Torsdag d. 7. sept. 2016 kl. 19.30 på Naturhistorisk Museum

(Bygning 1141 i BioX-lokalerne)

     
Aftenens foredragsholdere, Allan Hartz og Uffe Terndrup, kørte op gennem Sverige, Finland og Norge for at ende i Alta i Norsk Finmark med planlagte stop i interessante habitater, som moser og fjeldheder, og temperaturer på 22-25°C - langt over normalen på 12°C. En tur med fokus på oplevelser og natur, fugle, insekter og botanik.

2016 no finmark terndrup 1
Fjeldlandskab i Torne Lapmark, 2016. Foto: Uffe Terndrup.

NB: I Alta kan man altid begå sig, blot man kan tale fransk: 9 ud af 10 på campingpladsen talte fransk! 

2016 no finmark terndrup 2
Blåhals (Luscinia svecica); Torne Lapmark, 2016. Foto: Uffe Terndrup.


 

Torsdag d. 23 marts 2017 kl. 19.30 på Naturhistorisk Museum

(Bygning 1141 i BioX-lokalerne)
 

Tom Nygaard Kristensen, en af Danmarks dygtigste sommerfuglekendere, fortæller ledsaget af digitale fotos om sine og Morten Mølgaards rejser i 2015 til Grækenland og Madeira samt en smuttur til det sydlige Sverige.

2015 greece tomnygaard
Orange citronsommerfugl (Gonepteryx cleopatra); Grækenland, 2015. Foto: Tom Nygaard Kristensen.
 

Som sædvanligt viser Tom fine billeder af først og fremmest dagsommerfugle, herunder sjældne og endemiske arter samt af planter, fæ og folk, b.la. Fred Flintstone. Et foredrag også for sommerfugleatlas-folk.

2015 madeira tomnygaard
Madeira-firben (Teira dugesii); er Madeiras eneste hjemmehørende firben. Foto: Tom Nygaard Kristensen.

 

Lørdag d. 18. marts 2017 - Møde på Naturhistorisk Museum kl. 13


Program

Kl. 13.00-13.15: Velkomst

Kl. 13.15-13.40: Nina Larsen Saarnak: Kampen for frie kyster

Kl. 13.40-14.05: Ane Kirstine Brunbjerg: De danske klitter - hvilken rolle spiller naturlig dynamik?

Kl. 14.05-14.30: Ole Knudsen: Klitforvaltning hos Naturstyrelsen Blåvandshuk

Kl. 14.30-14.50: PAUSE m. kaffe/te og kage

Kl. 14.50-15.15: Kaija Jumppanen Andersen: Kystudvikling under et skiftende klima

Kl. 15.15-15.40: Ulf Berthelsen: Konflikter i forbindelse med den rekreative brug

Kl. 15.40-16.05: Marianne Holmer: Sletter havet alle spor? Tilbagevenden af en kystlagune

Kl. 16.05-16.25: PAUSE

Kl. 16.25-16.50: Henrik Schjødt Kristensen: Rynket rose - den største trussel mod dansk kystnær natur

Kl.: 16.50-17.15: Philippe Provencal: De danske stenrev - naturområder eller stenbrud

Kl.: 17.15-17.40: Jakob Tougaard: Krigen om sælerne

Kl.: ca. 18.00: Buffet for de tilmeldte samt alle de foredragsholdere, der har tilmeldt sig.

Tilmelding til buffet - skal ske senest d. 10. marts til Eva Kullberg. Prisen (excl. Drikkevarer, der kan købes på stedet) er kr. 180, som inden mødet indbetales på konto: reg.nr. 3627, kontonr: 5261031. Husk at angive navn.


Læs mere om de enkelte foredrag her


Arrangører: Naturhistorisk Museum; Dansk Ornitologisk Forening, Lokal-afdelingen for Østjylland (DOF); Dansk Botanisk Forening, Jyllandskredsen (DBF); Jydsk Naturhistorisk Forening (JNF); Østjysk Biologisk Forening (ØBF); Foreningen til Svampekundskabens Fremme; Danmarks Naturfrednings-forening, Aarhus-afdelingen (DN).

 

Torsdag d. 23. febr. 2017, kl. 19.30 på Naturhistorisk Museum

(Bygning 1141 i BioX-lokalerne)

   
Nuværende bestyrelsesmedlemmer er Jørgen Terp Laursen (formand), Jan Kjærgaard, Philippe Provençal og Søren Tolsgaard. ØBF vil gerne supplere bestyrelsen med personer, som vil være med til at udvikle foreningen. 


Dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Formanden aflægger beretning

3. Kasserer aflægger beretning

4. Forslag fra medlemmerne

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen

6. Eventuelt


Forslag til dagsorden indsendes senest 1. febr. 2017 til Jørgen Terp Laursen.
 

2008 06 28 spoerring stolsgaard
Rød glente over Gl. Randersvej v. Spørring. Foto: S. Tolsgaard. 
 

Efter generalforsamlingen vil Jørgen Terp Laursen holde et lille foredrag om den røde glente i Østjylland - om artens ynglebestand m.m. Enhver deltager er i øvrigt velkommen til at komme med et lille indlæg. 

 

Torsdag d. 19. jan 2017 kl. 19.30 på Naturhistorisk Museum

(Bygning 1141 i BioX-lokalerne)
 

Ernst Hjøllund med venner besøgte Kenya i 2016 og med dette foredrag fortæller han i ØBF om sine oplevelser.

2016 kenya ernsthjoellund
Afrikansk elefant: Kenya 2016. Foto: Ernst Hjøllund.
 

Ernst skriver bl.a. således herom: ”Oplevelserne står i kø, når man oplever elefanter, leoparder og løver og mange andre dyr på tæt hold. Med oplevelserne følger spørgsmålene helt naturligt: Kan det passe, at elefanter taler i telefon? Kan giraffen virkelig slikke sig selv i øret? Hvem er hurtigst - en gepard eller en Porsche? Er man uberørt efter mødet med afrikanerne? Disse og mange andre spørgsmål får du svarene på, når jeg holder mit foredrag og viser mine fotos”.

 
More Articles...