Publiceret d. 3. juli 2021

Søren Tolsgaard

   
Den 25. juni 2020 sejlede jeg til Hirsholm ombord på den lille færge Seadog. I corona-pandemiens skygge var passagertallet nedsat og opholdet afkortet, men heldigvis fik jeg mulighed for at gentage turen d. 17. juni 2021, denne gang med en lidt længere landgang på godt fem timer.

2021 06 17 hirsholm stolsgaard1
Færgen Seadog stævner ind mod Hirsholm Havn, 25. juni 2020.


Hirsholm er grundigere beskrevet end mange andre danske småøer, især fordi den trods sin ringe størrelse har huset over 200 indbyggere, bl.a. har Achton Friis efter et ophold i 1924 skrevet udførligt om hele arkipelagets natur- og kulturhistorie.

Den blot ca. 400 m lange og 200 m brede Hirsholm udgør fra naturens hånd et stenrev, der når max. 6 m over havets overflade. Bebyggelsen omfatter en snes huse, en lille kirke, et fyrtårn, store moleanlæg samt et par tyske bunkere fra 2. verdenskrig. Nu er der dog kun én helårsbeboer tilbage!

Hirsholmene blev allerede i 1977 udpeget som verdensnaturarv, og de udgør nu sammen med det omkringliggende havareal et Natura-2000 område, der indgår i internationale fredninger som henholdsvis Ramsar-område nr. 8 og EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 11.

2020 06 25 hirsholm stolsgaard1
En flok tejster (Cepphus grylle) hygger sig uanfægtet på havnemolen.


Hirsholm er, sammen med øgruppens øvrige øer, som stort set altid har været ubeboede, især kendt for et rigt fugleliv. Udover kaniner, som har levet på Græsholm, findes her hverken landlevende padder, krybdyr eller pattedyr, hvilket naturligvis er en væsentlig årsag til de mange ynglende fugle, hvis manglende skyhed er påfaldende.

Allerede på havnen bemærker man talrige tejster, som uanfægtet lader dagens gæster passere og fotografere, mens de skræppende måger og terner bliver meget nærgående, hvis man uforvarende nærmer sig deres reder.

2020 06 25 hirsholm stolsgaard2
En mågerede på toppen af et stendige mellem huse og haver på Hirsholm.


Og om end Hirsholm er stærkt udsat for vind og vejr, har beboerne i løbet af århundreder skabt et tåleligt mikroklima: Solide stendiger mellem byens haver yder læ til en frodig vegetation, så man knap nok fornemmer, at man befinder sig på et stenrev langt ude i Kattegat. Støjende måger, som nu har reder og unger i haverne, gør dog én opmærksom på, at disse haver trods idyllen er noget ganske særligt.

2021 06 17 hirsholm stolsgaard2
Godtfolk mødes på Hirsholms hovedstrøg. I midten Kjeld T. Petersen.


Fuglelivet bliver løbende registreret, bl.a. af Kjeld T. Petersen, som flere af os fik en snak med. Den ganske artsrige flora er ligeledes ret udførligt registreret. Derimod synes den lavere landfauna kun meget sporadisk beskrevet, hvilket jeg i løbet af mine to kortvarige besøg har tilstræbt at råde lidt bod på gennem bredspektrede iagttagelser. Det var overvejende de lidt større arter, jeg fik registreret, mens en del mindre arter blev forbigået i farten. 

I løbet af mine to besøg registrerede jeg i alt 73 arter af insekter, fordelt på følgende ordener: Hymenoptera (22), Coleoptera (17), Diptera (17), Lepidoptera (6), Hemiptera (6), Orthoptera (2), Neuroptera (1), Odonata (1), Dermaptera (1). Samt af øvrige leddyr: Isopoda (2) og Araneae (1). 

2020 2021 hirsholm stolsgaard
Øverst tv. okkergul bladmåler (Camptogramma bilineata); th. sandgraver (Broscus cephalotes). Nederst tv. brakvandsdyndflue (Eristalinus aeneus); th. træboende bladskærerbi (Megachile willughbiella).


Leddyrfaunaen synes ret artsfattig og uden de helt store sensationer, dog overraskede en pragtvandnymfe (Calopteryx sp.), givetvis på træk ligesom admiral (Vanessa atalanta) og flere arter af migrerende svirrefluer.

Andre af de fundne arter er specialister, forventelige og karakteristiske på stenrevets biotoper, bl.a. havbænkebider (Ligia oceanica), brakvandsdyndflue (Eristalinus aeneus), sandgraver (Broscus cephalotes), slikløber (Dicheirotrichus gustavii) og sivgræshoppe (Conocephalus dorsalis).

Endvidere optræder en del etablerede arter ifm. haverne, hvor bl.a. en god bestand af træboende bladskærerbi (Megachile willughbiella) holder til. Også agerhumle (Bombus pascuorum), mørk jordhumle (B. terrestris) og flere arter af mindre bier forekommer, om end i beskedent antal.

2021 06 17 hirsholm stolsgaard4
Mellem idylliske huse og haver fører en nyslået sti tilbage til havnen.


Hjemturen forløb i hård søgang: Knap var vi ude af havnen, førend en utidigt serveret kaffe sprøjtede ud over hele kahytten. Dæksdrengen bød os sidde roligt, idet færgen rullede stadig voldsommere, og mens interiøret og gulvet blev tørret og bølgegangen redet af, så jeg allerede frem til et forhåbentligt gensyn med den historierige øgruppe i det nordlige Kattegat ..

2021 06 17 hirsholm stolsgaard6
Hulsigbanden og forfatteren ved afgang fra Hirsholm, 17. juni 2021: Jens Kirkeby, Jerk Kunwald, Søren Tolsgaard og Flemming Kyk Frøstrup.


Tak til Hulsigbanden for tilrettelæggelse af arrangementet. Artiklens fotos er alle taget af forfatteren.


Referencer

Danmarks Naturfredningsforening, [2021]: Hirsholmene - fredninger.dk

Friis, Achton, [1926-1928]: Hirshomene - dedanskesland.dk

Frydenlund, S., (2020): Engang boede der 225 mennesker på øgruppen Hirsholmene. I dag bor der kun ét: 78-årige Jørgen Nielsen - information.dk

Naturstyrelsen, [2021]: Hirsholmene - naturstyrelsen.dk

Wikipedia; [2021]: Hirsholmene - da.wikipedia.org