41 solsortereder. Sørensen, Erling: 1974, 10. årg. nr 2 s. 71-72.
Abeørn. Anonym: 1975, 11. årg. nr 1 s. 16-17.
Adfærd hos sildemåge. Glass, Mogens: 1965, 1. årg. nr 3 s. 5.
Aftenfalk. Laursen, Jørgen Terp: 1980, 16. årg. nr 2 s. 64.
Alkefugle. Pedersen, Jens Skovgaard: 1989, 25. årg. nr 4 s. 162-166.
Alm. Kjove på Århus havn. Dethlefsen, Helge: 1965, 1. årg. nr 3 s. 5.
Alrø: Fugle. Højager, Søren: 1997, 33. årg. nr 1 s. 31-59.
Bemærkninger om ænder og vadefugle ved Dødeå. Glass, Mogens: 1965, 1. årg. nr 2 s. 6.
Bjergirisker overnatter på Domkirken. Gregersen, Jens: 1971, 7. årg. nr 2 s. 36.
Bjergvipstjert i Århus amt. Laursen, Jørgen Terp: 1969, 5. årg. nr 3 s. 66-67.
Bjergvipstjert med unger ved Brabrand Sø. Thomsen, Peter: 1966, 2. årg. nr 1 s. 5.
Bjergvipstjert ved Pinds Mølle. Halberg, Kaj: 1965, 1. årg. nr 3 s. 4.
Blå kærhøg. Laursen, Jørgen Terp: 1980, 16. årg. nr 2 s. 55.
Blåvand 1969. Pedersen, Knud & Torben Sørensen: 1970, 6. årg. nr 1 s. 4-10.
Brabrand Sø. Eskildsen, Jörn: 1970, 6. årg. nr 1 s. 11.
Bramgås. Højager, Søren: 1987, 23. årg. nr 4 s. 119.
Bristede forhåbninger (Rovfugledrab). Nielsen, Peter: 1973, 9. årg. nr 1 s. 31.
Den røde glente i Århus amt 1979-2004 - og bemærkninger til et glenteprojekt. Laursen, Jørgen Terp: 2005, 41. årg. nr 1 s. 11-29.
Dompaprede, Mærkelige fuglereder. Gregersen, Jens: 1972, 8. årg. nr 1 s. 25.
Duehøg. Laursen, Jørgen Terp: 1980, 16. årg. nr 2 s. 57.
Duehøgen i Sverige. Nyt fra tidsskriftbunken: 1978, 14. årg. nr 3 s. 104.
Duehøgen. Laursen, Jørgen Terp: 1987, 23. årg. nr 1 s. 6-13.
Efterårstræk hos smårylerne. Thomsen, Peter: 1968, 4. årg. nr 3 s. 7.
Emborg Odde: Fugle 1980-82. Laursen, Jørgen Terp: 1983, 19. årg. nr 1 s. 10-nov.
En and på vand. Mikkelsen, Jørgen: 2004. 40. årg. nr 2 s. 7-8.
En fugletur i November. Sørensen, Erling: 1971, 7. årg. nr 3 s. 85.
En gammel Gråspurv. Laursen, Jørgen: 1968, 4. årg. nr 1 s. 10.
En lidt for grådig skarv. Skipper, Lars: 2004. 40. årg. nr 3 s. 26-27.
En lystfiskerhistorie eller (Skarv). Nyt fra tidsskriftbunken: 1980, 16. årg. nr 1 s. 22.
En ugle i badekarret. Nielsen, Peter: 1981, 17. årg. nr 3 s. 89.
Endelave: Fugle. Højager, Søren: 1989, 25. årg. nr 3 s. 85-110.
Enkelt Bekkasin. Gregersen, Jens: 1969, 5. årg. nr 3 s. 55.
Fiskehejre. Højager, Søren: 1978, 14. årg. nr 1 s. 4-9.
Fiskehejrekolonien i Moesgaard skovene. Højager, Søren: 1966, 2. årg. nr 1 s. 1.
Fiskehejren ved Brabrand Sø. Jakobsen, Steen: 1965, 1. årg. nr 2 s. 4.
Fiskeørn beskudt. Holmskjold, Bjørn: 1985, 21. årg. nr 3 s. 135.
Fiskeørn. Laursen, Jørgen Terp: 1980, 16. årg. nr 2 s. 60-61.
Fjeldvåge. Laursen, Jørgen Terp: 1980, 16. årg. nr 2 s. 50.
Flagermus fordriver Hættemåge fra sit territorium. Michaelsen, Thorkild: 1970, 6. årg. nr 2 s. 38.
Flyvende æglægning. Olsen, K. J.: 1974, 10. årg. nr 1 s. 4.
Forekomst af vagtel på Århus egnen. Laursen, Jørgen Terp: 1968, 4. årg. nr 2 s. 7.
Forskydning af ynglesæson hos Viber gennem Danmark - belyst ved ringmærkning. Ettrup, Henning: 2006, 42. årg. nr 2 s. 14-20.
Forårsbesøg ved Skagen. Guldvang, Georg & Knud Pedersen: 1974, 10. årg. nr 1 s. 5-12.
Forårstrækket af Grågås. Nielsen, Torben Hviid: 1965, 1. årg. nr 2 s. 2.
Fugle i Bjerregrav Mose. Redaktionen: 1981, 17. årg. nr 2 s. 51-57.
Fugle i et træ. (2). Laursen, Jørgen Terp: 1996, 32. årg. nr 3 s. 52-53.
Fugle i et træ. Laursen, Jørgen Terp: 1994, 30. årg. nr 1 s. 24-25.
Fugle i Kasted Mose. Højager, Søren: 1972, 8. årg. nr 2 s. 59.
Fugle i Mørke Kær. Redaktionen: 1982, 18. årg. nr 2 s. 55.
Fugle ved Kysing Fjord og Næs - 1967. Eskildsen, Jörn; Kaj Halberg & Søren Højager: 1968, 4. årg. nr 2 s. 2-6.
Fugle ved Kysing Fjord og Næs 1970. Guldvang, Georg & Henning Lykke Larsen: 1971, 7. årg. nr 1 s. 4-14.
Fuglekonge bygger rede i skur. Michaelsen, Thorkild: 1966, 2. årg. nr 1 s. 5.
Fuglelivet ved Tåstrup Sø og Mose 1970. Gregersen, Jens: 1971, 7. årg. nr 2 s. 46-49.
Fuglene ved Norsminde Fjord og Kysing Næs. Jørgensen, Ole Gylling: 1995, 31. årg. nr 2 -Temanummer.
Fuglene ved Århus Å - Rapport 2007. Provençal, Philippe: 2008, 44. årg. nr 2 s. 1-7.
Fuglene ved Århus Å. Provençal, Philippe: 2007, 43. årg. nr 1 s. 15-19.
Fuglenes Danmark. En kortlægning af Danmarks fugle og fuglelokaliteter 1993-1996. Lange, Peter: 1993, 29. årg. nr 1 s. 18-19.
Fugleplejestation. Holmskjold, Bjørn: 1983, 19. årg. nr 1 s. 27.
Fuglereservatet Emborg Odde 1970-80. Garner, H. N.: 1980, 16. årg. nr 3 s. 90-100.
Fugles respiration, om de nyeste landvindinger. Grandjean, Philippe: 1972, 8. årg. nr 3 s. 85-87.
Fugletræk, efterårstræk over Nordøstdjursland. Guldvang, Georg: 1976, 12. årg. nr 1 s. 12.
Fyrremejser i Østjylland. Nielsen, Peder Nygaard: 2002, 38. årg. nr. 1 s. 14.
Første ynglefund af Biæder i Århus amt. Pedersen, Henrik Ærenlund: 1985, 21. årg. nr 2 s. 60-64.
Gransanger imiterer Løvsanger. Michaelsen, Thorkild: 1966, 2. årg. nr 1 s. 5.
Græshoppesanger, Savisanger og Drosselrørsanger ved Brabrand Sø. Janniche, Allan: 1982, 18. årg. nr 1 s. 2-8.
Grønspætte. Laursen, Jørgen Terp: 1975, 11. årg. nr 1 s. 12-13.
Gråsisken som ynglefugl i midtjylland. Hansen, Kjeld: 1972, 8. årg. nr 3 s. 96-97.
Gråstrubet Lappedykker. Laursen, Jørgen Terp: 1981, 17. årg. nr 3 s. 78-83.
Halemejsen i Århus amt. Laursen, Jørgen Terp: 1978, 14. årg. nr 3 s. 90-95.
Hanstholm, trækobservationer i efterårsferien 1970.
Havørn i Europa. Nyt fra tidsskriftbunken: 1979, 15. årg. nr 2 s. 64.
Havørn i Finland. Nyt fra tidsskriftbunken: 1982, 18. årg. nr 2 s. 77.
Havørn. Laursen, Jørgen Terp: 1980, 16. årg. nr 2 s. 53.
Havørnen i Østjylland. Laursen, Jørgen Terp: 1994, 30. årg. nr 1 s. 10-20.
Havørnenyt. Nyt fra tidsskriftbunken: 1980, 16. årg. nr 1 s. 23.
Hedehøg. Anonym: 1970, 6. årg. nr 1 s. 12-16.
Hedehøg. Laursen, Jørgen Terp: 1980, 16. årg. nr 2 s. 56.
Hedelærke. Laursen, Jørgen Terp: 1983, 19. årg. nr 1 s. 12-16.
Helgenæs: Fugle. Laursen, Jørgen Terp: 1990, 26. årg. nr 3 s. 103-137.
Hitchcock-gyser (Ravne dræber køer). Nyt fra tidsskriftbunken: 1982, 18. årg. nr 2 s. 76.
Hjarnø: Fugle. Højager, Søren: 1993, 29. årg. nr 4 s. 135-156.
Hjelm fuglestation. Hansen, Kjeld: 1972, 8. årg. nr 1 s. 15-14.
Hjelm. Rapport fra en DOF-lejr. Lange, Peter: 1995, 31. årg. nr 4 s. 32-36.
Huldue i Århus-skovene. Henriksen, Keld: 2002, 38. årg. nr 2 s. 8-9.
Huldue i Århus-skovene. Henriksen, Keld: 2002, 38. årg. nr. 1 s. 13-14.
Huldue, Tårnfalk, Kirkeugle og Natugle (redekasser). Laursen, Jørgen Terp: 1983, 19. årg. nr 3 s. 122-123.
Hulduen som ynglefugl i Århus amt. Laursen, Jørgen Terp: 1978, 14. årg. nr 2 s. 48-51.
Husrødstjert, Hvidvinget Korsnæb, Egern, skind. Thomsen, Peter: 1968, 4. årg. nr 3 s. 12.
Husrødstjert. Laursen, Jørgen Terp: 1991, 27. årg. nr 2 s. 42-45.
Husrødstjert. Thomsen, Peter: 1969, 5. årg. nr 1 s. 12.
Husrødstjerten i Århus området. Bang, Mogens: 1985, 21. årg. nr 2 s. 82-84.
Husskaden. Pinstrup, Hans: 2000, 36. årg. nr. 3 s. 20-21.
Hvepsevåge. Laursen, Jørgen Terp: 1980, 16. årg. nr 2 s. 53.
Hvepsevågen i Århus amt. Laursen, Jørgen Terp:19 87, 23. årg. nr 2 s. 60-63.
Hvid Stork som svensk ynglefugl. Nyt fra tidsskriftbunken: 1979, 15. årg. nr 3 s. 105.
Hvid Stork. Guldvang, Georg & Søren Højager: 1975, 11. årg. nr 2 s. 31-33.
Hvidbrystet Præstekrave ved Kysing Fjord. Eskildsen, Jörn: 1967, 3. årg. nr 2 s. 9.
Hvidnæbbet Lom ved Sangstrus. Elgaard, Henning m.fl.: 1967, 3. årg. nr 3 s. 10.
Hvidvinget/Sortterne (kendetegn). Eskildsen, Jörn: 1971, 7. årg. nr 1 s. 19.
Hærfuglens forekomst - især i Århus Amt. Laursen, Jørgen Terp: 2002, 38. årg. nr. 1 s. 1-5.
Høgesangeren i Århus Amt. Laursen, Jørgen Terp: 1994, 30. årg. nr 3 s. 105-107.
Iagttagelse af Husrødstjert. Jensen, Hans-Ulrik: 1968, 4. årg. nr 2 s. 9.
Iagttagelse af Stor Skrigeørn ved Fiil Sø. Stougaard, Peter & Jörn Eskildsen: 1967, 3. årg. nr 2 s. 8.
Indlandsvadere i Kolindbro. Nielsen, Peter: 1980, 16. årg. nr 3 s. 88-89.
Invalid stær. Nielsen, Peter: 1973, 9. årg. nr 3 s. 82.
Invasion af Høgeugle. Pinstrup, Hans: 1984, 20. årg. nr 1 s. 31.
Isfugl ved Kysing Fjord. Halberg, Kaj: 1965, 1. årg. nr 3 s. 5.
Kan vi redde Storken i Danmark. Guldvang, Georg: 1981, 17. årg. nr 3 s. 84-88.
Knarand ved Tåstrup Sø. Halberg, Kaj: 1967, 3. årg. nr 2 s. 8.
Knopsvane, Sangsvane og Pibesvane ved Brabrand Sø. Janniche, Allan: 1983, 19. årg. nr 1 s. 2-9.
Knortegåse-situationen. Nyt fra tidsskriftbunken: 1977, 13. årg. nr 2 s. 52.
Kommentar til Jørgen Terp Laursens artikel: Den røde glente i Århus amt 1979-2004 - og bemærkninger til et glenteprojekt. Gejrfuglen 41 (2005) 11-29. Grell, Michael: 2005, 41. årg. nr 2 s. 33-34.
Kongeørn. Laursen, Jørgen Terp: 1980, 16. årg. nr 2 s. 45.
Kongeørnen i Århus amt. Laursen, Jørgen Terp: 1993, 29. årg. nr 2 s. 48-53.
Kortfattet redegørelse for vadefuglenes situation. Nyt fra tidsskriftbunken: 1977, 13. årg. nr 2 s. 53.
Krigen mod anden med det blå næb. Biledgaard, Kim: 2004. 40. årg. nr 1 s. 26-29.
Kvækerfinke ynglende i kirkeskoven. Michaelsen, Thorkild: 1970, 6. årg. nr 2 s. 26.
Kysing Fjord 1968. Haug, Karsten; Søren Højager & Torben Sørensen: 1969, 5. årg. nr 1 s. 4.
Kysing Fjord 1969. Franck, Jørgen & Henning Lykke Larsen: 1969, 5. årg. nr 3 s. 48.
Kysing Fjord 1971. Guldvang, Georg: 1972, 8. årg. nr 1 s. 26-29.
Kysing Fjords vadefugle efteråret 1965. Foged, Hans Christian: 1967, 3. årg. nr 2 s. 5.
Kædeobs. Laursen, Jørgen Terp: 1979, 15. årg. nr 3 s. 84-86.
Kædeobs. Laursen, Jørgen Terp: 1980, 16. årg. nr 3 s. 81-85.
Kærnebider. Laursen, Jørgen Terp: 1981, 17. årg. nr 1 s. 9-13.
Kærnebider. Michaelsen, Thorkild: 1969, 5. årg. nr 2 s. 31.
Laplandsværling ved Kysing Næs. Elgaard, Henning: 1967, 3. årg. nr 3 s. 11.
Lidt om Lille Præstekraves yngel ved Brabrand Sø 1966-67. Gregersen, Jens: 1973, 9. årg. nr 1 s. 30-31.
Lille Fluesnapper i Forstbotanisk Have. Michaelsen,Thorkild: 1966, 2. årg. nr 1 s. 5.
Lille Fluesnapper som ynglefugl i Danmark. Laursen, Jørgen Terp: 1992, 28. årg. nr 2 s. 68-71.
Lille Lappedykker på Syddjursland 1969-77. Laursen, Jørgen Terp: 1977, 13. årg. nr 3 s. 88-92.
Lille Præstekrave i Århus og Skanderborg omegn. Elgaard, Henning: 1971, 7. årg. nr 3 s. 70-71.
Lille Præstekrave ved Kysing Fjord. Elgaard, Henning: 1967, 3. årg. nr 3 s. 10.
Lille Stormsvale i Grærup Langsø. Pedersen, Knud: 1965, 1. årg. nr 3 s. 3.
Lillering Skov, Tåstrup Sø og Mose, et ornitologisk supplement. Jensen, Bjarke Huus: 1987, 23. årg. nr 1 s. 30-31.
Lillering Skov, Tåstrup Sø og Mose: Fugle. Redaktionen: 1986, 22. årg. nr 4 s. 139.
Limosa - Polygami hos Hedehøg og Blå Kærhøg. Redaktionen: 1969, 5. årg. nr 3 s. 58.
Lysbuget Knortegås. Clausen, Preben: 1989, 25. årg. nr 4 s. 156-161.
Lærkefalk ved Kysing Fjord. Lund, Finn: 1967, 3. årg. nr 3 s. 10.
Lærkefalk, Dværgfalk. Laursen, Jørgen Terp: 1980, 16. årg. nr 2 s. 63.
Lærkefalken i Århus Amt. Laursen, Jørgen Terp: 1995, 31. årg. nr 3 s. 5-9.
Markpiber ved Kysing Fjord. Halberg, Kaj: 1967, 3. årg. nr 2 s. 9.
Markpiber. Pedersen, Jens Skovgaard: 1989, 25. årg. nr 4 s. 184-186.
Markpiberen. Laursen, Jørgen Terp: 1979, 15. årg. nr 3 s. 96-98.
Mellemflagspætte uddød i Sverige. Nyt fra tidsskriftbunken: 1982, 18. årg. nr 2 s. 77.
Mellemskarven i Sverige. Nyt fra tidsskriftbunken: 1981, 17. årg. nr 3 s. 118.
Mosehornuglens fødevalg. Laursen, Jørgen Terp: 1988, 24. årg. nr 4 s. 113-115.
Mossø og Isfuglen. Therkildsen, Henrik: 2000, 36. årg. nr. 4 s. 50-51.
Musvitrede, Mærkelige fuglereder. Gregersen, Jens: 1972, 8. årg. nr 1 s. 25.
Musvåge ynglende i Marselisborg Slotspark. Michaelsen, Thorkild: 1970, 6. årg. nr 2 s. 38.
Musvåge. Laursen, Jørgen Terp: 1980, 16. årg. nr 2 s. 45-50.
Noget om fuglelivet på Als. Anonym: 1976, 12. årg. nr 3 s. 74-79.
Nogle bemærkninger om fuglelivet ved Fornæs. Nielsen, Torben Hviid: 1967, 3. årg. nr 1 s. 2.
Nordisk Lappedykker. Laursen, Jørgen Terp: 1968, 4. årg. nr 4 s. 2-3.
Nordisk Lappedykker. Thomsen, S.: 1968, 4. årg. nr 4 s. 4.
Norsminde Fjord 3. Fugle I. Højager, Søren: 1984, 20. årg. nr 2 s. 46-55.
Norsminde Fjord 4, Fugle II. Højager, Søren: 1985, 21. årg. nr 1 s. 34-39.
Norsminde Fjord 5, Fugle III. Højager, Søren: 1985, 21. årg. nr 2 s. 74-78.
Norsminde Fjord 6, Fugle IV. Højager, Søren: 1985, 21. årg. nr 3 s. 110.
Norsminde Fjord 7, Fugle V. Højager, Søren: 1986, 22. årg. nr 1 s. dec-20.
Ny dansk ynglefugl (Perleugle). Nyt fra tidsskriftbunken: 1981, 17. årg. nr 3 s. 118.
Ny fugletragedie på Røst. Nyt fra tidsskriftbunken: 1979, 15. årg. nr 2 s. 65.
Ny vadefuglelokalitet i Århus Amt (Kasted/Geding Moser). Højager, Søren: 1995, 31. årg. nr 3 s. 22-23.
Nyt fra Brabrand Sø (Eskelund). Gregersen, Jens: 1971, 7. årg. nr 2 s. 38-39.
Nyt fra Brabrand Sø. Gregersen, Jens: 1971, 7. årg. nr 3 s. 74-75.
Nøddekrigen i Danmark. Laursen, Jørgen Terp: 1992, 28. årg. nr 1 s. 29-34.
Observationer fra Fornæs og Sangstrup. Redaktionen: 1967, 3. årg. nr 1 s. 1.
Oktober 77, nostalgisk tilbageblik. Janniche, Allan:19 82, 18. årg. nr 3 s. 122.
Olie. Halberg, Kaj: 1971, 7. årg. nr 1 s. 14-15.
Om fodring af rovfugle. Laursen, Jørgen Terp: 1978, 14. årg. nr 1 s. 10-11.
Om knopsvaner. Laursen, Jørgen Terp: 1979, 15. årg. nr 1 s. 24-26.
Omvendt rovfugletræk. Laursen, Jørgen Terp: 1990, 26. årg. nr 1 s. 16-18.
Overvintrende Blishøns ved Brabrand Sø - antal og adfærd. Henriksen, Keld: 1999, 35. årg. nr. 1 s. 14-17.
Overvintringsplads for Grønsisken (Senere rettet til Bjergirisk). Gregersen, Jens: 1970, 6. årg. nr 3 s. 66.
Pardannelse mellem Musvåge og Fjeldvåge. Jensen, Henning: 2000, 36. årg. nr. 3 s. 18-19.
Parken er selvfølgelig at foretrække (Park ved kommunehospitalet). Nielsen, Peter: 1974, 10. årg. nr 2 s. 52-53.
Pesticider og Fugle. Jørgensen, Ole Have: 1969, 5. årg. nr 3 s. 62-65.
Pindekasser - Fuglekasser. Pindene: 1975, 11. årg. nr 3 s. 83.
Pirol. Laursen, Jørgen Terp: 1982, 18. årg. nr 3 s. 106-109.
På vej ud - Mellemskarv på rødliste. Gregersen, Jens: 1976, 12. årg. nr 1 s. 16-18.
Raps-Banden - eller lidt om Sangsvaner i Kolindsund. Jensen, Annelise: 1992, 28. årg. nr 1 s. 20-22.
Rasmussen, Torben: 1971, 7. årg. nr 2 s. 34-35.
Ravn, Ride m.m.: Halberg, Kaj, Knud Pedersen & Finn Lund: 1966, 2. årg. nr 1 s. 4.
Ravn. Roed, Ulf: 1971, 7. årg. nr 3 s. 68.
Ravnen i Århus amt. Laursen, Jørgen Terp: 1986, 22. årg. nr 2 s. 50-54.
Ringdrossel i Århus. Hansen, Harry: 1968, 4. årg. nr 2 s. 9.
Ringdrossel ved Brabrand Sø. Jensen, Hans-Ulrik: 1966, 2. årg. nr 1 s. 4.
Rosenvold - et træksted i Østjylland. Hansen, Morten D.D.: 1999, 35. årg. nr. 2 s. 1-11.
Rovfugle i Skørring-området. Laursen, Jørgen Terp: 1987, 23. årg. nr 3 s. 94-95.
Rovfugle ved Århus. Laursen, Jørgen Terp: 1977, 13. årg. nr 2 s. 54-55.
Rovfugledrab (Vandrefalk, Musvåge, Spurvehøg). Gregersen, Jens: 1971, 7. årg. nr 1 s. 18.
Rovfugledrab. Gregersen, Jens: 1972, 8. årg. nr 3 s. 98-99.
Rovfugletrækket ved Moesgård. Laursen, Jørgen Terp: 1980, 16. årg. nr 2 - Temanummer.
Rød Glente Ynglefund af (Rettelse i nr. 2 1993). Laursen, Jørgen Terp: 1993, 29. årg. nr 1 s. 27- 29.
Rød glente. Laursen, Jørgen Terp: 1968, 4. årg. nr 4 s. 8.
Rød glente. Laursen, Jørgen Terp: 1980, 16. årg. nr 2 s. 51.
Rødrygget Tornskade i Århus Amt. Laursen, Jørgen Terp: 1965, 1. årg. nr 1 s. 5.
Rødrygget Tornskade. Laursen, Jørgen Terp: 1982, 18. årg. nr 1 s. 14-18.
Rødtoppet Fuglekonge ved Kysing Fjord. Larsen, Henning Lykke & Vagn Pedersen: 1969, 5. årg. nr 3 s. 65.
Rørhøg. Laursen, Jørgen Terp: 1980, 16. årg. nr 2 s. 54.
Sangdrosselrede, Mærkelige fuglereder. Halberg, Kaj: 1972, 8. årg. nr 1 s. 25.
Silkehale-invasionen i Danmark 1965-66. Preuss, Niels Otto: 1968, 4. årg. nr 1 s. 4.
Silkehale-invasionen i Danmark 1966-67. Højager, Søren: 1968, 4. årg. nr 1 s. 5.
Silkehale-invasionen i Danmark 1967-68. Eskildsen, Jörn: 1968, 4. årg. nr 3 s. 4.
Sjældne rovfugle. Redaktionen: 1965, 1. årg. nr 2 s. 1.
Skarv Phalacrorax carbo L. i Mossø og Salten Langsø. Garner, H.N.: 2001, 37. årg. nr. 4 s. 12-16.
Skarv. Gregersen, Jens: 1989, 25. årg. nr 4 s. 147- 155.
Skuffede forventninger. Jensen, Annelise: 1997, 33. årg. nr 3 s. 20-21.
Skægmejse. Janniche, Allan: 1989, 25. årg. nr 4 s. 174-183.
Skægmejsen og Pungmejsen i Århus amt 1969-85. Janniche, Allan: 1985, 21. årg. nr 3 s. 92-102.
Skærpiber i Århus Amt. Laursen, Jørgen Terp: 1991, 27. årg. nr 1 s. 21-23.
Slørugle og Kirkeugle - et kasseprojekt og en redningsplan. Laursen, Jørgen Terp: 1995, 31. årg. nr 1 s. 30-31.
Sort glente. Laursen, Jørgen Terp: 1980, 16. årg. nr. 2 s. 52.
Sortgrå Ryle ved Kysing Fjord. Pedersen, Ole: 1966, 2. årg. nr 1 s. 4.
Sortspætte. Sørensen, Bo Ryge: 1989, 25. årg. nr 4 s. 167-169.
Sortspætten. Christensen, Hans & Bo Ryge Sørensen: 1988, 24. årg. nr 1 s. 18-21.
Sortstrubet bynkefugl (Saxicola torquata) i Århus Amt 1972-1998. Laursen, Jørgen Terp: 1999, 35. årg. nr. 3 s. 10-15.
Spurvehøg. Laursen, Jørgen Terp: 1980, 16. årg. nr 2 s. 57-60.
Stor Hornugle Bubo bubo i Midtjylland. Pinstrup, Hans: 2000, 36. årg. nr. 4 s. 48-49.
Stor Hornugle -genindvandret som dansk ynglefugl. Laursen, Jørgen Terp: 1988, 24. årg. nr 1 s. 31- 35.
Subraritet næsten ynglende hit? (Undulat i Vejlby). Nielsen, S. & Peter Skriver: 1974, 10. årg. nr 2 s. 58.
Søkonger i farvandet. Jensen, Bjarke Huus & Klaus Mortensen: 1988, 24. årg. nr 1 s. 38-39. Sønderjylland i Maj. Flummer, Mads: 1978, 14. årg. nr 3 s. 109.
Sølvmåger på byens tage. Pagh, Sussie & Henning Ettrup: 2008, 44. årg. nr 3 s. 21-26.
Tejst i Århus Havn. Pedersen, Knud & Finn Lund: 1966, 2. årg. nr 1 s. 4.
Temmincksryle på forårstræk. Haug, Karsten: 1968, 4. årg. nr 3 s. 9.
Temperatur og trækperiode for rovfugle. Laursen, Jørgen Terp: 1980, 16. årg. nr 2 s. 44.
To forekomster af Rørdrum ved Århus. Halberg, Kaj & Jörn Eskildsen: 1967, 3. årg. nr 2 s. 7.
Toplærke. Højager, Søren: 1970, 6. årg. nr 2 s. 24-26.
Toplærken i Århus 1974. Laursen, Jørgen Terp: 1977, 13. årg. nr 1 s. 28-31.
Trane ved Nissum Fjord. Nielsen, Torben Hviid: 1965, 1. årg. nr 3 s. 5.
Tranen ved Hornborgasjön. Nyt fra tidsskriftbun ken: 1978, 14. årg. nr 3 s. 104.
Traume (drab på spurvehøg). Nielsen, Peter: 1972, 8. årg. nr 3 s. 84.
Tredækker ved Kysing Fjord & Kasted Mose. Højager, Søren; Kaj Halberg & Jörn Eskildsen: 1967, 3. årg. nr 2 s. 8.
Trækdriften. Laursen, Jørgen Terp: 1980, 16. årg. nr 2 s. 42.
Tunø: Fugle. Højager, Søren: 1991, 27. årg. nr 4 s. 171-187.
Tårnfalk. Laursen, Jørgen Terp: 1980, 16. årg. nr 2 s. 65-66.
Tårnfalkens fødevalg. Laursen, Jørgen Terp: 1995, 31. årg. nr 1 s. 20-21.
Tårnfalkens jagt på krybdyr. Kjærgaard, Jan: 1992, 28. årg. nr 2 s. 62-63.
Tåstrup Sø 1971. Gregersen, Jens: 1972, 8. årg. nr 1 s. 8-11.
Uglebestanden på Helgenæs i 1973. Laursen, Jør gen Terp: 1974, 10. årg. nr 1 s. 13-15.
Uglegylp. Halberg, Kaj & Søren Højager: 1969, 5. årg. nr 2 s. 37.
Uglekasseprojektet. Christensen, Flemming & Jens Gregersen: 1978, 14. årg. nr 3 s. 115.
Uglekasseprojektet. Christensen, Flemming & Jörn Eskildsen: 1976, 12. årg. nr 1 s. 19.
Uglekasseprojektet. Eskildsen, Jörn: 1973, 9. årg. nr 2 s. 54.
Uglekasseprojektet. Eskildsen, Jörn: 1974, 10. årg. nr 2 s. 60-62.
Uglekasser. Eskildsen, Jörn: 1972, 8. årg. nr 3 s. 100-101.
Ugler vest for Århus. Laursen, Jørgen Terp: 1996, 32. årg. nr 4 s. 22-23.
Underlige fugle. Provencal, Philippe: 2004. 40. årg. nr 1 s. 18-19.
Unge af Stor Hornugle stjålet. Nyt fra tidsskriftbunken: 1978, 14. årg. nr 1 s. 26.
Vandrefalk ved Brabrand Sø. Bertel, Bjarne & Torben Rasmussen: 1968, 4. årg. nr 1 s. 10.
Vandrefalk ved Århus. Michaelsen, Thorkild: 1970, 6. årg. nr 3 s. 58.
Vandrefalk. Laursen, Jørgen Terp: 1980, 16. årg. nr 2 s. 62.
Vandrikse som predator på småfugle. Sørensen, Erling: 1971, 7. årg. nr 3 s. 72-73.
Vandriksens forekomst ved Tåstrup Sø. Halberg, Kaj: 1967, 3. årg. nr 2 s. 6.
Vandstær. Eskildsen, Jörn: 1970, 6. årg. nr 3 s. 44-47.
Vandstær. Lange, Peter: 1989, 25. årg. nr 4 s. 170- 173.
Vandstæresport. Abrahamsen, Lars: 1976, 12. årg. nr 3 s. 83-89.
Vejlerne får ornitologisk feltstation i 1978.: 1979, 15. årg. nr 2 s. 65.
Vendehals & Ringdrossel. Pedersen, Knud & Jörn Eskildsen: 1969, 5. årg. nr 2 s. 34.
Vendehals i Århus amt. Laursen, Jørgen Terp: 1988, 24. årg. nr 3 s. 94-99.
Vendehals ved Brabrand Sø. Lund, Finn: 1967, 3. årg. nr 3 s. 10.
Vendehals ved Moesgaard. Højager, Søren: 1965, 1. årg. nr 3 s. 4.
Vind Skov og Borum Stormose: Fugle. Laursen, Jørgen Terp: 1986, 22. årg. nr 3 s. 87.
Vinterrovfugle. Laursen, Jørgen Terp: 1988, 24. årg. nr 4 s. 128-133.
Vådområderne i Hinnerup kommune: ynglefugle. Højager, Søren (Sammenskrevet af): 1984, 20. årg. nr 3 s. 126.
Ynglefugle ved Øer 1971. Elgaard, Henning & Jørgen Terp Laursen: 1971, 7. årg. nr 2 s. 28-31.
Ynglefugletælling på Helgenæs i 1977. Laursen, Jørgen Terp: 1978, 14. årg. nr 1 s. 12-15.
Ynglende engfugle på ekstensivt udnyttede enge omkring Århus. Henriksen, Keld: 1991, 27. årg. nr 2 s. 53-58.
Yngleobservationer af Pungmejse ved Århus Å. Henriksen, Keld, 1999, 35. årg. nr. 3 s. 1-3.
Ørne i Midtjylland. Pinstrup, Hans: 2000, 36. årg. nr. 4 s. 46-47.
Årets høst (hits i 1975). Redaktionen: 1975, 11. årg. nr 3 s. 59-60.
Årsoversigt over Kysing Fjord og Næs 1966. Eskildsen, Jörn: 1967, 3. årg. nr 3 s. 6.