Torsdag d. 23. febr. 2017, kl. 19.30 på Naturhistorisk Museum

(Bygning 1141 i BioX-lokalerne)

   
Nuværende bestyrelsesmedlemmer er Jørgen Terp Laursen (formand), Jan Kjærgaard, Philippe Provençal og Søren Tolsgaard. ØBF vil gerne supplere bestyrelsen med personer, som vil være med til at udvikle foreningen. 


Dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Formanden aflægger beretning

3. Kasserer aflægger beretning

4. Forslag fra medlemmerne

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen

6. Eventuelt


Forslag til dagsorden indsendes senest 1. febr. 2017 til Jørgen Terp Laursen.
 

2008 06 28 spoerring stolsgaard
Rød glente over Gl. Randersvej v. Spørring. Foto: S. Tolsgaard. 
 

Efter generalforsamlingen vil Jørgen Terp Laursen holde et lille foredrag om den røde glente i Østjylland - om artens ynglebestand m.m. Enhver deltager er i øvrigt velkommen til at komme med et lille indlæg. 

 

Torsdag d. 19. jan 2017 kl. 19.30 på Naturhistorisk Museum

(Bygning 1141 i BioX-lokalerne)
 

Ernst Hjøllund med venner besøgte Kenya i 2016 og med dette foredrag fortæller han i ØBF om sine oplevelser.

2016 kenya ernsthjoellund
Afrikansk elefant: Kenya 2016. Foto: Ernst Hjøllund.
 

Ernst skriver bl.a. således herom: ”Oplevelserne står i kø, når man oplever elefanter, leoparder og løver og mange andre dyr på tæt hold. Med oplevelserne følger spørgsmålene helt naturligt: Kan det passe, at elefanter taler i telefon? Kan giraffen virkelig slikke sig selv i øret? Hvem er hurtigst - en gepard eller en Porsche? Er man uberørt efter mødet med afrikanerne? Disse og mange andre spørgsmål får du svarene på, når jeg holder mit foredrag og viser mine fotos”.

 

Torsdag d. 8. dec. 2016, kl. 19.30 på Naturhistorisk Museum

(Bygning 1141 i BioX lokalerne)


Mødet afholdes som tidligere år med hygge, gløgg og guf.

Find dine bedste fotos frem til konkurrencen og send dem til Søren Brandt senest d. 30/11 ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ), som står for mødet. Der er også mulighed for at fremvise billeder (max 50/person), og hvis du gerne vil fortælle om en naturoplevelse, skal du ikke holde dig tilbage.

julemoede oebf


Regler for deltagelse i ØBFs fotokonkurrence

- Man kan kun deltage i konkurrencen med digitale billeder. Kun billeder taget i det år, hvor fotokonkurrencen afvikles, kan deltage i konkurrencen – det gælder også for billeder taget i udlandet.

- Kun medlemmer kan deltage i fotokonkurrencen, og man kan maximalt deltage med tre billeder i hver kategori.

- Kategorierne er ”billeder med øjne”, ”billeder uden øjne” og ”sjove billeder”.

- Billeder i kategorien ”sjove billeder” skal indeholde elementer af natur og/eller dyr, men ikke mennesker uden relation til naturelementer.

- Vinderbilledet i hver kategori modtager en præmie, ØBF fremsender dog ikke gevinster vundet i fotokonkurrencen. Man må, ifald man ikke kan modtage sine eventuelle gevinster på mødet, kontakte bestyrelsen mht. afhentning af disse.

- Ikke rettidigt afhentede gevinster tilfalder ØBF.

   

  

Velkommen til et hyggeligt Julemøde!

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

 

Torsdag d. 17. nov. 2017 kl. 19.30 på Naturhistorisk Museum
(Bygning 1141 i BioX-lokalerne)  


Simon Bomholt (også kendt for sit arbejde med kortlægning af ulven i DK) vil fortælle om sine utrolige oplevelser med tigeren forskellige steder i Indien - specielt i delstaten Madhay Pradesh. Et spændende foredrag, krydret med hjorte, fugle og andre dyr. Simon medbringer noget af det fotoudstyr, han bruger på rejserne, og giver naturligvis gode rejsetips, som kan gøre det lettere at finde vej til den sjældne og sky tiger. Oplev en af verdens mest fascinerende dyrearter på en spændende aften – hvis du tør!

panthera tigris simonbomholt
Tigerfamilie slapper af i skyggen. Foto: Simon Bomholt.

 

Torsdag d. 27. okt. 2016 kl. 19.30 på Naturhistorisk Museum
(Bygning 1141 i BioX-lokalerne)


Marian Würtz Jensen har i årene fra 2003 til 2011 været på en række studieture, workshops og ferierejser i Finland, Estland og Letland, hvor hendes arbejde med EU-støttede LIFE-projekter har været grundlag for besøgene, mens paddearterne stor vandsalamander, løgfrø og strandtudse har været omdrejningspunkt for projekterne. Hovedtrækkene i projekterne vil blive omtalt, og der vil blive vist billeder af biologer på arbejde, landskaber, vandhuller, padder, insekter, sommerfugle, enkelte fugle samt en del planter. En del af billederne er taget af Henriette Bjerregaard, Marians kollega i Naturstyrelsen.

finland marianwjensen
Finsk sølandskab nær ved grænsen mod Rusland. 

 
More Articles...