergaard, 1996: Æbelø d. 14.6.16.6.1996. 32. årg. nr 4 s. 33. Referater.
 • Andersen, Erik B., 2008: Nyfund af Purpur-gøgeurt. 44. årg. nr 2 s. 38-39. Botanik.
 • Andersen, Niels Gamborg, 1985: Samsø d. 4.4.-8.4. 1985. 21. årg. nr 3 s. 131. Referater.
 • Andersen, Torben, Jens Bonde & Allan Janniche, 1996: Stortur til Polen d. 3.5.-10.5. 1997. 32. årg. nr 4 s. 36-38. kurser, ekskursioner og lejre.
 • Andreasen, Bjarne W., 1989: Familielejr. 25. årg. nr 2 s. 46. kurser, ekskursioner og lejre.
 • Andreasen, Erik Aude, 1992: Djursland d. 28.5. 1992. 28. årg. nr 3 s. 110. Referater.
 • Andresen, Jens, 2005: Engen i Hørret Skov - et botanisk laboratorium og et kulturminde. 41. årg. nr 2 s. 26-33. Botanik.
 • Anonym, 1970: April 1970. 6. årg. nr 3 s. 48. Debat.
 • Anonym, 1970: Hedehøg. 6. årg. nr 1 s. 12-16. Fugle.
 • Anonym, 1970: Tillykke. 6. årg. nr 3 s. 49. Diverse.
 • Anonym, 1971: Danske padder samt Frøers og tudsers stemmer. 7. årg. nr 3 s. 87. Anmeldelser.
 • Anonym, 1971: Dårlig undskyldning. 7. årg. nr 3 s. 76. Miljø.
 • Anonym, 1971: Mindre meddelelser (mælk i engangsemballage, skråper og DDT, FN´s jubi læum). 7. årg. nr 1 s. 23. Mindre meddelelser.
 • Anonym, 1971: Til vore fjender (hvordan ødelægger man en forening). 7. årg. nr 2 s. 40. ØBF internt.
 • Anonym, 1972: Menneskets plads på jorden endnu engang. 8. årg. nr 3 s. 99. Debat.
 • Anonym, 1972: Skrot og godt. 8. årg. nr 3 s. 102- 103. ØBF internt.
 • Anonym, 1973: Det friske jægerliv. Det friske harelig. 9. årg. nr 1 s. 28. Debat.
 • Anonym, 1973: Getterøen og Morups Tange d. 8.9. 1973. 9. årg. nr 3 s. 87-88. Referater.
 • Anonym, 1973: Ræv. 9. årg. nr 1 s. 39. Debat. Anonym, 1973: Skrot og godt. 9. årg. nr 2 s. 56-57. ØBF internt.
 • Anonym, 1973: Skrot og godt. 9. årg. nr 3 s. 92-93. ØBF internt.
 • Anonym, 1974: Atomkraft. 10. årg. nr 2 s. 39. Debat.
 • Anonym, 1974: Skrot og godt. 10. årg. nr 2 s. 87- 89. ØBF internt.
 • Anonym, 1975: Abeørn. 11. årg. nr 1 s. 16-17. Fugle.
 • Anonym, 1976: Noget om fuglelivet på Als. 12. årg. nr 3 s. 74-79. Lokaliteter, fugle.
 • Anonym, 1977: Fjælstaunijn, tidsskrift fra Bornholm. 13. årg. nr 2 s. 48. Anmeldelser.
 • Anonym, 1979: Atlasundersøgelse af Padder og krybdyr. 15. årg. nr 1 s. 27. Efterlysning/ Opfordring.
 • Anonym, 1985. 1985: Champignoner på menuen igen? 21. årg. nr 2 s. 65. Svampe.
 • Bak, Finn, 1973: Skagen 1972. 9. årg. nr 1 s. 32-33. Referater.
 • Bakkegaard, B., 1966: Borris Hede og Værnengene. 3. årg. nr 3 s. 11. Referater.
 • Bakkegaard, B., 1966: Madum Sø og Rebild Bakker. 3. årg. nr 3 s. 12. Referater.
 • Bang, Mogens, 1976: Getterøen d. 4.9.1976. 12. årg. nr 3 s. 99. Referater.
 • Bang, Mogens, 1978: Generalforsamling d. 9.2. 1978. 14. årg. nr 1 s. 3. ØBF internt.
 • Bang, Mogens, 1980: Et atlaskvadrat. 16. årg. nr 3 s. 101. Padder og Krybdyr.
 • Bang, Mogens, 1980: Generalforsamling d. 28.2. 1980. 16. årg. nr 1 s. 35. ØBF internt.
 • Bang, Mogens, 1982: Thy d. 10.-11.10.1981. 18. årg. nr 1 s. 37. Referater.
 • Bang, Mogens, 1983: Slanger 1 og Slanger 2. 19. årg. nr 2 s. 72. Anmeldelser.
 • Bang, Mogens, 1984: Helgenæs d. 12.5.1984. 20. årg. nr 2 s. 79. Referater.
 • Bang, Mogens, 1984: Hvad sker der i græsmarken. 20. årg. nr 2 s. 72. Anmeldelser.
 • Bang, Mogens, 1985: Husrødstjerten i Århus området. 21. årg. nr 2 s. 82-84. Fugle.
 • Bang, Mogens, 1986: Endelave d. 25.1.86. 22. årg. nr 2 s. 62. Referater.
 • Bang, Mogens, 1988: Tipperne d. 23.4.1988. 24. årg. nr 3 s. 104. Referater.
 • Bang, Mogens, 1989: Generalforsamling 1989. 25. årg. nr 1 s. 23. ØBF internt.
 • Bang, Mogens, 1990: Tipperne d. 28.4.1990. 26. årg. nr 4 s. 186. Referater.
 • Bang, Mogens, 1991: Sønderjylland d. 17.-19.8. 1990. 27. årg. nr 1 s. 38. Referater.
 • Bang, Mogens, 1992: Svampetur til Mols Bjerge d. 31.8.1992. 28. årg. nr 1 s. 42. Referater.
 • Bengtsson, Stine Rytter, 2008: Mere naturnær skovdrift i Århus Kommunes Skove. 44. årg. nr 1 s. 1-11. Miljø og debat.
 • Berg, Søren, 2004: Fremmede fisk i den danske natur. 40. årg. nr 3 s. 17-25. Fisk.
 • Bertel, Bjarne & Torben Rasmussen, 1968: Vandrefalk ved Brabrand Sø. 4. årg. nr 1 s. 10. Fugle, Mindre meddelelser.
 • Bertel, Bjarne, 1971: Blåvand 1970. 7. årg. nr 2 s. 50-53. Referater.
 • Bertel, Bjarne, 1974: Blåvand d. 10.10.-15.12. 1973. 10. årg. nr 2 s. 49-51. Lokaliteter, danske.
 • Bertel, Bjarne, 1974: Bosporus. 10. årg. nr 1 s. 26-30. Lokaliteter, udenlandske.
 • Bestyrelsen, 2003: Foreningens nye ansigt i cyberspace. 39. årg. nr 2 s. 34. ØBF-internt
 • Biel, Erik, 1965: Spredte iagttagelser fra Als. 1. årg. nr 3 s. 1. Lokaliteter, danske.
 • Biledgaard, Kim, 2004: Krigen mod anden med det blå næb. 40. årg. nr 1 s. 26-29. Fugle.
 • Bolet, Bitten, 1975: Kysing d. 9.2.1975. 11. årg. nr 1 s. 21. Referater.
 • Bolet, Bitten, 1975: Salten Langsø d. 7.9.1975. 11. årg. nr 3 s. 85. Referater.
 • Bolet, Bitten, 1976: Møn d. 19.-20.6.1976. 12. årg. nr 2 s. 62. Referater.
 • Bolet, Bitten, 1978: Kasted Mose d. 21.5.1978. 14. årg. nr 2 s. 73. Referater.
 • Bolet, Bitten. 1976: Kasted Mose. 12. årg. nr 2 s. 51-55. Insekter og andre hvirvelløse.
 • Borg, Erik, 1974: Ekskursion til Kongenshus Hede m.m. d. 31.3.1974. 10. årg. nr 1 s. 33-34. Referater.
 • Brandbyge, John, 1988: Svampetur til Haarup Sande d. 17.9.1988. 24. årg. nr 4 s. 141. Referater.
 • Brandt, Carsten & Birthe Overgaard, 2004: Jørgen Mørup Jørgensen: Introduktion til Chordatzoologi. 40. årg. nr 2 s. 25. Anmeldelser.
 • Brandt, Carsten, 2003: Gul Nøkketunge. 39. årg. nr 4 s. 23-24. Svampe.
 • Brandt, Carsten, 2003: Sankthansormetur i Silkeborg Nordskov 12.8.2003. 39. årg. nr 3 s. 26-27. Referater.
 • Brandt, Carsten, 2003: Tragtkantareller d. 5.10.2002. 39. årg. nr 2 s. 26. Referater.
 • Brandt, Carsten, 2004: Gul Nøkketunge igen. 40. årg. nr 3 s. 33. Svampe.
 • Brandt, Carsten, 2005: Danmarks svampe. 41. årg. nr 1 s. 45. Anmeldelser.
 • Brandt, Søren, 1987: Grønne enge - men hvor længe. 23. årg. nr 2 s. 48-55. Botanik.
 • Brandt, Søren, 1987: Svampetur til Sondrup Bakker d. 20.9.86. 23. årg. nr 1 s. 34. Referater.
 • Brandt, Søren, 1989: Kobjælder. 25. årg. nr 4 s. 132-135. Botanik.
 • Brandt, Søren, 1991: Spændende planlægning af feltsæsonen. 27. årg. nr 1 s. 30-33. Botanik.
 • Brinch, Søren, 1980: Opråb vedr. Fanø. 16. årg. nr 3 s. 111. Efterlysning/Opfordring.
 • Brinch, Søren, 1981: Thy d. 1.11.1980. 17. årg. nr 1 s. 34. Referater.
 • Brostrøm, Peter, 1979: USA. 15. årg. nr 3 s. 100- 103. Lokaliteter, udenlandske.
 • Brostrøm, Peter, 1981: Djursland d. 4.4.1981. 17. årg. nr 1 s. 38. Referater.
 • Brostrøm, Peter, 1981: Naturforholdene i Vejlerne. 17. årg. nr 1 s. 24. Anmeldelser.
 • Brostrøm, Peter, 1981: Salten Langsø d. 24.1.1981. 17. årg. nr 1 s. 36. Referater.
 • Brostrøm, Peter, 1981: Stubbe Sø d. 15.11.1980. 17. årg. nr 1 s. 35. Referater.
 • Brostrøm, Peter, Per Henriksen & Bjarke Huus Jensen, 1981: Påskelejr i Skagen d. 16.-20.4. 1981. 17. årg. nr 1 s. 38. Referater.
 • Brostrøm, Søren, 1981: Pinds Mølle d. 14.2.1981. 17. årg. nr 1 s. 37. Referater.
 • Brostrøm, Søren, 1981: Sønderjylland d. 8.-10. 8.1980. 17. årg. nr 1 s. 31. Referater.
 • Bruun, Lars, 2004: Indslæbte edderkopper i Århus. 40. årg. nr 1 s. 12-17. Hvirvelløse dyr.
 • Buchwald, Erik, 1995: Skovmår takkede for urørt naturskov. 31. årg. nr 1 s. 20. Pattedyr.
 • Burholt, Tage, 1989: Thy d. 7.-10.10.1988. 25. årg. nr 1 s. 25. Referater.
 • Burholt, Tage, 1990: Slåensø m.m. d. 10.3.1990. 26. årg. nr 2 s. 65. Referater.
 • Burholt, Tage, 1990: Vadehavet og Blåvands Huk d. 18.-20.8.1989. 26. årg. nr 1 s. 34. Referater.
 • Burholt, Tage, 1991: Sortemoseskov. 27. årg. nr 2 s. 46-52. Lokaliteter, botaniske.
 • Burholt, Tage, 1992: Himmerland d. 4.5.1991. 28. årg. nr 1 s. 40. Referater.
 • Burholt, Tage, 1992: Mariager Fjord d. 15.3.1992. 28. årg. nr 2 s. 79. Referater.
 • Burholt, Tage, 1993: Vandløbstur d. 21.3.1993. 29. årg. nr 2 s. 59. Referater.
 • Burholt, Tage, 1994: Fornæs d. 7.11.1993. 30. årg. nr 1 s. 35. Referater.
 • Burholt, Tage, 1995: Byn Sø m.m. d. 14.8.1994. 31. årg. nr 1 s. 35. Referater.
 • Burholt, Tage, 2001: Moleret på Fur. 37. årg. nr. 2 s. 49-53. Diverse.
 • Byg, Anja, 2005: Hvad gør hovedjægeren med blomsten? En beretning fra en etnobotanisk ekspedition til Sydamerika. 41. årg. nr 2 s. 35-41. Botanik.
 • Bøgeskov, Torben, 1988: Sølyst. 24. årg. nr 2 s. 44-45. Miljø.
 • Callisen, Carsten, 2003: Store pileurter i Danmark. 39. årg. nr 1 s. 51-55. Botanik.
 • Christensen, Eva, 2005: Landbrugspåvirkede engområder. 41. årg. nr 2 s. 14-17. Miljø og debat.
 • Christensen, Eva, 2006: Et skridt nærmere nationalparker. 42. årg. nr 3 s. 1-10. Miljø og debat.
 • Christensen, Eva, 2006: Små dyr i hus og have m.fl. 42. årg. nr 1 s. 42-45. Anmeldelser.
 • Christensen, Flemming & Jens Gregersen, 1969: Brabrand Sø 1968. 5. årg. nr 2 s. 24. Lokaliteter, fugle.
 • Christensen, Flemming & Jens Gregersen, 1978: Uglekasseprojektet. 14. årg. nr 3 s. 115. Fugle.
 • Christensen, Flemming & Jörn Eskildsen, 1976: Uglekasseprojektet. 12. årg. nr 1 s. 19. Fugle.
 • Christensen, Flemming, 1970: Mossø og Salten Langsø d. 7.12.69. 6. årg. nr 1 s. 17. Referater.
 • Christensen, Flemming, 1971: Getteröen d. 28.-30. 8.1970. 7. årg. nr 2 s. 54. Referater.
 • Christensen, Flemming, 1971: Nordtyskland 31.10. 1971. 7. årg. nr 3 s. 81. Referater.
 • Christensen, Hans & Bo Ryge Sørensen, 1988: Sortspætten. 24. årg. nr 1 s. 18-21. Fugle.
 • Christensen, Jens Tang, 1972: 11-årig flagermus. 8. årg. nr 1 s. 34. Pattedyr.
 • Christensen, Jens Tang, 1972: Vinterfangst (småpattedyr). 8. årg. nr 1 s. 16-17. Pattedyr.
 • Christensen, Jens Tang, 1980: Lækat og Brud på Tipperne. 16. årg. nr 1 s. 24-25. Pattedyr.
 • Christensen, Peter S., Bent B. Jensen, & Kaj H. Pedersen, Kaj H., 1966: Tur til Nissum Fjord. 1. årg. nr 2 s. 3. Referater.
 • Christensen, Peter Stougaard, 1969: Musefangst. 5. årg. nr 1 s. 17. Pattedyr.
 • Christensen, Peter Stougaard, 1970: Fangst af småpattedyr. 6. årg. nr 3 s. 64-65. Pattedyr.
 • Christensen, Peter, 1968: Lejr på Rømø. 4. årg. nr 4 s. 12. Referater.
 • Christensen, Peter, Jørgen Laursen, Søren Højager & Peter Thomsen, 1968: Rovfugle, Toplærke, Husrødstjert. 4. årg. nr 2 s. 10. Efterlysning/Opfordring.
 • Christiansen, Henning, 1985: Midtjylland d. 10.2. 85. 21. årg. nr 2 s. 86. Referater.
 • Christiansen, Henning, 1987: Thy d. 10.-11.10. 1987. 23. årg. nr 4 s. 147. Referater.
 • Christiansen, Henning, Bjarke Huus Jensen & Flemming Lundberg, 1987: Tyrkiet - et fugleparadis. 23. årg. nr 4 s. 136-139. Lokaliteter, udenlandske.
 • Christiansen, Søren Grøntved, 1983: Feltbotanisk Klub. 19. årg. nr 1 s. 31. Botanik.
 • Clausen, Preben, 1989: Lysbuget Knortegås. 25. årg. nr 4 s. 156-161. Fugle.
 • Damm, Mogens, 1971: Salten Langsø d. 2.5.1971. 7. årg. nr 2 s. 54. Referater.
 • Damm, Mogens, 1971: Salten Langsø dec/1970. 7. årg. nr 1 s. 20. Referater.
 • Damm, Mogens, 1971: Sydskåne d. 18.9.1971. 7. årg. nr 3 s. 81. Referater.
 • Damm, Mogens, 1973: Hessel Hede d. 15.6.1973. 9. årg. nr 3 s. 87. Referater.
 • Damm, Mogens, 1973: Viborgegnen d. 8.4.1973. 9. årg. nr 3 s. 86. Referater.
 • Dansk Botanisk Forening, 1986: Botaniske oplysninger. 22. årg. nr 3 s. 115. Efterlysning /Opfordring.
 • Deding, Jens, 1978: Salten Langsø d. 29.1.78. 14. årg. nr 1 s. 35. Referater.
 • Degn, H. J. & Peter Skriver, 1973: Dialog? / om jagt. 9. årg. nr 2 s. 58-62. Debat.
 • Delphin, Per, 1978: Djursland d. 11.11.1978. 14. årg. nr 3 s. 117. Referater.
 • Delphin, Per, 1978: Mariager fjord og Tofte Sø d. 29.10.1978. 14. årg. nr 3 s. 116-117.Referater.
 • Delphin, Per, 1983: Hvad indad tabes. 19. årg. nr 1 s. 33. Anmeldelser.
 • Delphin, Per, 1983: Sådan synger fuglene. 19. årg. nr 3 s. 119. Anmeldelser.
 • Delphin, Per, 1985: Svin er ikke bare svin. 21. årg. nr 2 s. 80-81. Anmeldelser.
 • Dethlefsen, Helge, 1965: Alm. Kjove på Århus havn. 1. årg. nr 3 s. 5. Fugle, Mindre meddelelser. Dethlefsen, Helge, 1974: Skagen pinsen d. 31.5.- 3.6.1974. 10. årg. nr 2 s. 66-67. Referater.
 • Dethlefsen, Helge, 1974: Forsthaven d. 18.5.1974. 10. årg. nr 2 s. 78. Referater.
 • Dieperink, Christian & Jan Kjærgaard, 2007: Vandremusling - en ny art i Østjylland. 43. årg. nr 2 s. 29-34. Hvirvelløse dyr.
 • Drachmann, Jan, 1990: Finland. Syd for polarcirklen. 26. årg. nr 1 s. 13-15. Lokaliteter, udenlandske.
 • Egefjord, Kim Friis, 1993: Er urskov nedbrudt til kulturskov = naturskov?. 29. årg. nr 1 s. 14-17. Debat.
 • Ekskursionsudvalget, 1965: Fornæslejren. 1. årg. nr 1 s. 3. Referater.
 • Elgaard, Henning & Jørgen Laursen, 1971: Yngle fugle ved Øer 1971. 7. årg. nr 2 s. 28-31. Fugle.
 • Elgaard, Henning m.fl. 1967: Hvidnæbbet Lom ved Sangstrup. 3. årg. nr 3 s. 10. Fugle, Mindre meddelelser.
 • Elgaard, Henning, 1967: Laplandsværling ved Kysing Næs. 3. årg. nr 3 s. 11. Fugle, Mindre meddelelser.
 • Elgaard, Henning, 1967: Lille Præstekrave ved Kysing Fjord. 3. årg. nr 3 s. 10. Fugle, Mindre meddelelser.
 • Elgaard, Henning, 1968: Hamburger Hallig. 4. årg. nr 4 s. 7. Referater.
 • Elgaard, Henning, 1971: Lille Præstekrave i Århus og Skanderborg omegn. 7. årg. nr 3 s. 70-71. Fugle.
 • Eskildsen, Jörn & Peter Hjortnæs-Thomsen, 1975: Fuglene i Århus Amt. 11. årg. nr 3 s. 94. Efterlysning/Opfordring.
 • Eskildsen, Jörn, 1967: Hvidbrystet Præstekrave ved Kysing Fjord. 3. årg. nr 2 s. 9. Fugle, Mindre meddelelser.
 • Eskildsen, Jörn, 1967: Lidt om aktivitet. 3. årg. nr 2 s. 13. Debat.
 • Eskildsen, Jörn, 1967: Årsoversigt over Kysing Fjord og Næs 1966. 3. årg. nr 3 s. 6. Lokaliteter, fugle.
 • Eskildsen, Jörn, 1968: Appendiks til Gejrfuglen 3. årgang nr. 3. 4. årg. nr 1 s. 6. ØBF internt.
 • Eskildsen, Jörn, 1968: Lejr ved Blåvand. 4. årg. nr 1 s. 8. Referater.
 • Eskildsen, Jörn, 1968: Referat af DOF´s møde. 4. årg. nr 1 s. 8. Referater.
 • Eskildsen, Jörn, 1968: Silkehaleinvasionen 1967-68. 4. årg. nr 3 s. 4. Fugle.
 • Eskildsen, Jörn, 1969: Danske Naturlokaliteter nr. 2: Gundsømagle Sø. 5. årg. nr 3 s. 60. Anmeldelser.
 • Eskildsen, Jörn, 1969: Limosa. 5. årg. nr 2 s. 32. Nyt fra tidskriftbunken.
 • Eskildsen, Jörn, 1969: Tinglev Mose - Bededagene d. 2.-4.5.1969. 5. årg. nr 2 s. 41. Referater.
 • Eskildsen, Jörn, 1970: (Klikedannelse). 6. årg. nr 2 s. 23. Leder.
 • Eskildsen, Jörn, 1970: Brabrand Sø. 6. årg. nr 1 s. 11. Fugle.
 • Eskildsen, Jörn, 1970: Midtjyllands fugle. 6. årg. nr 2 s. 27-28. Anmeldelser.
 • Eskildsen, Jörn, 1970: Vandstær. 6. årg. nr 3 s. 44-47. Fugle.
 • Eskildsen, Jörn, 1971: Hvidvinget/Sortterne (kendetegn). 7. årg. nr 1 s. 19. Fugle.
 • Eskildsen, Jörn, 1972: Uglekasser. 8. årg. nr 3 s. 100-101. Fugle.
 • Eskildsen, Jörn, 1973: Uglekasseprojektet. 9. årg. nr 2 s. 54. Fugle.
 • Eskildsen, Jörn, 1974: Uglekasseprojektet. 10. årg. nr 2 s. 60-62. Fugle.
 • Eskildsen, Jörn, Kaj Halberg & Søren Højager, 1968: Fugle ved Kysing Fjord og Næs - 1967. 4. årg. nr 2 s. 2-6. Fugle.
 • Ettrup, Henning, 1983: Fællesmøde om fredningsplanen for Århus Amt. 19. årg. nr 2 s. 57. ØBF internt.
 • Ettrup, Henning, 1985: Brabrand Sø og Hørret Eng d. 4.6.85 og 11.6.85. 21. årg. nr 3 s. 132. Referater.
 • Ettrup, Henning, 2006: Forskydning af ynglesæson hos Viber gennem Danmark - belyst ved ringmærkning. 42. årg. nr 2 s. 14-20. Fugle.
 • Ferdinand, Lorenz, 1977: Pressemeddelelse fra DOF. 13. årg. nr 3 s. 85. Debat.
 • Fisker, Lissy, 2004: Kært dyr har mange navne. 40. årg. nr 1 s. 20-22. Pattedyr.
 • Flummer, Kirsten, 1980: Storken. 16. årg. nr 1 s. 33. Anmeldelser.
 • Flummer, Mads, 1975: Frederikshøj Kro d. 13.12. 1975. 11. årg. nr 3 s. 92. Referater.
 • Flummer, Mads, 1975: Generalforsamling d. 20.2. 75. 11. årg. nr 1 s. 3. ØBF internt.
 • Flummer, Mads, 1975: Skåne d. 23.-24.11.1974. 11. årg. nr 1 s. 20. Referater.
 • Flummer, Mads, 1975: Sønderjylland/Nordtyskland d. 25.-26.10.1975. 11. årg. nr 3 s. 88-89. Referater.
 • Flummer, Mads, 1975: Årets ØBF'er (Knud Nielsen). 11. årg. nr 3 s. 76. Diverse.
 • Flummer, Mads, 1976: De danske ynglefugles udbredelse: Atlasprojektet. 12. årg. nr 3 s. 96. Anmeldelser.
 • Flummer, Mads, 1976: Fuglefjeld (Runde, Røst og Store Ekkeröya). 12. årg. nr 1 s. 20-25. Lokaliteter, udenlandske.
 • Flummer, Mads, 1977: Hvis man bare leder længe nok. Elgtur på Halle-Hunneberg. 13. årg. nr 3 s. 96-97. Pattedyr.
 • Flummer, Mads, 1978: Fiskehejren af Tommy Dybbro. 14. årg. nr 1 s. 17-18. Anmeldelser.
 • Flummer, Mads, 1978: Møder med elgene. 14. årg. nr 2 s. 64. Anmeldelser.
 • Flummer, Mads, 1978: Omkring æbletræet. 14. årg. nr 3 s. 110. Anmeldelser.
 • Flummer, Mads, 1978: Sønderjylland i Maj. 14. årg. nr 3 s. 109. Fugle.
 • Flummer, Mads, 1978: Øjne i mørket. 14. årg. nr 2 s. 60. Anmeldelser.
 • Flummer, Mads, 1979: Astrup Mose og Hansted Skov d. 16.6.1979. 15. årg. nr 2 s. 74. Referater.
 • Flummer, Mads, 1979: Bjerregrav Mose d. 6.6. 1979. 15. årg. nr 2 s. 73. Referater.
 • Flummer, Mads, 1979: Den stora tranresan. 15. årg. nr 1 s. 32. Anmeldelser.
 • Flummer, Mads, 1979: I nælderne. 15. årg. nr 2 s. 68. Anmeldelser.
 • Flummer, Mads, 1979: Knopsvanen af Pelle Andersen-Harrild. 15. årg. nr 1 s. 35. Anmeldelser.
 • Flummer, Mads, 1979: Mariager Fjord d. 17.2. 1979. 15. årg. nr 1 s. 36. Referater.
 • Flummer, Mads, 1979: Mols Bjerge d. 24.3.1979. 15. årg. nr 2 s. 72. Referater.
 • Flummer, Mads, 1979: På engen. 15. årg. nr 2 s. 68. Anmeldelser.
 • Flummer, Mads, 1979: Sømunkens gåde. 15. årg. nr 3 s. 110. Anmeldelser.
 • Flummer, Mads, 1979: Tårnfalken. 15. årg. nr 3 s. 111. Anmeldelser.
 • Flummer, Mads, 1981: Skarven. 17. årg. nr 1 s. 25. Anmeldelser.
 • Flummer, Mads, 1981: Truede danske fugle. 17. årg. nr 1 s. 24. Anmeldelser.
 • Flummer, Mads, 1982: Bier til husbehov. 18. årg. nr 1 s. 34. Anmeldelser.
 • Flummer, Mads, 1982: Dyrenes begravelse. 18. årg. nr 1 s. 34. Anmeldelser.
 • Flummer, Mads, 1982: Honning et naturprodukt. 18. årg. nr 1 s. 34. Anmeldelser.
 • Flummer, Mads, 1982: Krokodiller. 18. årg. nr 1 s. 34. Anmeldelser.
 • Flummer, Mads, 1982: Sverige i bededagene d. 7.- 9.5.1982. 18. årg. nr 2 s. 73. Referater.
 • Flummer, Mads, 1982: Værd at vide om fugle. 18. årg. nr 1 s. 35. Anmeldelser.
 • Flummer, Mads, 1987: Vestfyn d. 7.2.87. 23. årg. nr 3 s. 103. Referater.
 • Flummer, Mads, 1988: Ørnetur d. 28.-29.11.1987. 24. årg. nr 2 s. 70. Referater.
 • Flummer, Mads, 1990: Ørnetur til Sverige d. 1.-3. 12.1989. 26. årg. nr 2 s. 64. Referater.
 • Flummer, Søren & Redaktionen, 1977: Set i sommer (udstoppet Musvåge i haven, Hedehøg, Elg). 13. årg. nr 2 s. 50. Naturglimt.
 • Flummer, Søren, 1975: Hanstholm d. 11.-12.10. 1975. 11. årg. nr 3 s. 87-88. Referater.
 • Flummer, Søren, 1977: Et lille smut til Skagen d. 8.-12.4.1977. 13. årg. nr 1 s. 35-36. Referater.
 • Fog, Kåre, 1976: Rød Skovsnegl. 12. årg. nr 3 s. 86-87. Hvirvelløse dyr.
 • Fog, Kåre, 1977: Atlasundersøgelse af padder og krybdyr. 13. årg. nr 1 s. 25-26. Padder og Krybdyr.
 • Fog, Kåre, 1978: Atlasundersøgelsen, Padder og krybdyr. 14. årg. nr 1 s. 28-30. Padder og Krybdyr.
 • Fog, Kåre, 1978: Atlasundersøgelsen. 14. årg. nr 2 s. 68-71. Padder og Krybdyr.
 • Foged, Hans Christian, 1965: Vesterhavs-ekskursionen d. 10.10.1965. 1. årg. nr 3 s. 6. Referater.
 • Foged, Hans Christian, 1967: Kysing Fjords vadefugle efteråret 1965. 3. årg. nr 2 s. 5. Fugle.
 • Fogtmann, Olav, 1987: Norsminde Fjord d. 18.10. 86. 23. årg. nr 3 s. 100. Referater.
 • Franck, Jørgen & Henning Lykke Larsen, 1969: Kysing Fjord 1969. 5. årg. nr 3 s. 48. Fugle.
 • Fredningsstyrelsen, 1980: Pressemeddelelse fra Fredningsstyrelsen om forslag til fredning af krybdyr og padder. 16. årg. nr 3 s. 102. Padder og Krybdyr.
 • Freudendahl, Anna Sofie & Mette Møller Nielsen, 2004: Amerikansk knivmusling. 40. årg. nr 1 s. 23-25. Hvirvelløse dyr.
 • Friis, Søren, 1975: Kystfuglejagt og kystfuglebeskyttelse. 11. årg. nr 3 s. 84. Anmeldelser. Garner, H. N., 1980: Fuglereservatet Emborg Odde 1970-80. 16. årg. nr 3 s. 90-100. Fugle.
 • Garner, H.N., 2001: Posthornsneglen Planorbarius corneus L. i Mossø og Salten Langsø. 37. årg. nr. 4 s. 7-9. Hvirvelløse dyr.
 • Garner, H.N., 2001: Skarv Phalacrorax carbo L. i Mossø og Salten Langsø. 37. årg. nr. 4 s. 12-16. Fugle.
 • Glass, Mogens, 1965: Adfærd hos Sildemåge. 1. årg. nr 3 s. 5. Fugle, Mindre meddelelser.
 • Glass, Mogens, 1965: Bemærkninger om ænder og vadefugle ved Dødeå. 1. årg. nr 2 s. 6. Fugle.
 • Grandjean, Philippe, 1972: Fugles respiration, om de nyeste landvindinger. 8. årg. nr 3 s. 85-87. Fugle.
 • Gregersen, Jens, 1968: Blåvand, Skallingen og Fiil Sø d. 17.9.67. 4. årg. nr 1 s. 11. Referater.
 • Gregersen, Jens, 1968: Fiil Sø, Blåvand og Skallingen d. 15.10.67. 4. årg. nr 1 s. 12. Referater.
 • Gregersen, Jens, 1968: Hanstholm d. 27.10.68. 4. årg. nr 4 s. 12. Referater.
 • Gregersen, Jens, 1969: Bastard ml Hus- og Skovmår. 5. årg. nr 3 s. 67. Pattedyr.
 • Gregersen, Jens, 1969: Borris Hede og Værnengene d. 11.5.1969. 5. årg. nr 2 s. 42. Referater.
 • Gregersen, Jens, 1969: Enkeltbekkasin. 5. årg. nr 3 s. 55. Fugle.
 • Gregersen, Jens, 1969: Husmår. 5. årg. nr 2 s. 43. Pattedyr.
 • Gregersen, Jens, 1969: Madum Sø og Rebild bakker. 5. årg. nr 3 s. 70. Referater.
 • Gregersen, Jens, 1969: Mossø og Salten Langsø d. 17.5.69. 5. årg. nr 3 s. 70. Referater.
 • Gregersen, Jens, 1969: Nordvestjylland d. 14.9. 1969. 5. årg. nr 3 s. 69. Referater.
 • Gregersen, Jens, 1969: Rands Fjord og Grejsdalen d. 9.3.1969. 5. årg. nr 2 s. 42. Referater.
 • Gregersen, Jens, 1970: Brabrand Sø. 6. årg. nr 1 s. 3. Leder.
 • Gregersen, Jens, 1970: Overvintringsplads for Grønsisken (Senere rettet til Bjergirisk). 6. årg. nr 3 s. 66. Fugle.
 • Gregersen, Jens, 1971: Bjergirisker overnatter på Domkirken. 7. årg. nr 2 s. 36. Fugle.
 • Gregersen, Jens, 1971: Fuglelivet ved Tåstrup Sø og Mose 1970. 7. årg. nr 2 s. 46-49. Fugle.
 • Gregersen, Jens, 1971: Grødetøj og præstelus Vegetation på Århusegnen, Brabrand Sø. 7. årg. nr 1 s. 16-17. Botanik.
 • Gregersen, Jens, 1971: Nyt fra Brabrand Sø (Eskelund). 7. årg. nr 2 s. 38-39. Fugle.
 • Gregersen, Jens, 1971: Nyt fra Brabrand Sø. 7. årg. nr 3 s. 74-75. Fugle.
 • Gregersen, Jens, 1971: Rovfugledrab (Vandrefalk, Musvåge, Spurvehøg). 7. årg. nr 1 s. 18. Fugle.
 • Gregersen, Jens, 1972: Daugbjerg kalkgruber og Hjarbæk Fjord d. 19.3.1972. 8. årg. nr 1 s. 34. Referater.
 • Gregersen, Jens, 1972: Dompaprede, Mærkelige fuglereder. 8. årg. nr 1 s. 25. Fugle.
 • Gregersen, Jens, 1972: Musvitrede, Mærkelige fuglereder. 8. årg. nr 1 s. 25. Fugle.
 • Gregersen, Jens, 1972: Opfordring Brabrand Sø. 8. årg. nr 3 s. 101. Efterlysning/Opfordring.
 • Gregersen, Jens, 1972: Rovfugledrab. 8. årg. nr 3 s. 98-99. Fugle.
 • Gregersen, Jens, 1972: Tåstrup Sø 1971. 8. årg. nr 1 s. 8-11. Fugle.
 • Gregersen, Jens, 1973: Hedeselskabet har skylden - jægere jager stadig som var det i 1880-tallet. 9. årg. nr 2 s. 44-45. Miljø.
 • Gregersen, Jens, 1973: Lidt om lille Præstekraves yngel ved Brabrand Sø 1966-67. 9. årg. nr 1 s. 30-31. Fugle.
 • Gregersen, Jens, 1975: Brabrand Sø. 11. årg. nr 2 s. 27-28. Leder.
 • Gregersen, Jens, 1976: På vej ud - Mellemskarv på rødliste. 12. årg. nr 1 s. 16-18. Fugle.
 • Gregersen, Jens, 1976: Saltholm. 12. årg. nr 1 s. 15. Lokaliteter, danske.
 • Gregersen, Jens, 1978: Natur på Århusegnen 1: Brabrand Sø. 14. årg. nr 3 s. 98-100. Lokaliteter, fugle.
 • Gregersen, Jens, 1989: Skarv. 25. årg. nr 4 s. 147- 155. Fugle.
 • Gregersen, Jens, 2003: Dagsommerfugle på Vorsø. 39. årg. nr 3 s. 5-14. Hvirvelløse dyr.
 • Grell, Michael, 2005: Kommentar til Jørgen Terp Laursens artikel: Den røde glente i Århus amt 1979-2004 - og bemærkninger til et glenteprojekt. Gejrfuglen 41 (2005) 11-29. 41. årg. nr 2 s. 33-34. Fugle.
 • Grøn, Per & Søren Højager, 1976: Nordøstdjursland d. 10.4.1976. 12. årg. nr 2 s. 57. Referater.
 • Grøn, Per, 1974: Kysing Fjord d. 7.9.1974. 10. årg. nr 2 s. 86. Referater.
 • Grøn, Per, 1974: Sverigesturen d. 11.-12.5.1974. 10. årg. nr 2 s. 76-78. Referater.
 • Grøn, Per, 1975: Bundbij. 11. årg. nr 3 s. 79-82. Havet, Fisk.
 • Grøn, Per, 1975: Salten Langsø d. 11.5.75. 11. årg. nr 2 s. 47. Referater.
 • Grøn, Per, 1976: Salten Langsø d. 9.5.1976. 12. årg. nr 2 s. 58. Referater.
 • Grøn, Per, 1977: ØBF biblioteket. 13. årg. nr 2 s. 59. ØBF internt.
 • Grøn, Per, 1978: Alrø d. 19.3.78. 14. årg. nr 1 s. 36. Referater.
 • Grøn, Per, 1978: Nordjyllands fugle. 14. årg. nr 3 s. 111-113. Anmeldelser.
 • Grøn, Per, 1978: Politik og miljø (Brabrand Sø, Århus Å). 14. årg. nr 1 s. 23-25. Debat.
 • Grøn, Per, 1978: Vorsø d. 17.6.78. 14. årg. nr 2 s. 74-77. Referater.
 • Grøn, Per, 1980: Evolution. 16. årg. nr 1 s. 34. Anmeldelser.
 • Grøn, Per, 1981: Edderkopper, Mejere, Mider m.fl. 17. årg. nr 2 s. 65. Anmeldelser.
 • Grøn, Per, Per Delphin, Keld Rasmussen, Søren Højager, Søren & Kjeld Olsen, 1977: Giber Å, Egå og Århus Bugt. 13. årg. nr 1 s. 3-21. Lokaliteter, danske.
 • Guldvang, Georg & Henning Lykke Larsen, 1971: Fugle ved Kysing Fjord og Næs 1970. 7. årg. nr 1 s. 4-14. Fugle.
 • Guldvang, Georg & Knud Pedersen, 1974: Forårsbesøg ved Skagen. 10. årg. nr 1 s. 5-12. Fugle, lokaliteter.
 • Guldvang, Georg & Søren Højager, 1975: Hvid Stork. 11. årg. nr 2 s. 31-33. Fugle.
 • Guldvang, Georg, 1970: Thy d. 9.11.69. 6. årg. nr 1 s. 17. Referater.
 • Guldvang, Georg, 1971: Nordjylland, aug/1970. 7. årg. nr 1 s. 20. Referater.
 • Guldvang, Georg, 1971: Sydvestjylland/Blåvand sept/1970. 7. årg. nr 1 s. 21. Referater.
 • Guldvang, Georg, 1972: Kysing Fjord 1971. 8. årg. nr 1 s. 26-29. Fugle.
 • Guldvang, Georg, 1973: Falsterbo og skånske søområder d. 22.-23.9.1973. 9. årg. nr 3 s. 88-90. Referater.
 • Guldvang, Georg, 1974: Bjerregrav Mose d. 12.6. 1974. 10. årg. nr 2 s. 79. Referater.
 • Guldvang, Georg, 1974: Kysing Fjord d. 5.10.1974. 10. årg. nr 2 s. 86. Referater.
 • Guldvang, Georg, 1974: Nordøstdjursland d. 27.4. 1974. 10. årg. nr 2 s. 76. Referater.
 • Guldvang, Georg, 1974: Områderne omkring Blåvand d. 24.-25.8.1974. 10. årg. nr 2 s. 81-83. Referater.
 • Guldvang, Georg, 1974: Sydsverige, Falsterbo 21.- 22.9.1974. 10. årg. nr 2 s. 83-85. Referater.
 • Guldvang, Georg, 1975: Kysing Fjord d. 27.9.1975. 11. årg. nr 3 s. 86. Referater.
 • Guldvang, Georg, 1975: Vejlerne d. 8.6.75. 11. årg. nr 2 s. 48. Referater.
 • Guldvang, Georg, 1976: Bjerregrav Mose d. 9.6. 1976. 12. årg. nr 2 s. 61. Referater.
 • Guldvang, Georg, 1976: Fuglene i Århus amt. 12. årg. nr 1 s. 6. Efterlysning/Opfordring.
 • Guldvang, Georg, 1976: Fugletræk, efterårstræk over Nordøstdjursland. 12. årg. nr 1 s. 12. Fugle.
 • Guldvang, Georg, 1976: Opråb manglende biler. 12. årg. nr 2 s. 30. ØBF internt.
 • Guldvang, Georg, 1977: Alrø d. 26.3.1977. 13. årg. nr 1 s. 35. Referater.
 • Guldvang, Georg, 1977: Hanstholm m.v. 23.10. 1976. 13. årg. nr 1 s. 32. Referater.
 • Guldvang, Georg, 1978: Fornæs d. 5.11.77. 14. årg. nr 1 s. 35. Referater.
 • Guldvang, Georg, 1978: Vejlerne d. 3.6.1978. 14. årg. nr 2 s. 73. Referater.
 • Guldvang, Georg, 1981: Kan vi redde Storken i Danmark. 17. årg. nr 3 s. 84-88. Fugle.
 • Halberg, Kaj & Jörn Eskildsen, 1967: To forekomster af Rørdrum ved Århus. 3. årg. nr 2 s. 7. Fugle, Mindre meddelelser.
 • Halberg, Kaj & Søren Højager, 1969: Uglegylp. 5. årg. nr 2 s. 37. Fugle.
 • Halberg, Kaj, 1965: Bjergvipstjert ved Pinds Mølle. 1. årg. nr 3 s. 4. Fugle, Mindre meddelelser. Halberg, Kaj, 1965: Isfugl ved Kysing Fjord. 1. årg. nr 3 s. 5. Fugle, Mindre meddelelser.
 • Halberg, Kaj, 1966: Plaff!!. 2. årg. nr 1 s. 3. Debat. Halberg, Kaj, 1967: Vandriksens forekomst ved Tåstrup Sø. 3. årg. nr 2 s. 6. Fugle.
 • Halberg, Kaj, 1967: Dværgspidsmus ved Fornæs. 3. årg. nr 3 s. 11. Pattedyr, Mindre meddelelser.
 • Halberg, Kaj, 1967: Flagermus ved Giber Å d. 29. oktober. 3. årg. nr 2 s. 10. Pattedyr, Mindre meddelelser.
 • Halberg, Kaj, 1967: Knarand ved Tåstrup Sø. 3. årg. nr 2 s. 8. Fugle, Mindre meddelelser.
 • Halberg, Kaj, 1967: Madum Sø og Mariager Fjord d. 30.10.66. 3. årg. nr 2 s. 10. Referater.
 • Halberg, Kaj, 1967: Markpiber ved Kysing Fjord. 3. årg. nr 2 s. 9. Fugle, Mindre meddelelser.
 • Halberg, Kaj, 1968: Brabrand Sø d. 28.4.68. 4. årg. nr 4 s. 9. Referater.
 • Halberg, Kaj, 1968: Brabrand Sø d. 30.5.68. 4. årg. nr 4 s. 10. Referater.
 • Halberg, Kaj, 1968: Emborg Tange og Salten Langsø d. 26.5.1968. 4. årg. nr 4 s. 10. Referater.
 • Halberg, Kaj, 1968: Hvidnæse på skallingen. 4. årg. nr 1 s. 11. Pattedyr, Mindre meddelelser.
 • Halberg, Kaj, 1968: Lidt om Alpe-Murmeldyret. 4. årg. nr 3 s. 12. Pattedyr.
 • Halberg, Kaj, 1968: Ulvedybet d. 1.9.68. 4. årg. nr 4 s. 11. Referater.
 • Halberg, Kaj, 1969: Høj redeplacering hos Dværgmus. 5. årg. nr 3 s. 67. Pattedyr.
 • Halberg, Kaj, 1969: Sent blomstrende planter. 5. årg. nr 1 s. 16. Botanik.
 • Halberg, Kaj, 1970: Getterøen, aug.1969. 6. årg. nr 1 s. 16. Referater.
 • Halberg, Kaj, 1970: Juni-besøg i Pinds Mølle - Vegetation på Århus egnen. 6. årg. nr 2 s. 35. Botanik.
 • Halberg, Kaj, 1970: Madum Sø og Rebild Bakker d. 06.06.1970. 6. årg. nr 2 s. 33. Referater.
 • Halberg, Kaj, 1970: Pattedyr i Hørret Skov og Langballe Krat. 6. årg. nr 3 s. 60-61. Pattedyr.
 • Halberg, Kaj, 1971: Olie. 7. årg. nr 1 s. 14-15. Fugle, Miljø.
 • Halberg, Kaj, 1971: Sen anemone. 7. årg. nr 3 s. 83. Botanik.
 • Halberg, Kaj, 1971: To orkideer fra Hørret Skov. 7. årg. nr 3 s. 69. Botanik.
 • Halberg, Kaj, 1971: Vegetation på Århusegnen, Hørret Eng. 7. årg. nr 2 s. 44-45. Botanik.
 • Halberg, Kaj, 1972: Sangdrosselrede, Mærkelige fuglereder. 8. årg. nr 1 s. 25. Fugle.
 • Halberg, Kaj, 1974: Generalforsamling d. 7.2.1974. 10. årg. nr 1 s. 12. ØBF internt.
 • Halberg, Kaj, 1974: Lidt om Husby Sø og Nørre Sø. 10. årg. nr 1 s. 18-24. Lokaliteter, danske.
 • Halberg, Kaj, 1977: Bornholm: Brudstykker af en naturinteresseret vagabonds dagbog. 13. årg. nr 3 s. 83. Lokaliteter, danske, Fugle.
 • Halberg, Kaj, 1977: Brudstykker af en naturinteresseret vagabonds dagbog fra verden omkring os . 13. årg. nr 3 s. 70-84. Lokaliteter, udenlandske.
 • Halberg, Kaj, 1977: Hardangerviddan, Norge: Brudstykker af en naturinteresseret vagabonds dagbog. 13. årg. nr 3 s. 83. Lokaliteter, udenlandske, Fugle. Halberg, Kaj, 1984: Flemming Christensen 1951 - 1984. 20. årg. nr 2 s. 70-71. Nekrolog.
 • Halberg, Kaj, 1977: Iran: Brudstykker af en naturinteresseret vagabonds dagbog . 13. årg. nr 3 s. 71. Lokaliteter, udenlandske, Fugle.
 • Halberg, Kaj, 1977: Iraq. Brudstykker af en naturinteresseret vagabonds dagbog . 13. årg. nr 3 s. 70. Lokaliteter, udenlandske, Fugle.
 • Halberg, Kaj, 1977: Nordtyskland: Brudstykker af en naturinteresseret vagabonds dagbog. 13. årg. nr 3 s. 77. Lokaliteter, udenlandske, Fugle.
 • Halberg, Kaj, 1977: Norge: Brudstykker af en naturinteresseret vagabonds dagbog. 13. årg. nr 3 s. 77. Lokaliteter, udenlandske, Fugle.
 • Halberg, Kaj, 1977: Polonaruva, Sri Lanka: Brudstykker af en naturinteresseret vagabonds dagbog. 13. årg. nr 3 s. 80. Lokaliteter, udenlandske, Fugle.
 • Halberg, Kaj, 1977: Sarawak, Malaysia: Brudstykker af en naturinteresseret vagabonds dagbog. 13. årg. nr 3 s. 75. Lokaliteter, udenlandske, Fugle.
 • Halberg, Kaj, 1977: Sri Lanka: Brudstykker af en naturinteresseret vagabonds dagbog. 13. årg. nr 3 s. 73. Lokaliteter, udenlandske, Fugle.
 • Halberg, Kaj, 1977: Sverige: Brudstykker af en naturinteresseret vagabonds dagbog. 13. årg. nr 3 s. 72. Lokaliteter, udenlandske, Fugle.
 • Halberg, Kaj, 1977: Sverige: Brudstykker af en naturinteresseret vagabonds dagbog. 13. årg. nr 3 s. 78. Lokaliteter, udenlandske, Fugle.
 • Halberg, Kaj, 1977: Sydindien: Brudstykker af en naturinteresseret vagabonds dagbog. 13. årg. nr 3 s. 82. Lokaliteter, udenlandske, Fugle.
 • Halberg, Kaj, 1977: Yala Nationalpark, Sri Lanka: Brudstykker af en naturinteresseret vagabonds dagbog. 13. årg. nr 3 s. 80. Lokaliteter, udenlandske, Fugle.
 • Halberg, Kaj, 1988: Arbejdsledig: tag til Nepal. 24. årg. nr 3 s. 83. Debat.
 • Halberg, Kaj, Knud Pedersen & Finn Lund, 1966: Ravn, ride m.m. 2. årg. nr 1 s. 4. Fugle.
 • Hammer, Erik & Erik Wessberg, Erik, 1995: Hjelm. 31. årg. nr 4 s. 2-30. En ø-floraliste med noter.
 • Hammer, Erik, 1985: Himmerland d. 16.6.1985. 21. årg. nr 3 s. 133. Referater.
 • Hammer, Erik, 1987: 2 sjældne starer. Tyndakset Star og Bakke-Star. 23. årg. nr 1 s. 28-29. Botanik.
 • Hammer, Erik, 1987: Hvordan en plante begår selvmord. 23. årg. nr 4 s. 120-126. Botanik.
 • Hammer, Erik, 1987: Søftendalen - voksested for Purpur Gøgeurt. 23. årg. nr 2 s. 68-73. Botanik.
 • Hammer, Erik, 1988: Orkideer som haveukrudt. 24. årg. nr 1 s. 28-30. Botanik.
 • Hammer, Erik, 1993: Smalbladet Brandbæger (Senecio inaquidens DC.) stod af toget i Århus. - Lidt om floraen på godsbaneterrænet og havnen. 29. årg. nr 2 s. 44-47. Botanik.
 • Hansen, Anne Murmann, 1993: Moesgaard d. 1.6. 1993. 29. årg. nr 3 s. 107. Referater.
 • Hansen, Harry, 1968: Odder ved Giber Å. 4. årg. nr 3 s. 12. Pattedyr. Mindre meddelelser.
 • Hansen, Harry, 1968: Ringdrossel i Århus. 4. årg. nr 2 s. 9. Fugle. Mindre meddelelser.
 • Hansen, Harry, 1969: Grævling i Kasted Mose. 5. årg. nr 3 s. 65. Pattedyr. Mindre meddelelser.
 • Hansen, Jørgen, 1991: Skjørring Overskov. 27. årg. nr 2 s. 66-76. Lokaliteter, botaniske.
 • Hansen, Jørgen, 1998: Dagsommerfugle i Århus Amt - iagttaget af botaniker. 34. årg. nr. 2 s. 1-9. Insekter.
 • Hansen, Kjeld, 1972: Gråsisken som ynglefugl i Midtjylland. 8. årg. nr 3 s. 96-97. Fugle.
 • Hansen, Kjeld, 1972: Hjelm fuglestation. 8. årg. nr 1 s. 15-14. Fugle.
 • Hansen, Kjeld, 1973: Sydvestjyllands fuglelokaliteter af Svend Rønnest og Henrik Schøtt. 9. årg. nr 1 s. 34. Anmeldelser.
 • Hansen, Lars, 1975: Bjerregrav Mose d. 4.6.1975. 11. årg. nr 2 s. 47. Referater.
 • Hansen, Lars, 1977: Pinds Mølle d. 15.1.1977. 13. årg. nr 1 s. 34. Referater.
 • Hansen, Lars, 1978: Ørnetur til Skåne d. 25.-26.11. 1978. 14. årg. nr 3 s. 117. Referater.
 • Hansen, Lars, 1979: Generalforsamling i ØBF d. 22.2.1979. 15. årg. nr 1 s. 37. ØBF internt.
 • Hansen, Lars, 1979: Greenpeace. 15. årg. nr 1 s. 22-23. Referater.
 • Hansen, Lars, 1981: The birds of the Gambia. 17. årg. nr 1 s. 26. Anmeldelser.
 • Hansen, Lars, 1987: Ørnetur d. 29.-30.11.86. 23. årg. nr 3 s. 101-102. Referater.
 • Hansen, Louise Berg, Finn Borchsenius & Jonas Lawesson, 2003: Lindene i Danmark. 39. årg. nr 2 s. 5-8. Botanik.
 • Hansen, Morten D.D., 1999: Rosenvold - et træksted i Østjylland. 35. årg. nr. 2 s. 1-11. Lokaliteter, fugle.
 • Hansen, Morten D.D., 2000: Efterårstræk over Århus - det kan faktisk godt lade sig gøre. 36. årg. nr. 2 s. 20-21. Fugle.
 • Hansen, Morten D.D., 2004: Efterlysning: Dyr på Mols. 40. årg. nr 2 s. 11. Efterlysning/Opfordring.
 • Hansen, Tine Sussi & Marianne Ujvári, 2003: Afslutning på projektet Dansk Pattedyratlas. 39. årg. nr 2 s. 20-21. Pattedyr.
 • Hansen, Tine Sussi & Thomas Secher Jenssen, 2001: Dansk Pattedyratlas - har brug for din hjælp. 37. årg. nr. 3 s. 24-25. Efterlysning/Opfordring.
 • Haug, Karsten, 1968: Temmincksryle på forårstræk. 4. årg. nr 3 s. 9. Fugle.
 • Haug, Karsten, Søren Højager & Torben Sørensen, 1969: Kysing Fjord 1968. 5. årg. nr 1 s. 4. Fugle.
 • Henriksen, Finn Lund, 1968: Blåvandshuk og Ho plantage d. 15.9.68. 4. årg. nr 4 s. 11. Referater.
 • Henriksen, Finn Lund, 1970: Sønderjylland - pinsen 1970. 6. årg. nr 3 s. 62. Referater.
 • Henriksen, Finn Lund, 1973: Falsterbo og andre lokaliteter i det sydvestlige Skåne. 9. årg. nr 2 s. 50-51. Referater.
 • Henriksen, Finn Lund, 1975: Lapland. 11. årg. nr 3 s. 61-66. Lokaliteter, udenlandske.
 • Henriksen, Finn Lund, 1979: Morgen i Massivagge. 15. årg. nr 1 s. 4-7. Lokaliteter, udenlandske, Fugle.
 • Henriksen, Finn Lund, 1982: Skåne d. 25.-26.9. 1982. 18. årg. nr 3 s. 120-212. Referater.
 • Henriksen, Hanne, 2006: De Danske Vejskrænter. 42. årg. nr 1 s. 29-34. Botanik.
 • Henriksen, Keld, 1991: Ynglende engfugle på ekstensivt udnyttede enge omkring Århus. 27. årg. nr 2 s. 53-58. Lokaliteter, fugle.
 • Henriksen, Keld, 1995: En bynær bestand af Butsnudet Frø. 31. årg. nr 3 s. 10-11. Padder.
 • Henriksen, Keld, 1999: Overvintrende Blishøns ved Brabrand Sø - antal og adfærd. 35. årg. nr. 1 s. 14-17. Fugle.
 • Henriksen, Keld, 1999: Yngleobservationer af Pungmejse ved Århus Å. 35. årg. nr. 3 s. 1-3. Fugle.
 • Henriksen, Keld, 2000: Trafikdræbte dyr i bymæssig bebyggelse. 36. årg. nr. 1 s. 28-30. Diverse.
 • Henriksen, Keld, 2002: Huldue i Århus-skovene. 38. årg. nr 2 s. 8-9. Fugle.
 • Henriksen, Keld, 2002: Huldue i Århus-skovene. 38. årg. nr. 1 s. 13-14. Fugle.
 • Henriksen, Per Guldhammer & Bjarke Huus Jensen, 1985: Andalusien. 21. årg. nr 3 s. 104-106. Lokaliteter, udenlandske.
 • Henriksen, Per Guldhammer & Christian Lange, 1998: Lav- og fisketur til Slåensø og Klostermølle d. 13.4.1998. 34. årg. nr. 2 s. 33. Referater.
 • Henriksen, Per Guldhammer & Christian Lange, 1998: Rosenvold og Staksrode Skov d. 12.10.1997. 34. årg. nr. 2 s. 30. Referater.
 • Henriksen, Per Guldhammer & Christian Lange, 2000: Musetur. 36. årg. nr. 1 s. 38. Referater.
 • Henriksen, Per Guldhammer & Lars Skipper, 1998: Møn d. 30.5.1998-1.6.1998. 34. årg. nr. 4 s. 16-21. Referater.
 • Henriksen, Per Guldhammer, 1983: Fornæs d. 8.1. 1983. 19. årg. nr 1 s. 38. Referater.
 • Henriksen, Per Guldhammer, 1983: Kysing Fjord d. 18.9. 1983. 19. årg. nr 2 s. 78. Referater.
 • Henriksen, Per Guldhammer, 1983: Kysing Næs 1983. 19. årg. nr 3 s. 102-103. Lokaliteter.
 • Henriksen, Per Guldhammer, 1983: Kysing Næs. 19. årg. nr 1 s. 36. Efterlysning/Opfordring.
 • Henriksen, Per Guldhammer, 1983: Thy d. 30.9.- 2. 10. 1983. 19. årg. nr 2 s. 78. Referater.
 • Henriksen, Per Guldhammer, 1983: Århus Havn d. 20.2.1983. 19. årg. nr 1 s. 39. Referater.
 • Henriksen, Per Guldhammer, 1984: Mariager Fjord d. 19.2.1984. 20. årg. nr 2 s. 78. Referater.
 • Henriksen, Per Guldhammer, 1985: Fornæs d. 11. 11.1984. 21. årg. nr 2 s. 85. Referater.
 • Henriksen, Per Guldhammer, 1985: Nordøstdjurs- land d. 23.3.1985. 21. årg. nr 3 s. 130. Referater.
 • Henriksen, Per Guldhammer, 1985: Syddjursland d. 28.4.1985. 21. årg. nr 3 s. 131. Referater.
 • Henriksen, Per Guldhammer, 1985: Thy d. 25.8.85. 21. årg. nr 3 s. 134. Referater.
 • Henriksen, Per Guldhammer, 1985: Tunø d. 15.-17. 6.1984. 21. årg. nr 1 s. 43. Referater.
 • Henriksen, Per Guldhammer, 1986: Der planlægges som vinden blæser (Vindmøller). 22. årg. nr 2 s. 38-39. Leder/ØBF mener.
 • Henriksen, Per Guldhammer, 1986: Syddjursland d. 27.4.86. 22. årg. nr 3 s. 114. Referater.
 • Henriksen, Per Guldhammer, 1986: Thy d. 28.-29. 9.85. 22. årg. nr 1 s. 34. Referater.
 • Henriksen, Per Guldhammer, 1987: Djursland d. 16. 11.86. 23. årg. nr 3 s. 101. Referater.
 • Henriksen, Per Guldhammer, 1987: Sverige d. 6.6.- 8.6.86. 23. årg. nr 1 s. 32. Referater.
 • Henriksen, Per Guldhammer, 1987: Sydskåne d. 27. 9.-28.9.86. 23. årg. nr 1 s. 35. Referater.
 • Henriksen, Per Guldhammer, 1987: Thy d. 31.10.- 2.11.86. 23. årg. nr 3 s. 100. Referater.
 • Henriksen, Per Guldhammer, 1988: Stigsnæs. 24. årg. nr 1 s. 26-27. Lokaliteter, fugle.
 • Henriksen, Per Guldhammer, 1989: Djursland d. 2. 4.1989. 25. årg. nr 2 s. 47. Referater.
 • Henriksen, Per Guldhammer, 1990: Thy d. 16.-17. 6.1990. 26. årg. nr 4 s. 185. Referater.
 • Henriksen, Per Guldhammer, 1992: Salten Langsø d. 23.2.1992. 28. årg. nr 3 s. 109. Referater.
 • Henriksen, Per Guldhammer, 1995: Bjerregrav Mose d. 31.5.1995. 31. årg. nr 4 s. 37. Referater.
 • Henriksen, Per Guldhammer, 1995: Brabrand Sø d. 8.8.1995. (flagermus-tur). 31. årg. nr 4 s. 38. Referater.
 • Henriksen, Per Guldhammer, 1995: Langeland og Sydfyn d. 23.-24.9.1995. 31. årg. nr 4 s. 39. Referater.
 • Henriksen, Per Guldhammer, 1995: Tøndermarsken og Vadehavet d. 5.11.1995. 31. årg. nr 4 s. 39. Referater.
 • Henriksen, Per Guldhammer, 1996: Blåvand d. 11. 8.1996. 32. årg. nr 4 s. 34. Referater.
 • Henriksen, Per Guldhammer, 1996: Søhøjlandet d. 28.4.1996. 32. årg. nr 3 s. 58. Referater.
 • Henriksen, Per Guldhammer, 1996: Vejlerne d. 14. 9.1996. 32. årg. nr 4 s. 35. Referater.
 • Henriksen, Per Guldhammer, 1998: Fugletur til Ravn Sø, Galten Gammelmose og Sømose d. 22.3.1998. 34. årg. nr. 2 s. 33. Referater.
 • Henriksen, Per Guldhammer, 1998: Lille Vildmose d. 9.11.1997. 34. årg. nr. 2 s. 30. Referater.
 • Henriksen, Per Guldhammer, 1998: Overvågning af Odder. 34. årg. nr 4 s.11-12. Pattedyr.
 • Henriksen, Per Guldhammer, 1998: Pinds Mølle i Jeksendalen d. 4.1.1998. 34. årg. nr. 2 s. 30-31. Referater.
 • Henriksen, Per Guldhammer, 1999: Vandstær ved Pinds Mølle d. 10.1.1999. 35. årg. nr. 3 s. 29. Referater.
 • Henriksen, Per Guldhammer, 2000: Fuglene i Mossø-Saltendalen. 36. årg. nr. 4 s. 52-55. Fugle.
 • Henriksen, Per Guldhammer, 2000: Lille Vildmose og Tofte Skov d. 19.3.2000. 36. årg. nr. 2 s. 22-23. Referater.
 • Henriksen, Per Guldhammer, 2000: Mossø og Salten Langsø d. 8.4.2000. 36. årg. nr. 2 s. 23-24. Referater.
 • Henriksen, Per Guldhammer, 2000: Mus på programmet. 36. årg. nr. 2 s. 11-19. Pattedyr.
 • Henriksen, Per Guldhammer, 2001: Fuglene ved Mossø og Salten Langsø. 37. årg. nr. 4 s. 10-11. Fugle.
 • Henriksen, Per Guldhammer, Bjarke Huus Jensen & Klaus Mortensen, 1989: Udenlandske fuglelokaliteter. 25. årg. nr 1 s. 27. Efterlysning /Opfordring.
 • Henriksen, Per Guldhammer, Søren Højager & Bjarke Huus Jensen, 1986: Holland. 22. årg. nr 2 s. 46-49. Lokaliteter, udenlandske.
 • Hesselberg, Thomas, 2003: Korsedderkoppens hjulspind. 39. årg. nr 3 s. 1-4. Hvirvelløse dyr.
 • Hesselberg, Thomas, 2004: Børsteorm fra familien Nereidae og hvad vi kan lære af dem. 40. årg. nr 3 s. 12-16. Hvirvelløse dyr.
 • Holmen, Mogens, 1999: "Fund af sjældnere og nye Guldsmede-arter i danmark 1997-1998" - en kommentar. 35. årg. nr. 4 s. 35-36. Debat.
 • Holmskjold, Bjørn, 1983: Fugleplejestation. 19. årg. nr 1 s. 27. Fugle.
 • Holmskjold, Bjørn, 1985: Fiskeørn beskudt. 21. årg. nr 3 s. 135. Fugle.
 • Høj, Hans Henrik, 1977: Salten Langsø d. 18.9. 1977. 13. årg. nr 3 s. 98. Referater.
 • Høj, Hans Henrik, 1978: Vadehavet d. 22.-26.3. 1978. 14. årg. nr 1 s. 36-37. Referater.
 • Højager, Hanne, 1976: Kysing d. 17.1.76. 12. årg. nr 1 s. 28. Referater.
 • Højager, Hanne, 1977: Kysing Fjord d. 20.2.1977. 13. årg. nr 1 s. 35. Referater.
 • Højager, Hanne, 1985: "Mølletoppen" d. 9.-10.3. 1985. 21. årg. nr 2 s. 87. Referater.
 • Højager, Søren & Kaj Halberg, 1970: Holmene på Søby Rev. Vegetationen på Århus egnen. 6. årg. nr 3 s. 50-58. Botanik.
 • Højager, Søren (Sammenskrevet af), 1984: Vådområder i Hinnerup kommune: Indledning, andre lignende vådområdeundersøgelser, Hinnerup kommune, adgangsforhold, indsamling af oplysninger, forklaring til lokalitetsbeskrivelserne. 20. årg. nr 3 s. 86-94. Særnummer.
 • Højager, Søren, 1965: Vendehals ved Moesgaard. 1. årg. nr 3 s. 4. Fugle, Mindre meddelelser.
 • Højager, Søren, 1966: Fiskehejrekolonien i Moesgaard skovene. 2. årg. nr 1 s. 1. Fugle.
 • Højager, Søren, 1967: Følfod i blomst 15/1. 3. årg. nr 2 s. 10. Botanik, Mindre meddelelser.
 • Højager, Søren, 1967: Nissum Fjord d. 15.5.66. 3. årg. nr 1 s. 7. Referater.
 • Højager, Søren, 1967: Sverige 66/67. 3. årg. nr 2 s. 10. Referater.
 • Højager, Søren, 1968: Kasted Mose d. 7.8.68. 4. årg. nr 4 s. 10. Referater.
 • Højager, Søren, 1968: Langbladet Ranunkel. 4. årg. nr 4 s. 5. Botanik.
 • Højager, Søren, 1968: Referat af en jægers udtalelser. 4. årg. nr 1 s. 9. Referater.
 • Højager, Søren, 1968: Silkehaleinvasionen i Danmark 1966-67. 4. årg. nr 1 s. 5. Fugle.
 • Højager, Søren, 1968: Ulvedybet. 4. årg. nr 3 s. 10. Referater.
 • Højager, Søren, 1968: Wanted Toplærke. 4. årg. nr 4 s. 8. Efterlysning/Opfordring.
 • Højager, Søren, 1970: Toplærke. 6. årg. nr 2 s. 24-26. Fugle.
 • Højager, Søren, 1970: Vi ødelægger Danmark / Forurening: en Anmeldelser. 6. årg. nr 2 s. 36-37. Anmeldelser.
 • Højager, Søren, 1971: Danske Naturlokaliteter 4: Vejledning i naturhistoriske undersøgelser. 7. årg. nr 2 s. 32. Anmeldelser.
 • Højager, Søren, 1971: Hvordan kan de danske biotoper bevares. 7. årg. nr 3 s. 64-67. Miljø.
 • Højager, Søren, 1971: Nordiske rovfugle. 7. årg. nr 2 s. 56-57. Anmeldelser.
 • Højager, Søren, 1971: Vorsø d. 19.6.1971. 7. årg. nr 2 s. 55. Referater.
 • Højager, Søren, 1972: En naturhistorisk undersøgelse af Kasted Mose. 8. årg. nr 2 s. 39. Særnummer 1. Lokaliteter, danske.
 • Højager, Søren, 1972: Generalforsamling d. 24.2. 1972. 8. årg. nr 1 s. 32-33. ØBF internt.
 • Højager, Søren, 1972: Jæger - Natur - Feltbiolog. 8. årg. nr 3 s. 83. Leder.
 • Højager, Søren, 1973: Fit to live in? The future of Britain's countryside. 9. årg. nr 3 s. 82. Anmeldelser.
 • Højager, Søren, 1973: Generalforsamling d. 15.2. 1973. 9. årg. nr 1 s. 26-27. ØBF internt.
 • Højager, Søren, 1973: Kysing Fjord - en opfordring. 9. årg. nr 3 s. 74. Efterlysning/Opfordring.
 • Højager, Søren, 1973: Studiekreds i botanik. 9. årg. nr 3 s. 87. Referater.
 • Højager, Søren, 1973: Tillykke (ØBF 5 år, Gejrfuglen snart 10år). 9. årg. nr 3 s. 67-68. Leder.
 • Højager, Søren, 1974: Kasted Mose d. 16.5.1974. 10. årg. nr 2 s. 78-79. Referater.
 • Højager, Søren, 1974: Kasted Mose. 10. årg. nr 1 s. 16-17. Lokaliteter, danske.
 • Højager, Søren, 1974: Nødråb. 10. årg. nr 1 s. 3-4. Leder.
 • Højager, Søren, 1974: Om årsoversigter. 10. årg. nr 1 s. 16. Efterlysning/Opfordring.
 • Højager, Søren, 1974: Registrering - Brabranddalen. 10. årg. nr 1 s. 34. Anmeldelser.
 • Højager, Søren, 1974: Tunø d. 10.8.74. 10. årg. nr 2 s. 80-81. Referater.
 • Højager, Søren, 1975: Anholt d. 16.8.75. 11. årg. nr 2 s. 52. Referater.
 • Højager, Søren, 1975: H2O pjask. 11. årg. nr 3 s. 71-72. Miljø.
 • Højager, Søren, 1975: Kasted Mose. 11. årg. nr 3 s. 67-68. Lokaliteter, danske.
 • Højager, Søren, 1975: Livsfare (om kermeslus og jægere i Frijsenborg). 11. årg. nr 1 s. 11. Insekter, debat.
 • Højager, Søren, 1975: Pattedyr ved Kysing Fjord. 11. årg. nr 3 s. 73. Pattedyr.
 • Højager, Søren, 1975: Øland. 11. årg. nr 2 s. 38- 41. Lokaliteter, udenlandske.
 • Højager, Søren, 1976: Biologiske ferskvandsundersøgelser. 12. årg. nr 3 s. 95. Anmeldelser.
 • Højager, Søren, 1976: Brabrand Sø 1970 - 1980. 12. årg. nr 2 s. 35-36. Leder, Lokaliteter, danske.
 • Højager, Søren, 1976: Efterlysning af gruppearbejde: Kysing Fjord. 12. årg. nr 3 s. 91. Efterlysning/Opfordring.
 • Højager, Søren, 1976: En naturhistorisk undersøgelse af Kattinge-søerne ved Roskilde. 12. årg. nr 3 s. 94-95. Anmeldelser.
 • Højager, Søren, 1976: Nyt fra. 12. årg. nr 3 s. 92- 93. Miljø.
 • Højager, Søren, 1977: Alrø d. 8.10.77. 13. årg. nr 3 s. 98. Referater.
 • Højager, Søren, 1977: Formanden gør status. 13. årg. nr 3 s. 67-69. Leder.
 • Højager, Søren, 1977: Kysing Fjord d. 19.12.1976. 13. årg. nr 1 s. 34. Referater.
 • Højager, Søren, 1977: Kysing projektet. 13. årg. nr 1 s. 24. Efterlysning/Opfordring.
 • Højager, Søren, 1977: Litteratur service om Sverige. 13. årg. nr 2 s. 47-48. ØBF internt.
 • Højager, Søren, 1977: Nyt fra. 13. årg. nr 2 s. 44-45. Miljø.
 • Højager, Søren, 1977: Om Kysing projektet. 13. årg. nr 2 s. 46. ØBF internt.
 • Højager, Søren, 1977: Om Kysing projektet. 13. årg. nr 3 s. 93. ØBF internt.
 • Højager, Søren, 1977: Ræven. 13. årg. nr 2 s. 49. Anmeldelser.
 • Højager, Søren, 1977: Sønderjylland m.v. d. 28.-30. 5.1977. 13. årg. nr 2 s. 61-62. Referater.
 • Højager, Søren, 1977: Ålen og sælerne. 13. årg. nr 3 s. 86-87. Anmeldelser.
 • Højager, Søren, 1978: Danske nåletræer. En bestemmelsesnøgle. 14. årg. nr 2 s. 64. Anmeldelser. Højager, Søren, 1978: Sverige d. 12.-15.5.78. 14. årg. nr 2 s. 71-72. Referater.
 • Højager, Søren, 1978: Dispensation søges. 14. årg. nr 2 s. 43-44. Leder.
 • Højager, Søren, 1978: En grim ælling. Mennesker - arbejde - samfund. 14. årg. nr 1 s. 16. Anmeldelser.
 • Højager, Søren, 1978: Fiskehejre. 14. årg. nr 1 s. 4-9. Fugle.
 • Højager, Søren, 1978: Grærup Langsø. 14. årg. nr 3 s. 110-111. Anmeldelser.
 • Højager, Søren, 1978: Gøgen af Tommy Dybbro. 14. årg. nr 1 s. 17. Anmeldelser.
 • Højager, Søren, 1978: Kysing Fjord d. 25.2.1978. 14. årg. nr 1 s. 36. Referater.
 • Højager, Søren, 1978: Litteratur service Island. 14. årg. nr 1 s. 18-19. Lokaliteter, udenlandske.
 • Højager, Søren, 1978: Mere om Brabrand Sø. 14. årg. nr 3 s. 101-103. Lokaliteter, fugle.
 • Højager, Søren, 1978: Nye fredninger. 14. årg. nr 3 s. 83-87. Miljø.
 • Højager, Søren, 1978: Nyt fra. 14. årg. nr 1 s. 20. Miljø.
 • Højager, Søren, 1978: Nyt fra. 14. årg. nr 2 s. 55-55. Miljø.
 • Højager, Søren, 1978: Nyt fra. 14. årg. nr 3 s. 96-97. Miljø.
 • Højager, Søren, 1978: Om Kysing projektet. 14. årg. nr 2 s. 56-57. ØBF internt.
 • Højager, Søren, 1978: Om Kysing Projektet. 14. årg. nr 3 s. 114. ØBF internt.
 • Højager, Søren, 1978: Pinds Mølle d. 10.12.1978. 14. årg. nr 3 s. 118. Referater.
 • Højager, Søren, 1978: Spildevandsrensning anvendt mikrobiologi. 14. årg. nr 2 s. 63. Anmeldelser.
 • Højager, Søren, 1978: Ugler i Mosen. 14. årg. nr 2 s. 62-63. Anmeldelser.
 • Højager, Søren, 1978: Vejledning i naturhistoriske undersøgelser af strandenge. 14. årg. nr 2 s. 61. Anmeldelser.
 • Højager, Søren, 1979: Albækmosen ved Skjernåen. 15. årg. nr 3 s. 110. Anmeldelser.
 • Højager, Søren, 1979: Alrø m.v. d. 7.4.1979. 15. årg. nr 2 s. 72. Referater.
 • Højager, Søren, 1979: Forstzoologi. 15. årg. nr 3 s. 109. Anmeldelser.
 • Højager, Søren, 1979: Fuglebogen. 15. årg. nr 2 s. 68. Anmeldelser.
 • Højager, Søren, 1979: Fågellokaler i Sverige. 15. årg. nr 2 s. 69-71. Anmeldelser.
 • Højager, Søren, 1979: Helgenæs d. 5.5.1979. 15. årg. nr 2 s. 73. Referater.
 • Højager, Søren, 1979: Kysing Projektet. 15. årg. nr 3 s. 99. Lokaliteter.
 • Højager, Søren, 1979: Nye indgreb (Udvidelse af Harlev/Framlev). 15. årg. nr 1 s. 8-10. Miljø.
 • Højager, Søren, 1979: Nyt fra. 15. årg. nr 1 s. 20-21. Miljø.
 • Højager, Søren, 1979: Nyt fra. 15. årg. nr 2 s. 66. Miljø.
 • Højager, Søren, 1979: Salten Langsø d. 25.5.1979. 15. årg. nr 2 s. 73. Referater.
 • Højager, Søren, 1980: Glatved m.v. d. 10.05.1980. 16. årg. nr 3 s. 111. Referater.
 • Højager, Søren, 1980: Nyt fra Danmarks naturfredningsforening. 16. årg. nr 1 s. 30. Miljø.
 • Højager, Søren, 1980: Nyt fra miljøministeren. 16. årg. nr 1 s. 30. Miljø.
 • Højager, Søren, 1980: Pinds Mølle m.v. d. 2.2. 1980. 16. årg. nr 1 s. 35. Referater.
 • Højager, Søren, 1980: Stovbæk krat ved Storåen. 16. årg. nr 1 s. 32. Anmeldelser.
 • Højager, Søren, 1980: Århus Å - vandløbssystem. 16. årg. nr 1 s. 2-15. Lokaliteter, danske.
 • Højager, Søren, 1980: Århus Å vandløbssystem 2. 16. årg. nr 3 s. 70-80. Lokaliteter, danske.
 • Højager, Søren, 1981: Dania, Madum, Tofte Sø og Lille Blåkilde d. 21.6.1981. 17. årg. nr 2 s. 74. Referater.
 • Højager, Søren, 1981: Fra frøæg til voksen frø. 17. årg. nr 2 s. 65. Anmeldelser.
 • Højager, Søren, 1981: Kasted Mose d. 18.5.1981. 17. årg. nr 2 s. 69. Referater.
 • Højager, Søren, 1981: Kasted Mose. 17. årg. nr 3 s. 115. Efterlysning/Opfordring.
 • Højager, Søren, 1981: Kysing Fjord d. 13.12.1980. 17. årg. nr 1 s. 37. Referater.
 • Højager, Søren, 1981: Mørke Kær. 17. årg. nr 3 s. 115. Efterlysning/Opfordring.
 • Højager, Søren, 1981: Status over den danske plante- og dyreverden. 17. årg. nr 1 s. 27. Anmeldelser.
 • Højager, Søren, 1981: Vandhuller, moser og søer i Århus kommune. 17. årg. nr 2 s. 66-68. Anmeldelser.
 • Højager, Søren, 1982: Blomster og bier. 18. årg. nr 1 s. 36. Anmeldelser.
 • Højager, Søren, 1982: De røde glenter. 18. årg. nr 1 s. 35. Anmeldelser.
 • Højager, Søren, 1982: De Vestjyske fjorde d. 11.9. 1982. 18. årg. nr 2 s. 75. Referater.
 • Højager, Søren, 1982: Fugleguide. 18. årg. nr 2 s. 78. Anmeldelser.
 • Højager, Søren, 1982: Kasted/Geding Moser, et fredningsforslag. 18. årg. nr 3 s. 82-93. Lokaliteter, danske.
 • Højager, Søren, 1982: Mørke Kær. 18. årg. nr 3 s. 119. Efterlysning/Opfordring.
 • Højager, Søren, 1982: Ny fredning i Århus Ådal (Årslev Enge). 18. årg. nr 1 s. 9-10. Lokaliteter, danske.
 • Højager, Søren, 1982: Nyt fra. 18. årg. nr 1 s. 30. Miljø.
 • Højager, Søren, 1982: Odderen, Urfuglen, Sæler. 18. årg. nr 2 s. 79. Anmeldelser.
 • Højager, Søren, 1982: Pinds Mølle m.v. d. 14.11. 1981. 18. årg. nr 1 s. 37. Referater.
 • Højager, Søren, 1982: Vandhullet. 18. årg. nr 2 s. 79. Anmeldelser.
 • Højager, Søren, 1982: Vorsø d. 20.6.1982. 18. årg. nr 2 s. 74. Referater.
 • Højager, Søren, 1982: Århus Å vandløbssystem 3. 18. årg. nr 1 s. 20-25. Lokaliteter, danske.
 • Højager, Søren, 1983: Brabrand Sø: restaurerings- og plejeplan. 19. årg. nr 2 s. 56. ØBF internt.
 • Højager, Søren, 1983: Dania, Tofte Sø m.v. d. 19. 6.1983. 19. årg. nr 2 s. 76. Referater.
 • Højager, Søren, 1983: Englokalitet ved Rævebakkerne nordøst for Sælvig, Samsø kommune. 19. årg. nr 1 s. 26. Fredninger i Århus amt.
 • Højager, Søren, 1983: Falsters flora. 19. årg. nr 1 s. 35. Anmeldelser.
 • Højager, Søren, 1983: Fredninger i Århus amt (Procedure for rejsning af fredningssag). 19. årg. nr 1 s. 24. Miljø.
 • Højager, Søren, 1983: Horskær, Odder kommune. 19. årg. nr 1 s. 25. Fredninger i Århus amt.
 • Højager, Søren, 1983: Kjellerup Sø, Mariager kommune. 19. årg. nr 1 s. 26. Fredninger i Århus amt.
 • Højager, Søren, 1983: Kortbog over danske fuglelokaliteter. 19. årg. nr 1 s. 34. Anmeldelser.
 • Højager, Søren, 1983: Møgelbjerg, Grenå kommune. 19. årg. nr 1 s. 26. Fredninger i Århus amt.
 • Højager, Søren, 1983: Mørke Kær d. 9.6.1983. 19. årg. nr 2 s. 76. Referater.
 • Højager, Søren, 1983: Natursymposiet d. 24.- 25.9.1983. 19. årg. nr 2 s. 56. ØBF internt.
 • Højager, Søren, 1983: Norsminde Fjord 1. Vegetation (højere planter). 19. årg. nr 3 s. 88-101. Botanik.
 • Højager, Søren, 1983: Nørrestrand, Alrø, Horskær d. 6.3.1983. 19. årg. nr 1 s. 39. Referater.
 • Højager, Søren, 1983: Padder og Krybdyr i Århus amt. 19. årg. nr 3 s. 120-121. Anmeldelser.
 • Højager, Søren, 1983: Rodzone-anlæg. 19. årg. nr 1 s. 22-23. Miljø.
 • Højager, Søren, 1983: Strandenge mm. ved Ajstrup Bugt, Hadsund og Mariager kommuner. 19. årg. nr 1 s. 26. Fredninger i Århus amt.
 • Højager, Søren, 1983: Vandhuller i Hinnerup. 19. årg. nr 2 s. 56. ØBF internt.
 • Højager, Søren, 1983: Värt att se i Sveriges Natur. 19. årg. nr 1 s. 32. Anmeldelser.
 • Højager, Søren, 1983: Århus Bugt gruppen. 19. årg. nr 2 s. 57. ØBF internt.
 • Højager, Søren, 1983: Århus Ådal. 19. årg. nr 3 s. 110-111. Fredninger i Århus amt.
 • Højager, Søren, 1984: Bjerregrav Mose d. 1.6.1984. 20. årg. nr 2 s. 81. Referater.
 • Højager, Søren, 1984: De danske svirrefluer. 20. årg. nr 3 s. 134-135. Anmeldelser.
 • Højager, Søren, 1984: Horskær Rev og Alrø d. 28. 1.84. 20. årg. nr 2 s. 78. Referater.
 • Højager, Søren, 1984: Natur og miljø i kommuneplanlægningen. 20. årg. nr 1 s. 41. Anmeldelser. Højager, Søren, 1984: Norsminde Fjord 3. Fugle I. 20. årg. nr 2 s. 46-55. Lokaliteter, fugle.
 • Højager, Søren, 1984: Norsminde Fjord 2: Fisk, padder, krybdyr og pattedyr. 20. årg. nr 1 s. 22-27. Fisk, Padder, Krybdyr og Pattedyr. Højager, Søren, 1984: Horskær på Gylling Næs. 20. årg. nr 1 s. 36. Fredninger i Århus Amt. Højager, Søren, 1984: Gudenådalen mellem Voervadsbro og Vissingkloster samt Pinddal Mose. 20. årg. nr 1 s. 37. Fredninger i Århus Amt.
 • Højager, Søren, 1984: Sidste nyt! Norsminde Fjord 3. Fugle I. 20. årg. nr 2 s. 69. Lokaliteter, danske.
 • Højager, Søren, 1984: Strandenge m.m. ved Ajstrup Bugt, Hadsund og Mariager kommuner. 20. årg. nr 1 s. 37. Fredninger i Århus Amt.
 • Højager, Søren, 1985: "Sølyst" et naturformidlingscenter. 21. årg. nr 3 s. 90-91. Leder/ØBF mener.
 • Højager, Søren, 1985: Alrø og Horskær-Kalsemade Rev d. 16.3.85. 21. årg. nr 3 s. 130. Referater.
 • Højager, Søren, 1985: Bjerregrav Mose d. 5.6.85. 21. årg. nr 3 s. 133. Referater.
 • Højager, Søren, 1985: Norsminde Fjord 4, Fugle II. 21. årg. nr 1 s. 34-39. Lokaliteter, fugle.
 • Højager, Søren, 1985: Norsminde Fjord 5, Fugle III. 21. årg. nr 2 s. 74-78. Lokaliteter, fugle.
 • Højager, Søren, 1985: Norsminde Fjord 6, Fugle IV. 21. årg. nr 3 s. 110. Lokaliteter, fugle.
 • Højager, Søren, 1985: Nu kommer den!. 21. årg. nr 3 s. 135. ØBF internt.
 • Højager, Søren, 1985: På bølgelængde med P & T (antenner). 21. årg. nr 2 s. 50-52. Leder/ ØBF mener.
 • Højager, Søren, 1985: Shetlandsøerne. 21. årg. nr 1 s. 26-32. Lokaliteter, udenlandske.
 • Højager, Søren, 1986: Mørke Kær. 22. årg. nr 3 s. 115. Efterlysning/Opfordring.
 • Højager, Søren, 1986: Norsminde Fjord 7, Fugle V. 22. årg. nr 1 s. dec-20. Lokaliteter, fugle.
 • Højager, Søren, 1986: Nysynet MAZDA klar til afhentning! (Mørke Kær). 22. årg. nr 1 s. 2-3. Leder/ØBF mener.
 • Højager, Søren, 1986: Willy Møller 1917 - 1985. 22. årg. nr 1 s. 31. Nekrolog.
 • Højager, Søren, 1987: Alrø og Norsminde Fjord d. 21.3.87. 23. årg. nr 3 s. 103. Referater.
 • Højager, Søren, 1987: Bramgås. 23. årg. nr 4 s. 119. Fugle.
 • Højager, Søren, 1987: Endelave. 23. årg. nr 4 s. 142. Efterlysning/Opfordring.
 • Højager, Søren, 1987: Hvad udad tabes skal indad vindes (Norsminde Fjord). 23. årg. nr 3 s. 78-80. Leder/ØBF mener.
 • Højager, Søren, 1987: Lidt om Gejrfuglen i GEJR- FUGLEN. 23. årg. nr 1 s. 14-15. ØBF internt.
 • Højager, Søren, 1987: Mørke Kær 1983-1986. 23. årg. nr 2 s. 40-47. Lokaliteter, danske.
 • Højager, Søren, 1987: Mørke Kær d. 5.6.86. 23. årg. nr 1 s. 32. Referater.
 • Højager, Søren, 1987: Naturen trak det korteste strå! (Øer-sagen). 23. årg. nr 1 s. 2-5. Leder/ØBF mener.
 • Højager, Søren, 1987: Pattedyr i Århus amt. 23. årg. nr 4 s. 140-142. Anmeldelser.
 • Højager, Søren, 1988: Alrø og Kalsemade d. 9.1. 1988. 24. årg. nr 2 s. 71. Referater.
 • Højager, Søren, 1988: Bristede illusioner. 24. årg. nr 3 s. 74-75. Leder/ØBF mener.
 • Højager, Søren, 1988: Byøkologi. 24. årg. nr 1 s. 2-3. Byøkologi.
 • Højager, Søren, 1988: Endelave d. 3.-4.9.1988. 24. årg. nr 4 s. 141. Referater.
 • Højager, Søren, 1988: Fur d. 12.3.1988. 24. årg. nr 2 s. 71. Referater.
 • Højager, Søren, 1988: Naturpejlinger. 24. årg. nr 2 s. 57-58. Anmeldelser.
 • Højager, Søren, 1988: Racismens briller. 24. årg. nr 2 s. 42-44. Leder/ØBF mener.
 • Højager, Søren, 1988: Små vandhuller og strand- engsplejebogen. 24. årg. nr 3 s. 90. Anmeldelser.
 • Højager, Søren, 1988: Sådan noget skidt!. 24. årg. nr 4 s. 110-112. Leder/ØBF mener.
 • Højager, Søren, 1989: (F)ugletur d. 20.2.1989. 25. årg. nr 1 s. 27. Referater.
 • Højager, Søren, 1989: Endelave d. 11.3.1989. 25. årg. nr 2 s. 47. Referater.
 • Højager, Søren, 1989: Endelave. 25. årg. nr 3 s. 53-123. Særnummer. Lokaliteter, danske.
 • Højager, Søren, 1989: Et sølvbryllup!. 25. årg. nr 1 s. 2-5. Leder/ØBF mener.
 • Højager, Søren, 1989: Livø d. 6.5.1989. 25. årg. nr 2 s. 49-50. Referater.
 • Højager, Søren, 1989: Norsminde Fjord d. 15.1. 1989. 25. årg. nr 1 s. 27. Referater.
 • Højager, Søren, 1989: Salten Langsø d. 18.12.1988. 25. årg. nr 1 s. 26. Referater.
 • Højager, Søren, 1990: "Bevar Odderen. En håndbog i odderbeskyttelse". 26. årg. nr 1 s. 28. Anmeldelser.
 • Højager, Søren, 1990: "Falsters flora 7. Samlet floraliste". 26. årg. nr 1 s. 29. Anmeldelser.
 • Højager, Søren, 1990: "Skader på skovens træer en billedbog". 26. årg. nr 1 s. 29. Anmeldelser.
 • Højager, Søren, 1990: Alrø og Kalsemade Rev d. 18.2.1990. 26. årg. nr 2 s. 65. Referater.
 • Højager, Søren, 1990: Bjerregrav Mose d. 31.5. 1990. 26. årg. nr 4 s. 185. Referater.
 • Højager, Søren, 1990: Mørke Kær d. 22.5.1990. 26. årg. nr 4 s. 185. Referater.
 • Højager, Søren, 1990: Processen. 26. årg. nr 2 s. 38-40. Leder/ØBF mener.
 • Højager, Søren, 1991: Faunapassager i forbindelse med større vejanlæg. 27. årg. nr 3 s. 103. Anmeldelser.
 • Højager, Søren, 1991: Hjarnø d. 8.9.1990. 27. årg. nr 1 s. 38. Referater.
 • Højager, Søren, 1991: Hvad venter vi på (Norsminde Fjord). 27. årg. nr 1 s. 2-3. Leder/ØBF mener.
 • Højager, Søren, 1991: Mols Bjerge, Et kulturlandskabs historie fra oldtid til nutid. 27. årg. nr 1 s. 20. Anmeldelser.
 • Højager, Søren, 1991: Naturforvaltning 1989 - 1990 (Skov og Naturstyrelsen). 27. årg. nr 3 s. 102. Anmeldelser.
 • Højager, Søren, 1991: Stubbe Sø d. 17.11.1990. 27. årg. nr 3 s. 112. Referater.
 • Højager, Søren, 1991: Tunø - Nogle notater om flora og fauna. 27. årg. nr 4 s. 117-196. Særnummer. Lokaliteter, danske.
 • Højager, Søren, 1991: Tunø. 27. årg. nr 1 s. 28. Efterlysning/Opfordring.
 • Højager, Søren, 1991: Tunø. 27. årg. nr 3 s. 97. Efterlysning/Opfordring.
 • Højager, Søren, 1992: Miljøindikatorer 1991. 28. årg. nr 1 s. 24-25. Anmeldelser.
 • Højager, Søren, 1992: Rødliste ´90. 28. årg. nr 1 s. 24. Anmeldelser.
 • Højager, Søren, 1992: Så skyd dem de svin (skarv). 28. årg. nr 3 s. 82-83. Leder. Højager, Søren 1989: Hjarnø. Nogle notater om flora og fauna. 29. årg. nr 4 s. 1-80. Særnummer.
 • Højager, Søren, 1992: Tunø, Endelave, Hjarnø og Alrø. 28. årg. nr 1 s. 38. Efterlysning/Opfordring.
 • Højager, Søren, 1993: Hjarnø - nogle notater om flora og fauna. 29. årg. nr 4 s. 109-166. Særnummer. Lokaliteter, danske.
 • Højager, Søren, 1993: Hjarnø d. 28.8.1993. 29. årg. nr 3 s. 107. Referater.
 • Højager, Søren, 1993: Leder: Copyright. 29. årg. nr 2 s. 38. Leder/ØBF mener.
 • Højager, Søren, 1993: Møn - naturen Rundt og Lolland-Falster - naturen rundt (2 skarv-naturguider. 29. årg. nr 1 s. 32. Anmeldelser.
 • Højager, Søren, 1993: Stubbe Sø d. 14.11.1992. 29. årg. nr 2 s. 58. Referater.
 • Højager, Søren, 1993: Østjyske fugletårne 1. Alrø. 29. årg. nr 2 s. 54-55. Lokaliteter, fugletårn.
 • Højager, Søren, 1993: Østjyske fugletårne 2. Dystrup Sø. 29. årg. nr 3 s. 83. Lokaliteter, fugletårn.
 • Højager, Søren, 1994: Alrø d. 18.5.1994. 30. årg. nr 3 s. 116. Referater.
 • Højager, Søren, 1994: Fredningssag ved Rørbæk Sø afsluttet. 30. årg. nr 1 s. 27. De grønne sider.
 • Højager, Søren, 1994: Lige børn leger bedst! (lov om jagt og vildtforvaltning). 30. årg. nr 2 s. 38-41. Leder/ØBF mener.
 • Højager, Søren, 1994: Skove og plantager 1990. 30. årg. nr 2 s. 83. Anmeldelser.
 • Højager, Søren, 1994: Stubbe Sø d. 23.1.1994. 30. årg. nr 3 s. 116. Referater.
 • Højager, Søren, 1994: Østjyske fugletårne 3, Nørrestrand. 30. årg. nr 1 s. 7. Lokaliteter, fugletårn.
 • Højager, Søren, 1994: Østjyske fugletårne 4, Brabrand sø, Syd. 30. årg. nr 2 s. 77. Lokaliteter, fugletårn.
 • Højager, Søren, 1994: Østjyske fugletårne 5, Brabrand NORD. 30. årg. nr 3 s. 119. Lokaliteter, fugletårn.
 • Højager, Søren, 1995: Alrø incl. Pollerne. 31. årg. nr 1 s. 38. Efterlysning/Opfordring.
 • Højager, Søren, 1995: Danmarks svirrefluer. 31. årg. nr 1 s. 28-29. Anmeldelser.
 • Højager, Søren, 1995: Fredede områder i Danmark. 31. årg. nr 1 s. 26. Anmeldelser.
 • Højager, Søren, 1995: Kampen for fred og ro 1. halvleg (Mariager Fjord). 31. årg. nr 3 s. 2-4. Leder/ØBF mener.
 • Højager, Søren, 1995: Ny vadefuglelokalitet i Århus Amt (Kasted/Geding Moser). 31. årg. nr 3 s. 22-23. Lokaliteter, danske.
 • Højager, Søren, 1995: Politikkens store fuglebog. 31. årg. nr 1 s. 27. Anmeldelser.
 • Højager, Søren, 1995: Østjyske fugletårne 6, Lindholm Hoved, Mossø. 31. årg. nr 1 s. 18-19. Lokaliteter, fugletårn.
 • Højager, Søren, 1996: Alrø d. 23.5.1996. 32. årg. nr 3 s. 58. Referater.
 • Højager, Søren, 1996: Hirsholmene d. 1.6.1996. 32. årg. nr 3 s. 59. Referater.
 • Højager, Søren, 1996: Kampen for fred og ro 2. halvleg (Mariager Fjord). 32. årg. nr 2 s. 2-4. Leder/ØBF mener.
 • Højager, Søren, 1996: Rødlistede fugle i Storstrøms amt 1995. 32. årg. nr 1 s. 32. Anmeldelser.
 • Højager, Søren, 1996: Østjyske fugletårne 7, Sminge Sø, Gudenåen. 32. årg. nr 1 s. 5. Lokaliteter, fugletårn.
 • Højager, Søren, 1996: Østjyske fugletårne 8, Lillesø ved Ry. 32. årg. nr 2 s. 5. Lokaliteter, fugletårn.
 • Højager, Søren, 1997: Adgang forbudt. 33. årg. nr 2 s. 2-4. ØBF mener.
 • Højager, Søren, 1997: Alrø - Nogle notater om flora og fauna. 33. årg. nr 1 s. 1-74. Særnummer. Lokaliteter, danske.
 • Højager, Søren, 1998: Danmarks natur. Guide til 166 danske naturseværdigheder. 34. årg. nr. 4 s. 32. Anmeldelser.
 • Højager, Søren, 1998: De danske guldsmede. 34. årg. nr. 4 s. 33-34. Anmeldelser.
 • Højager, Søren, 1998: Fugle i farver. 34. årg. nr. 4 s. 32. Anmeldelser.
 • Højager, Søren, 1998: Hjarnø d. 5.9.1998. 34. årg. nr. 4 s. 30. Referater.
 • Højager, Søren, 1998: Mørke Kær d. 27.5.1998. 34. årg. nr. 4 s. 27. Referater.
 • Højager, Søren, 1998: Natur- og kulturguide til Århus amt. 34. årg. nr. 2 s. 35-36. Anmeldelser.
 • Højager, Søren, 1998: Politikens store fuglebog. 34. årg. nr. 4 s. 31. Anmeldelser.
 • Højager, Søren, 1998: Strandens dyr og planter. 34. årg. nr. 2 s. 35. Anmeldelser.
 • Højager, Søren, 1999: Bjerregrav Mose d. 27.5.1999. Referater.
 • Højager, Søren, 1999: Fuglenes danmark. 35. årg. nr. 3 s. 16-18. Anmeldelser.
 • Højager, Søren, 1999: Oddertur til Mossø d. 29.11.1998. 35. årg. nr. 3 s. 29. Referater.
 • Højager, Søren, 1999: Østjyske fugletårne 10. Klostermølle, Mossø. 35. årg. nr. 1 s. 22. Lokaliteter, fugletårne.
 • Højager, Søren, 1999: Østjyske fugletårne 11. Grund Fjord. 35. årg. nr. 2 s. 26. Lokaliteter, fugletårne.
 • Højager, Søren, 2000: Rejs ad Pommern til. 36. årg. nr. 3 s. 1-6. Lokaliteter, udenlandske.
 • Højager, Søren, 2000: Tunø d. 18.-19.1999. 36. årg. nr. 1 s. 37-38. Referater.
 • Højager, Søren, 2002: En mark ved Kasted/Geding moser. 38. årg. nr 2 s. 4-7. Lokaliteter, danske.
 • Højager, Søren, Kaj Halberg & Jörn Eskildsen, 1967: Tredækker ved Kysing Fjord & Kasted Mose. 3. årg. nr 2 s. 8. Fugle, Mindre meddelelser.
 • Jakobsen, Steen, 1965: Fiskehejren ved Brabrand Sø. 1. årg. nr 2 s. 4. Fugle.
 • Janniche, Allan & John Rasmussen, 1987: Mariager og Randers Fjorde samt havet ud for. 23. årg. nr 3 s. 106-107. Efterlysning/Opfordring.
 • Janniche, Allan, 1976: Sønderjylland/Nordtyskland d. 13.-14.3.1976. 12. årg. nr 1 s. 30. Referater.
 • Janniche, Allan, 1977: Projekt Berguv. 13. årg. nr 2 s. 43. Leder.
 • Janniche, Allan, 1977: Sverige, påsken d. 7.-11.4. 1977. 13. årg. nr 2 s. 60-61. Referater.
 • Janniche, Allan, 1978: Lokalitetsregistrering. 14. årg. nr 2 s. 65. Efterlysning/Opfordring.
 • Janniche, Allan, 1979: Brabrand Sø. 15. årg. nr 3 s. 112. Efterlysning/Opfordring.
 • Janniche, Allan, 1979: Lokalitetsregistrering. 15. årg. nr 1 s. 28-29. Efterlysning/Opfordring.
 • Janniche, Allan, 1979: Tåstrup Sø. 15. årg. nr 3 s. 106-108. Lokaliteter, danske.
 • Janniche, Allan, 1981: Brabrand Sø. 17. årg. nr 3 s. 115. Efterlysning/Opfordring.
 • Janniche, Allan, 1981: Nyt dansk tårn: Fugletårnet ved Brabrand Sø. 17. årg. nr 3 s. 99. Lokaliteter, danske.
 • Janniche, Allan, 1982: Græshoppesanger, Savisanger og Drosselrørsanger ved Brabrand Sø. 18. årg. nr 1 s. 2-8. Fugle.
 • Janniche, Allan, 1982: Oktober 77, nostalgisk tilbageblik. 18. årg. nr 3 s. 122. Fugle.
 • Janniche, Allan, 1983: Knopsvane, Sangsvane og Pi-besvane ved Brabrand Sø. 19. årg. nr 1 s. 2-9. Fugle.
 • Janniche, Allan, 1984: Brabrand Sø. 20. årg. nr 2 s. 75. Efterlysning/Opfordring.
 • Janniche, Allan, 1984: Pungmejse, Skægmejse og Stor Tornskade i Århus amt. 20. årg. nr 2 s. 75. Efterlysning/Opfordring.
 • Janniche, Allan, 1984: Rørhøg. 20. årg. nr 2 s. 75. Efterlysning/Opfordring.
 • Janniche, Allan, 1985: Skægmejsen og Pungmejsen i Århus amt 1969-85. 21. årg. nr 3 s. 92- 102. Fugle.
 • Janniche, Allan, 1986: Brabrand Sø - status og endnu en opfordring. 22. årg. nr 4 s. 159. Efterlysning/Opfordring.
 • Janniche, Allan, 1989: Skægmejse. 25. årg. nr 4 s. 174-183. Fugle.
 • Janniche, Allan, 1998: Polen d. 3.-10.5.1997. 34. årg. nr. 2 s. 35. Referater.
 • Jelnes, Ida Søkilde & Hanne Gorm Lange, 2002: Et sørgeligt genvisit i grøftekanten. 38. årg. nr 2 s. 1-3. Miljø.
 • Jensen, Annelise, 1989: Odder. 25. årg. nr 4 s. 187- 189. Pattedyr.
 • Jensen, Annelise, 1992: Raps-Banden - eller lidt om Sangsvaner i Kolindsund. 28. årg. nr 1 s. 20-22. Fugle.
 • Jensen, Birger, 1989: Marsvin. 25. årg. nr 4 s. 193- 195. Pattedyr.
 • Jensen, Bjarke Huus & Flemming Lundberg, 1983: Tunø d. 27.8.1983. 19. årg. nr 2 s. 77. Referater.
 • Jensen, Bjarke Huus & Flemming Lundberg, 1985: Thy d. 29.-30.9.1984. 21. årg. nr 1 s. 45. Referater.
 • Jensen, Bjarke Huus & Henrik Ærenlund Pedersen, 1987: Helt ude i skoven (Rødlundparken, Lillering Skov). 23. årg. nr 2 s. 38-39. Leder/ØBF mener.
 • Jensen, Bjarke Huus & Klaus Mortensen, 1988: Søkonger i farvandet. 24. årg. nr 1 s. 38-39. Fugle.
 • Jensen, Bjarke Huus, 1981: Mariager Fjord d. 15.3. 1981. 17. årg. nr 1 s. 37. Referater.
 • Jensen, Bjarke Huus, 1981: Salten Langsø d. 6.9. 1980. 17. årg. nr 1 s. 33. Referater.
 • Jensen, Bjarke Huus, 1981: Vilhelmsborg og Giber Å. 17. årg. nr 3 s. 106-109. Lokaliteter, danske.
 • Jensen, Bjarke Huus, 1982: Bjerregrav Mose d. 19. 5.1982. 18. årg. nr 2 s. 74. Referater.
 • Jensen, Bjarke Huus, 1982: Fornæs d. 20.2.1982. 18. årg. nr 2 s. 73. Referater.
 • Jensen, Bjarke Huus, 1982: Hvid gøgeurt. 18. årg. nr 3 s. 116. Botanik.
 • Jensen, Bjarke Huus, 1982: Hørret Skov d. 2.9. 1982. 18. årg. nr 2 s. 75. Referater.
 • Jensen, Bjarke Huus, 1983: Faunistisk Årsrapport. 19. årg. nr 3 s. 109. Debat.
 • Jensen, Bjarke Huus, 1983: Midtjylland d. 12.-14.8. 1983. 19. årg. nr 2 s. 77. Referater.
 • Jensen, Bjarke Huus, 1983: Norddjursland d. 19.3. 1983. 19. årg. nr 2 s. 74. Referater.
 • Jensen, Bjarke Huus, 1983: Pattedyr-rapport. 19. årg. nr 1 s. 36. Efterlysning/Opfordring.
 • Jensen, Bjarke Huus, 1984: Stilling-Solbjerg Sø. 20. årg. nr 1 s. 32-35. Lokaliteter.
 • Jensen, Bjarke Huus, 1985: Giber Å d. 16.12.1984. 21. årg. nr 2 s. 86. Referater.
 • Jensen, Bjarke Huus, 1985: Skagen d. 3.-5.5. 1985. 21. årg. nr 3 s. 131. Referater.
 • Jensen, Bjarke Huus, 1986: Vestjylland d. 10.11. 1985. 22. årg. nr 1 s. 35. Referater.
 • Jensen, Bjarke Huus, 1987: Endelave d. 16.8.86. 23. årg. nr 1 s. 33. Referater.
 • Jensen, Bjarke Huus, 1987: Hørret Skov d. 4.9.86. 23. årg. nr 1 s. 34. Referater.
 • Jensen, Bjarke Huus, 1987: Lillering Skov, Tåstrup Sø og Mose, et ornitologisk supplement. 23. årg. nr 1 s. 30-31. Fugle.
 • Jensen, Bjarke Huus, 1987: Sødringholm d. 31.8.86. 23. årg. nr 1 s. 34. Referater.
 • Jensen, Bjarke Huus, 1988: Fornæs d. 14.2.1988. 24. årg. nr 2 s. 71. Referater.
 • Jensen, Bjarke Huus, 1988: Himmerland d. 1.5. 1988. 24. årg. nr 3 s. 104. Referater.
 • Jensen, Bjarke Huus, 1988: Moesgård d. 19.3.1988. 24. årg. nr 3 s. 103. Referater.
 • Jensen, Bjarke Huus, 1990: Norsminde Fjord d. 12. 11.1989. 26. årg. nr 2 s. 63. Referater.
 • Jensen, Bjarke Huus, 1990: Thy d. 23.-24.9.1989. 26. årg. nr 1 s. 35. Referater.
 • Jensen, Bjarke Huus, 1991: Naturglimt. 27. årg. nr 1 s. 37. Naturglimt.
 • Jensen, Bjarke Huus, 1991: Naturglimt. 27. årg. nr 3 s. 91. Naturglimt.
 • Jensen, Bjarke Huus, 1991: Salten Langsø d. 16.12. 1990. 27. årg. nr 3 s. 113. Referater.
 • Jensen, Bjarke Huus, 1991: Thy d. 15.-16.9.1990. Indeholder oversigt over fugle på Ørhage/ Thy turene 1980-1990. 27. årg. nr 1 s. 39- 40. Referater.
 • Jensen, Bjarke Huus, 1992: Helgenæs d. 6.10.1991. 28. årg. nr 1 s. 43. Referater.
 • Jensen, Bjarke Huus, 1992: Mørke Kær d. 30.5. 1991. 28. årg. nr 1 s. 40. Referater.
 • Jensen, Bjarke Huus, 1992: Naturglimt. 28. årg. nr 1 s. 23. Naturglimt.
 • Jensen, Bjarke Huus, 1992: Naturglimt. 28. årg. nr 2 s. 77. Naturglimt.
 • Jensen, Bjarke Huus, 1992: Thy d. 26.-27.10.1991. 28. årg. nr 1 s. 43-44. Referater.
 • Jensen, Bjarke Huus, 1995: Himmerland d. 8.5. 1994. 31. årg. nr 1 s. 35. Referater.
 • Jensen, Frank, 2004: Vandremuslingen Dreissena polymorpha. 40. årg. nr 1 s. 34-37. Hvirvelløse dyr.
 • Jensen, Frank, 2008: Vandremuslingen har nået Bjerringbro i Gudenåen. 44. årg. nr 2 s. 40-41. Hvirvelløse dyr.
 • Jensen, Hans-Ulrik, 1965: Danske rovdyrs spor. 1. årg. nr 2 s. 5. Pattedyr.
 • Jensen, Hans-Ulrik, 1965: Ræven. 1. årg. nr 1 s. 4. Pattedyr.
 • Jensen, Hans-Ulrik, 1966: Ekskursion til Kongenshus Hede. 2. årg. nr 1 s. 6. Referater.
 • Jensen, Hans-Ulrik, 1966: Ringdrossel ved Brabrand Sø. 2. årg. nr 1 s. 4. Fugle, Mindre meddelelser.
 • Jensen, Hans-Ulrik, 1967: Jagten og jægere. 3. årg. nr 1 s. 3. Debat.
 • Jensen, Hans-Ulrik, 1968: Ekskursion til Ørnereden d. 18.5.68. 4. årg. nr 4 s. 10. Referater.
 • Jensen, Hans-Ulrik, 1968: Flagermus ved Giber Å d. 18.11. 4. årg. nr 2 s. 9. Pattedyr, Mindre meddelelser.
 • Jensen, Hans-Ulrik, 1968: Generalforsamlingen d. 8.2.68. og 28.2.68. 4. årg. nr 2 s. 10. ØBF internt.
 • Jensen, Hans-Ulrik, 1968: Iagttagelse af Husrødstjert. 4. årg. nr 2 s. 9. Fugle, Mindre meddelelser.
 • Jensen, Hans-Ulrik, 1968: Lille Vildmose d. 23.6. 68. 4. årg. nr 4 s. 10. Referater.
 • Jensen, Hans-Ulrik, 1968: Nissum Fjord d. 18.8.68. 4. årg. nr 4 s. 11. Referater.
 • Jensen, Hans-Ulrik, 1968: Parring hos Rådyr. 4. årg. nr 2 s. 9. Pattedyr, Mindre meddelelser.
 • Jensen, Hans-Ulrik, 1970: Leder. 6. årg. nr 3 s. 43. Leder.
 • Jensen, Hans-Ulrik, 1971: Egern. 7. årg. nr 3 s. 86. Efterlysning/Opfordring.
 • Jensen, Hans-Ulrik, 1971: Sydvestjylland d. 26.9. 1971. 7. årg. nr 3 s. 82. Referater.
 • Jensen, Hans-Ulrik, 1973: Iagttagelse af Egern. 9. årg. nr 1 s. 38. Efterlysning/Opfordring.
 • Jensen, Henning, 2000: Pardannelse mellem Musvåge og Fjeldvåge. 36. årg. nr. 3 s. 18-19. Fugle.
 • Jensen, Jan Kjærgaard se Kjærgaard, Jan. Jensen, Marian Würtz, 1978: Vind Skov og Borum Stormose d. 8.10.1978. 14. årg. nr 3 s. 116. Referater.
 • Jensen, Jan Kjærgaard, 2004: Hvad 5 små fisk kan blive til. 40. årg. nr 2 s. 1-6. Fisk.
 • Jensen, Louise Ugilt & Jonas Erik Lawesson, 2003: Et kig på Avnbøgens udbredelse i Danmark. 39. årg. nr 2 s. 1-4. Botanik.
 • Jensen, Marian Würtz, 1982: Strandenge i Århus amt. 18. årg. nr 3 s. 94-98. Lokaliteter, danske.
 • Jensen, Marianne Boye, 1977: Trelde næs. 13. årg. nr 2 s. 56-58. Lokaliteter, danske.
 • Jensen, Thomas Secher, 1979: Nonneangreb. 15. årg. nr 2 s. 54-56. Insekter.
 • Jensen, Torben Secher, 1976: Naturpark. 12. årg. nr 1 s. 3-5. Miljø.
 • Jensen, Uffe, Palle Rasmussen & Arne Kiis, 1981: Jerup Strand, Nordjylland. 17. årg. nr 2 s. 68. Efterlysning/Opfordring.
 • Johanson, Lars S. & Jørgen Terp Laursen, 1987: Helgenæs d. 13.9.1987. 23. årg. nr 4 s. 146. Referater.
 • Johanson, Lars S., 1979: Horskær/Kalsemade Rev. 15. årg. nr 3 s. 90-85. Lokaliteter, danske.
 • Juul, Else & Jørgen Terp Laursen, 1993: Jørgen Jørgensen 1915-1992. 29. årg. nr 1 s. 30. Nekrolog.
 • Jørgensen, Ole Gylling, 1979: Vejlerne får ornitologisk feltstation i 1978. 15. årg. nr 2 s. 65. Fugle.
 • Jørgensen, Ole Gylling, 1995: Fuglene ved Norsminde Fjord og Kysing Næs. 31. årg. nr 2 s. 1-67. Fugle.
 • Jørgensen, Ole Have, 1969: Klitsamfundet. 5. årg. nr 1 s. 14. Lokaliteter, danske.
 • Jørgensen, Ole Have, 1969: Pesticider og Fugle. 5. årg. nr 3 s. 62-65. Fugle.
 • Karlsson, Marie, 2003: Grævlingers habitatvalg. 39. årg. nr 3 s. 15-17. Pattedyr.
 • Ketil, Per, 1975: Obs (Færdselsregler i Naturen). 11. årg. nr 1 s. 4-5. Miljø.
 • Kiis, Arne, 1979: Mariager Fjord og Tofte Sø d. 3.11.1979. 15. årg. nr 3 s. 117. Referater.
 • Kinze, Carl Christian, 2005: Mellem Vejle og Mariager Fjord: Østjyllands hvaler fra 1592 til i dag. 41. årg. nr 1 s. 1-10. Pattedyr.
 • Kirkeby, Jens, 1976: Østafrika. 12. årg. nr 3 s. 69-73. Lokaliteter, udenlandske, Fugle.
 • Kjeldsen, Jørgen Peter, 1983: Skåne d. 27.11.- 28.11.1982. 19. årg. nr 1 s. 37. Referater.
 • Kjærgaard, Jan, 1981: Hugorm som fuglejæger. 17. årg. nr 3 s. 116-117. Krybdyr.
 • Kjærgaard, Jan, 1982: Farvevariation hos danske krybdyr. 18. årg. nr 3 s. 110-115. Krybdyr.
 • Kjærgaard, Jan, 1984: Naturhøjskole-Nyt: Nordvestjysk naturhøjskole i Morup Mølle. 20. årg. nr 3 s. 133. Lejre, kurser.
 • Kjærgaard, Jan, 1984: Padder. 20. årg. nr 2 s. 72. Anmeldelser.
 • Kjærgaard, Jan, 1984: Regnskoven. 20. årg. nr 2 s. 73. Anmeldelser.
 • Kjærgaard, Jan, 1985: Harejagt på Hjortø. 21. årg. nr 2 s. 72-73. Pattedyr.
 • Kjærgaard, Jan, 1985: Padders krav til ynglevand. 21. årg. nr 1 s. 16-17. Padder.
 • Kjærgaard, Jan, 1985: Undersøgelse af pattedyrfaunaen på Vorsø. 21. årg. nr 2 s. 54-59. Pattedyr.
 • Kjærgaard, Jan, 1992: Tårnfalkens jagt på krybdyr. 28. årg. nr 2 s. 62-63. Fugle.
 • Kjærgaard, Jan, 1997: Europæisk Sumpskildpadde, lever den stadig i Danmark? 33. årg. nr 2 s. 6-11. Krybdyr.
 • Kjærgaard, Jan, 2000: Krybdyr omkring Mossø og Salten Langsø. 36. årg. nr. 4 s. 42-45. Krybdyr.
 • Kjærgaard, Jan, 2000: Padder omkring Mossø og salten Langsø. 36. årg. nr. 4 s. 38-41. Krybdyr.
 • Kjærgaard, Jan, 2001: Pattedyr omkring Klostermølle. 37. årg. nr. 4 s. 32-34. Pattedyr.
 • Kjærgaard, Jan, 2006: Rimte (Leuciscus idus) i Gudenå - en art under udbredelse. 42. årg. nr 2 s. 21-23. Fisk.
 • Klostergård, Preben, 1965: Kakerlak på Århus Havn. 1. årg. nr 2 s. 6. Insekter.
 • Konnerup, Jakob, 2008: Naturvejleder i Lille Vildmose. 44. årg. nr 1 s.12-13. Diverse.
 • Krienke, Torsten & Lars Skipper, 2003: Indslæbte og forvildede planter i Århus. 39. årg. nr 1 s. 2-50. Botanik.
 • Krienke, Torsten & Lars Skipper, 2006: Jordhøjene ved Hasle - et udvidet turreferat. 42. årg. nr 1 s. 40-41. Referater.
 • Kristensen, Hans Viborg, 2008: Glatsnog (Coronella austriaca) - Registrering i naturen. 44. årg. nr 3 s. 1-20. Padder og krybdyr.
 • Kristensen, Tom Nygaard, 2001: Sommerens eventyr med Orange Høsommerfugl: 37. årg. nr. 1 s. 7-12. Insekter.
 • Kristensen, Tom Nygaard, 2006: Orkideer i græsplænen. 42. årg. nr 3 s. 15. Botanik.
 • Krogh, Torben Højsgaard, 1993: Ordbog over Danmarks plantenavne. 29. årg. nr 3 s. 105. Anmeldelser.
 • Krogh, Torben Højsgaard, 1994: Nordens Flora. 30. årg. nr 1 s. 28-29. Anmeldelser.
 • Kågeson, Per, 1974: Om at vente til den sidste dag. 10. årg. nr 2 s. 75. Debat.
 • Lamberg, K., 1984: Sumpskildpadde på Samsø. 20. årg. nr 2 s. 59. Krybdyr.
 • Lange, Christian, 1989: Svampelivet i Østjylland. 25. årg. nr 4 s. 129-131. Svampe.
 • Lange, Christian, 1990: Truede storsvampe i Danmark - en rødliste. 26. årg. nr 4 s. 184. Anmeldelser.
 • Lange, Christian, 1991: Hulkravet Kodriver. 27. årg. nr 1 s. 24-27. Botanik.
 • Lange, Christian, 1991: Morkler i Østjylland foråret 1991. 27. årg. nr 3 s. 97. Efterlysning/Opfordring.
 • Lange, Christian, 1991: Om at bestemme svampe. 27. årg. nr 3 s. 98-101. Svampe.
 • Lange, Christian, 1993: Morkler i Danmark. 29. årg. nr 3 s. 78-82. Svampe.
 • Lange, Christian, 1994: Forekomsten af sjældne svampe i Århus Amt. 30. årg. nr 3 s. 86-97. Svampe.
 • Lange, Christian, 1995: Gjessø d. 26.3.1995. 31. årg. nr 4 s. 37. Referater.
 • Lange, Christian, 1995: Turen går til Øland. 31. årg. nr 3 s. 24-35. Lokaliteter, udenlandske.
 • Lange, Christian, 1997: Mols Bjerge d. 26.10.1996. 33. årg. nr 2 s. 31. Referater.
 • Lange, Christian, 1997: Projekt heder og overdrev. 33. årg. nr 2 s. 29. Anmeldelser.
 • Lange, Christian, 1997: Vokshatte (Nordeuropas svampe bind 1). 33. årg. nr 2 s. 29. Anmeldelser.
 • Lange, Christian, 1998: På sporet af ulv. Dagbogsnoter fra sporingsuge i Sverige. 34. årg. nr. 2 s. 18-23. Pattedyr.
 • Lange, Christian, 1998: Svampe - fra mark og skov til køkken. 34. årg. nr. 4 s. 34-36. Anmeldelser.
 • Lange, Christian, 1999 : Hvad er der med de fluesvampe?: 35. årg. nr. 3 s. 24-28. Svampe.
 • Lange, Christian, 1999: Guide til insekterne ved olstidsstien på Moesgård. 35. årg. nr. 3 s. 18. Anmeldelser.
 • Lange, Christian, 1999: Laver på et landevejstræ. 35. årg. nr. 2 s. 14-23. Svampe.
 • Lange, Christian, 1999: Pragtbæger i Østjylland. 35. årg. nr. 1 s. 12-13. Svampe.
 • Lange, Christian, 2000: Flora Nordica vol. 1. 36. årg. nr. 3 s. 24-25. Anmeldelser.
 • Lange, Christian, 2001: Karbol-champignon - en rigtig bysvamp. 37. årg. nr. 3 s. 26-32. Svampe.
 • Lange, Christian, 2006: Introducerede svampe. 42. årg. nr 2 s. 8-13. Svampe.
 • Lange, Peter, 1989: Fuglelejre for unge. 25. årg. nr 1 s. 24. Kurser, ekskursioner og lejre.
 • Lange, Peter, 1993: Fuglenes Danmark. En kortlægning af Danmarks fugle og fuglelokaliteter 1993-1996. 29. årg. nr 1 s. 18-19. Fugle.
 • Lange, Peter, 1995: Hjelm. Rapport fra en DOF-lejr. 31. årg. nr 4 s. 32-36. Fugle. Lange, Peter, 1989: Vandstær. 25. årg. nr 4 s. 170-173. Fugle.
 • Lange, Peter, 2000: Svensk fågelatlas. 36. årg. nr. 3 s. 25-27. Anmeldelser.
 • Langkilde, Carsten, 1968: Arne nature reserve, England. 4. årg. nr 3 s. 2-4. Lokaliteter, udenlandske, Fugle.
 • Larsen, Henning Lykke & Vagn Pedersen, 1969: Rødtoppet fuglekonge ved Kysing Fjord. 5. årg. nr 3 s. 65. Fugle, Mindre meddelelser.
 • Larsen, Thomas, 2006: Lille Blåpil. 42. årg. nr 3 s. 16-18. Hvirvelløse dyr.
 • Larsen, Thomas, 2007: Guldsmedetur til Vejlbo Mose d. 22.7.2006. 43. årg. nr 1 s. 36-38. Referater.
 • Larsen, Thomas, 2007: Springhaler - landjordens pionerer. 43. årg. nr 1 s. 7-14. Hvirvelløse dyr.
 • Laubek, Bjarke, 1991: Saltkær, Saltkilde, Saltvand. 27. årg. nr 1 s. 29. Lokaliteter, danske.
 • Laursen, Bjarne, 2002: De anonyme beboere i Århus Å. 38. årg. nr 2 s. 10-12. Fisk.
 • Laursen, Bjarne, 2004: Indførte fisk. 40. årg. nr 1 s. 10-11. Fisk.
 • Laursen, Jørgen Terp & Bent Vestergaard Petersen, 1987: Midtjylland d. 13.6.1987. 23. årg. nr 4 s. 144. Referater.
 • Laursen, Jørgen Terp & Bent Vestergaard Petersen, 1990: Naturglimt. 26. årg. nr 4 s. 161-163. Naturglimt.
 • Laursen, Jørgen Terp & Birte Sivebæk, 1983: Midtjylland d. 16.4.1983. 19. årg. nr 2 s. 74. Referater.
 • Laursen, Jørgen Terp & Erik Hammer, 1986: Midtjylland d. 31.5.1986. 22. årg. nr 3 s. 114. Referater.
 • Laursen, Jørgen Terp, 1965: Rødrygget Tornskade i Århus Amt. 1. årg. nr 1 s. 5. Fugle.
 • Laursen, Jørgen Terp, 1968: En gammel Gråspurv. 4. årg. nr 1 s. 10. Fugle, Mindre meddelelser.
 • Laursen, Jørgen Terp, 1968: Forekomst af vagtel på Århus egnen. 4. årg. nr 2 s. 7. Fugle.
 • Laursen, Jørgen Terp, 1968: Karupegnen. 4. årg. nr 4 s. 6. Lokaliteter, danske.
 • Laursen, Jørgen Terp, 1968: Nordisk Lappedykker. 4. årg. nr 4 s. 2-3. Fugle.
 • Laursen, Jørgen Terp, 1968: Rød Glente. 4. årg. nr 4 s. 8. Fugle.
 • Laursen, Jørgen Terp, 1969: Bjergvipstjert i Århus amt. 5. årg. nr 3 s. 66-67. Fugle.
 • Laursen, Jørgen Terp, 1973: Rundø. 9. årg. nr 2 s. 52-53. Lokaliteter, udenlandske.
 • Laursen, Jørgen Terp, 1974: Uglebestanden på Helgenæs i 1973. 10. årg. nr 1 s. 13-15. Fugle.
 • Laursen, Jørgen Terp, 1975: Grønspætte. 11. årg. nr 1 s. 12-13. Fugle.
 • Laursen, Jørgen Terp, 1975: Oddere. 11. årg. nr 2 s. 29-30. Pattedyr.
 • Laursen, Jørgen Terp, 1975: Ugler. 11. årg. nr 1 s. 22. Efterlysning/Opfordring.
 • Laursen, Jørgen Terp, 1976: Fuglene på Helgenæs. 12. årg. nr 3 s. 80-82. Lokaliteter, fugle.
 • Laursen, Jørgen Terp, 1977: Faunakartotek, Halemejse og Huldue. 13. årg. nr 1 s. 27. Efterlysning/Opfordring.
 • Laursen, Jørgen Terp, 1977: Faunakartoteket, Halemejse, Huldue, Borum Stormose, Vind Skov, Moesgård 1977. 13. årg. nr 3 s. 87. Efterlysning/Opfordring.
 • Laursen, Jørgen Terp, 1977: Lille Lappedykker på Syddjursland 1969-77. 13. årg. nr 3 s. 88-92. Fugle.
 • Laursen, Jørgen Terp, 1977: Rovfugle ved Århus. 13. årg. nr 2 s. 54-55. Fugle.
 • Laursen, Jørgen Terp, 1977: Toplærken i Århus 1974. 13. årg. nr 1 s. 28-31. Fugle.
 • Laursen, Jørgen Terp, 1978: Faunakartoteket. 14. årg. nr 1 s. 9. Efterlysning/Opfordring.
 • Laursen, Jørgen Terp, 1978: Halemejsen i Århus amt. 14. årg. nr 3 s. 90-95. Fugle.
 • Laursen, Jørgen Terp, 1978: Hulduen som ynglefugl i Århus amt. 14. årg. nr 2 s. 48-51. Fugle.
 • Laursen, Jørgen Terp, 1978: Jagtadfærd hos Ræv. 14. årg. nr 2 s. 66-67. Pattedyr.
 • Laursen, Jørgen Terp, 1978: Lyngbygård Ådal 1. 14. årg. nr 3 s. 87-89. Lokaliteter, fugle.
 • Laursen, Jørgen Terp, 1978: Om fodring af rovfugle. 14. årg. nr 1 s. 10-11. Fugle.
 • Laursen, Jørgen Terp, 1978: Uglegylp, Kærnebider og Rødrygget Tornskade. 14. årg. nr 3 s. 108. Efterlysning/Opfordring.
 • Laursen, Jørgen Terp, 1978: Ynglefugletælling på Helgenæs i 1977. 14. årg. nr 1 s. 12-15. Fugle.
 • Laursen, Jørgen Terp, 1979: Atlasundersøgelse. 15. årg. nr 2 s. 48-50. Krybdyr.
 • Laursen, Jørgen Terp, 1979: Efterlysning Rødrygget Tornskade, Kærnebider, faunakartotek. 15. årg. nr 1 s. 27. Efterlysning/Opfordring.
 • Laursen, Jørgen Terp, 1979: En mårpopulation/ Brabrand Sø. 15. årg. nr 2 s. 57-63. Pattedyr.
 • Laursen, Jørgen Terp, 1979: Endelave d. 19.8.1979. 15. årg. nr 2 s. 74. Referater.
 • Laursen, Jørgen Terp, 1979: Flagermus. 15. årg. nr 2 s. 5153. Pattedyr.
 • Laursen, Jørgen Terp, 1979: Hassenøer d. 13.10. 1979. 15. årg. nr 3 s. 116. Referater.
 • Laursen, Jørgen Terp, 1979: Kædeobs. 15. årg. nr 3 s. 84-86. Fugle.
 • Laursen, Jørgen Terp, 1979: Lyngbygård Ådal 2. 15. årg. nr 1 s. 11-13. Lokaliteter, fugle.
 • Laursen, Jørgen Terp, 1979: Markpiberen. 15. årg. nr 3 s. 96-98. Fugle.
 • Laursen, Jørgen Terp, 1979: Moesgård 1970-79. 15. årg. nr 3 s. 112. Efterlysning/Opfordring.
 • Laursen, Jørgen Terp, 1979: Odder, faunakartotek. 15. årg. nr 2 s. 75. Efterlysning/Opfordring.
 • Laursen, Jørgen Terp, 1979: Om Knopsvaner. 15. årg. nr 1 s. 24-26. Fugle.
 • Laursen, Jørgen Terp, 1980: Djursland 26.04.1980. 16. årg. nr 3 s. 111. Referater.
 • Laursen, Jørgen Terp, 1980: Faunakartoteket. 16. årg. nr 1 s. 29. Efterlysning/Opfordring.
 • Laursen, Jørgen Terp, 1980: Kædeobs. 16. årg. nr 3 s. 81-85. Fugle.
 • Laursen, Jørgen Terp, 1980: Naturglimt. 16. årg. nr 1 s. 31. Naturglimt.
 • Laursen, Jørgen Terp, 1980: Naturglimt. 16. årg. nr 3 s. 107-109. Naturglimt.
 • Laursen, Jørgen Terp, 1980: Norddjursland 22.03. 1980. 16. årg. nr 3 s. 109. Referater.
 • Laursen, Jørgen Terp, 1980: Rovfugletrækket ved Moesgård. 16. årg. nr 2 s. 38-67. Særnummer. Fugle.
 • Laursen, Jørgen Terp, 1980: Rovfugleundersøgelser. 16. årg. nr 1 s. 29. Efterlysning/Opfordring.
 • Laursen, Jørgen Terp, 1980: Salten Langsø d. 12.1. 1980. 16. årg. nr 1 s. 35. Referater.
 • Laursen, Jørgen Terp, 1980: Toppet Lappedykker, Gråstrubet Lappedykker, Rødrygget Tornskade, Kærnebider. 16. årg. nr 1 s. 29. Efterlysning/Opfordring.
 • Laursen, Jørgen Terp, 1981: Bjerregrav Mose d. 4.6.1980. 17. årg. nr 1 s. 31. Referater.
 • Laursen, Jørgen Terp, 1981: Brabrand Sø d. 31.1. 1981. 17. årg. nr 1 s. 37. Referater.
 • Laursen, Jørgen Terp, 1981: En bog om skildpadder. 17. årg. nr 1 s. 27. Anmeldelser.
 • Laursen, Jørgen Terp, 1981: Gråstrubet Lappedykker. 17. årg. nr 3 s. 78-83. Fugle.
 • Laursen, Jørgen Terp, 1981: Gæt og vind. 17. årg. nr 1 s. 22. ØBF internt.
 • Laursen, Jørgen Terp, 1981: Hassenøer d. 11.10. 1980. 17. årg. nr 1 s. 34. Referater.
 • Laursen, Jørgen Terp, 1981: Hedelærke og Guldpirol. 17. årg. nr 3 s. 115. Efterlysning/Opfordring.
 • Laursen, Jørgen Terp, 1981: Kan vi redde Storken i Danmark? 17. årg. nr 1 s. 26. Anmeldelser.
 • Laursen, Jørgen Terp, 1981: Kærnebider. 17. årg. nr 1 s. 9-13. Fugle.
 • Laursen, Jørgen Terp, 1981: Status over dyrelivet i Århus amt. 17. årg. nr 1 s. 18-19. Efterlysning/Opfordring.
 • Laursen, Jørgen Terp, 1981: Syddjursland d. 3.10. 1981. 17. årg. nr 2 s. 74. Referater.
 • Laursen, Jørgen Terp, 1981: Syddjursland d. 31.5. 1981. 17. årg. nr 2 s. 69. Referater.
 • Laursen, Jørgen Terp, 1981: Tunø d. 23.8.1980. 17. årg. nr 1 s. 32. Referater.
 • Laursen, Jørgen Terp, 1981: Ørnetur til Skåne d. 22-23.11.1980. 17. årg. nr 1 s. 36. Referater.
 • Laursen, Jørgen Terp, 1982: "Projekt status" 1982- 84 (DOF). 18. årg. nr 1 s. 19. Efterlysning/Opfordring.
 • Laursen, Jørgen Terp, 1982: Brabrand Sø d. 16.1. 1982. 18. årg. nr 1 s. 38. Referater.
 • Laursen, Jørgen Terp, 1982: Danske rastepladser for vadefugle. 18. årg. nr 3 s. 118. Anmeldelser.
 • Laursen, Jørgen Terp, 1982: Dødningehoved. 18. årg. nr 3 s. 99. Insekter.
 • Laursen, Jørgen Terp, 1982: Hedelærke og Guldpirol. 18. årg. nr 1 s. 33. Efterlysning/Opfordring.
 • Laursen, Jørgen Terp, 1982: Pirol. 18. årg. nr 3 s. 106-109. Fugle.
 • Laursen, Jørgen Terp, 1982: Rødrygget Tornskade. 18. årg. nr 1 s. 14-18. Fugle.
 • Laursen, Jørgen Terp, 1982: Skaføgaard og Auning Kær d. 15.5.1982. 18. årg. nr 2 s. 74. Referater.
 • Laursen, Jørgen Terp, 1982: Svar. 18. årg. nr 1 s. 39. Gæt og vind.
 • Laursen, Jørgen Terp, 1982: Tunø d. 28.8.1982. 18. årg. nr 2 s. 75. Referater.
 • Laursen, Jørgen Terp, 1982: Ugler i 1983 - Hjælp søges. 18. årg. nr 3 s. 119. Efterlysning/Opfordring.
 • Laursen, Jørgen Terp, 1982: Ugler vest for Århus. 18. årg. nr 1 s. 33. Efterlysning/Opfordring.
 • Laursen, Jørgen Terp, 1983: Dejret Øhoved og Begtrup Røn d. 2.10.1982. 19. årg. nr 1 s. 36. Referater.
 • Laursen, Jørgen Terp, 1983: Emborg Odde: Fugle 1980-82. 19. årg. nr 1 s. 10-nov. Fugle.
 • Laursen, Jørgen Terp, 1983: Hedelærke. 19. årg. nr 1 s. 12-16. Fugle.
 • Laursen, Jørgen Terp, 1983: Helgenæs d. 28.5. 1983. 19. årg. nr 2 s. 75. Referater.
 • Laursen, Jørgen Terp, 1983: Huldue, Tårnfalk, Kirkeugle og Natugle (redekasser). 19. årg. nr 3 s. 122-123. Fugle.
 • Laursen, Jørgen Terp, 1983: Mariager Fjord d.6.11. 1982. 19. årg. nr 1 s. 37. Referater.
 • Laursen, Jørgen Terp, 1983: Padder og krybdyr på Samsø. 19. årg. nr 2 s. 54-56. Padder og krybdyr.
 • Laursen, Jørgen Terp, 1983: Salamandre. 19. årg. nr 2 s. 72. Anmeldelser.
 • Laursen, Jørgen Terp, 1983: Syddjursland d. 10.9. 1983. 19. årg. nr 2 s. 78. Referater.
 • Laursen, Jørgen Terp, 1983: Trafikdræbte dyr vest for Århus 1979-83. 19. årg. nr 3 s. 112-118. Trafikdrab.
 • Laursen, Jørgen Terp, 1983: Trehornet Skarnbasse. 19. årg. nr 2 s. 79. Insekter.
 • Laursen, Jørgen Terp, 1984: Bogen om gøgeungen. 20. årg. nr 1 s. 40. Anmeldelser.
 • Laursen, Jørgen Terp, 1984: Fuglelokaliteter i Sydnorge. 20. årg. nr 1 s. 28-30. Lokaliteter, udenlandske.
 • Laursen, Jørgen Terp, 1984: Grundbog i økologi. 20. årg. nr 1 s. 40. Anmeldelser.
 • Laursen, Jørgen Terp, 1984: Kødædende planter. 20. årg. nr 2 s. 74. Anmeldelser.
 • Laursen, Jørgen Terp, 1984: Midtjylland d. 2.6. 1984. 20. årg. nr 2 s. 81. Referater.
 • Laursen, Jørgen Terp, 1984: Norddjursland d. 24.3. 1984. 20. årg. nr 2 s. 78. Referater.
 • Laursen, Jørgen Terp, 1984: Pattedyr i Århus amt. 20. årg. nr 2 s. 75. Efterlysning/Opfordring.
 • Laursen, Jørgen Terp, 1984: Registrering af vådlokaliteter i Galten kommune. 20. årg. nr 2 s. 73. Anmeldelser.
 • Laursen, Jørgen Terp, 1985: En spørgekasse. 21. årg. nr 2 s. 59. Debat.
 • Laursen, Jørgen Terp, 1985: Endelave d. 1.9.1984. 21. årg. nr 1 s. 44. Referater.
 • Laursen, Jørgen Terp, 1985: Gæt og vind - svar. 21. årg. nr 2 s. 65. Gæt og vind - svar.
 • Laursen, Jørgen Terp, 1985: Gæt og vind. 21. årg. nr 1 s. 33. Gæt og vind.
 • Laursen, Jørgen Terp, 1985: Heder i Århus amt. 21. årg. nr 2 s. 79. Anmeldelser.
 • Laursen, Jørgen Terp, 1985: Midtjylland d. 1.6. 1985. 21. årg. nr 3 s. 132. Referater.
 • Laursen, Jørgen Terp, 1985: Naturglimt. 21. årg. nr 1 s. 25. Naturglimt.
 • Laursen, Jørgen Terp, 1985: Naturglimt. 21. årg. nr 2 s. 53. Naturglimt.
 • Laursen, Jørgen Terp, 1985: Skimmelflagermusen i Århus amt. 21. årg. nr 3 s. 103. Pattedyr.
 • Laursen, Jørgen Terp, 1985: Vådområder på Djursland 2. Dagstrup Mose. 21. årg. nr 2 s. 66-68. Lokaliteter, danske.
 • Laursen, Jørgen Terp, 1985: Vådområder på Djursland I - Skaføgård. 21. årg. nr 1 s. 18-24. Lokaliteter.
 • Laursen, Jørgen Terp, 1985: Århus Havn 1984/85. 21. årg. nr 3 s. 123-127. Lokaliteter.
 • Laursen, Jørgen Terp, 1986: Brabrand Sø d. 11.1. 86. 22. årg. nr 2 s. 62. Referater.
 • Laursen, Jørgen Terp, 1986: Jørgen Groth 1920 - 1986. 22. årg. nr 2 s. 61. Nekrolog.
 • Laursen, Jørgen Terp, 1986: Lækatten i Århus amt. 22. årg. nr 2 s. 40-45. Pattedyr.
 • Laursen, Jørgen Terp, 1986: Naturglimt. 22. årg. nr 1 s. 21. Naturglimt.
 • Laursen, Jørgen Terp, 1986: Naturglimt. 22. årg. nr 2 s. 55. Naturglimt.
 • Laursen, Jørgen Terp, 1986: Naturglimt. 22. årg. nr 4 s. 151. Naturglimt.
 • Laursen, Jørgen Terp, 1986: Norddjursland d. 19. 4.1986. 22. årg. nr 2 s. 63. Referater.
 • Laursen, Jørgen Terp, 1986: Norddjursland d. 26. 10.85. 22. årg. nr 1 s. 34. Referater.
 • Laursen, Jørgen Terp, 1986: Padder og krybdyr i Århus amt. 22. årg. nr 1 s. 29. Annonce.
 • Laursen, Jørgen Terp, 1986: Ravnen i Århus amt. 22. årg. nr 2 s. 50-54. Fugle.
 • Laursen, Jørgen Terp, 1986: Se efter rovfugle. 22. årg. nr 2 s. 54. Efterlysning/Opfordring.
 • Laursen, Jørgen Terp, 1986: Vind Skov og Borum Stormose. 22. årg. nr 3 s. Særnummer. Lokaliteter, danske.
 • Laursen, Jørgen Terp, 1987: Duehøgen. 23. årg. nr 1 s. 6-13. Fugle.
 • Laursen, Jørgen Terp, 1987: Hvepsevågen i Århus amt. 23. årg. nr 2 s. 60-63. Fugle.
 • Laursen, Jørgen Terp, 1987: Ilderen i Århus amt. 23. årg. nr 2 s. 74-75. Pattedyr.
 • Laursen, Jørgen Terp, 1987: Naturglimt. 23. årg. nr 1 s. 19. Naturglimt.
 • Laursen, Jørgen Terp, 1987: Naturglimt. 23. årg. nr 2 s. 59. Naturglimt.
 • Laursen, Jørgen Terp, 1987: Naturglimt. 23. årg. nr 3 s. 81. Naturglimt.
 • Laursen, Jørgen Terp, 1987: Naturglimt. 23. årg. nr 4 s. 143. Naturglimt.
 • Laursen, Jørgen Terp, 1987: Rovfugle i Skørringområdet. 23. årg. nr 3 s. 94-95. Fugle.
 • Laursen, Jørgen Terp, 1987: Rovfugleundersøgelsen i 1987. 23. årg. nr 1 s. 31. Efterlysning/ Opfordring.
 • Laursen, Jørgen Terp, 1987: Syddjursland d. 5.12. 1987. 23. årg. nr 4 s. 147. Referater.
 • Laursen, Jørgen Terp, 1987: Tårnfalk. 23. årg. nr 1 s. 31. Efterlysning/Opfordring.
 • Laursen, Jørgen Terp, 1988: Flagermus. 24. årg. nr 3 s. 91. Anmeldelser.
 • Laursen, Jørgen Terp, 1988: Helgenæs d. 1.10. 1988. 24. årg. nr 4 s. 142. Referater.
 • Laursen, Jørgen Terp, 1988: Midtjylland d. 11.6. 1988. 24. årg. nr 3 s. 105. Referater.
 • Laursen, Jørgen Terp, 1988: Mosehornuglens fødevalg. 24. årg. nr 4 s. 113-115. Fugle.
 • Laursen, Jørgen Terp, 1988: Naturglimt. 24. årg. nr 2 s. 67. Naturglimt.
 • Laursen, Jørgen Terp, 1988: Naturglimt. 24. årg. nr 3 s. 92-93. Naturglimt.
 • Laursen, Jørgen Terp, 1988: Naturglimt. 24. årg. nr 4 s. 123. Naturglimt.
 • Laursen, Jørgen Terp, 1988: Norddjursland d.9.4. 1988. 24. årg. nr 3 s. 103. Referater.
 • Laursen, Jørgen Terp, 1988: Odderen er stærkt truet. 24. årg. nr 4 s. 112. Pattedyr.
 • Laursen, Jørgen Terp, 1988: Stor Hornugle - genindvandret som dansk ynglefugl. 24. årg. nr 1 s. 31-35. Fugle.
 • Laursen, Jørgen Terp, 1988: Sømplet. 24. årg. nr 3 s. 102. Insekter.
 • Laursen, Jørgen Terp, 1988: Sønderjyllands fugle. 24. årg. nr 3 s. 89. Anmeldelser.
 • Laursen, Jørgen Terp, 1988: Vendehals i Århus amt. 24. årg. nr 3 s. 94-99. Fugle.
 • Laursen, Jørgen Terp, 1988: Vinterrovfugle. 24. årg. nr 4 s. 128-133. Fugle.
 • Laursen, Jørgen Terp, 1989: Danmarks Rovfugle. 25. årg. nr 2 s. 44. Anmeldelser.
 • Laursen, Jørgen Terp, 1989: Grøn Frø. 25. årg. n. 4 s. 144-146. Padder.
 • Laursen, Jørgen Terp, 1989: Helgenæs og Dejret Øhoved d. 19.11.1988. 25. årg. nr 1 s. 26. Referater.
 • Laursen, Jørgen Terp, 1989: Hvad vil jægerne egentlig?. 25. årg. nr 2 s. 30-31. Leder/ØBF mener.
 • Laursen, Jørgen Terp, 1989: Naturglimt. 25. årg. nr 1 s. 19. Naturglimt.
 • Laursen, Jørgen Terp, 1989: Naturglimt. 25. årg. nr 2 s. 39. Naturglimt.
 • Laursen, Jørgen Terp, 1989: Sletterhage. 25. årg. nr 1 s. 13-18. Lokaliteter, fugle.
 • Laursen, Jørgen Terp, 1989: Status efter 25 år. 25. årg. nr 4 s. 127. ØBF internt.
 • Laursen, Jørgen Terp, 1990: Dyr i Århus Amt 1989. 26. årg. nr 1 s. 26-27.
 • Laursen, Jørgen Terp, 1990: Et nyt vandhul. 26. årg. nr 1 s. 8-12. Lokaliteter, danske.
 • Laursen, Jørgen Terp, 1990: Helgenæs. 26. årg. nr 1 s. 18. Efterlysning/Opfordring.
 • Laursen, Jørgen Terp, 1990: Helgenæs. 26. årg. nr 3 s. Særnummer. Lokaliteter, danske.
 • Laursen, Jørgen Terp, 1990: Midtjylland d. 10.6. 1989. 26. årg. nr 1 s. 33. Referater.
 • Laursen, Jørgen Terp, 1990: Midtjylland d. 9.6. 1990. 26. årg. nr 4 s. 185. Referater.
 • Laursen, Jørgen Terp, 1990: Naturglimt. 26. årg. nr 2 s. 50-51. Naturglimt.
 • Laursen, Jørgen Terp, 1990: Omvendt rovfugletræk. 26. årg. nr 1 s. 16-18. Fugle.
 • Laursen, Jørgen Terp, 1990: Syddjursland d. 24.3. 1990. 26. årg. nr 2 s. 66. Referater.
 • Laursen, Jørgen Terp, 1990: Tunø d. 9.9.1989. 26. årg. nr 1 s. 35. Referater.
 • Laursen, Jørgen Terp, 1990: Århus Havn: Ynglefugle 1990. 26. årg. nr 4 s. 174-179. Lokaliteter, fugle.
 • Laursen, Jørgen Terp, 1991: Dyr i Århus Amt 1990. 27. årg. nr 2 s. 59-61. Dyr i Århus Amt 1990.
 • Laursen, Jørgen Terp, 1991: Helgenæs d. 6.10. 1990. 27. årg. nr 1 s. 40. Referater.
 • Laursen, Jørgen Terp, 1991: Husrødstjert. 27. årg. nr 2 s. 42-45. Fugle.
 • Laursen, Jørgen Terp, 1991: Skærpiber i Århus Amt. 27. årg. nr 1 s. 21-23. Fugle.
 • Laursen, Jørgen Terp, 1992: Dyr i Århus Amt 1991. 28. årg. nr 2 s. 74-76.
 • Laursen, Jørgen Terp, 1992: Fugle i naturskov - belyst ved østjyske undersøgelser. 28. årg. nr 4 s. 148-155. Fugle.
 • Laursen, Jørgen Terp, 1992: Lille Fluesnapper som ynglefugl i Danmark. 28. årg. nr 2 s. 68-71. Fugle.
 • Laursen, Jørgen Terp, 1992: Nøddekrigen i Danmark. 28. årg. nr 1 s. 29-34. Fugle.
 • Laursen, Jørgen Terp, 1992: Parringsadfærd hos Pindsvinet. 28. årg. nr 2 s. 60-61. Pattedyr.
 • Laursen, Jørgen Terp, 1992: Sydflagermus. 28. årg. nr 2 s. 53-59. Pattedyr.
 • Laursen, Jørgen Terp, 1993: Dyr i Århus Amt 1992. 29. årg. nr 1 s. 20-24. Dyr i Århus Amt 1992.
 • Laursen, Jørgen Terp, 1993: Grønbroget Tudse på Samsø - en pilotundersøgelse. 29. årg. nr 3 s. 93-103. Padder.
 • Laursen, Jørgen Terp, 1993: Helgenæs d. 5.9.1992. 29. årg. nr 1 s. 13. Referater.
 • Laursen, Jørgen Terp, 1993: Kongeørnen i Århus amt. 29. årg. nr 2 s. 48-53. Fugle.
 • Laursen, Jørgen Terp, 1993: Pattedyr i Århus amt. 29. årg. nr 2 s. 61. Efterlysning/Opfordring.
 • Laursen, Jørgen Terp, 1993: Rørbæk Sø m.m. d. 16.5.1993. 29. årg. nr 3 s. 106. Referater.
 • Laursen, Jørgen Terp, 1993: Ynglefund af Rød Glente (Rettelse i nr. 2 1993). 29. årg. nr 1 s. 27-29. Fugle.
 • Laursen, Jørgen Terp, 1994: Dyr i Århus Amt 1993. 30. årg. nr 2 s. 80-82.
 • Laursen, Jørgen Terp, 1994: Fugle i et træ. 30. årg. nr 1 s. 24-25. Fugle.
 • Laursen, Jørgen Terp, 1994: Havørnen i Østjylland. 30. årg. nr 1 s. 10-20. Fugle.
 • Laursen, Jørgen Terp, 1994: Helgenæs d. 2.10. 1993. 30. årg. nr 1 s. 35. Referater.
 • Laursen, Jørgen Terp, 1994: Høgesangeren i Århus Amt. 30. årg. nr 3 s. 105-107. Fugle.
 • Laursen, Jørgen Terp, 1994: Nordens pattedyr. 30. årg. nr 1 s. 30-31. Anmeldelser.
 • Laursen, Jørgen Terp, 1994: Overvintrende Stor Vandsalamander. 30. årg. nr 3 s. 110-113. Padder.
 • Laursen, Jørgen Terp, 1994: Salten Langsø d. 4. 12.1993. 30. årg. nr 3 s. 116. Referater.
 • Laursen, Jørgen Terp, 1995: Dyr i Århus Amt 1994. 31. årg. nr 1 s. 6-9. Dyr i Århus Amt 1994.
 • Laursen, Jørgen Terp, 1995: Lækat. 31. årg. nr 1 s. 38. Efterlysning/Opfordring.
 • Laursen, Jørgen Terp, 1995: Lærkefalken i Århus Amt. 31. årg. nr 3 s. 5-9. Fugle.
 • Laursen, Jørgen Terp, 1995: Naturglimt. 31. årg. nr 3 s. 38-39. Naturglimt.
 • Laursen, Jørgen Terp, 1995: Salten Langsø d. 25.2. 1995. 31. årg. nr 4 s. 37. Referater.
 • Laursen, Jørgen Terp, 1995: Slørugle og Kirkeugle - et kasseprojekt og en redningsplan. 31. årg. nr 1 s. 30-31. Fugle.
 • Laursen, Jørgen Terp, 1995: Tårnfalkens fødevalg. 31. årg. nr 1 s. 20-21. Fugle.
 • Laursen, Jørgen Terp, 1996: Dyr i Århus Amt 1995. 32. årg. nr 2 s. 44-47.
 • Laursen, Jørgen Terp, 1996: Ebeltoft Familiepark - en dyr sag. 32. årg. nr 1 s. 2-4. Leder.
 • Laursen, Jørgen Terp, 1996: Et sort firben. 32. årg. nr 1 s. 6-7. Krybdyr.
 • Laursen, Jørgen Terp, 1996: Feltbestemmelse af spidsmus. 32. årg. nr 1 s. 34-35. Pattedyr.
 • Laursen, Jørgen Terp, 1996: Fugle i et træ (2). 32. årg. nr 3 s. 52-53. Fugle.
 • Laursen, Jørgen Terp, 1996: Grøn Frø på Helgenæs - registrering og pleje. 32. årg. nr 2 s. 2339. Padder.
 • Laursen, Jørgen Terp, 1996: Pukkelhval i Århus Havn. 32. årg. nr 1 s. 8-9. Pattedyr.
 • Laursen, Jørgen Terp, 1996: Salten Langsø d. 20. 1.1996. 32. årg. nr 3 s. 58. Referater.
 • Laursen, Jørgen Terp, 1996: Slørugle og Stor Hornugle i Danmark. 32. årg. nr 3 s. 60. Efterlysning/Opfordring.
 • Laursen, Jørgen Terp, 1996: Sørgekåbe - invasion i 1995. 32. årg. nr 1 s. 26-27. Insekter.
 • Laursen, Jørgen Terp, 1996: Sørgekåbe. 32. årg. nr 3 s. 60. Efterlysning/Opfordring.
 • Laursen, Jørgen Terp, 1996: Ugler på Djursland. 32. årg. nr 3 s. 60. Efterlysning/Opfordring.
 • Laursen, Jørgen Terp, 1996: Ugler vest for Århus. 32. årg. nr 4 s. 22-23. Fugle.
 • Laursen, Jørgen Terp, 1997: Dyr i Århus amt 1996. 33. årg. nr 2 s. 32-34.
 • Laursen, Jørgen Terp, 1997: Hugormen - et drama. 33. årg. nr 2 s. 35. Krybdyr.
 • Laursen, Jørgen Terp, 1997: Salten Langsø d. 7.12. 1996. 33. årg. nr 2 s. 31. Referater.
 • Laursen, Jørgen Terp, 1998: Dyr i Århus amt 1997, 34. årg. nr 4 s. 8-10.
 • Laursen, Jørgen Terp, 1998: Sørgekåben i Østjylland. 34. årg. nr. 2 s. 10-13. Insekter.
 • Laursen, Jørgen Terp, 1999: Dyr i Århus amt 1998. 35. årg. nr 3 s. 6-9.
 • Laursen, Jørgen Terp, 1999: Feltbestemmelse af Odder. 35. årg. nr. 1 s. 26-27. Pattedyr.
 • Laursen, Jørgen Terp, 1999: Galtkær m.m. d. 8.5.1999. 35. årg. nr. 3 s. 30. Referater.
 • Laursen, Jørgen Terp, 1999: Nældesommerfuglen (Araschnia levana) i Århus amt. 35. årg. nr. 3 s. 22-23. Insekter.
 • Laursen, Jørgen Terp, 1999: Skimmelflagermusen (Vespertilio murinus) - Status og udbredelse i Århus Amt. 35. årg. nr. 1 s. 28-36. Pattedyr.
 • Laursen, Jørgen Terp, 1999: Sortstrubet bynkefugl (Saxicola torquata) i Århus Amt 1972-1998. 35. årg. nr. 3 s. 10-15. Fugle.
 • Laursen, Jørgen Terp, 2000: Dyr i Århus amt 1999. 36. årg. nr 2 s. 5-10
 • Laursen, Jørgen Terp, 2000: Uglebog på vej - hjælp søges. 36. årg. nr. 1 s. 32-35. Efterlysning/Opfordring.
 • Laursen, Jørgen Terp, 2001: Fussingø d. 30.9.2000. 37. årg. nr. 1 s. 27. Referater.
 • Laursen, Jørgen Terp, 2001: Pattedyr i Mossø-Saltendalen. 37. årg. nr. 4 s. 17-25. Pattedyr.
 • Laursen, Jørgen Terp, 2001: Trehornet skarnbasse (Typhaeus typhaeus). 37. årg. nr. 4 s. 39-40. Insekter.
 • Laursen, Jørgen Terp, 2003: Mår på blommejagt. 39. årg. nr 2 s. 25. Pattedyr.
 • Laursen, Jørgen Terp, 2003: Pattedyrfaunaen ved vandløb i Østjylland. 39. årg. nr 4 s. 11-16. Pattedyr.
 • Laursen, Jørgen Terp, 2005: Den røde glente i Århus amt 1979-2004 - og bemærkninger til et glenteprojekt. 41. årg. nr 1 s. 11-29. Fugle.
 • Laursen, Jørgen Terp, 2005: Projekt Rørhøg Århus Amt. Hjælp til indsamling af observationsdata. 41. årg. nr 3 s. 33. Efterlysning/Opfordring.
 • Laursen, Jørgen Terp, 2006: Tykskallet malermusling - en rødlisteart. 42. årg. nr 3 s. 11-14. Hvirvelløse dyr.
 • Laursen, Jørgen Terp, 2007: Kirkeuglen – status og håb om hjælp. 43. årg. nr 1 s. 25-29. Efterlysning/Opfordring.
 • Laursen, Jørgen Terp, 2007: Sort Hugorm – en opdatering. 43. årg. nr 2 s. 40-42. Krybdyr.
 • Laursen, Jørgen Terp, 2007: Sort hugorm – en østjysk sjældenhed. 43. årg. nr 1 s. 1-6. Krybdyr.
 • Laursen, Jørgen Terp, 2008: Koloni af brunflagermus (Nyctalus noctula) ved Brabrand Sø 1998-2006. 44. årg. nr 2 s. 8-17. Pattedyr.
 • Laursen, Jørgen Terp, 2008: Bred dødningebille fundet på Årø. 44. årg. nr 3 s. 37-38. Insekter.
 • Laursen, Kit Dyhr, 2003: Vandranke. 39. årg. nr 4 s. 1-4. Botanik.
 • Laursen, Kit, 2003: "Storken - en kultur- og naturhistorie" af Hans Skov. 39. årg. nr 4 s. 29-30. Anmeldelser.
 • Laursen, Kit, 2003: Løvfrøer ved Moesgård d. 22.5.2003. 39. årg. nr 2 s. 32-33. Referater.
 • Laursen, Kit, 2004: Kanotur på Gudenåen d. 12. juni 2004. 40. årg. nr 3 s. 35-36. Referater.
 • Laursen, Kit, 2005: Kanotur i det midtjyske søhøjland d. 4.6.2005. 41. årg. nr 3 s. 40-41. Referater.
 • Laursen, Kit, 2006: Træer og buske. 42. årg. nr 2 s. 46. Anmeldelser.
 • Laursen, Kit, 2008: Danmarks natur. 44. årg. nr 1 s. 47. Anmeldelser.
 • Laursen, Tørgen Terp, 2002: Hærfuglens forekomst - især i Århus Amt. 38. årg. nr. 1 s. 1-5. Fugle.
 • Lille pind, 1975: Falsterboturen d. 20.-21.1975. 11. årg. nr 3 s. 86-87. Referater.
 • Lille pind, 1975: Kysing d. 23.8.1975. 11. årg. nr 3 s. 86. Referater.
 • Lille pind, 1976: Øland d. 5.-7.6.1976. 12. årg. nr 2 s. 59-61. Referater.
 • Lindhard, Birgitte J., 1996: Byg flagermuskasser. 32. årg. nr 3 s. 46-48. Pattedyr.
 • Lindhard, Birgitte J., 1996: Flagermusdetektoren. 32. årg. nr 2 s. 40-43. Pattedyr.
 • Lund, Finn, 1967: Lærkefalk ved Kysing Fjord. 3. årg. nr 3 s. 10. Fugle, Mindre meddelelser.
 • Lund, Finn, 1967: Vendehals ved Brabrand Sø. 3. årg. nr 3 s. 10. Fugle, Mindre meddelelser.
 • Lund, Finn, 1969: Fornæs d. 23.2.1969. 5. årg.nr 2 s. 43. Referater.
 • Lund, Finn, 1976: Falsterbo d. 25.-26.9.1976. 12. årg. nr 3 s. 100-102. Referater.
 • Lundberg, Flemming, 1983: Salten Langsø d. 22. 1.1983. 19. årg. nr 1 s. 39. Referater.
 • Lundberg, Flemming, 1984: Påskelejr ved Skagen d. 19.-23.4. 1984. 20. årg. nr 2 s. 79. Referater.
 • Lundberg, Flemming, 1984: Ørnetur til Skåne d. 26. 11. - 27.11.1983. 20. årg. nr 2 s. 76-77. Referater.
 • Lundberg, Flemming, 1985: Skåne d. 1.12.-2.12. 1984. 21. årg. nr 2 s. 85. Referater.
 • Lundberg, Flemming, 1986: Ørnetur til Skåne d. 30.11.-1.12.1985. 22. årg. nr 1 s. 35. Referater.
 • Lundberg, Flemming, 1989: Fuglekursus. 25. årg. nr 4 s. 135. Efterlysning/Opfordring.
 • Lundme, Per, 1976: Gedved Møllebæk. 12. årg. nr 1 s. 7-10. Lokaliteter, danske.
 • Lykkegård, Jørgen & Flemming Nielsen, 1991: Fornæs m.v. d. 28.10.1990. 27. årg. nr 3 s. 112. Referater.
 • Lærke, Hanne Medum, 2003: Bæverne på Klosterheden frikendt. 39. årg. nr 4 s. 9-10. Pattedyr.
 • Lærke, Hanne Medum, 2003: En underlig fisk - Finnestribet Ferskvandsulk. 39. årg. nr 4 s. 5-8. Fisk.
 • Læssøe, Thomas, 1979: Salten Langsø d. 29.9.1979. 15. årg. nr 3 s. 114-116. Svampe, referater.
 • Løjtnant, Bernt & Erik Wessberg, 1989: Mellempolde. 25. årg. nr 1 s. 6-12. En ø-floraliste med noter.
 • Løjtnant, Bernt & Erik Wessberg, 1990: Hov Røn. 26. årg. nr 2 s. 41-47. En ø-floraliste med noter.
 • Løjtnant, Bernt & Erik Wessberg, 1990: Søby Rev. 26. årg. nr 1 s. 2-7. En ø-floraliste med noter.
 • Løjtnant, Bernt & Erik Wessberg, 1991: Odpold. 27. årg. nr 3 s. 86-90. En ø-floraliste med noter.
 • Løjtnant, Bernt & Erik Wessberg, 1992: Kalvø. 28.årg. nr 2 s. 46-52. En ø-floraliste med noter.
 • Løjtnant, Bernt & Erik Wessberg, 1993: Lille Plet. 29. årg. nr 3 s. 72-74. En ø-floraliste med noter.
 • Løjtnant, Bernt & Erik Wessberg, 1993: Pletten. 29. årg. nr 2 s. 40-43. En ø-floraliste med noter.
 • Løjtnant, Bernt & Erik Wessberg, 1993: Treskebakkeholm. 29. årg. nr 1 s. 2-7. En ø-floraliste med noter.
 • Løjtnant, Bernt & Erik Wessberg, 1994: Bogø. 30. årg. nr 2 s. 42-76. En ø-floraliste med noter.
 • Løjtnant, Bernt & Erik Wessberg, 1994: Lilleø, Bregnø og Alø i Julsø. 30. årg. nr 1 s. 2-6. En ø-floraliste med noter.
 • Løjtnant, Bernt & Erik Wessberg, 1994: Piggen i Randers Fjord. 30. årg. nr 3 s. 98-104. En øfloraliste med noter.
 • Løjtnant, Bernt & Kim Elnef, 2007: Totalregistrering af reliktplanter i Mariager Kommune. 43. årg. nr 3 s. 25-45. Botanik.
 • Løjtnant, Bernt, 1997: Glenstrup Klosterruin. 33. årg. nr 2 s. 30-31. Botanik.
 • Løjtnant, Bernt, 2007: Kirkedigets reliktplanter. 43. årg. nr 3 s. 17-20. Botanik.
 • Løjtnant, Bernt, 2007: Kirkens grønne guide. 43. årg. nr 3 s. 1-16. Botanik.
 • Løjtnant, Bernt, 2007: Mange kirker er stadig gode reliktplante-lokaliteter. 43. årg. nr 3 s. 21-24. Botanik.
 • Madsen, Aksel Bo / Foreningen til Dyrenes beskyttelse, 1986: Odderne skal reddes nu!. 22. årg. nr 2 s. 60. Pattedyr.
 • Madsen, Aksel Bo, 1993: Odderens (Lutra lutra L.) forekomst i Århus Amt 1991 og udviklingen i bestanden 1986-1991. 29. årg. nr 1 s. 8-13. Pattedyr.
 • Madsen, Jan, 1975: Ramten Dystrup Sø. 11. årg. nr 3 s. 69-70. Lokaliteter, danske.
 • Mahler, Jørgen & Peder Nygaard Nielsen, 1996: Galtkær. 32. årg. nr 2 s. 6-22. Lokaliteter, danske.
 • Mahler, Jørgen & Peder Nygaard Nielsen, 1999: Galtkær 1997. 35. årg. nr. 1 s. 18-21. Lokaliteter, danske.
 • Mahler, Jørgen & Peder Nygaard Nielsen, 2001: Galtkær 1998, 1999 og 2000. 37. årg. nr. 1 s. 13-16. Lokaliteter, danske.
 • Mahler, Jørgen og Peder Nygaard Nielsen, 1997: Galtkær II. 33. årg. nr 2 s. 12-25. Lokaliteter, fugle.
 • Mahler, Viggo, 2001: en ny rovbille i Skærbro Kær. 37. årg. nr. 4 s. 38. Insekter.
 • Mcdonald, Patrick C., 1989: Fuglelokaliteter i Gjern, Them eller Silkeborg kommuner. 25. årg. nr 2 s. 45. Efterlysning/Opfordring.
 • Michaelsen, Thorkild, 1966: Fuglekonge bygger rede i skur. 2. årg. nr 1 s. 5. Fugle, Mindre meddelelser.
 • Michaelsen, Thorkild, 1966: Gransanger imiterer Løvsanger. 2. årg. nr 1 s. 5. Fugle, Mindre meddelelser.
 • Michaelsen, Thorkild, 1966: Lille Fluesnapper i Forstbotanisk Have. 2. årg. nr 1 s. 5. Fugle, Mindre meddelelser.
 • Michaelsen, Thorkild, 1969: Kærnebider. 5. årg. nr 2 s. 31. Fugle.
 • Michaelsen, Thorkild, 1970: Flagermus fordriver Hættemåge fra sit territorium. 6. årg. nr 2 s. 38. Fugle, Pattedyr.
 • Michaelsen, Thorkild, 1970: Kvækerfinke ynglende i Kirkeskoven. 6. årg. nr 2 s. 26. Fugle.
 • Michaelsen, Thorkild, 1970: Musvåge ynglende i Marselisborg Slotspark. 6. årg. nr 2 s. 38. Fugle.
 • Michaelsen, Thorkild, 1970: Vandrefalk ved Århus. 6. årg. nr 3 s. 58. Fugle.
 • Mikkelsen, Jørgen, 2004: En and på vand. 40. årg. nr 2 s. 7-8. Fugle.
 • Monsrud, Carsten, 2001: Kulturgræsningens betydning for dagsommerfugle. 37. årg. nr. 1 s. 1-6. Insekter.
 • Mortensen, Klaus & Per Henriksen, 1992: The Gambia - no problem. 28. årg. nr 1 s. 14-17. Lokaliteter, udenlandske.
 • Mortensen, Klaus, 1985: Sønderjylland d. 18.-19.8. 1984. 21. årg. nr 1 s. 43. Referater.
 • Mosgaard, Benny, 1993: Høstemark Skov d. 2.5. 1993. 29. årg. nr 3 s. 106. Referater.
 • Møller, Anders Pape, 1976: Øfredninger. 12. årg. nr 1 s. 13-14. Miljø.
 • Møller, Hans Skotte, 1969: Siden Sidst. 5. årg. nr 1 s. 15. Naturglimt.
 • Møller, Julie Dahl, 2006: Birkemus i det sydlige Jylland – uset eller i tilbagegang?. 42. årg. nr 2 s. 1-7. Pattedyr.
 • Mårbjerg, Jens, 1998: Svampene i Skanderborg Dyrehave. 34. årg. nr. 3 s. 1-63. Særnummer. Svampe.
 • Mårbjerg, Jens, 2006: Svampene på Odderholm & Dalgård. 42. årg. nr 1 s. 1-28. Svampe.
 • N.L., 1975: Jagtsæsonen gået ind i Italien, fire meldes dræbt. 11. årg. nr 2 s. 54. Debat.
 • Nannerup, Poul, 1984: Samsø d. 17.-20.5.1984. 20. årg. nr 2 s. 80. Referater.
 • Natur og Ungdom, 1981: Lejre og kurser med Natur og Ungdom. 17. årg. nr 1 s. 20-21. Efterlysning/Opfordring.
 • Natur og Ungdom, 1982: Natur og Ungdom. 18. årg. nr 1 s. 29. Kurser, ekskursioner og lejre.
 • Nielsen, Mogens Gissel, 1979: Den Gule Engmyre. 15. årg. nr 1 s. 14-15. Insekter.
 • Nielsen, Ole Fogh, 1990: Atlasprojektet Danmarks Dagsommerfugle. 26. årg. nr 4 s. 180-181. Insekter.
 • Nielsen, Ole Fogh, 2000: Dagsommerfugle i Mossø-Saltendalen. 36. årg. nr. 4 s. 32-34. Insekter.
 • Nielsen, Ole Fogh, 2000: Græshopper i Mossø-saltendalen. 36. årg. nr. 4 s. 37. Insekter.
 • Nielsen, Ole Fogh, 2000: Guldsmede i Mossø-saltendalen. 36. årg. nr. 4 s. 35-36. Insekter.
 • Nielsen, Ole Fogh, 2000: Vandinsekter i Klosterkanalen. 36. årg. nr. 4 s. 28. Insekter.
 • Nielsen, Ole Fogh, 2005: Østjyllands guldsmede i perioden 1988-2005. 41. årg. nr 3 s. 6-9. Hvirvelløse dyr.
 • Nielsen, Ole Fogh, 2006: Græshopper i Østjylland. 42. årg. nr 2 s. 24-28. Hvirvelløse dyr.
 • Nielsen, Ole Fogh, 2007: Dalgård og Odderholm – dagsommerfugle og andre insekter. 43. årg. nr 1 s. 20-24. Hvirvelløse dyr.
 • Nielsen, Ole Fogh, 2008: Rovfluer. 44. årg. nr 3 s. 39-43. Insekter.
 • Nielsen, Peder Nygaard, 1993: Øvre - en overset træklolalitet?. 29. årg. nr 3 s. 84-86. Lokaliteter, fugle.
 • Nielsen, Peder Nygaard, 1995: I Natravnens Rige - fuglelivet i Nørlund Plantage og Harrild Hede. 31. årg. nr 1 s. 26. Anmeldelser.
 • Nielsen, Peder Nygaard, 1998: Efterlysning af oliebiller.1998, 34. årg. nr. 4 s. 15. Efterlysning/ Opfordring.
 • Nielsen, Peder Nygaard, 1999: Kirsebærtakvinge set ved As Hoved. 35. årg. nr. 1 s. 10-11. Insekter.
 • Nielsen, Peder Nygaard, 2002: Fyrremejser i Østjylland. 38. årg. nr. 1 s. 14. Fugle.
 • Nielsen, Peter & Peter Skriver, 1972: Blod!!/Trafikdrab nær Århus. 8. årg. nr 3 s. 107. Miljø.
 • Nielsen, Peter & Peter Skriver, 1973: Brabrand Bas-sin. d. 5.6.1996. 9. årg. nr 3 s. 91. Referater.
 • Nielsen, Peter & Peter Skriver, 1973: Hvad gør du, når du finder. 9. årg. nr 3 s. 94. Anmeldelser.
 • Nielsen, Peter & Peter Skriver, 1973: Parlamentarikernes begyndende sved. 9. årg. nr 2 s. 43. Leder.
 • Nielsen, Peter & Peter Skriver, 1974: Hads Herred Rapporten. 10. årg. nr 2 s. 73. Anmeldelser.
 • Nielsen, Peter & Peter Skriver, 1974: Subraritet næsten ynglende hit? (Undulat i Vejlby). 10. årg. nr 2 s. 58. Fugle.
 • Nielsen, Peter & Peter Skriver, 1974: Således laves Gejrfuglen. 10. årg. nr 2 s. 93. ØBF internt.
 • Nielsen, Peter, 1972: Traume (drab på Spurvehøg). 8. årg. nr 3 s. 84. Fugle.
 • Nielsen, Peter, 1972: Økologisk socialisme/Vindrosen. 8. årg. nr 3 s. 104-106. Anmeldelser.
 • Nielsen, Peter, 1973: Brev (fra KRITIK). 9. årg. nr 3 s. 68. Debat.
 • Nielsen, Peter, 1973: Bristede forhåbninger (Rovfugledrab). 9. årg. nr 1 s. 31. Fugle.
 • Nielsen, Peter, 1973: Diplomati eller sandhed om valget mellem umulighederne. 9. årg. nr 1 s. 4. Debat.
 • Nielsen, Peter, 1973: En tropisme (Tur nær Thorsager). 9. årg. nr 3 s. 75-77. Debat.
 • Nielsen, Peter, 1973: Grænser for vækst. 9. årg. nr 1 s. 35. Anmeldelser.
 • Nielsen, Peter, 1973: Hvad sker der med verden? 9. årg. nr 2 s. 55. Anmeldelser.
 • Nielsen, Peter, 1973: Invalid Stær. 9. årg. nr 3 s. 82. Fugle.
 • Nielsen, Peter, 1973: Naturen på nært hold. 9. årg. nr 3 s. 94. Anmeldelser.
 • Nielsen, Peter, 1973: Årsrapport 1972, Midtjylland. 9. årg. nr 2 s. 49. Anmeldelser.
 • Nielsen, Peter, 1974: Beton og asfalttyranniet råder.10. årg. nr 1 s. 32. Debat.
 • Nielsen, Peter, 1974: Det glemte mønster: den menneskelige natur. 10. årg. nr 2 s. 59. Anmeldelser.
 • Nielsen, Peter, 1974: Dyrenes beskyttelse 100 år. 10. årg. nr 2 s. 74-75. Miljø.
 • Nielsen, Peter, 1974: Et eventyr fra virkeligheden. 10. årg. nr 1 s. 32. Pattedyr.
 • Nielsen, Peter, 1974: Messiaen - naturens egen musik. 10. årg. nr 2 s. 65. pjat.
 • Nielsen, Peter, 1974: Ondets rod - økonomien ødelægger økosystemerne. 10. årg. nr 2 s. 63-64. Debat.
 • Nielsen, Peter, 1974: Parken er selvfølgelig at foretrække (Park ved kommunehospitalet). 10. årg. nr 2 s. 52-53. Fugle.
 • Nielsen, Peter, 1980: Indlandsvadere i Kolindbro. 16. årg. nr 3 s. 88-89. Fugle.
 • Nielsen, Peter, 1981: En ugle i badekarret. 17. årg. nr 3 s. 89. Fugle.
 • Nielsen, Pia Kjær, Jonas Lawesson & Finn Borchsenius, 2003: Bolderslev Skov, Sønderjylland. 39. årg. nr 2 s. 9-15. Botanik.
 • Nielsen, Stig Bachmann, 1992: Et atlaskvadrat ved Lisbjerg. 28. årg. nr 3 s. 102-106. Lokaliteter, botaniske.
 • Nielsen, Stig Bachmann, 1995: Botaniske lokaliteter på Århus Egnen I (Trige Skov). 31. årg. nr 1 s. 32-34. Botanik.
 • Nielsen, Stig Bachmann, 1996: Floraen ved Brabrand Sø. 32. årg. nr 4 s. 2-20. Botanik.
 • Nielsen, Susanne Munk & Thøger Dige, 1996: Løgfrøen. 32. årg. nr 1 s. 10-16. Padder.
 • Nielsen, Torben Hviid, 1965: Dværgmus ny for Rømø. 1. årg. nr 3 s. 4. Pattedyr, Mindre meddelelser.
 • Nielsen, Torben Hviid, 1965: Forårstrækket af Grågås. 1. årg. nr 2 s. 2. Fugle.
 • Nielsen, Torben Hviid, 1965: Grågæs. 1. årg. nr 1 s. 3. Efterlysning/Opfordring.
 • Nielsen, Torben Hviid, 1965: Naturens destruktion: om olieudslip. 1. årg. nr 1 s. 1. Debat.
 • Nielsen, Torben Hviid, 1965: Odder ved Nissum Fjord. 1. årg. nr 3 s. 4. Pattedyr, Mindre meddelelser.
 • Nielsen, Torben Hviid, 1965: Trane ved Nissum Fjord. 1. årg. nr 3 s. 5. Fugle, Mindre meddelelser.
 • Nielsen, Torben Hviid, 1967: Iagttagelser fra Nordjylland påsken 1967. 3. årg. nr 2 s. 6. Referater.
 • Nielsen, Torben Hviid, 1967: Nogle bemærkninger om fuglelivet ved Fornæs. 3. årg. nr 1 s. 2. Fugle.
 • Nielsen, Torben Hviid, 1967: Spredte iagttagelser fra Mossø. 3. årg. nr 3 s. 10. Lokaliteter, fugle.
 • Nitschke, Karen, 1991: Nordnoges natur i april. 27. årg. nr 3 s. 108-111. Lokaliteter, udenlandske.
 • Odgaard, Bent, 1977: Tunø d. 13.8.77. 13. årg. nr 3 s. 98. Referater.
 • Odgaard, Bent, 1978: Flora i farver 2. Sporeplanter. 14. årg. nr 2 s. 61. Anmeldelser.
 • Odgaard, Bent, 1978: Moszoologi. 14. årg. nr 3 s. 106-108. Hvirvelløse dyr.
 • Odgaard, Bent, 1987: Mosserne i Vind skov og Borum Stormose. 23. årg. nr 1 s. 20-25. Botanik.
 • Olsen, Bente, 1979: A fieldguide to the orchids of Britain and Europe with North Africa and the Middle East. 15. årg. nr 2 s. 71. Anmeldel-se.
 • Olsen, Kjeld, 1974: Flyvende æglægning. 10. årg. nr 1 s. 4. Fugle.
 • Olsen, Kjeld, 1974: Kysing d. 9.3.1974. 10. årg. nr 1 s. 33. Referater.
 • Olsen, Kjeld, 1974: Roldområdet d. 8.6.1974. 10. årg. nr 2 s. 79. Referater.
 • Olsen, Kjeld, 1974: Vorsø d. 23.6.1974. 10. årg. nr 2 s. 80. Referater.
 • Olsen, Kjeld, 1975: Kort og ekskursionsbibliotek. 11. årg. nr 3 s. 73. Efterlysning/Opfordring.
 • Olsen, Kjeld, 1975: Kysing d. 5.4.1975. 11. årg. nr 2 s. 44. Referater.
 • Olsen, Kjeld, 1975: Pinds Mølle d. 23.2.1975. 11. årg. nr 1 s. 21. Referater.
 • Olsen, Kjeld, 1975: Vorsø d. 22.6.75. 11. årg. nr 2 s. 51. Referater.
 • Olsen, Kjeld, 1976: Generalforsamling d. 19.2. 1976. 12. årg. nr 1 s. 27. ØBF internt.
 • Olsen, Kjeld, 1976: Kridtbruddet Dania en botanisk perle. 12. årg. nr 2 s. 56. Botanik.
 • Olsen, Kjeld, 1976: Noget om lokaliteterne på påsketuren til Sverige. 12. årg. nr 2 s. 57. Referater.
 • Olsen, Kjeld, 1977: British and Irish Orchids. 13. årg. nr 2 s. 49. Anmeldelser.
 • Olsen, Kjeld, 1977: Europäishes und Mediterrane Orchideen. 13. årg. nr 2 s. 48. Anmeldelser.
 • Olsen, Kjeld, 1977: Generalforsamling 1977. 13. årg. nr 1 s. 36. ØBF internt.
 • Olsen, Kjeld, 1977: Neusiedler See. 13. årg. nr 1 s. 36. Lokaliteter, udenlandske.
 • Olsen, Kjeld, 1977: Nordens orkideer. 13. årg. nr 2 s. 49. Anmeldelser.
 • Olsen, Kjeld, 1977: Svenske Orkideer. 13. årg. nr 2 s. 48. Anmeldelser.
 • Olsen, Kjeld, 1978: Pinds Mølle d. 10.12.77. 14. årg. nr 1 s. 35. Referater.
 • Olsen, Kjeld, 1979: Foreløbig status over den danske flora. 15. årg. nr 1 s. 33-34. Botanik.
 • Olsen, Kjeld, 1981: Gotland. 17. årg. nr 3 s. 90-98. Lokaliteter, udenlandske, Fugle.
 • Olsen, Kjeld, 1982: På jagt efter Norne. 18. årg. nr 3 s. 104-105. Lokaliteter, udenlandske, Botanik.
 • Olsen, M., 1992: Langeland d. 20.-22.9.1992. 28. årg. nr 1 s. 42. Referater.
 • Olsen, Søren, 1991: Rapporter om danske naturloka-liteter. 27. årg. nr 1 s. 27. Efterlysning/ Opfordring.
 • Onkel Jørn, 1972: Århus Å d. 27.2.1972. 8. årg. nr 1 s. 32. Referater.
 • Overgaard, Birthe & Lars Skipper, 2003: Tak til Tuborgs grønne fond. 39. årg. nr 4 s. 28. ØBF-internt
 • Overgaard, Birthe, 2002: Jernhatten - en lokalitetsbeskrivelse. 38. årg. nr 2 s. 13-18. Lokaliteter, danske.
 • Overgaard, Birthe, 2003: Fugletur til Årslev Engsø 15.5.2003. 39. årg. nr 2 s. 31-32. Referater.
 • Overgaard, Birthe, 2003: Introducerede mosser. 39. årg. nr 1 s. 56-57. Botanik.
 • Overgaard, Birthe, 2003: Kæmpe-Bjørneklo. 39. årg. nr 1 s. 58-60. Botanik.
 • Overgaard, Birthe, 2003: Marintur til Kalø Vig d. 5.4.2003. 39. årg. nr 2 s. 31. Referater.
 • Overgaard, Birthe, 2004: Helgenæs d. 24. juli. 40. årg. nr 3 s. 36-37. Referater.
 • Overgaard, Birthe, 2004: Rugård Sønderskov, 2 maj 2004. 40. årg. nr 2 s. 32-33. Referater.
 • Overgaard, Birthe, 2005: Nationalpark eller ej? 41. årg. nr 2 s. 18-25. Miljø og debat.
 • Overgaard, Birthe, 2006: Naturen i Danmark. Havet. 42. årg. nr 3 s. 28-29. Anmeldelser.
 • Overgaard, Birthe, 2006: Samarbejde med JFN. 42. årg. nr 3 s. 34-35. ØBF-internt.
 • Overgaard, Birthe, 2008: Dansk pattedyratlas. 44. årg. nr 2 s. 45-46. Anmeldelser.
 • Ovesen, Claus Helweg, 1972: Meddelelser om danske naturlokaliteter, nr 3: Brabrand Sø, Tåstrup Sø og Mose. 8. årg. nr 1 s. 30-31. Anmeldelser.
 • Pagh, Sussie, 2008: Byræve i Århus. 44. årg. nr 2 s. 31-37. Pattedyr.
 • Pagh, Sussie & Henning Ettrup, 2008: Sølvmåger på byens tage. 44. årg. nr 3 s. 21-26. Fugle.
 • Pedersen, Anders Aasberg & Morten D.D. Hansen, 1998: Tre østjyske edderkopper. 34. årg. nr. 4 s. 1-7. Edderkopper
 • Pedersen, Anders Aasberg, 2000: Edderkopperne ved Salten Langsø og Mossøområdet. 36. årg. nr. 4 s. 20-27. Edderkopper.
 • Pedersen, Henning, 1990: Projekt Gomphus (guldsmede). 26. årg. nr 4 s. 183. Efterlysning/ Opfordring.
 • Pedersen, Henning, 1991: Projekt GOMPHUS. 27. årg. nr 2 s. 77-84. Insekter.
 • Pedersen, Henning, 1992: Natugle og Korttået Træløber. 28. årg. nr 1 s. 39. Efterlysning/Opfordring.
 • Pedersen, Henning, 1999: "De danske guldsmede" - en kommentar. 35. årg. nr. 2 s. 31-32. Debat.
 • Pedersen, Henning, 1999: Fund af sjældnere og nye guldsmedearter i Danmark 1997-1998. 35. årg. nr. 2 s. 29-31. Insekter.
 • Pedersen, Henrik Ærenlund & Bernt Løjtnant, 1992: Praktisk anvendelse af naturskovsindikatorer - vist med karplanterne som eksempel. 28. årg. nr 4 s. 132-144. Botanik.
 • Pedersen, Henrik Ærenlund & Jørgen Terp Laursen, (Red.), 1992: Gammel naturskov i Østjylland. 28. årg. nr 4 s. 114-115. Miljø.
 • Pedersen, Henrik Ærenlund & Kim Stubbe, 1985: Oliefugletællinger i Århus amt 1986. 21. årg. nr 3 s. 122. Opfordringer, Efterlysninger.
 • Pedersen, Henrik Ærenlund, 1984: Kæmpe-Star - ny for Århus amt. 20. årg. nr 2 s. 56-58. Botanik.
 • Pedersen, Henrik Ærenlund, 1984: Udbredelsen af Hylde-Gøgeurt i Århus amt. 20. årg. nr 2 s. 64-66. Botanik.
 • Pedersen, Henrik Ærenlund, 1985: Første ynglefund af Biæder i Århus amt. 21. årg. nr 2 s. 60-64. Fugle.
 • Pedersen, Henrik Ærenlund, 1987: Kaløegnen d. 23. 8.1987. 23. årg. nr 4 s. 145. Referater.
 • Pedersen, Henrik Ærenlund, 1987: Karplantefloraen i Hattemager Skov, Kvottrup Skov og Mose. 23. årg. nr 3 s. 82-93. Botanik.
 • Pedersen, Henrik Ærenlund, 1988: Storskov v. Moesgård d. 13.8.1988. 24. årg. nr 3 s. 107. Referater.
 • Pedersen, Henrik Ærenlund, 1990: Generalforsamling d. 22.2.1990. 26. årg. nr 1 s. 19-21. ØBF Internt.
 • Pedersen, Henrik Ærenlund, 1990: Horsens Fjord d. 11.8.1990. 26. årg. nr 4 s. 185-187. Referater.
 • Pedersen, Henrik Ærenlund, 1991: Generalforsamling d. 28.2.1991. 27. årg. nr 1 s. 34-36. ØBF Internt.
 • Pedersen, Henrik Ærenlund, 1992: En stor og bevaringsværdig bestand af Glat Hullæbe. 28. årg. nr 3 s. 90-97. Botanik.
 • Pedersen, Henrik Ærenlund, 1993: Brabrandstien d. 12.8.1993. 29. årg. nr 3 s. 107. Referater.
 • Pedersen, Henrik Ærenlund, 1993: Generalforsamling 1993. 29. årg. nr 1 s. 25-26. ØBF internt.
 • Pedersen, Henrik Ærenlund, 1993: Orkideer, status og forvaltning i Storstrøms amt. 29. årg. nr 3 s. 104. Anmeldelser.
 • Pedersen, Henrik Ærenlund, 1994: Generalforsamling d. 24.2.1994. 30. årg. nr 1 s. 32-34. ØBF internt.
 • Pedersen, Jens Skovgaard, 1989: Alkefugle. 25. årg. nr 4 s. 162-166. Fugle.
 • Pedersen, Jens Skovgaard, 1989: Markpiber. 25. årg. nr 4 s. 184-186. Fugle.
 • Pedersen, Jens Skovgaard, 1989: Nattællinger på Djursland. 25. årg. nr 2 s. 40.
 • Pedersen, Jesper Juel, 1983: Stenvad Hede. 19. årg. nr 2 s. 58-69. Lokaliteter, danske.
 • Pedersen, Jesper Juel, 2000: Stenvad hede. 36. årg. nr. 1 s. 1-23. Lokaliteter, danske.
 • Pedersen, Knud & Finn Lund, 1966: Tejst i Århus Havn. 2. årg. nr 1 s. 4. Fugle, Mindre medde lelser.
 • Pedersen, Knud & Jörn Eskildsen, 1967: Ekskursion til Trelde Næs, Rands Fjord og Grejsdalen. 3. årg. nr 2 s. 6. Referater.
 • Pedersen, Knud & Jörn Eskildsen, 1968: Iagttagelser af pattedyr ved Tinglev mose. 4. årg. nr 2 s. 8. Pattedyr.
 • Pedersen, Knud & Jörn Eskildsen, 1969: Vendehals & Ringdrossel. 5. årg. nr 2 s. 34. Fugle.
 • Pedersen, Knud & Torben Sørensen, 1970: Blåvand 1969. 6. årg. nr 1 s. 4-10. Fugle.
 • Pedersen, Knud, 1965: Lille Stormsvale i Grærup Langsø. 1. årg. nr 3 s. 3. Fugle, Mindre meddelelser.
 • Pedersen, Knud, 1969: Fornæs d. 24.11.68. 5. årg. nr 2 s. 40. Referater.
 • Pedersen, Knud, 1970: Blåvand oktober 1969. 6. årg. nr 2 s. 30-33. Referater.
 • Pedersen, Knud, 1971: Skagen påsken 1971. 7. årg. nr 3 s. 78-80. Referater.
 • Pedersen, Knud, 1973: Fornæs d. 11.11.1973. 9. årg. nr 3 s. 90. Referater.
 • Pedersen, Knud, 1974: Foreningsbibliotek. 10. årg. nr 1 s. 31. ØBF internt.
 • Pedersen, Ole, 1966: Naturens destruktion - vandet. 2. årg. nr 1 s. 2. Debat.
 • Pedersen, Ole, 1966: Sortgrå Ryle ved Kysing Fjord. 2. årg. nr 1 s. 4. Fugle, Mindre meddelelser.
 • Pedersen, Ole, 1967: Referat af generalforsamling 1967. 3. årg. nr 2 s. 11. ØBF internt.
 • Petersen, Bent Vestergaard & Bjarke Huus Jensen, 1992: Naturglimt. 28. årg. nr 3 s. 89.
 • Petersen, Bent Vestergaard & Kaj Halberg, 1979: Mere om Hansted Skov. 15. årg. nr 1 s. 16-19. Botanik.
 • Petersen, Bent Vestergaard & Tove Yde, 1994: Orkideer på Horsensegnen. 30. årg. nr 4 s. 121-174. Særnummer. Botanik.
 • Petersen, Bent Vestergaard, 1980: Siciliens flora. 16. årg. nr 1 s. 26-29. Lokaliteter, udenlandske, Planter.
 • Petersen, Bent Vestergaard, 1981: Lille Vildmose. 17. årg. nr 1 s. 2-8. Lokaliteter, danske.
 • Petersen, Bent Vestergaard, 1981: Øland d. 5.-8.6. 1981. 17. årg. nr 2 s. 69-73. Referater.
 • Petersen, Bent Vestergaard, 1982: Bygholm Sø, nye iagttagelser. 18. årg. nr 3 s. 117. Botanik/kulturpåvirkningesr.
 • Petersen, Bent Vestergaard, 1982: Bygholm Sø. 18. årg. nr 1 s. 26-28. Lokaliteter, danske.
 • Petersen, Bent Vestergaard, 1983: Bygholm Sø d. 4.6.1983. 19. årg. nr 2 s. 75. Referater.
 • Petersen, Bent Vestergaard, 1983: Generalforsamling 1983. 19. årg. nr 1 s. 28-30. ØBF internt.
 • Petersen, Bent Vestergaard, 1983: Guldsmede 1. del. 19. årg. nr 3 s. 82-87. Insekter.
 • Petersen, Bent Vestergaard, 1983: Livet på lavt vand. 19. årg. nr 2 s. 73. Anmeldelser.
 • Petersen, Bent Vestergaard, 1983: Nørrestrands vegetation. 19. årg. nr 2 s. 53. Botanik.
 • Petersen, Bent Vestergaard, 1983: Vandkarse. 19. årg. nr 1 s. 18-21. Botanik.
 • Petersen, Bent Vestergaard, 1984: Generalforsamling d. 23.2.1984. 20. årg. nr 1 s. 38-39. ØBF internt.
 • Petersen, Bent Vestergaard, 1984: Guldsmede 2. del. 20. årg. nr 1 s. 2-16. Insekter.
 • Petersen, Bent Vestergaard, 1984: Svampetur til Velling Skov d. 9.10.1983. 20. årg. nr 1 s. 42. Referater.
 • Petersen, Bent Vestergaard, 1984: ØBF's bibliotek. 20. årg. nr 2 s. 82-83. ØBF internt.
 • Petersen, Bent Vestergaard, 1985: Generalforsamling d. 28.2.1985. 21. årg. nr 1 s. 40-41. ØBF internt.
 • Petersen, Bent Vestergaard, 1985: Salten Langsø d. 13.10.1984. 21. årg. nr 1 s. 45-46. Referater.
 • Petersen, Bent Vestergaard, 1985: Salten Langsø d. 21.9.1985. 21. årg. nr 3 s. 134. Referater.
 • Petersen, Bent Vestergaard, 1985: Sydøstjylland d. 9.6.1984. (Stagsrode Skov). 21. årg. nr 1 s. 42. Referater.
 • Petersen, Bent Vestergaard, 1986: Feltbotanik. 22. årg. nr 1 s. 28-29. Anmeldelser.
 • Petersen, Bent Vestergaard, 1986: Generalforsamling d. 27.2.1986. 22. årg. nr 2 s. 58-59. ØBF internt.
 • Petersen, Bent Vestergaard, 1986: Hjerrisdal - en botanisk vandring. 22. årg. nr 1 s. 22-25. Botanik.
 • Petersen, Bent Vestergaard, 1986: Lillering Skov og Tåstrup Mose d. 24.5.86. 22. årg. nr 3 s. 114. Referater.
 • Petersen, Bent Vestergaard, 1986: Lillering Skov, Tåstrup Sø og Mose. 22. årg. nr 3 s. 115. Efterlysning/Opfordring.
 • Petersen, Bent Vestergaard, 1986: Nye danske svampenavne. 22. årg. nr 1 s. 33. Svampe.
 • Petersen, Bent Vestergaard, 1987: Floraen på Horsens-egnen før og nu. 23. årg. nr 4 s. 127-131. Botanik.
 • Petersen, Bent Vestergaard, 1987: Generalforsamling d. 19.2.1987. 23. årg. nr 1 s. 26-27. ØBF internt.
 • Petersen, Bent Vestergaard, 1987: Helgenæs d. 15. 6.86. 23. årg. nr 1 s. 32. Referater.
 • Petersen, Bent Vestergaard, 1987: Sjældne planter på gravens rand. 23. årg. nr 4 s. 110-111. Botanik.
 • Petersen, Bent Vestergaard, 1987: Stjær Skov d. 9.5.87. 23. årg. nr 3 s. 104. Referater.
 • Petersen, Bent Vestergaard, 1987: Sønderjylland d. 22.-24.5.1987. 23. årg. nr 3 s. 104-105. Referater.
 • Petersen, Bent Vestergaard, 1988: Djursland d.19.6. 1988. 24. årg. nr 3 s. 106. Referater.
 • Petersen, Bent Vestergaard, 1988: Floraregistrering i TBU-distrikt 24 (Horsens). 24. årg. nr 4 s. 124-127. Botanik.
 • Petersen, Bent Vestergaard, 1988: Generalforsamling d. 11.2.1988. 24. årg. nr 1 s. 36-37. ØBF internt.
 • Petersen, Bent Vestergaard, 1988: Tyndakset Gøgeurt. 24. årg. nr 1 s. 4-17. Botanik.
 • Petersen, Bent Vestergaard, 1989: Purpur-Gøgeurt. 25. årg. nr 4 s. 136-140. Botanik.
 • Petersen, Bent Vestergaard, 1990: Orkideer på Horsensegnen. 26. årg. nr 4 s. 183. Efterlysning/Opfordring.
 • Petersen, Bent Vestergaard, 1990: Stouby Skov d. 12.8.1989. 26. årg. nr 1 s. 33. Referater.
 • Petersen, Bent Vestergaard, 1990: Sundet - Brakør (Rettelser i nr. 1 1991). 26. årg. nr 4 s. 150-160. Lokaliteter, botaniske.
 • Petersen, Bent Vestergaard, 1991: Atlas Flora Danica. 27. årg. nr 3 s. 92-96. Botanik.
 • Petersen, Bent Vestergaard, 1991: Danske vandplanter - vejledning i bestemmelse af planter i søer og vandløb. 27. årg. nr 1 s. 19. Anmeldelser.
 • Petersen, Bent Vestergaard, 1991: Orkideer på Horsensegnen. 27. årg. nr 1 s. 28. Efterlysning/ Opfordring.
 • Petersen, Bent Vestergaard, 1992: Almindelig eller Slank Blærerod. 28. årg. nr 1 s. 18-19. Botanik.
 • Petersen, Bent Vestergaard, 1992: Atlas Flora Danica. 28. årg. nr 2 s. 52. Efterlysning/Opfordring.
 • Petersen, Bent Vestergaard, 1992: Atlas Flora Danica. 28. årg. nr 3 s. 112. Efterlysning/Opfordring.
 • Petersen, Bent Vestergaard, 1992: Blåvandshuk d. 21.-23.8.1992. 28. årg. nr 3 s. 110-111. Referater.
 • Petersen, Bent Vestergaard, 1992: Generalforsamling d. 27.2.1992. 28. årg. nr 1 s. 35-37. ØBF internt.
 • Petersen, Bent Vestergaard, 1992: Orkideer på Horsensegnen. 28. årg. nr 1 s. 39. Efterlysning/ Opfordring.
 • Petersen, Bent Vestergaard, 1992: Thy d. 16.-18.8. 1991. 28. årg. nr 1 s. 41. Referater.
 • Petersen, Bent Vestergaard, 1993: Atlas Flora Danica - en opfordring. 29. årg. nr 3 s. 75-77. Efterlysning/Opfordring.
 • Petersen, Bent Vestergaard, 1993: Atlas Flora Danica. 29. årg. nr 1 s. 36. Efterlysning/Opfordring.
 • Petersen, Bent Vestergaard, 1993: Atlas Flora Danica. 29. årg. nr 2 s. 61. Efterlysning/Opfordring.
 • Petersen, Bent Vestergaard, 1993: Naturglimt. 29. årg. nr 2 s. 39.
 • Petersen, Bent Vestergaard, 1993: Naturglimt. 29. årg. nr 3 s. 87.
 • Petersen, Bent Vestergaard, 1993: Orkideer på Horsensegnen. 29. årg. nr 2 s. 61. Efterlysning/ Opfordring.
 • Petersen, Bent Vestergaard, 1994: Hvad en græsplæne gemte (jordbunker ved Vestre Ringgade). 30. årg. nr 1 s. 21-23. Botanik.
 • Petersen, Bent Vestergaard, 1994: Naturglimt 1994- 3. 30. årg. nr 3 s. 108-109.
 • Petersen, Bent Vestergaard, 1994: Trelde Næs d. 19.06.1994. 30. årg. nr 3 s. 117. Referater.
 • Petersen, Bent Vestergaard, 1996: Ekstremfattigkær i Århus Amt og Ekstremrigkær i Århus Amt. 32. årg. nr 3 s. 56. Anmeldelser.
 • Petersen, Bent Vestergaard, 1996: Generalforsamling d. 29.2.1996. 32. årg. nr 1 s. 30-31. ØBF internt.
 • Petersen, Bent Vestergaard, 1996: Hvornår er en lokalitet færdigundersøgt? (Overdrev ved Bygholm Å). 32. årg. nr 1 s. 20-25. Botanik.
 • Petersen, Bent Vestergaard, 1996: Naturglimt. 32. årg. nr 1 s. 28-29.
 • Petersen, Bent Vestergaard, 1996: Naturglimt. 32. årg. nr 3 s. 57.
 • Petersen, Bent Vestergaard, 1996: Naturglimt. 32. årg. nr 4 s. 21.
 • Petersen, Bent Vestergaard, 1996: Rødlistede planter i Storstrøms amt 1995. 32. årg. nr 1 s. 33. Anmeldelser.
 • Petersen, Bent Vestergaard, 1997: Generalforsamling d. 27.2.1997. 33. årg. nr 2 s. 36-37. ØBF-internt.
 • Petersen, Bent Vestergaard, 1997: Naturglimt. 33. årg. nr 2 s. 5.
 • Petersen, Bent Vestergaard, 1998: Atlas Flora Danica tur d. 21.5.1998 til området ved Himmelbjerget. 34. årg. nr. 4 s. 27. Referater.
 • Petersen, Bent Vestergaard, 1998: Ekskursion til Helgenæs d. 15.8.1998. 34. årg. nr. 4 s. 29. Referater.
 • Petersen, Bent Vestergaard, 1998: Naturglimt. : 1998, 34. årg. nr. 2 s. 29.
 • Petersen, Bent Vestergaard, 1998: Naturglimt. 34. årg. nr. 4 s. 23-26.
 • Petersen, Bent Vestergaard, 1999: AFD-tur til Pinddal Mose, Fåresø og Højlund skov d. 29.5.1999. 35. årg. nr. 3 s. 31. Referater.
 • Petersen, Bent Vestergaard, 1999: Naturglimt. 35. årg. nr. 2 s. 24-25.
 • Petersen, Bent Vestergaard, 1999: Naturglimt. 35. årg. nr. 3 s. 19-21.
 • Petersen, Bent Vestergaard, 1999: Naturglimt. 35. årg. nr. 4 s. 28-29.
 • Petersen, Bent Vestergaard, 2000: Generalforsamling i ØBF d. 24.2.2000. 36. årg. nr. 1 s. 42. ØBF-internt..
 • Petersen, Bent Vestergaard, 2000: Naturglimt. 36. årg. nr. 2 s. 25-29.
 • Petersen, Bent Vestergaard, 2000: Naturglimt. 36. årg. nr. 3 s. 7-12.
 • Petersen, Bent Vestergaard, 2001: Generalforsamling d. 22.2.2001. 37. årg. nr. 1 s. 27-30. ØBF-internt.
 • Petersen, Bent Vestergaard, 2001: Naturglimt. 37. årg. nr. 1 s. 21-22.
 • Petersen, Bent Vestergaard, 2001: Nim Skov. Botaniske lokaliteter på Horsensegnen II. 37. årg. nr. 3 s. 1-16. Botanik.
 • Petersen, Bent Vestergaard, 2003: Generalforsamling d. 27.02.2003. 39. årg. nr 2 s. 26-31. ØBF-internt.
 • Petersen, Bent Vestergaard, 2003: Glatved Strand den 31. maj 2003. 39. årg. nr 3 s. 24-25. Referater.
 • Petersen, Bent Vestergaard, 2003: Naturglimt. 39. årg. nr 2 s. 22-24.
 • Petersen, Bent Vestergaard, 2003: Naturglimt. 39. årg. nr 4 s. 25-27.
 • Petersen, Bent Vestergaard, 2003: Vestjylland 16.08.2003. 39. årg. nr 3 s. 27-28. Referater.
 • Petersen, Bent Vestergaard, 2004: Ekskursion til Skærsø 1. august 2004. 40. årg. nr 3 s. 37-38. Referater.
 • Petersen, Bent Vestergaard, 2004: Ekskursion til Vejle Fjord søndag den 23. maj 2004. 40. årg. nr 3 s. 34. Referater.
 • Petersen, Bent Vestergaard, 2004: Naturglimt. 40. årg. nr 2 s. 15-24.
 • Petersen, Bent Vestergaard, 2004: Naturglimt. 40. årg. nr 3 s. 28-32.
 • Petersen, Bent Vestergaard, 2004: Pindsvin på besøg. 40. årg. nr 3 s. 11. Pattedyr.
 • Petersen, Bent Vestergaard, 2005: De nye naturlove. 41. årg. nr 3 s. 1-5. Miljø og debat.
 • Petersen, Bent Vestergaard, 2005: Ekskursion til Sydøstjylland d. 28.5.2005. 41. årg. nr 3 s. 39-40. Referater.
 • Petersen, Bent Vestergaard, 2005: Naturglimt. 41. årg. nr 1 s. 42-44.
 • Petersen, Bent Vestergaard, 2005: Naturglimt. 41. årg. nr 3 s. 21-27.
 • Petersen, Bent Vestergaard, 2006: Ekskursion til Blåbjerg Plantage og Gammelgab d. 13.8.2005. 42. årg. nr 1 s. 39-40. Referater.
 • Petersen, Bent Vestergaard, 2006: Ekskursion til Rækkebjerge m.m. d. 23.7.2005. 42. årg. nr 1 s. 39. Referater.
 • Petersen, Bent Vestergaard, 2006: Livets udvikling. 4 milliarders evolutionshistorie A-Å. 42. årg. nr 3 s. 29-31. Anmeldelser.
 • Petersen, Bent Vestergaard, 2006: Naturglimt. 42. årg. nr 2 s. 29-34.
 • Petersen, Bent Vestergaard, 2006: Naturglimt. 42. årg. nr 3 s. 19-27.
 • Petersen, Bent Vestergaard, 2007: Hampen Sø d. 3.9.2006. 43. årg. nr 1 s. 38-39. Referater.
 • Petersen, Bent Vestergaard, 2007: Naturglimt. 43. årg. nr 2 s. 35-39.
 • Petersen, Bent Vestergaard, 2008: Hvor stammer vi fra? 44. årg. nr 2 s. 44. Anmeldelser.
 • Petersen, Bent Vestergaard, 2008: Naturglimt. 44. årg. nr 1 s. 35-46.
 • Petersen, Bent Vestergaard, 2008: Naturglimt. 44. årg. nr 3 s. 27-36.
 • Petersen, Bent Vestergaard, Klaus Mortensen & Flemming Lundberg, 1988: Israel. 24. årg.nr 3 s. 84-88. Lokaliteter, udenlandske.
 • Petersen, Carsten, 1989: Vejlerne d. 15.4.1989. 25. årg. nr 2 s. 48. Referater.
 • Petersen, Carsten, 1990: Weekendtur til Avernakø d. 2.-4.6.1989. 26. årg. nr 1 s. 30-33. Referater.
 • Petersen, Carsten, 1991: Vejlerne d. 20.4.1991. 27. årg. nr 3 s. 114-115. Referater.
 • Petersen, Carsten, 1993: Mariager Fjord d. 28.02. 1992. 29. årg. nr 2 s. 58. Referater.
 • Pindene, 1975: Pindekasser - Fuglekasser. 11. årg. nr 3 s. 83. Fugle.
 • Pinstrup, Hans & Henning Lykke Larsen, 1986: Nøddekrige. 22. årg. nr 1 s. 11. Efterlysning/Opfordring.
 • Pinstrup, Hans, 1967: Birkemus i Høgdal Skov. 3. årg. nr 1 s. 5. Pattedyr.
 • Pinstrup, Hans, 1973: Hanstholm 1973. 9. årg. nr 3 s. 80-82. Referater.
 • Pinstrup, Hans, 1974: Hanstholm efterårsferien 12.- 19.10.1974. 10. årg. nr 2 s. 68-71. Referater.
 • Pinstrup, Hans, 1975: Alrø d. 8.11.1975. 11. årg. nr 3 s. 90. Referater.
 • Pinstrup, Hans, 1975: Bornholm. 11. årg. nr 2 s. 34-37. Lokaliteter, danske.
 • Pinstrup, Hans, 1975: Hansted Skov d. 3.5.1975. 11. årg. nr 2 s. 46. Referater.
 • Pinstrup, Hans, 1975: Hansted Skov. 11. årg. nr 1 s. 6-9. Referater.
 • Pinstrup, Hans, 1975: Hinsidan (Ørnetur) d. 22.-23. 11.1975. 11. årg. nr 3 s. 90-91. Referater.
 • Pinstrup, Hans, 1975: Kysing d. 29.12.1974. 11. årg. nr 1 s. 20. Referater.
 • Pinstrup, Hans, 1975: Kysing. 11. årg. nr 2 s. 30. Efterlysning/Opfordring.
 • Pinstrup, Hans, 1975: Skagen d. 25.-27.4.1975. 11. årg. nr 2 s. 44-46. Referater.
 • Pinstrup, Hans, 1976: Kysing Fjord d. 27.12.1975. 12. årg. nr 1 s. 28. Referater.
 • Pinstrup, Hans, 1976: Kysing Fjord d. 6.11.1976. 12. årg. nr 3 s. 99. Referater.
 • Pinstrup, Hans, 1976: Kysing Fjord og Kysing Næs.12. årg. nr 1 s. 11. Efterlysning/Opfordring.
 • Pinstrup, Hans, 1976: Kysing Fjord og Næs 1972- 75. 12. årg. nr 2 s. 37-49. Lokaliteter, fugle.
 • Pinstrup, Hans, 1976: Midtjylland d. 11.9.1976. 12. årg. nr 3 s. 99. Referater.
 • Pinstrup, Hans, 1976: Midtjylland d. 31.1.1976. 12. årg. nr 1 s. 29. Referater.
 • Pinstrup, Hans, 1976: Nye danske fugle af Tommy Dybbro. 12. årg. nr 1 s. 27. Anmeldelser.
 • Pinstrup, Hans, 1976: Sattrup Mose. 12. årg. nr 3 s. 87-88. Lokaliteter, fugle.
 • Pinstrup, Hans, 1976: Ørred og Odder. 12. årg. nr 1 s. 10-11. Fisk, Fugle, Pattedyr.
 • Pinstrup, Hans, 1977: Bjerregrav Mose d. 9.6.1977. 13. årg. nr 2 s. 62. Referater.
 • Pinstrup, Hans, 1977: Himmerland d. 11.6.1977. 13. årg. nr 2 s. 62. Referater.
 • Pinstrup, Hans, 1977: Nordøstdjursland d. 16.4. 1977. 13. årg. nr 2 s. 61. Referater.
 • Pinstrup, Hans, 1977: Sydskåne d. 27.-28.11.1976. 13. årg. nr 1 s. 33-34. Referater.
 • Pinstrup, Hans, 1978: Himmerland d. 10.6.1978. 14. årg. nr 2 s. 74. Referater.
 • Pinstrup, Hans, 1978: Langeland og Sydfyn d. 24. 6.1978. 14. årg. nr 2 s. 77. Referater.
 • Pinstrup, Hans, 1978: Nordøstdjursland d. 8.4.1978. 14. årg. nr 1 s. 37-38. Referater.
 • Pinstrup, Hans, 1978: Oversigt over Danmarks fugle. 14. årg. nr 2 s. 60. Anmeldelser.
 • Pinstrup, Hans, 1978: Skåne d. 3.-4.9.1977. 14. årg. nr 1 s. 31-32. Referater.
 • Pinstrup, Hans, 1978: Ørnetur november 1977. 14. årg. nr 1 s. 33-34. Referater.
 • Pinstrup, Hans, 1979: Skåne d. 24.-25.11.79. 15. årg. nr 3 s. 117. Referater.
 • Pinstrup, Hans, 1981: Falsterbo d. 20.-21.9.1980. 17. årg. nr 1 s. 33. Referater.
 • Pinstrup, Hans, 1982: Skåne d. 28.-29.11.1981. 18. årg. nr 1 s. 38. Referater.
 • Pinstrup, Hans, 1983: Horsens Nørrestrand. 19. årg. nr 2 s. 42-52. Lokaliteter.
 • Pinstrup, Hans, 1983: Snerlesværmer. 19. årg. nr 1 s. 17. Insekter.
 • Pinstrup, Hans, 1984: Invasion af Høgeugle. 20. årg. nr 1 s. 31. Fugle.
 • Pinstrup, Hans, 1984: Moesgård. 20. årg. nr 1 s. 43. Efterlysning/Opfordring.
 • Pinstrup, Hans, 1986: Halleys komet. 22. årg. nr 1 s. 32. Astronomi.
 • Pinstrup, Hans, 1987: Kreta. 23. årg. nr 2 s. 56-58. Lokaliteter, udenlandske.
 • Pinstrup, Hans, 1987: Rotte med vildtvoksende fortænder. 23. årg. nr 1 s. 5. Pattedyr.
 • Pinstrup, Hans, 1988: Moesgård 1988. 24. årg. nr 3 s. 107. Efterlysning/Opfordring.
 • Pinstrup, Hans, 2000: Husskaden. 36. årg. nr. 3 s. 20-21. Fugle.
 • Pinstrup, Hans, 2000: Stor Hornugle Bubo bubo i Midtjylland. 36. årg. nr. 4 s. 48-49. Fugle.
 • Pinstrup, Hans, 2000: Ørne i Midtjylland. 36. årg. nr. 4 s. 46-47. Fugle.
 • Preuss, Niels Otto, 1968: Silkehaleinvasionen i Dan-mark 1965-66. 4. årg. nr 1 s. 4. Fugle.
 • Projekt odder, 1985: Odderen skal bevares. 21. årg. nr 1 s. 24. Pattedyr.
 • Provencal, Philippe, 2002: Undervandslivet ud for Helgenæs. 38. årg. nr. 1 s. 10-12. Lokaliteter, Hvirvelløse dyr
 • Provencal, Philippe, 2002: Undervandslivet ud for Moesgård Strand ved Århus. 38. årg. nr. 1 s. 6-9. Lokaliteter, Hvirvelløse dyr
 • Provencal, Philippe, 2004: Underlige fugle. 40. årg. nr 1 s. 18-19. Fugle.
 • Provençal, Philippe, 2005: Menneskeskabte habitater ved Århus Østhavn. 41. årg. nr 3 s. 10-20. Miljø og debat.
 • Provençal, Philippe, 2007: Fuglene ved Århus Å. 43. årg. nr 1 s. 15-19. Fugle.
 • Provençal, Philippe, 2007: Østjyske strande og lystbådehavnen - en undersøisk guide. 43. årg. nr 2 s. 1-8. Fisk & hvirvelløse dyr.
 • Provençal, Philippe, 2007: Østjyske strande og lystbådehavnen - en undersøisk guide. 43. årg. nr 2 s. 1-8. Fisk & hvirvelløse dyr.
 • Provençal, Philippe, 2008: Fuglene ved Århus Å – Rapport 2007. 44. årg. nr 2 s. 1-7. Fugle.
 • PUGNAX, 1978: Pugnax. 14. årg. nr 2 s. 78. Debat.
 • Rahner, Jean & Marcel Rahner, 1984: Pinds Mølle m.v. d. 18.12.83. 20. årg. nr 2 s. 78. Referater.
 • Rasmussen, John R., 1982: Bjerregrav Mose - bureaukrati & papirvælde!. 18. årg. nr 2 s. 72. Miljø.
 • Rasmussen, John R., 1982: Bjerregrav Mose. 18. årg. nr 3 s. 119. Efterlysning/Opfordring.
 • Rasmussen, Keld, 1974: Fra de små dyrs verden. 10. årg. nr 1 s. 24. Insekter.
 • Rasmussen, Keld, 1975: Fisketur i Skagerrak. 11. årg. nr 1 s. 10. Fisk.
 • Rasmussen, Keld, 1975: Kasted Mose d. 10.5.75. 11. årg. nr 2 s. 47. Referater.
 • Rasmussen, Keld, 1975: Tenerife. 11. årg. nr 1 s. 14-15. Lokaliteter, udenlandske, Fugle.
 • Rasmussen, Keld, 1975: Ørting Mose d. 12.6.1975. 11. årg. nr 2 s. 48. Referater.
 • Rasmussen, Torben & Bjarne Bartel, 1966: Lejr ved Tinglev d. 9.-12.5.68. 4. årg. nr 4 s. 9. Referater.
 • Rasmussen, Torben, 1971: Hanstholm, trækobservationer i efterårsferien 1970. 7. årg. nr 2 s. 34-35. Fugle.
 • Ravnsted-Larsen, Lis, 1988: Naturovervågning på en lokalitet med Mygblomst (Liparis loselii). 24. årg. nr 2 s. 52-57. Botanik.
 • Red., 1965: Sjældne rovfugle. 1. årg. nr 2 s. 1. Fugle.
 • Red., 1966: Generalforsamling tirsdag d. 5. april 1966. 2. årg. nr 1 s. 6. ØBF internt.
 • Red., 1967: Observationer fra Fornæs og Sangstrup. 3. årg. nr 1 s. 1. Fugle.
 • Red., 1967: Redaktionelle bemærkninger. 3. årg. nr 3 s. 12. ØBF internt.
 • Red., 1968: Fornæslejre foråret 1968. 4. årg. nr 4 s. 9. Referater.
 • Red., 1968: Medlemsfortegnelse. 4. årg. nr 4 s. 13. ØBF internt.
 • Red., 1969: Ardea. 5. årg. nr 3 s. 56-57. Fugle.
 • Red., 1969: Danske naturlokaliteter nr. 3: Brabrand Sø. 5. årg. nr 3 s. 70. Anmeldelser.
 • Red., 1969: Limosa - Polygami hos Hedehøg og Blå Kærhøg. 5. årg. nr 3 s. 58. Fugle.
 • Red., 1969: Limosa. 5. årg. nr 1 s. 18. Nyt fra tidsskriftbunken.
 • Red., 1971: Biblioteket. 7. årg. nr 2 s. 41. ØBF internt.
 • Red., 1973: Biblioteket. 9. årg. nr 1 s. 35. ØBF internt.
 • Red., 1973: Mosfeld Plantage d. 31.12.1973. 9. årg. nr 3 s. 95. Debat.
 • Red., 1974: Dissekering af en jubilars indvolde (Gejrfuglen i 10 år). 10. årg. nr 2 s. 90-91. ØBF. internt.
 • Red., 1975: Opfordring. 11. årg. nr 1 s. 17. Efterlysning/Opfordring.
 • Red., 1975: Årets høst (hits i 1975). 11. årg. nr 3 s. 59-60. Fugle.
 • Red., 1976: Grøn Tuborg om Gejrfuglens uddøen. 12. årg. nr 3 s. 67. Leder.
 • Red., 1976: Indholdsfortegnelse 5.-11. årgang: 1970-1975. 12. årg. nr 1 s. 26. ØBF internt.
 • Red., 1976: OBS! kontingentstigning fra 30 til 40 kr. 12. årg. nr 3 s. 82. ØBF internt.
 • Red., 1976: Saltholm, kalkbrud, alminding og fugleø. 12. årg. nr 3 s. 97. Anmeldelser.
 • Red., 1984: Kasted-Geding moser: Botaniske tilføjelser. 20. årg. nr 1 s. 43. Lokaliteter.
 • Red., 1986: Endelig!! Symposierapport. 22. årg. nr 1 s. 29. ØBF internt.
 • Red., 1987: En "tudse" (Penge fra Provinsbanken). 23. årg. nr 1 s. 13. ØBF internt.
 • Red., 1987: Nyt tilbud fra ØBF: Rodespalten. 23. årg. nr 2 s. 47. ØBF internt.
 • Red., 1988: Indholdsfortegnelse 1983-1987. 24. årg. nr 1 s. indsat. ØBF internt.
 • Red., 1988: Ørnetur-referater. 24. årg. nr 4 s. 143. Efterlysning/Opfordring.
 • Red., 1990: Symposium. 26. årg. nr 2 s. 67. ØBF internt.
 • Red., 1991: Rettelser til artikel om Sundet - Brakør. 27. årg. nr 1 s. 20. Midtersiderne.
 • Red., 1993: Indholdsfortegnelse 1988-1992. 29. årg. nr 3 s. indsat. ØBF internt.
 • Red., 1993: Rettelse: Rød glente. 29. årg. nr 2 s. 60. Fugle.
 • Red., 2002: Projekt Odderholm/Dalgård. 38. årg. nr 2 s. 19-20. Diverse.
 • Red., 2003: Fotokonkurrencen 2001 & 2002. 39. årg. nr 3 s. 29-31. ØBF-internt.
 • Red., 2004: Fotokonkurrencen 2003. 40. årg. nr 2. s. 39-40. ØBF-internt.
 • Red., 2005: Fotokonkurrencen 2004. 41. årg. nr 3 s. 34-35. ØBF-internt.
 • Red., 2006: Anmeldelse Anno 1911. Botanisk Tidsskrift. 42. årg. nr 3 s. 41-42. Anmeldelser.
 • Red., 2006: Fotokonkurrencen 2005. 42. årg. nr 3 s. 32-33. ØBF-internt.
 • Red., 2008: Fotokonkurrencen 2006 og 2007. 44. årg. nr 2 s. 42-44. ØBF-internt.
 • Reese, Kjeld, 1978: Endelave d. 20.8.78. 14. årg. nr 2 s. 77. Referater.
 • Reese, Kjeld, 1981: Sverige d. 24.-26.5.1980. 17. årg. nr 1 s. 29-30. Referater.
 • Rjabtjikov, Aleksander, 1973: Et problem der angår os alle (fra tidsskriftet Fakta om Sovjetunionen). 9. årg. nr 2 s. 46-48. Miljø.
 • Roed, Ulf, 1971: Ravn. 7. årg. nr 3 s. 68. Fugle.
 • Sanderhoff, Janne, 2004: Introduktioner af fremmede arter via ballastvand. 40. årg. nr 1 s. 30-33. Diverse.
 • Schack, Ettie, 1990: Djursland d. 28.10.1989. 26. årg. nr 2 s. 63. Referater.
 • Schack, Ettie, 1991: Mariager Fjord d. 13.1.1991. 27. årg. nr 3 s. 113. Referater.
 • Scheibel, Sanne, 2005: Naturnær skovdrift - og dens indvirkning på populationer af småpattedyr. 41. årg. nr 2 s. 1-13. Pattedyr.
 • Schnetler, Ingemann & Lars Skipper, 2005: Geologi og fossiler i Ølst Bakker. 41. årg. nr 1 s. 30-41. Lokaliteter, danske.
 • Schultz, Morten, 1979: Åbent brev fra Greenpeace. 15. årg. nr 3 s. 87. Pattedyr.
 • Sinus, 1965: Svalehalen. 1. årg. nr 1 s. 4. Insekter.
 • Skipper, Lars & Bjarne Laursen, 2005: Vandløbets insekter d. 2.4.2005. 41. årg. nr 3 s. 36-37. Hvirvelløse dyr.
 • Skipper, Lars & Kit Laursen, 2007: Weekendtur til Naturcenter Fosdalen d. 16.-16.6.2006. 43. årg. nr 1 s. 32-36. Referater.
 • Skipper, Lars & Torsten Krienke, 2003: Eksotisk havneflora i Århus. 39. årg. nr 4 s. 17-22. Botanik.
 • Skipper, Lars et al., 2008: Temadag om invasive arter, 2008. 44. årg. nr 2 s. 18-26. Referater.
 • Skipper, Lars, 1995: Vand og sumpplanter i Vestjylland d. 19.8.1995. 31. årg. nr 4 s. 38. Referater.
 • Skipper, Lars, 1996: Danske dagsommerfugle. 32. årg. nr 3 s. 54-55. Anmeldelser.
 • Skipper, Lars, 1996: Sommerfugletur til området omkring Vrads Sande d. 28.7.1996. 32. årg. nr 4 s. 34. Referater.
 • Skipper, Lars, 1996: Sønderjyllands naturguide. 32. årg. nr 3 s. 54. Anmeldelser.
 • Skipper, Lars, 1996: Vand- og sumpplanter i VestHimmerland d. 17.8.1996. 32. årg. nr 4 s. 34. Referater.
 • Skipper, Lars, 1997: Danmarks græshopper. 33. årg. nr 2 s. 28. Anmeldelser.
 • Skipper, Lars, 1998: Elfiskeri ved Linå d. 23.8.1998. 34. årg. nr. 4 s. 29-30. Referater.
 • Skipper, Lars, 1998: Fugle og forårsflor d. 26.4.1998. 34. årg. nr. 2 s. 34. Referater.
 • Skipper, Lars, 1998: Generalforsamling. 34. årg. nr. 2 s. 31-33. ØBF-internt.
 • Skipper, Lars, 1998: Hjelm d. 5.-7- juni 1998. 34. årg. nr. 4 s. 27-29. Referater.
 • Skipper, Lars, 1999: Krabbeboller og andre kræ d. 20.3.1999. 35. årg. nr. 3 s. 29-30. Referater.
 • Skipper, Lars, 1999: Sten og forsteninger i danmark. 35. årg. nr. 1 s. 23. Anmeldelser.
 • Skipper, Lars, 1999: Vandhuller på Djursland d. 26.6.1999. 35. årg. nr. 3 s. 31-32. Referater.
 • Skipper, Lars, 2000: Botanik i Mossø-Saltendalen. 36. årg. nr. 4 s. 11-19. Botanik.
 • Skipper, Lars, 2000: Helgenæs d. 6.5.2000. 36. årg. nr. 2 s. 24. Referater.
 • Skipper, Lars, 2000: Hvepseedderkoppetur m.v. ved Salten Langsø d. 28.8.1999. 36. årg. nr. 1 s. 36-37. Referater.
 • Skipper, Lars, 2000: The Atlas of European Mammals. 36. årg. nr. 3 s. 22-24. Anmeldelser.
 • Skipper, Lars, 2001: En opfordring - om græshopper. 37. årg. nr. 1 s. 25. Efterlysning/Opfordring.
 • Skipper, Lars, 2001: Mossø og Salten Langsø d. 5.8.2000. 37. årg. nr. 1 s. 26. Referater.
 • Skipper, Lars, 2001: Mossø-Saltendalen og dens plante- og dyreliv - Status og beskyttelse. 37. årg. nr. 4 s. 49-55. Miljø.
 • Skipper, Lars, 2003. Bornholms pattedyr. Fjælstaunijn - Bornholms natur. 39. årg. nr 4 s. 30. Anmeldelser.
 • Skipper, Lars, 2003: Vorsø d. 7. juni 2003. 39. årg. nr 3 s. 25-26. Referater.
 • Skipper, Lars, 2004: En lidt for grådig skarv. 40. årg. nr 3 s. 26-27. Fugle.
 • Skipper, Lars, 2004: Endnu en skildpadde i det midtjyske ! 40. årg. nr 1 s. 38-39. Padder og krybdyr
 • Skipper, Lars, 2004: Generalforsamling 26. marts 2004. 40. årg. nr 2 s. 29-32. ØBF-internt.
 • Skipper, Lars, 2004: Introducerede dyr i Danmark - en indledning. 40. årg. nr 1 s. 1-9. Diverse.
 • Skipper, Lars, 2004: Kasted Mose 27. maj 2004. 40. årg. nr 3 s. 34-35. Referater.
 • Skipper, Lars, 2005: Den nye nordiske flora. 41. årg. nr 3 s. 28-32. Anmeldelser.
 • Skipper, Lars, 2005: Edderkopper ved Odderholm d. 16.5.2005. 41. årg. nr 3 s. 38-39. Hvirvelløse dyr.
 • Skipper, Lars, 2005: Referat af generalforsamlingen d. 24. februar 2005. 41. årg. nr 2 s. 42-46. Referater.
 • Skipper, Lars, 2006: Padder & krybdyr i Midtjylland d. 22.4.2006. 42. årg. nr 3 s. 36-39. Referater.
 • Skipper, Lars, 2006: Referat af generalforsamlingen d. 23. februar 2006. 42. årg. nr 2 s. 35-39. Referater.
 • Skipper, Lars, 2006: Stentur til Moesgård Strand d. 6.5.2006. 42. årg. nr 3 s. 39-40. Referater.
 • Skipper, Lars, 2006:  Møns Klint d. 10.-12.6.2005. 42. årg. nr 1 s. 35-38. Referater.
 • Skipper, Lars, 2007: Gejrfuglen i fremgang – på nettet. 43. årg. nr 2 s. 48. ØBF-internt.
 • Skipper, Lars, 2007: Nisseskæg & Stjernesnot. 43. årg. nr 1 s. 30-31. Diverse.
 • Skipper, Lars, 2007: Referat af generalforsamlingen d. 22. februar 2007. 43. årg. nr 2 s. 43-47. Referater.
 • Skipper, Lars, 2007: Rotter på loftet. 43. årg. nr 2 s. 9-22. Pattedyr.
 • Skipper, Lars, 2008: Referat af generalforsamlingen d. 21. februar 2008. 44. årg. nr 2 s. 27-30. Referater.
 • Skipper, Lars, 2008: Sangstrup Klint og Gjerrild Nordstrand d. 31.3.2007. 44. årg. nr 2 s. 46-48. Referater.
 • Skipper, Lars, 2008: Tre feltguider fra danske-dyr.dk. 44. årg. nr 3 s. 44-45. Anmeldelser.
 • Skipper, Lars, 2008: Tæger – en miskendt dyregruppe - med særlig fokus på blomstertæger. 44. årg. nr 1 s.14-34. Hvirvelløse dyr.
 • Skriver, Peter, 1971: Pattedyr ved Brabrand Sø. 7. årg. nr 3 s. 86. Efterlysning/Opfordring.
 • Skriver, Peter, 1972: Vejrø. 8. årg. nr 3 s. 88-94. Lokaliteter, danske.
 • Skriver, Peter, 1973: Den tredje umulighed. 9. årg. nr 1 s. 3. Leder.
 • Skriver, Peter, 1973: Focus på vore damme. 9. årg. nr 3 s. 69-74. Lokaliteter.
 • Skriver, Peter, 1973: Fuglene i vore søer og mose,af Tommy Dybbro. 9. årg. nr 1 s. 33. Anmeldelser.
 • Skriver, Peter, 1973: Konstatering af en gradvis undergang. Pattedyrernes situation ved Brabrand Sø. 9. årg. nr 1 s. 5-25. Pattedyr.
 • Skriver, Peter, 1973: Åndehul (noget om tilbagelevering af stjålet land). 9. årg. nr 3 s. 78-79. Lokaliteter, danske.
 • Skriver, Peter, 1974: Angående moseopkøb. 10. årg. nr 1 s. 32. Efterlysning/Opfordring.
 • Skriver, Peter, 1974: Angående møde om Moseprojektet. 10. årg. nr 2 s. 48. Debat.
 • Skriver, Peter, 1974: Tanker over et Marsvin. 10. årg. nr 2 s. 62. Pattedyr.
 • Skriver, Peter, 1974: Åndehul 2 - Praksis. 10. årg. nr 2 s. 40-48. Lokaliteter.
 • Skriver, Peter, 1978: Et amphibiereservat. 14. årg. nr 2 s. 52-53. Padder.
 • Skriver, Peter, 1979: Amphibie-reservat 2. 15. årg. nr 3 s. 88-89. Padder.
 • Skriver, Peter, 1980: Amphibie-reservat 3. 16. årg. nr 3 s. 86-88. Padder.
 • Skriver, Peter, 1980: Avernakø. 16. årg. nr 3 s. 103-106. Lokaliteter, danske.
 • Skriver, Peter, 1981: Bogø. 17. årg. nr 3 s. 110- 114. Lokaliteter, danske.
 • Skriver, Peter, 1982: Amphibie-reservat 4. 18. årg. nr 1 s. 11-13. Krybdyr og Padder.
 • Skriver, Peter, 1982: Amphibie-reservat 5. 18. årg. nr 3 s. 100-103. Padder.
 • Skriver, Peter, 1983: Amphibie-reservat 6. 19. årg. nr 3 s. 104-108. Padder.
 • Skriver, Peter, 1984: Amphibie-reservat 7. 20. årg. nr 2 s. 67-69. Padder.
 • Skriver, Peter, 1984: Barsø. 20. årg. nr 1 s. 17-21. Lokaliteter.
 • Skriver, Peter, 1984: Sprogø. 20. årg. nr 2 s. 60- 63. Lokaliteter.
 • Skriver, Peter, 1985: Amphibie-reservat 8. 21. årg. nr 3 s. 107-109. Padder.
 • Skriver, Peter, 1986: Løvfrø i Århus kommune. 22. årg. nr 2 s. 54. Efterlysning/Opfordring.
 • Skriver, Peter, 1986: Løvfrø-projektet. 22. årg. nr 1 s. 4-11. Padder.
 • Skriver, Peter, 1986: Overvintrende Butsnudede Frøer. 22. årg. nr 4 s. 152-155. Padder.
 • Skriver, Peter, 1987: Amphibie-reservat 9. 23. årg. nr 1 s. 16-18. Padder.
 • Skriver, Søren & Janus Andersen, 1980: Skagen - Påsken 1980. 16. årg. nr 3 s. 110. Referater.
 • Skriver, Søren & Lars Hansen, 1974: Tipperne d. 26.10.1974. 10. årg. nr 2 s. 85. Referater.
 • Skriver, Søren & Peter Skriver, 1979: Ang. vandhuller og småsøer i Århus kommune. 15. årg. nr 3 s. 113. Efterlysning/Opfordring.
 • Skriver, Søren, 1975: Fornæs Fyr d. 19.4.75. 11. årg. nr 2 s. 44. Referater.
 • Skriver, Søren, 1978: Vejlerne d. 22.10.77. 14. årg. nr 1 s. 35. Referater.
 • Skriver, Søren, 1979: Falsterbo d. 22.-23.9.1979. 15. årg. nr 3 s. 114. Referater.
 • Skriver, Søren, 1981: Mallorca. 17. årg. nr 1 s. 14-17. Lokaliteter, udenlandske, Fugle.
 • Skriver, Søren, 1989: Ørnetur d. 3.-4.12.1988. 25. årg. nr 1 s. 26. Referater.
 • Sloth, Birgitte, 1972: Herbarium. 8. årg. nr 1 s. 12-13. Botanik.
 • Stephen, Richard & Anders Jørgensen, 1999:  Bestanden af oddere i fremgang. 35. årg. nr. 2 s. 12-13. Pattedyr.
 • Stephen, Richard & Anders Jørgensen, 2001: Overvågning af oddere i Søhøjlandet 1997-2001. 37. årg. nr. 4 s. 26-31. Pattedyr.
 • Stoltze, Michael, 1992: Vær med til registrering af dagsommerfugle. 28. årg. nr 1 s. 5-7. Insekter.
 • Stougaard, Peter & Jörn Eskildsen, 1967: Iagttagelse af Stor Skrigeørn ved Fiil Sø. 3. årg. nr 2 s. 8. Fugle, Mindre meddelelser.
 • Stougaard, Peter, 1972: Birkemus. 8. årg. nr 1 s. 4-7. Pattedyr.
 • Stougaard, Peter, 1972: Havbiologi. 8. årg. nr 1 s. 20-24. Havbiologi.
 • Strandbæk, Erik, 2001: Storsommerfugle ved Gl. Rye og salten Langsø. 37. årg. nr. 4 s. 41-48. Insekter.
 • Strandgaard, Helmuth, 1989: Kronhjort. 25. årg. nr 4 s. 190-192. Pattedyr.
 • Søager, Ole, 1972: Atlasprojektet for padder og krybdyr. 8. årg. nr 1 s. 12. Efterlysning/ Opfordring.
 • Sørensen, Bo Ryge, 1989: Sortspætte. 25. årg. nr 4 s. 167-169. Fugle.
 • Sørensen, Erling, 1970: Blåvandshuk m.m. d. 14.- 15.3.1970. 6. årg. nr 3 s. 62. Referater.
 • Sørensen, Erling, 1970: Mossø og Salten Langsø d. 3.5.1970. 6. årg. nr 3 s. 63. Referater.
 • Sørensen, Erling, 1971: En fugletur i November. 7. årg. nr 3 s. 85. Fugle.
 • Sørensen, Erling, 1971: Vandrikse som predator på småfugle. 7. årg. nr 3 s. 72-73. Fugle.
 • Sørensen, Erling, 1974: 41 solsortereder. 10. årg. nr 2 s. 71-72. Fugle.
 • Sørensen, Erling, 1974: En uge i et reservat (Tipper ne). 10. årg. nr 2 s. 54-57. Lokaliteter, dan ske.
 • Sørensen, Tanja, 1987: Naturen. 23. årg. nr 2 s. 64. Digt.
 • Teibel, Ebbe, 1975: Atomkraft - Hvad er det, der er ved at ske. 11. årg. nr 3 s. 74-78. Debat.
 • Therkildsen, Henrik, 2000: Mossø og Isfuglen. 36. årg. nr. 4 s. 50-51. Fugle.
 • Thomsen, Karsten, 1992: Nyt syn på skovene. 28. årg. nr 4 s. 145-147. Miljø.
 • Thomsen, Peter & Søren Højager Søren, 1967: Hav- og Fjordterne, Silkehale. 3. årg. nr 1 s. 7. Efterlysning/Opfordring.
 • Thomsen, Peter, 1966: Bjergvipstjert med unger ved Brabrand Sø. 2. årg. nr 1 s. 5. Fugle, Mindre meddelelser.
 • Thomsen, Peter, 1968: Debat om sneppejagten. 4. årg. nr 3 s. 11. Debat.
 • Thomsen, Peter, 1968: Efterårstræk hos smårylerne.4. årg. nr 3 s. 7. Fugle.
 • Thomsen, Peter, 1968: Husrødstjert, Hvidvinget Korsnæb, Egern, skind. 4. årg. nr 3 s. 12. Fugle.
 • Thomsen, Peter, 1969: Husrødstjert. 5. årg. nr 1 s. 12. Fugle.
 • Thomsen, Peter, 1971: En helt naturlig historie. 7. årg. nr 3 s. 77. Miljø.
 • Thomsen, S., 1968: Nordisk Lappedykker. 4. årg. nr 4 s. 4. Fugle.
 • Thorup, Ole, 1975: Mellemsverige d. 26.3.1975. 11. årg. nr 2 s. 43. Referater.
 • Tofft, Jesper, 1981: Fugle omkring et spansk tårn. 17. årg. nr 3 s. 100-102. Lokaliteter, udenlandske.
 • Tofft, Jesper, 1981: Salten Langsø d. 12.9.1981. 17. årg. nr 2 s. 74. Referater.
 • Tolsgaard, Søren, 1988: Bidrag til en karakteristik af Gjern Bakker. 24. årg. nr 4 s. 136. Lokaliteter.
 • Tolsgaard, Søren, 2001: Bredtæger og Randtæger. 37. årg. nr. 4 s. 35-37. Insekter.
 • Torp, Ernst, 1988: Svirrefluer. 24. årg. nr 2 s. 59-63. Insekter.
 • Torp, Ernst, 1992: Nogle svirrefluer fra danske naturskove. 28. årg. nr 4 s. 156-167. Insekter.
 • Tversted, Martin, 2004: Skildpadder i det midtjyske - og resten af Danmark. 40. årg. nr 2 s. 9-10. Padder og krybdyr.
 • Vesterholt, Jan & Christian Lange, 1992: Svampe i Østjyske naturskove. 28. årg. nr 4 s. 126- 131. Svampe.
 • Viby, N., 1965: En interessant sommerfuglefamilie: Psychidae (Sækbærerne). 1. årg. nr 1 s. 2. Insekter.
 • Viby, N., 1965: Entomologklub. 1. årg. nr 2 s. 5. Insekter.
 • Vire, Anne Mette, 1995: Generalforsamling 23.2. 95. 31. årg. nr 1 s. 36-37. ØBF internt.
 • Vire, Anne-Mette, 1992: Aftenvandring ved Vosnæspynt d. 13.5.1992. 28. årg. nr 3 s. 109. Referater.
 • Walhovd, Helge, 1978: Pindsvin. 14. årg. nr 2 s. 45-47. Pattedyr.
 • Wessberg, Erik, 1988: Alrø Poller: En ø-floraliste med noter. 24. årg. nr 3 s. 76-83. En ø-floraliste med noter.
 • Wessberg, Erik, 1988: Paradisøerne: En ø-floraliste med noter. 24. årg. nr 4 s. 116-122. En ø-floraliste med noter.
 • Wessberg, Erik, 1989: Møgelø. 25. årg. nr 2 s. 32- 38. En ø-floraliste med noter.
 • Wessberg, Erik, 1991: Alrø. 27. årg. nr 1 s. 4-18. En ø-floraliste med noter.
 • Wessberg, Erik, 1992: Sankt Thomas. 28. årg. nr 1 s. 2-4. En ø-floraliste med noter.
 • Wessberg, Erik, 1992: Æbelø i Skanderborg Sø. 28. årg. nr 3 s. 84-88. En ø-floraliste med noter.
 • Wessberg, Erik, 1995: Stenrevet. 31. årg. nr 1 s. 2-5. En ø-floraliste med noter.
 • Wessberg, Erik, 1995: Torø i Lillebælt. 31. årg. nr 3 s. 12-21. En ø-floraliste med noter.
 • Wessberg, Erik, 1996: Tange Ø. 32. årg. nr 4 s. 26-29. En ø-floraliste med noter.
 • Wessberg, Erik, 1996: Årø. 32. årg. nr 3 s. 2-45. En ø-floraliste med noter.
 • Wessberg, Erik, 1999: Venø - en ø-floraliste med noter. 35. årg. nr. 4 s. 1-27. En ø-floraliste med noter.
 • Wessberg, Erik, 2000: Stenklipperne - en ø-floraliste med noter. 36. årg. nr. 2 s. 1-4. En ø-floraliste med noter.
 • Wessberg, Erik, 2001: Fur - en øliste med noter. 37. årg. nr. 2 s. 1-48. En ø-floraliste med noter.
 • Westergaard, Ingrid & Kjeld Rasmussen, 1981: Skotland. 17. årg. nr 3 s. 103-105. Lokaliteter, udenlandske, Fugle.
 • Wind, Peter, 1990: Botaniske lokaliteter i Århus Amt. 26. årg. nr 2 s. 52-62. Botanik.
 • Wind, Peter, 1993: Fredede arter i Østjylland. 29. årg. nr 3 s. 66-71. Botanik.
 • Wind. Peter, 1988: Ekstremrigkær i Århus amt. 24. årg. nr 2 s. 46-51. Botanik.
 • Witte, Kell, 1973: Miljøværn på andelsbasis. 9. årg. nr 3 s. 83-85. Debat.
 • Witting, Lars, 1987: Vestjylland d. 26.4.1987. 23. årg. nr 3 s. 103. Referater.
 • Witting, Lars, 1988: Irland. 24. årg. nr 2 s. 64-66. Lokaliteter, udenlandske.
 • Worsøe, Eiler, 1992: Lidt om østjyske naturskove. 28. årg. nr 4 s. 116-125. Miljø.
 • Würtz, Poul & Tove Yde, 1992: Sattrup Mose - en lokalitetsbeskrivelse (Fugleliste). 28. årg. nr 2 s. 64-67. Lokaliteter, fugle.
 • Yde, Tove & Bent Vestergaard Petersen, 1993: Orkideer på Horsensegnen. 29. årg. nr 1 s. 36. Efterlysning/Opfordring.
 • Yde, Tove & Per Guldhammer Henriksen, 2000: Smålokaliteter i Mossø-saltendalen. 36. årg. nr. 4 s. 8-10. Lokaliteter, danske.
 • Yde, Tove, 1992: Arkitekttegnet flora?. 28. årg. nr 3 s. 100-101. Debat.
 • Yde, Tove, 1992: Sattrup Mose - en lokalitetsbeskrivelse (Floraliste). 28. årg. nr 1 s. 8-13. Lokaliteter, botaniske.
 • Yde, Tove, 1992: Sattrup Mose - en lokalitetsbeskrivelse. 28. årg. nr 3 s. 98-99. Lokaliteter, danske.
 • Yde, Tove, 1993: Elling Skov - en gammel bønderskov i Østjylland. 29. årg. nr 3 s. 88-92. Lokaliteter, danske.
 • Yde, Tove, 1995: Landskab og geologi på Horsensegnen. 31. årg. nr 1 s. 10-16. Lokaliteter, danske.
 • Yde, Tove, 1996: En giftig familie. 32. årg. nr 4 s. 30-32. Botanik.
 • Yde, Tove, 1997: Invasion af Kugle-Museurt. 33. årg. nr 2 s. 26-27. Botanik.
 • Yde, Tove, 1998: Arum - et vanskeligt bekendstskab. 34. årg. nr. 2 s. 14-17. Botanik.
 • Yde, Tove, 1998: Kugle-Museurt i fremgang. 34. årg. nr. 4 s. 22-23. Botanik.
 • Yde, Tove, 1998: Mammutfund i Danmark. 34. årg. nr. 2 s. 24-26. Pattedyr.
 • Yde, Tove, 1999: Lægeiglens biologi og udbredelse i Danmark. 35. årg. nr. 4 s. 30-35. Hvirvelløse dyr.
 • Yde, Tove, 1999: Stor Nælde - biologi og kulturhistorie. 35. årg. nr. 1 s. 1-9. Botanik.
 • Yde, Tove, 2000: Landskab og geologi. 36. årg. nr. 4 s. 2-3. Lokaliteter, danske.
 • Yde, Tove, 2000: Mossø - natur og kultur. 36. årg. nr. 4 s. 4-7. Lokaliteter, danske.
 • Yde, Tove, 2000: Sankthansorm. 36. årg. nr. 4 s. 29. Insekter.
 • Yde, Tove, 2000: Wanted - oplysninger om fund af danske lægeigler. 36. årg. nr. 1 s. 31. Efterlysning/Opfordring.
 • Yde, Tove, 2001: De danske græshopper. 37. årg. nr. 1 s. 24. Anmeldelser.
 • Yde, Tove, 2001: Højlund skov og Pinddal Mose. 37. årg. nr. 4 s. 2-6. Lokaliteter, danske.
 • Yde, Tove, 2001: Middelhavsflora. 37. årg. nr. 1 s. 23. Anmeldelser.
 • Østergaard, Poul Erik, 1992: Vestjylland d. 17.11.1991. 28. årg. nr 2 s. 78. Referater.
 • Østjysk Biologisk Forening, 1982: Mørke Kær. 18. årg. nr 2 s. 42-71. Særnummer. Lokaliteter, danske.
 • Østjysk Biologisk Forening, 1986: Lillering Skov, Tåstrup Sø og Mose. 22. årg. nr 4 s. 118-140. Særnummer. Lokaliteter, danske.
 • Aaen, Kim, 2004: Guldsmede-turrapport. 40. årg. nr 2 s. 26-28. Hvirvelløse dyr.
 • Aaris-Sørensen, Janne, 1990: Grævling. 26. årg. nr 4 s. 182. Efterlysning/Opfordring.