Publiceret d. 17. april 2023

Søren Tolsgaard

     

Efter en usædvanlig regnfuld marts, slog vejret om den 1. april, idet vi henover Påsken fik en række solrige dage, om end med en isnende østenvind. Familien havde booket et sommerhus i Agger, og klædte man sig godt på, var der langt om længe basis for vandreture i tørvejr og solskin.

Det kølige vejr betød, at foråret mange steder knap var mærkbart, men opsøgte man lokaliteter, som lå i læ for vinden, var der dog spæde forårstegn.

2023 04 lodbjerg stolsgd
I Lodbjerg Klit er der efterhånden flere sandbrud til gavn for sjældne insekter, men vinden var barsk, og der var ikke ret meget at komme efter.

2023 04 aggertange stolsgd
Langs Vesterhavet var der en smule læ for den bidende østenvind, og da der lå små ravstykker i opskyllet, tilbagte vi en del tid med at søge efter disse.

2023 04 sydthy vtolsgaard
Eksotiske trækfugle havde indfundet sig i baglandet: T.v. Trane (Grus grus) i stubmark syd for Svankær. T.h. sølvhejre (Ardea alba) i vaderne på Agger Tange. Fotos: Vilius Lyby Tolsgard.

2023 04 sydthy vtolsgaard2
Nordvest for Vestervig Kirke ligger en tilgroet mindelund (St. Thøgers Kirkegård) omkranset af et stendige. Her var der læ for vinden og de første insekter var på vingerne: T.v. gulfodet dyndflue (Eristalis pertinax) på vorterod. T.h. dronning af moshumle (Bombus muscorum). Fotos: Vilius Lyby Tolsgard.

2023 04 boddumbk stolsgd
Ydby Hede og Boddum Bakker ligger sydvendt ned mod Skibsted Fjord. Det var ofte her, vikingerne mødtes, inden kursen blev sat over Nordsøen.

2023 04 sydthy stolsgaard
Foråret var så småt i gang på sydvestvendte strøg af Boddum Bakker: T.v. sort oliebille (Meloe proscarabaeus). T.h. lys jordsnyltehumle (Bombus bohemicus) på mælkebøtte. Bemærk, at en hel del mider på vinger og forkrop er med som blinde passagerer.

2023 04 rnhedepl stolsgd
I Rønhede Plantage syd for Bedsted blev vi positivt overrasket over adskillige nyanlagte vandhuller, lysåbne skovrydninger og legepladser.
     

Den sidste aften bød på turens entomologiske overraskelse: På Agger Tanges brede sandstrand fandt Vilius en død skarnbasse, som jeg sådan lidt nonchalant stoppede i mit spritglas. Sidenhen opdagede jeg, at det faktisk er en trehornet skarnbasse!

En hun - som kun har meget små horn og derfor overfladisk ligner andre af de danske skarnbassearter. Det er vistnok første gang, arten er fundet på Agger Tange, og det er interessant, om der findes en bestand her.

2023 04 sydthy stolsgaard2
T.v. Påskefuldmåne over klitten ved Agger. T.h. Solnedgang i Vesterhavet ved Agger - med en solsøjle, som dannes ved spejling i atmosfærens iskrystaller.
   

Alle artiklens fotos er taget 1.-7. april 2023, og - med mindre andet er anført - af forfatteren.


Referencer

Juncker: Havblik - youtube.com

Laursen, J. T., 2015: Møde med sortbrynet albatros på Agger Tange - gejrfuglen.dk

Tolsgaard, S., 2014: På strejtog i Sydthy - gejrfuglen.dk

- 2019: Kontroverser omkring den trehornede skarnbasse - gejrfuglen.dk

Wikipedia, [2023]: Solsøjle - da.wikipedia.org