Publiceret d. 14. okt. 2023

Jørgen Terp Laursen

  

D. 15. sept. 2023 fandt jeg en sumpgræshoppe (Stetophyma grossum) på en fugtig, vegetationsrig eng ved Salten Å i Midtjylland, hvor jeg også tidligere har set den et par gange.

2023 09 gl rye jtlaursen
Sumpgræshppe (Stetophyma grossum); Gl. Rye v. Salten Å, 25. sept. 2023. Foto: J. T. Laursen. 

   
Sumpgræshoppen er Danmarks største markgræshoppe - betydeligt større end vore øvrige arter og let kendelig ved højrød underside på baglårene. Fundet er verificeret af Jan Fischer Rasmussen, Entomologisk Forening, der har givet denne meget informative og spændende beskrivelse af sumpgræshoppens levevis og status:

”Den er ikke egentligt sjælden, men oftest i natur af en vis kvalitet på fugtige steder. Den er ligeglad med pH: Jeg har set den i stort tal både på Sphagnum-hængesæk under udvikling mod højmose, og i ekstremrigkær med Rust-Skæne, Butblomstret Siv og Melet Kodriver, den trives dog også fint i mere almindelige natur-enge, jeg har endda set den på noget der mere lignede våd brakmark, men det er ikke det normale, og der var bedre natur i nærheden, hvor den sikkert har spredt sig fra. Det er en af mine yndlingsgræshopper, da det er den eneste, der stadig synger: I mine unge dage lavede næsten alle græshoppearter lyd, men alle andre er holdt op, det skyldes sikkert noget med chem-trails eller jordstråler ...”

Tak til Jan Fischer Rasmussen.

  
Referencer

Naturbasen [2023]: Sumpgræshoppe - naturbasen.dk