Temanumre

 • 8. årg. nr 2, 1972: En naturhistorisk undersøgelse af Kasted Mose. Højager,Søren.
 • 16. årg. nr 2, 1980: Rovfugletrækket ved Moesgård. Laursen, Jørgen Terp.
 • 17. årg. nr 2, 1981: Bjerregrav Mose.
 • 18. årg. nr 2, 1982: Mørke Kær. Østjysk Biologisk Forening.
 • 20. årg. nr 3, 1984: Vådområder i Hinnerup kommune. Højager, Søren (Sammenskrevet af).
 • 22. årg. nr 3, 1986: Vind Skov og Borum Stormose. Laursen, Jørgen Terp.
 • 22. årg. nr 4, 1986: Lillering Skov, Tåstrup Sø og Mose. Østjysk Biologisk Forening.
 • 25. årg. nr 3, 1989: Endelave. Højager, Søren.
 • 26. årg. nr 3, 1990: Helgenæs. Laursen, Jørgen Terp.
 • 27. årg. nr 4, 1991: Tunø - Nogle notater om flora og fauna. Højager, Søren.
 • 28. årg. nr 4, 1992: Gammel naturskov i Østjylland. (Forskellige forfattere).
 • 29. årg. nr 4, 1993: Hjarnø - nogle notater om flora og fauna. Højager, Søren.
 • 30. årg. nr 4, 1994: Orkideer på Horsensegnen. Petersen, Bent Vestergaard & Yde, Tove.
 • 31. årg. nr 2, 1995: Fuglene ved Norsminde Fjord og Kysing Næs. Jørgensen, Ole Gylling.
 • 31. årg. nr 4, 1995: Hjelm. Redaktionen.
 • 33. årg. nr 1, 1997: Alrø - Nogle notater om flora og fauna. Højager, Søren.
 • 34. årg. nr.1, 1998: Århusskovenes flora. Pedersen, Henrik Ærenlund & Anne Murmann Hansen.
 • 34. årg. nr.3, 1998: Svampene i Skanderborg Dyrehave. Mårbjerg, Jens.
 • 36. årg. nr.4, 2000: Mossø-Saltendalen I. Henriksen, Per Guldhammer; Tove Yde; Lars Skipper et.al.
 • 37. årg. nr.4, 2001: Mossø-Saltendalen II. Skipper, Lars; Tove Yde et.al.
 • 39. årg. Nr 1, 2003: Introducerede planter. Krienke, Torsten, Lars Skipper et al.
 • 40. årg. Nr 1, 2004: Introducerede dyr. Skipper, Lars, Lars Bruun et al.
 • 43. årg. Nr 3, 2007: Levende fortidsminder. Løjtnant, Bernt & Kim Elnef.