Torsdag d. 30. nov. 2023, kl. 19.30 på Naturhistorisk Museum

(Bygning 1141 i BioX-lokalerne)
    

Julemødet afholdes som tidligere år med hygge, gløgg og guf ;)

På Østjysk Biologisk Forenings julemøde kan du vise billeder (max. 50/person) og vise videoklip og fortælle (max. 15 min./person) om dine store eller små naturoplevelser fra ind- og udland i året der gik. Ønsker du blot at fortælle om en naturoplevelse, skal du heller ikke holde dig tilbage.

Find desuden dine allerbedste fotos fra 2023 frem til konkurrencen (se nedenfor) og mail dem senest ugen før til Søren Brandt ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ), som er sprechstallmeister for mødet. 

julemoede.oebf
   

Regler for deltagelse i ØBFs fotokonkurrence:

- Kun medlemmer kan deltage i fotokonkurrencen, og man kan maximalt deltage med tre billeder i hver kategori.

- Man kan kun deltage i konkurrencen med digitale billeder fra ind- og udland og kun med billeder taget i det år, hvor fotokonkurrencen afvikles. Ligeledes kan du kun vinde ved deltagelse i julemødet.

- Kategorierne er ”billeder med øjne”, ”billeder uden øjne” og ”sjove billeder”.

- Billeder i kategorien ”sjove billeder” skal indeholde elementer af natur og/eller dyr, men ikke mennesker uden relation til naturelementer.

- Vinderbilledet i hver kategori modtager en præmie, hver deltager kan dog max. vinde én præmie. ØBF fremsender ikke gevinster vundet i fotokonkurrencen. ØBF vil gerne bringe vinderbilleder på foreningens hjemmeside.

julemoede.oebf2

 Østjysk Biologisk Forening ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår.

 

Torsdag den 2. nov. 2023, kl. 19.30 på Naturhistorisk Museum

(Bygning 1141 i BioX-lokalerne)


Foredrag ved Margaret Skovsen.

Øgruppen Galapagos ligger som vulkantoppe isoleret langt ude i Stillehavet, vest for Ecuador. Øerne blev først opdaget af mennesker i 1535, men længe inden da havde forskellige dyr og planter på underfundig vis fundet vej hertil. Det var denne isolation og udviklingen af de særprægedee dyr og planter, der i sin tid betog og undrede den unge Charles Darwin på rejsen med Beagle i 1831. Disse overvejelser blev sidenhen til udviklingsteorien om Arternes Oprindelse.

galapagos mskovsen
Landleguan (Conolophus subcristatus). Foto: Margaret Skovsen.
   

Gennem fotos og fortælling kommer vi til nogle af øerne, oplever suler med røde eller blå fødder, kæmpeskildpadder, havleguaner og landleguaner og mærkelige lavaøgler. Øgruppen har stadig aktive vulkaner, så nye og gamle lavaformationer præger landskabet og giver grobund for mange forskellige plantetyper, afhængig af områdets alder og forvitring. Længst mod øst dominerer en kraftig vegetation af bl. a. bregnetræer og meterhøje kaktusser, mens øerne mod vest kun i begrænset omfang er bevoksede.

Bebyggelsen er meget sparsom, da 95 pct. af øgruppen er erklæret for beskyttet nationalpark. En del af øerne er slet ikke beboede, så her kommer man virkelig ud i naturen og langt fra civilisation. Glem alt om internet, telefondækning, radio og tv. Men glem ikke at opleve med alle sanser!

 

Lørdag d. 7. okt. 2023 kl. 13.00-17.30: Møde/Event/Foredrag

Naturhistorisk Museum, MindLab, Wilhelm Meyers Allé 10

De samarbejdende, naturhistoriske foreninger i Østjylland afholder igen i år en fælles temadag, denne gang med havet og de kystnære områder som tema. Her vil gennem eftermiddagens foredragsrække blive fortalt om tilstanden i havet, hvad det betyder for os og naturen, og hvad der gøres for at bedre forholdene.

Program og tilmelding (gratis uden buffet) findes via dette link >

DOF Østjylland

Der er også mulighed for tilmelding til en efterfølgende buffet.

Tilmelding skal ske senest 24. september 2023 kl. 18.00.

2023 endelave stolsgd

 

Torsdag d. 19. jan. 2023 kl. 19.30 på Naturhistorisk Museum

(Bem: MindLab (det gamle auditorium) - indgang via hovedindgangen) 

   

Foredrag ved Jørgen Terp Laursen.

Der fokuseres på indvandring og bestandsudvikling hos rød glente (Malvus malvus) i Østjylland frem til i dag efter arten genindvandrede omkring 1970 samt konflikter og trusler m.m.

Da Rød glente er endemisk for Europa, har vi et særligt ansvar for at beskytte arten. Men hvordan klarer glenten sig i Europa og hvordan ser fremtiden ud for den smukke rovfugl? Det omtales også i foredraget.

Hvis tiden tillader det, vil JTL også give en kort status for de øvrige ynglende rovfuglearter i Danmark.

Ingen tilmelding og gratis entré.

2022 milvus milvus jtlaursen 

 

Torsdag d. 1. dec. 2022, kl. 19.30 på Naturhistorisk Museum

(Bygning 1141 i BioX-lokalerne)

    

Mødet afholdes som tidligere år med hygge, gløgg og guf;)

På ØBF's julemøde kan du vise billeder (max. 50/person), vise videoklip og fortælle (max. 15 min./person) om dine store eller små naturoplevelser fra ind- eller udland i året der gik. Ønsker du blot at fortælle om en naturoplevelse, skal du heller ikke ikke holde dig tilbage.

Find desuden dine allerbedste fotos fra 2022 frem til konkurrencen (se nedenfor) og mail dem senest d. 28/11 til Søren Brandt ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ), som er sprechstallmeister for mødet.

julemoede.oebf
   

Regler for deltagelse i ØBFs fotokonkurrence

- Kun medlemmer kan deltage i fotokonkurrencen, og man kan maximalt deltage med tre billeder i hver kategori.

- Man kan kun deltage i konkurrencen med digitale billeder taget i det år, hvor konkurrencen afvikles, og personligt fremmøde er en betingelse for at deltage.

- Kategorierne er ”billeder med øjne”, ”billeder uden øjne” og ”sjove billeder”.

- Billeder i kategorien ”sjove billeder” skal indeholde elementer af natur og/eller dyr, men ikke mennesker uden relation til naturelementer.

- Vinderbilledet i hver kategori modtager en præmie, hver deltager kan dog max. vinde én præmie.

- ØBF viser vinderbillederne på foreningens hjemmeside.

    

Velkommen til et hyggeligt julemøde!

julemoede.oebf2

 
More Articles...