Publiceret d. 8. april 2011

Søren Tolsgaard
 

Som nybagt redaktør på Gejrfuglen har jeg gennemgået de tidligste årgange af bladet, som jeg hidtil kun kendte sporadisk, men som snart gøres tilgængelige for alle i digital form her på www.gejrfuglen.dk.

Gejrfuglen bestod i begyndelsen (1. årgang: 1965) af stencilerede meddelelser fra de lokale ungdomsafdelinger af DFU og DN i Aarhus. Men inderkredsen løsrev sig i 1968 og dannede sin egen forening (ØBF), der fortsat var en feltbiologisk forening i traditionel forstand med den absolutte hovedvægt på ornitologiske ekskursioner - samt efterfølgende sludder ved den lokale pølsevogn og sidenhen et referat; men ambitionerne var højere end som så.

Gejrfuglen går i trykken

I 1969 blev Gejrfuglen for første gang trykt - offset, forstås! - og dette gjorde et dybt indhug i foreningens pengekasse. Men som daværende redaktør Jörn Eskildsen vidt fremadskuende bemærkede: "Endelig kan vi være bekendte at vise vores blad frem. Det kunne vi måske også før; men da var udseendet ikke fulgt med stoffets værd. Nu er begge dele ved at stå lige, og mon ikke dette kan få gode og betydelige konsekvenser?"

Hermed hentydedes ikke mindst til Gejrfuglens fine tegninger. Jens Gregersen var konstant produktiv, og hans fugle, landskaber og udførlige oversigtskort satte et nærværende præg på talrige forfatteres artikler. Både han og Brian Zobbe fik ind imellem plads til at boltre sig over adskillige spalter med tematiske illustationer af høj kvalitet; dette var også tiltrængt, idet de fotografiske gengivelser var på det jævne, ligesom der slap en del illustrationer og tabeller gennem trykken i en form, som næppe ville blive godkendt i dag.

1971 groenland brianzobbe
Himmelstorm: Glimt fra Grønlands fauna (Zobbe, 1971). Tegning: Brian Zobbe.
  

Ideologisk intermezzo

Oprøret ulmede dog fortsat, og det kan i grunden være forløsende at erindre sig, hvor bramfrit mange egentlig udtrykte sig dengang: Søren Højager causerede jævnligt over forureningen, Kaj Halberg harselerede over olieudslip i Kattegat, ØBF støttede en intensiv kampagne mod den projekterede motorvej tæt ved Brabrand Sø og mod de planlagte atomkraftværker ved Glatved og Gylling, mens ulovlig fældefangst og rovfuglejagt gang på gang gav anledning til gnubbede ordvekslinger og følsomme betragtninger.

I 1972 tog debatten en stærkt ideologisk drejning. Peter Nielsen lagde ud med en anmeldelse af bogen "Økologisk socialisme" fra Vindrosen og fulgte op med flere meddelelser og digte af polemisk karakter. Hans til tider usignerede indlæg bestod ofte af citater, bl.a. taget fra Thorkild Bjørnvig og Henry Thoureau, og fra den kommunistiske forfatter Aleksander Rjabtjikov plankede han adskillige sider brygget på essensen af marxistiske doktriner.

1971 forurening jensgregersen
Forurening: Vi ødelægger Danmark (Højager, 1971). Tegning: Jens Gregersen.
   

Styrt fra himmelstorm

En mere jordnær ideologi blev forkyndt af Peter Skriver. Efter et par traditionelle artikler, fra eneboer-øen Vejrø og om pattedyr ved Brabrand Sø, gik han over til personlig formidling af naturgenoprettelse i praksis. Som en anden bonderøv købte han en nedlagt landejendom og indviede os i åndehullets velsignelser og den foranderlige artsdiversitet – men det fremgik desværre aldrig klart, hvor stedet egentlig lå. Siden forsøgte han, vistnok inspireret af Dansk Miljøværn, at organisere et fælles køb af en mose, et projekt som strandede i ØBF´s regi. Han vendte dog stærkt tilbage i forbindelse med beskyttelse af padder.

I 1973-74 avancerede Nielsen og Skriver til redaktører og ændrede målbevidst Gejrfuglens kurs. Hvorledes de navigerede vides ikke, men bladet havde i denne periode mere indhold og udseende af et anarkistisk manifest end af et regulært naturhistorisk tidsskrift, og varierende midler fra poesi til tegneserier blev flittigt anvendt i agitatorisk øjemed. Snart opstod der dog en kraftig modstand, og d'herrer blev under højlydte protester sat fra deres bestilling; så om end disse brave frontkæmpere sikkert fortsatte deres korstog, foregik det ikke længere i Gejrfuglen.

1974 detteeretraabogenboen peterskriver
Dette er et nødråb og en bøn (Skriver, 1974). Tegning: Peter Skriver.
  

Det lange seje træk

I 1975 overtog Hans Pinstrup og Mads Flummer posten, hvortil daværende formand Kjeld Olsen diplomatisk bemærkede: "Gejrfuglen har fået ny redaktion, da den gamle ønsker at træde lidt tilbage, den fungerer nu som free-lance". I 1978 trådte Søren Højager til, og han orkestrerede herefter såvel bladet som foreningen i en lang årrække. Artiklerne fremstod efterhånden med eksemplarisk lødighed, og gradvis øgedes spændvidden uden at slække på kvaliteten, så i løbet af halvfjerdserne var Gejrfuglen vokset ud af lømmelalderen og ind i det solide naturfaglige leje, som præger stoffet i dag.

Den traditionelle naturhistorie havde sejret ad helvede til. Så hvad blev der lige af oprøret og miljøbevidstheden? Man indrettede sig hurtigt efter tiden, og de nu langt mere spredte indlæg om miljø blev mere velformulerede, spækket med grænseværdier, paragraffer og tabeller, men savner ofte kant og kulør. Thomas Secher Jensen bemærkede i en artikel om Fredningsplanudvalgets ideskitse til anvendelse af naturområderne i Århus Amt: "En ny bureaukratisk opfindelse vil mange sikkert mene, men dersom intentionerne bag regionplanloven føres ud i livet, vil konsekvenserne være såre følelige for os alle". - Jo tak!

1976 aarhusamt ideskitse thomassecherjensen
Ideskitse fra Fredningsplanudvalget til anvendelse af naturområderne i Århus Amt (Jensen, 1976).
  

Har vi flyttet noget?

Mange af de fredningsplaner, som blev vedtaget i de følgende år, havde næsten intet konkret indhold. Der er oplagt behov for justeringer, for i de godt tredive år, der nu er forløbet siden halvfjerdserne, er belastningen på naturområderne på mange måder fortsat og endda forværret. Dog er overvågning og beskyttelse af naturen i de senere år sat på stadig lavere blus; hensigtserklæringer og skåltaler har ganske vist kronede dage, men handler som regel mere om selv-iscenesættelse end om hensyntagen til naturværdierne, der først og fremmest skal levere stemmer - eller sælges for højeste bud..

Og hvad med de unge? Har de noget forhold til naturen i disse tider - og har vi gamle aktivister mon overhovedet mulighed for at få dem i tale? Såfremt de naturhistoriske foreninger stadig har en mission, må en væsentlig opgave vel være at engagere ungdommen, mens tid er. Mulighederne ligger i, at vi har en forening, et tidsskrift og nu også en hjemmeside, som sætter natur og miljø i højsædet - i hårfin balance mellem faglighed og engagement. Hertil kunne vi godt bruge et lille pift af den den ildhu og spontanitet, som kendetegnede de unge oprørere dengang i halvfjerdserne!
  

Referencer 

Gregersen, J., 1971: Rovfugledrab. - Gf. 7 (1): 18.
- 1973: Jægere jager som var det i 1800-tallet. - Gf. 9 (2): 44-45.
- 1976: På vej ud (30 fuglearter truede i DK). - Gf. 12 (1): 16-18.

Grøn, P., 1978: Politikernes holdning til miljøproblemer i Århus. - Gf. 14 (1): 23-25.

Halberg, K., 1971: Olie (udslip i Kattegat). - Gf. 7 (1): 14-15.

Højager, S., 1970: Forurening: Vi ødelægger Danmark. - Gf. 6 (2): 36-37.
- 1971: Hvordan kan de danske biotoper bevares? - Gf. 8 (3): 64-67.
- 1974: Nødråb! (atomkraft) - Gf. 10 (1): 3-4.
- 1975: H2O pjask: Recipientundersøgelse i Århus Amt. - Gf. 11 (3): 71-72.
- 1977: Formanden gør status. - Gf. 13 (3): 67-69.
- 1978: Dispensation søges! - Gf. 14 (2): 43-44.
- 1978: Nye fredninger. - Gf. 14 (3): 83-87.

Jensen, T. S., 1976: Ideskitse til anv. af naturområderne i Århus Amt. - Gf. 12 (1): 3-5. 

Møller, A. P. & DOF, 1976: Nye ø-fredninger i Danmark. - Gf. 12 (1): 13-14.

Nielsen, P., 1972: Økologisk Socialisme, en selvanmeldelse. - Gf. 8 (3): 104-106.
- 1973: Diplomati eller sandhed om valget mellem umulighederne. - Gf. 9 (1): 4.
- 1974: Beton- og asfalttyranniet råder. - Gf. 10 (1): 32.
- 1974: Parken er selvfølgelig at foretrække for parkeringspladsen. - Gf. 10 (2): 52-53.
- 1974: Det glemte mønster, den menneskelige natur. - Gf. 10 (2): 59.
- 1974: Ondets rod:  Økonomien styrer økosystemerne. - Gf. 10 (2): 63-64.

Nielsen, P., & P. Skriver, 1973: Parlamentarikernes begyndende sved. - Gf. 9 (2): 43.

Rjabtjikov, A., 1973: Et problem der angår os alle. - Gf. 9 (2): 46-48.

Skriver, P., 1972: Vejrø. - Gf. 8 (3): 88-94.
- 1973: Pattedyrenes situation ved Brabrand Sø. - Gf. 9 (1): 4-25.
- 1973: Focus på vore damme (genopretning og fælles køb) - Gf. 9 (3): 69-74.
- 1973: Åndehul (Noget om tilbagelevering af stjålet land). - Gf. 9 (3): 78-79.
- 1974: Dette er et råb og en bøn. - Gf. 10 (1): 25.
- 1974: Åndehul 2: Praksis. - Gf. 10 (2): 40-48.
- 1978: Et amphibie-reservat. - Gf. 14 (2): 52-55.

Teibel, E., 1975: Atomkraft: Hvad er det, der er ved at ske?  - Gf. 11 (3): 74-78.

Witte, K., 1973: Miljøværn på andelsbasis (Dansk Miljøværn). - Gf. 9 (3): 83-85.

Zobbe, B., 1971: Glimt fra Grønlands fauna. – Gf. 7 (2): 42-43.