Lørdag d. 17. marts 2018 - Møde på Naturhistorisk Museum kl. 13

OBS: Foredragene foregår i år på Matematisk Institut!


Program

Kl. 13.00-13.10: Velkomst

Kl. 13.10-13.35: Signe Nepper Larsen: Fremtidens naturforvaltning på Naturstyrelsens arealer

Kl. 13.35-14.05: Kjeld Hansen: DET STORE SVIGT - beretningen om hundrede års naturfredning i Danmark.

Kl. 14.05-14.35: Rune Engelbreth Larsen: Nationalpark-konceptet er en del af problemet – vildere natur en del af løsningen.

Kl.: 14.35-14.55: PAUSE - Kaffe/te og kage

Kl.: 14.55-15.20: Jens Reddersen: Hvad kan oprettelsen af en nationalpark gøre for at beskytte naturen?

Kl. 15.20-15.45: Hans Peter Ravn: Artsbeskyttelse som redskab – virker det?

Kl. 15.45-16.10: Rasmus Ejrnæs: Hvordan forvaltes hensynet til svampene?

Kl.: 16.10-16.30: PAUSE

Kl.: 16.30-16.55: Pil Birkefelt Møller Pedersen: Er rewilding med store dyr en måde at sikre fremtidens naturindhold

Kl. 16.55-17.20: Flemming Nielsen: Den Danske Naturfond – status og planer for fremtiden

Kl. 17.20-17.45: Jacob Palsgaard Andersen: Aage V. Jensen Fondens fremtidige strategi

Kl. ca. 18.00: Buffet for de tilmeldte samt alle de foredragsholdere, der har tilmeldt sig.
  

Tilmelding til buffet - skal ske senest torsdag d. 8. marts til Eva Kullberg. Prisen (excl. drikkevarer, der kan købes på stedet) er kr. 180, som inden mødet indbetales på konto: reg.nr. 1551, konto nr.: 5261031. Husk at angive navn.


Læs mere om de enkelte foredrag her


Arrangører
: Naturhistorisk Museum; Dansk Ornitologisk Forening, Lokal-afdelingen for Østjylland (DOF); Dansk Botanisk Forening, Jyllandskredsen (DBF); Jydsk Naturhistorisk Forening (JNF); Østjysk Biologisk Forening (ØBF); Foreningen til Svampekundskabens Fremme; Danmarks Naturfredningsforening, Aarhus-afdelingen (DN).

 

Torsdag d. 1. marts kl. 19.30 på Naturhistorisk Museum

(Bygning 1141 i BioX-lokalerne)


Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Formanden aflægger beretning
3. Kassereren aflægger beretning
4. Forslag fra medlemmerne
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
6. Eventuelt

Forslag til dagsorden indsendes senest 9. febr. til Jørgen Terp Laursen.

ØBFs nuværende bestyrelse er: Jørgen Terp Laursen, Jan Kjærgaard, Søren Tolsgaard, Søren Brandt og Philippe Provençal. ØBF vil gerne supplere med personer, som vil være med til at udvikle foreningen. Vi efterlyser også folk, der har kontakt til biologistudiet/universitetet, og som måske ad den vej kan finde relevante emner til ØBF-foredrag. Interesserede kan inden generalforsamlingen kontakte JTL (86 26 12 96 / 61 51 64 64 /  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ) eller anden person fra bestyrelsen. 

I anledning af ØBF's 50 års jubilæum fortæller foreningens formand, Jørgen Terp Laursen, om hvordan han selv blev ornitolog, samt om de første møder og ekskursioner. 

Har du lyst til at bidrage med et mini-foredrag efter generalforsamlingen: kontakt JTL.

 

Torsdag d. 7. dec. 2017, kl. 19.30 på Naturhistorisk Museum

(Bygning 1141 i BioX-lokalerne)

  
Mødet afholdes som tidligere år med hygge, gløgg og guf.

Kom til ØBF's julemøde og vis dine billeder (max. 50/person). Find dine bedste fotos fra 2017 frem til konkurrencen og mail dem senest d. 4/12 til Søren Brandt ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ), som står for mødet. Ønsker du at fortælle om en naturoplevelse, skal du heller ikke ikke holde dig tilbage.

julemoede oebf


Regler for deltagelse i ØBFs fotokonkurrence

- Man kan kun deltage i konkurrencen med digitale billeder. Kun billeder taget i det år, hvor fotokonkurrencen afvikles, kan deltage i konkurrencen – det gælder også for billeder taget i udlandet.

- Kun medlemmer kan deltage i fotokonkurrencen, og man kan maximalt deltage med tre billeder i hver kategori.

- Kategorierne er ”billeder med øjne”, ”billeder uden øjne” og ”sjove billeder”.

- Billeder i kategorien ”sjove billeder” skal indeholde elementer af natur og/eller dyr, men ikke mennesker uden relation til naturelementer..

- Vinderbilledet i hver kategori modtager en præmie, hver deltager kan dog max. vinde én præmie. ØBF fremsender ikke gevinster vundet i fotokonkurrencen. Ifald man ikke kan modtage sine eventuelle gevinster på mødet, må man kontakte bestyrelsen mht. afhentning af disse.

- Ikke rettidigt afhentede gevinster tilfalder ØBF. 
   

Velkommen til et hyggeligt julemøde!

 

Torsdag d. 16. nov. 2017 kl. 19.30 på Naturhistorisk Museum

(Bygning 1141 i BioX-lokalerne)

   
Vi var tre personer, der i november 2016 i lejet bil drog på en 4 ugers rejse i New Zealand, og det fortrød vi ikke, selvom det blev en mere rystende oplevelse end forventet. Fantastiske landskaber, imponerende regnskove, farverig vulkanisme og flot anlagte vandrestier er karakteristika for NZ. Men ikke alt er ren idyl; englænderne har været der, og med dem er der indført en lang række europæiske arter, hvoraf flere i dag optræder invasivt. Søren Højager fortæller og viser billeder fra den uforglemmelige rejse.

2016 11 mountcook hhoejager
I New Zeeland er der mange velanlagte vandrestier; hér med udsigt mod landets højeste bjerg, Mount Cook, nov. 2016. Foto: Hanne Højager.


2016 11 newzealand shoejager
Stylteløber (Himantopus leucocephalus) søger føde i næsten kogende vand. Reden placeres på den brændvarme jord, så æggene opvarmes både fra oven og fra neden. Foto: Søren Højager.


 

Torsdag d. 5. okt. 2017 kl. 19.30 på Naturhistorisk Museum

(Bygning 1141 i BioX-lokalerne)

  
Mogens Gissel fortæller om det stærkt specialiserede dyreliv i den australske mangrove, dvs. den skov, der vokser i tidevandszonen. I N-Australien når højvandet 13 m over normal vandstand, så nogle træer er helt overskyllede ved højvande og tørre ved lavvande.

n australia mogensgissel 2
Mangroveskov i det nordlige Australien. Foto: Mogens Gissel.
 

Der er myretuer på havbunden, krabber der løber på mudderfladerne og klatrer i træer, og fisk der hopper rundt på land. Der vil blive fortalt om myrer, der lever det meste af tiden under vandet, og nogle der kan ”holde vejret” i mere end tre timer. Der er også mange fugle, skildpadder og slanger i den fascinerende mangrove.

Store menneskeædende saltvandskrokodiller findes også i mangroven, og siden fredningen i 1972 er bestanden vokset kraftigt. Krokodillerne er blevet mindre sky og er derfor lettere at finde; de er blevet en større risiko for mennesker og samtidig en væsentlig grund til den stigende turisme i området!

n-australia mogensgissel 3
Saltvandskrokodille (Crocodylus porosus); N-Australien. Foto: Mogens Gissel.

 
More Articles...