Publiceret d. 1. juni 2023

Jørgen Terp Laursen

  

Den 31. maj blev tre grupper af skælrod (Lathraea squamaria) på henholdsvis 10, 12 og 14 individer, omkring 10-18 cm høje, optalt i Brabrand Skov. De står i et 3 m² stort område ca. 6 m fra det sydlige skovbryn og lidt vest for sydlig indgang til skoven.

2023 05 brabrandskov jtlaursen1
Skælrod (Lathraea squamaria); Brabrand Skov, maj 2023. Foto: J. T. Laursen.
    

Omkring dette fundsted står der tre mere end 100 år gamle træer (eg, bøg, kastanje). Samme sted to næsten udgåede ædelgraner og flere mindre ahorn, alm. elm og navr. Vedbend blev set på det store kastanjetræ og i skovbunden. Skovbunden er domineret af hvid anemone og især af vorterod. Som helhed et skyggefuldt sted i en gammel løvskov.

I dag fandt jeg som ”nye” arter i skoven: kost-fuglemælk, feber-nellikerod og smalbladet mangeløv. Og min "gode ven" rødstjerten sang igen for mig, da jeg ankom til skoven.

2023 05 brabrandskov jtlaursen2
Rødstjert (Phoenicus phoenicus); Brabrand Skov, maj 2023. Foto: J. T. Laursen. 

 
Jeg er for tiden i færd med at lave en undersøgelse af flora og fauna - primært bestandsundersøgelse af ynglefugle - i Brabrand Skov. Alle oplysninger fra skoven modtages derfor med stor tak.

    

Kontakt forfatteren
Jørgen Terp Laursen
Mail: jtl(2)kirkeugle.dk
Tlf: 61 51 64 64