Publiceret d. 4. jan. 2021; opdateret d. 5. jan. 2021

Søren Tolsgaard


Mens Covid-19 hærger hele verden, har jeg af og til nydt en kop kaffe og en øl hos Lil' John, en original fynbo, som har slået sig ned syd for Aarhus.

Lil' John har anlagt et par store havedamme på sin grund, hvor dyr og planter trives. I december bemærkede han, at nogle små vandtæger stadig var aktive på vandoverfladen, især om natten, og det ville jeg da også gerne se.

Bevæbnet med en lommelygte trampede han i græsset langs havedammen, og snart skøjtede nogle bækløbere (Velia caprai) ud på vandet, en ret almindelig vandtæge, der især træffes på overfladen af strømmende vand, og som er mere kompakt end vore velkendte skøjteløbere, som den ellers ligner en hel del. Bækløberne forekommer tilsyneladende kun i én af havedammene og især i græsvegetation langs vandkanten. Idet min viden om artens biologi er meget begrænset, måtte sagen undersøges nærmere ..

2021 01 05 mariendal stolsgaard2
Bækløber (Velia caprai) i havedam; Mariendal, 5. jan. 2021.


Det er ifølge litteraturen ikke usædvanligt, at bækløberen er aktiv om vinteren, og det er ligeledes velkendt, at den træffes på land under overvintring. Men der er flere detaljer, som synes bemærkelsesværdige.

De fleste voksne bækløbere er vingeløse og kan ikke flyve. Nogle individer har dog flyvevinger, og det har givetvis stor betydning for artens spredningsevne. Den er bl.a. udbredt på De britiske Øer, endog Orkney og Shetland, og så vidt omkring har den antagelig kun kunnet sprede sig ved flyvning. At bækløberen lever så langt mod nord antyder også, at den er ret kuldetolerant.

Om vinteren træffer man især voksne bækløbere, og vi observerede faktisk to individer i parring omkring årsskiftet. Det er vistnok normalt for denne art, at små nymfer klækkes i det tidlige forår eller evt. noget senere. De udvokser i løbet af sommeren, enkelte overvintrer dog som store nymfer, så artens livscyklus synes noget fleksibel.

Og det synes fortsat en tanke værd, at bækløberen forekommer i en havedam, som ligger flere hundrede meter fra nærmeste vandløb. Såfremt de ikke er fløjet hertil, har traveturen jo været temmelig lang for disse små insekter. Og hvem ved, måske har bækløberen taget fast ophold i havedammen?

To be continued, og måske andre kan give et praj?

2020 12 24 mariendal stolsgaard
Månen godt halvfuld og Jupiter-Saturn forstørret; Mariendal, 24. dec. 2020.

 
Juledagene bød desuden på stærkt tiltrængte, næsten skyfrie timer og dermed en sidste mulighed for at se konjunktionen mellem Jupiter og Saturn. Et himmeltegn til den belastede menneskehed, som astrologer, mystikere og kirkelige fritænkere har tydet i sammenhæng med hin stjerne, der lyste over Betlehem. Godt nytår!!

Artiklens fotos er taget af forfatteren.


Referencer

Aquatic Heteroptera Recording Scheme for Britain & ireland, [2020]: Velia caprai - aquaticbugs.com

Brönmark, C. & B. Malmqvist, (2006): Dynamics and structure of a Velia caprai (Heteroptera) population in a South Swedish stream - researchgate.net

Ditrich, T. & M. Papaček, (2009): Correlated traits for dispersal pattern: Terrestrial movement of the water cricket Velia caprai (Heteroptera: Gerromorpha: Veliidae) - eje.cz

Højlund, H., [2020]: Jupiter-Saturn-konjunktionen signalerer julens virkelighed - jyllands-posten.dk

Murray, A. M. & P. S. Giller, (2008): Life history and overwintering tactics of Velia caprai tam. (Hemiptera: Veliidae) in Southern Ireland - tandfonline.com

Naturbasen, [2020]: Bækløber - naturbasen.dk