fp1965-1

GEJRFUGLEN (1:1) 1965 - 5 s.
----------------------------------------------------------------------------
Prolog (1)
Naturens destruktion: Oliedøden (1-2)
En interessant sommerfuglefamilie: Psychidae (Sækbærerne) (2)
Fornæs-lejren (3)
Svalehalen (4) 
Ræven (4-5)
Rødrygget Tornskade i Århus Amt (5)

fp1965-2

GEJRFUGLEN (1:2) 1965 - 6 s.
----------------------------------------------------------------------------
Sjældne rovfugle (1-2)
Forårstrækket af Grågås 1965 (2-3)
Tur til Nissum Fjord (3-4)
Fiskehejren ved Brabrand Sø (4)
De danske rovdyrs spor (5)
Bemærkninger om ænder og vadefugle ved Dødeå (6)
Mindre meddelelser (5, 6)

fp1965-3

GEJRFUGLEN (1:3) 1965 - 6 s.
----------------------------------------------------------------------------
Spredte iagttagelser fra Als (1-3)
Mindre meddelelser (3-5)
Foreningsmeddelelser (6)

fp1966-1

GEJRFUGLEN (2:1) 1966 - 6 s.
----------------------------------------------------------------------------
Fiskehejrekolonien i Moesgård Skovene (1-2)
Naturens destruktion: Vandet (2-3)
Plaff!! (3)
Ravn, Ride m.m. (4)
Mindre meddelelser (4-6)
Foreningsmeddelelser (6)

fp1967-1

GEJRFUGLEN (3:1) 1967 - 7 s.
----------------------------------------------------------------------------
Fornæs og Sangstrup (1-3)
Jagten og jægere (3-4)
Mindre meddelelser (5)
Foreningsmeddelelser (6)

fp1967-2

GEJRFUGLEN (3:2) 1967 - 13 s.
----------------------------------------------------------------------------
Kysing Fjords vadefugle efterår 1965 (2-5)
Vandriksens forekomst ved Tåstrup Sø (6)
Ekskursioner (6-7)
Mindre meddelelser (7-10)
Foreningsmeddelelser (10-13)

fp1967-3 

GEJRFUGLEN (3:3) 1967 - 12 s.
----------------------------------------------------------------------------
Årsoversigt over Kysing fjord og næs (2-6)
Spredte iagttagelser fra Mossø (6-10)
Mindre meddelelser (10-11)
Foreningsmeddelelser/Ekskursioner (11-12)

fp1968-1

GEJRFUGLEN (4:1) 1968 - 12 s.
----------------------------------------------------------------------------
Silkehaleinvasionen i Danmark 1965-66 (2-4)
Silkehaleinvasionen 1966-67 (4-5)
Lejr ved Blåvand (6-8)
Mindre meddelelser (6, 10-11)
Foreningsmeddelelser/Ekskursioner (11-12)

fp1968-2

GEJRFUGLEN (4:2) 1968 - 11 s.
----------------------------------------------------------------------------
Fugle ved Kysing Fjord og Næs 1967 (2-6)
Forekomst af Vagtel på Århus-egnen (7)
Iagttagelser af pattedyr ved Tinglev mose (8) 
Mindre meddelelser (9)
Efterlysninger (10)
Foreningsmeddelelser (10-11)

fp1968-3

GEJRFUGLEN (4:3) 1968 - 13 s.
----------------------------------------------------------------------------
Arne Nature Reserve (2-4)
Silkehaleinvasionen 1967-68 (4-6)
Efterårstræk hos smårylerne (7-8)
Temmincksryle på forårstræk (9)
Ulvedybet (10-11)
Debat om sneppejagten (11)
Lidt om Alpe-Murmeldyret (12) 
Mindre meddelelser/Efterlysninger (12-13)

fp1968-4

GEJRFUGLEN (4:4) 1968 - 14 s.
----------------------------------------------------------------------------
Nordisk Lappedykker (2-4)
Langbladet Ranunkel (5)
Karupegnen (6)
Hamburger Hallig (7)
Iagttagelse af Rød Glente (8)
Efterlysning (8)
Ekskursionsreferater (9-12)
Medlemsliste (13)
Obs! (14)

fp1969-1

GEJRFUGLEN (5:1) 1969 - 20 s.  
----------------------------------------------------------------------------
Kysing Fjord 1968 (4-11)
Rødhusstjert i Århus (12-13)
Klitsamfundet (14-15)
Siden sidst (15)
Sent blomstrende planter (16)
Musefangst (17-18)
Limosa (18)

fp1969-2

GEJRFUGLEN (5:2) 1969 - 24 s.
----------------------------------------------------------------------------
Brabrand Sø 1968 (24-30)
Kærnebider (31-32)
Limosa (32)
Vendehals & Ringdrossel (34-36)
Uglegylp (37-39)
Foreningsmeddelelser (40-43)
Mindre meddelelser (43)

fp1969-3x

GEJRFUGLEN (5:3) 1969 - 28 s.
----------------------------------------------------------------------------
Kysing Fjord 1969 (48-54)
Enkeltbekkasin (55)
Ardea/Limosa (56-58)
Anmeldelse (60-61)
Pesticider og fugle (62-65)
Rødtoppet Fuglekonge (65)
Bjergvipstjert i Århus Amt (66-67)
Mindre meddelelser (67)
Foreningsmeddelelser (68-69)