fp1980-1

GEJRFUGLEN (16:1) 1980 - 40 s.
----------------------------------------------------------------------------
Århus Å vandløbssystem 1 (15)
Pinds Mølle Dalen (16-21)
Nyt fra tidsskriftbunken (22-23)
Lækat og Brud på Tipperne (24-25)
Siciliens flora (26-29)
Opfordringer (29)
Nyt fra .. (30-31)
Naturglimt (31)
Anmeldelser (32-34)
Referater/Generalforsamling (35)

fp1980-2

GEJRFUGLEN (16:2) 1980 - 36 s.
----------------------------------------------------------------------------
Rovfugletrækket ved Moesgård #  
Indledning/Geografiske forhold (38)
Valg af observationspost/Indsamling af materiale (38-39)
Metode og kommentarer (39-41)
Vejrforholdene/Rovfugletræk/Trækdriften (42)
Vindforholdene/Geografiske faktorer (42-43)
Temperatur og trækperiode (44)
Bemærkninger til artsgennemgangen (44)
De enkelte arter (45-66)
Litteratur (67)

fp1980-3

GEJRFUGLEN (16:3) 1980 - 48 s.
----------------------------------------------------------------------------
Århus Å vandløbssystem 2 (70-80) 
Kæde obs. (81-85)
Amphibie-reservat 3 (86-88)
Indlandsvadere i Kolindbro (88-89)
Fuglereservat Emborg Odde 1970-80 (90-100)
Et atlaskvadrat (101-102)
Avernakø (103-106)
Naturglimt (107-109)
Referater (109-111)
Opfordringer (111)

fp1981-1

GEJRFUGLEN (17:1) 1981 - 44 s.
----------------------------------------------------------------------------
Lille Vildmose (2-8)
Kærnebideren i Århus og omegn (9-13)
Læserbrev (13)
Mallorca (14-17)
Opfordring (18-19)
Natur og Ungdom (20-21)
Gæt og vind (22)
Plakat (23)
Anmeldelser (24-28)
Referater (29-39)
Opfordring (39)

fp1981-2

GEJRFUGLEN (17:2) 1981 - 40 s.
----------------------------------------------------------------------------
Bjerregrav Mose #
Indledning (42-43)
Topografiske forhold (43-44)
Adgangsforhold (44-46)
Vegetation (46-50)
Fisk/Padder og krybdyr (51)
Fugle (51-57)
Pattedyr (57-59)
Kulturpåvirkninger (59-61)
Forslag til beskyttelse og pleje (62-63)
Litteratur (64)
Anmeldelser (65-68)
Opfordringer (68)
Referater (69-74)

fp1981-3

GEJRFUGLEN (17:3) 1981 - 48 s.
----------------------------------------------------------------------------
Gråstrubet Lappedykker (78-83) 
Kan vi redde Storken i Danmark? (84-88)
En ugle i badekarret (89)
Gotland (90-98)
Nyt dansk tårn (99)
Fugle omkring et spansk tårn (100-102)
Skotland (103-105)
Vilhelmsborg og Giber Å (106-109)
Bågø (110-114)
Opfordringer (115)
Hugormen som fuglejæger (116-117)
Nyt fra tidsskriftbunken (118-119)

fp1982-1

GEJRFUGLEN (18:1) 1982 - 44 s.
----------------------------------------------------------------------------
Brabrand Sø. Græshoppesanger, Savisanger og Drosselrørsanger (2-8)
Ny fredning i Århus Ådal (9-10)
Amphibie-reservat 4 (11-13)
Rødrygget Tornskade (14-18)
Projekt Status 1982-84 (19)
Århus Å vandløbssystem 3 (20-25) 
Bygholm Sø (26-28)
Natur og Ungdom (29)
Nyt fra .. (30-32)
Opfordringer (33)
Anmeldelser (35-36)
Referater (37-38)
Svar!! (39)

fp1982-2

GEJRFUGLEN (18:2) 1982 - 44 s.
----------------------------------------------------------------------------
Mørke Kær #
Indledning (42-43)
Topografiske forhold (43-44)
Adgangsforhold (44)
Vegetation (45-53)
Fisk/Padder og krybdyr (53-55) 
Fugle (55-62)
Pattedyr (62-63)
Samlet biologisk vurdering (64-66)
Kulturpåvirkninger m. v. (67-69)
Forslag til beskyttelse og pleje (69-71)
Litteratur (71)
Bjerregrav Mose - bureaukrati & papirvælde (72)
Referater (73-75)
Nyt fra tidsskriftbunken (76-77)
Anmeldelser (78-79) 

fp1982-3

GEJRFUGLEN (18:3) 1982 - 48 s.
----------------------------------------------------------------------------
Kasted/Geding Moser - et fredningsforslag (82-93)
Strandenge i Århus Amt (94-98)
Dødningehoved (99)
Amphibie-reservat 5 (100-103)
På jagt efter Norne (104-105)
Pirolen i Århus Amt (106-109)
Farvevariation hos danske krybdyr (110-115 )
Hvid Gøgeurt (116-117)
Bygholm Sø - nye iagttagelser (117)
Anmeldelser (118)
Opfordringer (119)
Referater (120-121)
Oktober 77 - nostalgisk tilbageblik (122-123)

fp1983-1

GEJRFUGLEN (19:1) 1983 - 44 s.
----------------------------------------------------------------------------
Brabrand Sø. Knopsvane, Sangsvane og Pibesvane (2-9)
Emborg Odde (10-11)
Hedelærken i Århus Amt (12-16)
Snerlesværmer (17)
Vandkarse (18-21)
Rodzone-anlæg (22-23)
Fredninger i Århus Amt (24-26)
Fugleplejestation. De vilde fugles nødhjælp (27)
ØBF internt/Generalforsamling (28-30)
Feltbotanisk klub (31)
Anmeldelser (32-35)
Opfordringer (36)
Referater (36-39)

fp1983-2

GEJRFUGLEN (19:2) 1983 - 44 s.
----------------------------------------------------------------------------
Horsens Nørrestrand (42-52)
Nørrestrands vegetation (53)
Padder og krybdyr på Samsø (54-56)
ØBF internt (56-57)
Stenvad Hede (58-69)
Nyt fra tidsskriftbunken (70-71)
Anmeldelser (72-73)
Referater (74-79)
Trehornet Skarnbasse (79)

fp1983-3

GEJRFUGLEN (19:3) 1983 - 48 s.
----------------------------------------------------------------------------
Guldsmede 1. del (82-87)
Norsminde Fjord 1: Vegetation (højere planter) (88-101)
Kysing Næs 1983 (102-103)
Amphibie-reservat 6 (104-109)
Faunistisk årsrapport (109)
Fredninger i Århus Amt (110-111)
Trafikdræbte dyr vest for Århus 1979-83 (112-118)
Anmeldelser (119-121)
Redekasser (122-123)

fp1984-1

GEJRFUGLEN (20:1) 1984 - 48 s.
----------------------------------------------------------------------------
Guldsmede 2. del (2-16)
Barsø (17-21)
Norsminde Fjord 2: Fisk, padder, krybdyr og pattedyr (22-27)
Fuglelokaliteter i Sydnorge (28-30)
Invasion af Høgeugle (31)
Stilling-Solbjerg Sø (32-35) 
Fredninger i Århus Amt (36-37)
ØBF internt/Generalforsamling (38-39)
Anmeldelser (40-41)
Referater (42-43)
Opfordring/Rettelse (43)

fp1984-2

GEJRFUGLEN (20:2) 1984 - 44 s.
----------------------------------------------------------------------------
Norsminde Fjord 3: Fugle I (46-55)
Kæmpe-Star - ny for Århus Amt (56-58)
Sumpskildpadde på Samsø (59)
Sprogø (60-63)
Udbredelse af Hylde-Gøgeurt i Århus Amt (64-66)
Amphibie-reservat 7 (67-69)
Flemming Christensen 1951-1984 (70-71)
Anmeldelser (72-74)
Opfordringer (75)
Referater (76-81)
ØBF's bibliotek (82-83)

fp1984-3

GEJRFUGLEN (20:3) 1984 - 56 s.
----------------------------------------------------------------------------
Vådområder i Hinnerup Kommune # (86-132)
Naturhøjskole-Nyt (133) 
Anmeldelser (134-135)

fp1985-1

GEJRFUGLEN (21:1) 1985 - 52 s.
----------------------------------------------------------------------------
Stor Vandsalamander (2-15)
Padders krav til ynglevand (16-17)
Vådområder på Midtdjursland 1 - Skaføgård (18-24) 
Opfordring (24)
Naturglimt (25)
Shetlandsøerne (26-32)
Gæt og vind! (33)
Norsminde Fjord 4: Fugle II (34-39)
ØBF internt (40-41)
Referater (42-469
Den grønne side (47)

fp1985-2

GEJRFUGLEN (21:2) 1985 - 44 s.
----------------------------------------------------------------------------
På bølgelængde med P & T ? (50-52) 
Naturglimt (53)
Undersøgelse af pattedyrfaunaen på Vorsø (54-59)
En spørgekasse? (59)
Første fund af Biæder i Århus Amt (60-64)
Gæt og vind. Svar: (65)
Champignoner på menuen igen? (65)
Vådområder på Midtdjursland 2: Dagstrup Mose (66-68)
De grønne sider (69-71)
Harejagt på Hjortø (72-73)
Norsminde Fjord 5: Fugle III (74-78)
Anmeldelser (79-81)
Husrødstjerten i Århus Amt (82-84)
Referater (85-87)

fp1985-3

GEJRFUGLEN (21:3) 1985 - 52 s.
----------------------------------------------------------------------------
"Sølyst" - et naturformidlingscenter (90-91)
Skægmejse og Punfmejse i Århus Amt 1969-85 (92-102)
Skimmelflagermusen i Århus Amt (103)
Andalusien (104-106)
Amphibiereservat 8 (107-109)
Norsminde Fjord 6: Fugle IV (110-122)
Opfordring (122)
Århus Havn 1984/85 (123-127)
De grønne sider (128-129)
Referater (130-134)
Nu kommer den! (134-135)
Fiskeørn beskudt (135)

fp1986-1

GEJRFUGLEN (22:1) 1986 - 40 s.
----------------------------------------------------------------------------
Nysynet Mazda klar til afhentning! (2-3)
Løvfrø-projektet (4-11)
Opfordring (11)
Norsminde Fjord 7: Fugle V (12-20)
Naturglimt (21)
Hjerrisdal - en botanisk vandring (22-25)
De grønne sider (26-27)
Anmeldelser (28-29)
Willy Møller 1917-1985 (30-31)
Halleys Komet (32)
Nye danske svampenavne (33)
Referater (33-35)

fp1986-2

GEJRFUGLEN (22:2) 1986 - 32 s.
----------------------------------------------------------------------------
Der planlægges som vinden blæser (38-39)
Lækatten i Århus Amt (40-45)
Holland (46-49)
Ravnen i Århus Amt (50-54)
Opfordringer (54)
Naturglimt (55)
De grønne sider (56-57)
ØBF internt/Generalforsamling (58-59)
Odderen skal reddes nu! (60)
Jørgen Groth 1920-1986 (61)
Referater (62-63)

fp1986-3

GEJRFUGLEN (22:3) 1986 - 56 s.
----------------------------------------------------------------------------
Vind Skov og Borum Stormose # (66-111)
De grønne sider (112-113) 
Referater (114-115)
Opfordringer (115)

fp1986-4

GEJRFUGLEN (22:4) 1986 - 48 s.
----------------------------------------------------------------------------
Lillering Skov, Tåstrup Sø og Mose # (117-150) 
Naturglimt (151)
Overvintrende Butsnudede Frøer (152-155)
De grønne sider (156-158)
Opfordring (159)

fp1987-1

GEJRFUGLEN (23:1) 1987) - 40 s.
----------------------------------------------------------------------------
Naturen trak det korteste strå! (2-5)
Rotte med vildtvoksende fortænder (5)
Duehøgen (6-13)
En "tudse" (13)
Amphibie-reservat 9 (16-18)
Naturglimt (19)
Mosserne i Vind Skov og Borum Stormose (20-25)
ØBF internt/Generalforsamling (26-27)
2 sjældne starer (29-30)
Lillering Skov, Tåstrup Sø og Mose. Et ornitologisk supplement (30-31)
Et par opfordringer (31)
Referater (32-35)

fp1987-2

GEJRFUGLEN (23:2) 1987 - 44 s.
----------------------------------------------------------------------------
Helt ude i skoven (38-39)
Mørke Kær 1983-1986 (40-46)
Nyt tilbud fra ØBF (46)
Grønne enge - men  hvor længe? (48-55)
Kreta (56-58)
Naturglimt (59)
Hvepsevågen i Århus Amt (60-63)
Naturen (64)
De grønne sider (65-67)
Søftendalen, voksested for Purpur-Gøgeurt (68-73)
Ilderen i Århus Amt (74-75)

fp1987-3

GEJRFUGLEN (23:3) 1987 - 36 s.
----------------------------------------------------------------------------
Hvad udad tabes skal indad vindes (78-80)
Naturglimt (81)
Karplantefloraen i Hattemager Skov, Kvottrup Skov og Mose (82-93)
Rovfuglene i Skørring-området (94-95)
De grønne sider (96-99)
Referater (100-105)
Opfordring (106-107)

fp1987-4

GEJRFUGLEN (23:4) 1987 - 44 s.
----------------------------------------------------------------------------
Sjældne planter på gravens rand (110-111)
Grønbroget Tudse på Samsø (112-118)
Bramgås 119)
Hvordan en plante begår selvmord (120-126)
Floraen på Horsens-egen før og nu (127-131, 135)
De grønne sider (132-135)
Tyrkiet - et fugleparadis (136-139)
Anmeldelser (140-142)
Opfordring (142)
Naturglimt (143)
Referater (144-147)

fp1988-1

GEJRFUGLEN (24:1) 1988 - 44 s.
----------------------------------------------------------------------------
Byøkologi (2-3)
Tyndakset Gøgeurt (4-17)
Sortspætten (18-21)
De grønne sider (22-25)
Stigsnæs (26-27)
Orkideer som "haveukrudt" (28-30)
Stor Hornugle - genindvandret som dansk ynglefugl (31-35)
ØBF internt/Generalforsamling (36-37)
Søkonger i farvandet (38-39)

fp1988-2

GEJRFUGLEN (24:2) 1988 - 36 s.
----------------------------------------------------------------------------
Racismens briller! (42-44) 
Sølyst (44-45)
Ekstremrigkær i Århus Amt (46-51)
Naturovervågning på en lokalitet med Mygblomst (52-56)
Naturpejlinger (57-58)
Svirrefluer (59-63)
Irland (64-66)
Naturglimt (67)
De grønne sider (68-69)
Referater (70-71)

fp1988-3

GEJRFUGLEN (24:3) 1988 - 40 s.
----------------------------------------------------------------------------
Bristede illusioner? (74-75) 
Alrø Poller. En ø-floraliste med noter (76-83)
Arbejdsledig? (83, 88)
Israel (84-88)
Anmeldelser (89-92)
Naturglimt (92-93)
Vendehals i Århus Amt (94-99)
De grønne sider (100-101)
Sømplet (102)
Referater (103-107)
Efterlysning (107)

fp1988-4

GEJRFUGLEN (24:4) 1988 - 40 s.
----------------------------------------------------------------------------
Sådan noget skidt! (110-112)
Odderen er stærkt truet (112)
Mosehornuglens fødevalg (113-115)
Paradisørene. En ø-floraliste med noter (116-122)
Naturglimt (123, 143)
Floraregistrering i TBU-distrikt 24 (124-127)
Vinter-rovfugle (128-133)
De grønne sider (134-135)
Bidrag til karakteristik af Gjern Bakker (136-140)
Referater (141-143)
Efterlysning (143)

fp1989-1

GEJRFUGLEN (25:1) 1989 - 32 s.
----------------------------------------------------------------------------
Et sølvbryllup (2-5)
Mellempolde. En ø-floraliste med noter (6-12)
Sletterhage (13-18)
Naturglimt (19)
De grønne sider (20-22)
ØBF internt/Generalforsamling (23)
Fuglelejre for unge (24)
Referater (25-27)
Efterlysning (27)

fp1989-2

GEJRFUGLEN (25:2) 1989 - 28 s.
----------------------------------------------------------------------------
Hvad vil jægerne egentlig? (30-31)
Møgelø. En ø-floraliste med noter (32-38)
Naturglimt (39)
Nattællinger på Djursland (40-41)
De grønne sider (42-43)
Anmeldelse (44-45)
Efterlysning (45)
Familielejr (46)
Referater (47-50)

fp1989-3

GEJRFUGLEN (25:3) 1989 - 76 s.
----------------------------------------------------------------------------
Endelave #
Forord (54)
Indledning (55-56)
Arealmæssig afgrænsning/Topografi (57-60)
Fredningsmæssige forhold m. v. (60-62)
Adgangsmæssige forhold m. v. (63)
Vegetation (64-82)
Hvirvelløse dyr (82)
Padder og krybdyr (83-84)
Fugle (85-110)
Pattedyr (111-113)
Samlet biologisk vurdering (114-115)
Kulturpåvirkninger på godt og ondt (116-117)
Efterskrift (121)
Littteratur (121-123)

fp1989-4

GEJRFUGLEN (25:4) 1989 - 76 s.
----------------------------------------------------------------------------
25 års jubilæum #
Indledning (126)
Status efter 25 år (127-128)
Svampelivet i Østjylland (129-131)
Kobjælder (132-135)
Opfordring (135)
Purpur-Gøgeurt fundet som ny i TBU-distrikt 24 (136-140)
Grønbroget Tudses status på Samsø (141-143)
Grøn Frø i Østjylland (144-146)
Skarven i Østjylland (147-155)
Lysbuget Knortegås i Østjylland (156-161)
Alkefugle (162-166)
Sortspættens indvandring og etablering i Jylland (167-169)
Vandstæren i Østjylland (170-173)
Skægmejsens forekomst i Østjylland (174-183)
Markpiberen og dens forekomst i Århus Amt (184-186)
Odderen på vej ud (187-189)
Kronhjorten i Østjylland (190-192)
Marsvin (192-195)