Torsdag d. 17. marts 2016 kl. 19.30 på Naturhistorisk Museum

(Bygning 1141 i BioX-lokalerne)


Tom Nygaard Kristensen og Uffe Terndrup illustrerer med digitale billeder en tur til Sydeuropa, inklusive større og mindre øer, som Sicilien og Elba.

2015 albula tomnygaard
Uffe Terndrup pakker ud ved Albula-passet i Schweiz. Foto: Tom Nygaard Kristensen.


Hjemturen forløb gennem Schweiz og Østrig, og undervejs mødte aftenens foredragsholdere, foruden sommerfugle, fugle og planter, også helt store hollywood-kanoner, a la "Liza Minnelli" og "Bruce Willis".

2015 sydeuropa tomnygaard
T.v.: Murfirben (Podarcis muralis), Elba. T.h.: Rød pletvinge (Melitaea didyma), Sicilien. Fotos: Tom Nygaard Kristensen.

 

Lørdag d. 5. marts 2016 - Møde på Naturhistorisk Museum kl. 13


Brutale ændringer i landskabet (effekten på naturen).


Program 

Kl.: 13.00-13.10: Velkomst

Kl.: 13.10-13.35: Bodil Hald: Eksempler fra landbrugsdriften

Kl.: 13.35-14.00: Lars Brøndum: Byudvikling

Kl.: 14.00-14.25: Morten Elmeros: Motorveje - barrierer for de fleste

Kl.: 14.25-14.45: PAUSE m. kaffe/te og kage

Kl.: 14.45-15.10: Frank Jensen: De Groote Mandrank - den værste naturkata-strofe i Danmarks historie

Kl.: 15.10-15.35: Peter Wind: Forsvaret som naturforvalter - feltarbejde mellem nedslag af lysraketter og bombekratere

Kl.: 15.35-16.00: Jacob Heilmann Clausen: Vandalisme mod bøgetræer i Gribskov

Kl.: 16.20-16.45: Emil S. Brandtoft: Livet vender tilbage i råstofgravene

Kl.: 16.45-17.10: Kåre Manniche Ebert: Vandløbene - fra natur til kultur

Kl.: 17.10-17.35: Camilla Fløjgaard: Fremtidens naturområder: Fæstninger i pro-duktionslandet

Kl.: ca. 18.00: Buffet for de tilmeldte samt alle de foredragsholdere, der har til-meldt sig.
 

Tilmelding til buffet - skal ske senest d. 24. febr. til Eva Kullberg. Prisen (excl. drikkevarer, der kan købes på stedet) er kr. 170, som inden mødet indbetales på konto: reg.nr. 3627, kontonr: 5261031. Husk at angive navn!


Læs mere om de enkelte foredrag her 


Arrangører:
 Naturhistorisk Museum; Dansk Ornitologisk Forening, Lokal-afdelingen for Østjylland (DOF); Dansk Botanisk Forening, Jyllandskredsen (DBF); Jydsk Naturhistorisk Forening (JNF); Østjysk Biologisk Forening (ØBF); Foreningen til Svampekundskabens Fremme; Aarhus Entomologklub; Danmarks Naturfredningsforening, Aarhusafdelingen (DN).


 

Torsdag d. 25. febr. 2016, kl. 19.30 på Naturhistorisk Museum
(Bygning 1141 i BioX-lokalerne)


Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Formanden aflægger beretning
3. Kassereren aflægger beretning
4. Forslag fra medlemmerne
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
6. Eventuelt
 

Nuværende bestyrelsesmedlemmer er Jørgen Terp Laursen (formand), Søren Brandt, Jan Kjærgaard, Philippe Provencal og Søren Tolsgaard. ØBF vil gerne supplere bestyrelsen med personer, som vil være med til at udvikle foreningen. Vi efterlyser også biologistuderende og andre, der har kontakt til biologistudiet og universitetet, og som måske herigennem kan finde relevante emner til ØBF-foredrag. Interesserede kan inden generalforsamlingen kontakte Jørgen Terp Laursen (tlf: 86261296; mobil: 61516464; email:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ) eller anden person fra bestyrelsen.

2015 brabrand jtlaursen
Halsbåndsmus (Apodemus flaveolis); Brabrand 2015. Foto: J. T. Laursen.


Efter generalforsamlingen fortæller Jørgen Terp Laursen om en undersøgelse af småpattedyr ved Brabrand Sø. Enhver deltager er i øvrigt velkommen til at komme med et lille indlæg.

 

Torsdag d. 14. jan. 2016 kl 19.30 på Naturhistorisk Museum

(Bygning 1141 i BioX-lokalerne)

    
Foredrag med digitale billeder ved Henning Elgaard og Harry Tønner.

Henning Elgaard og Harry Tønner har flere gange besøgt Øland, hvor de blandt andet har set på fuglelivet og i 2015 især på orkidéer, eghjorte og andet, der kendetegner øen. Henning fortæller i ord og billeder om deres oplevelser og vil gerne have hjælp til bestemmelse af nogle af de mere kryptiske orkidé-arter, der blev set på turene.

2015 oeland henningelgaard
Eghjort (Lucanus cervus); Øland, Sverige 2015. Foto: Henning Elgaard.

 

Torsdag den 3. dec. 2015, kl. 19.30 på Naturhistorisk Museum

(Bygning 1141 i BioX lokalerne)

 

Mødet afholdes som tidligere år med hygge, gløgg og guf.

Find dine bedste fotos frem til fotokonkurrencen - og mail dem senest d. 28/11 til Søren Brandt, som står for mødet. Der er også mulighed for at fremvise billeder (max. 50/person), og hvis du gerne vil fortælle om en naturoplevelse, skal du ikke holde dig tilbage. 


julemoede oebf


Regler for deltagelse i ØBFs fotokonkurrence.

- Man kan kun deltage i konkurrencen med digitale billeder

- Kun billeder taget i det år, hvor fotokonkurrencen afvikles, kan deltage i kon-kurrencen - det gælder også for billeder taget i udlandet.

- Kun medlemmer kan deltage i fotokonkurrencen, og man kan maksimalt deltage med tre billeder i hver kategori.

- Kategorierne er ”billeder med øjne”, ”billeder uden øjne” og ”sjove billeder”. Billeder til kategorien ”sjove billeder” skal indeholde elementer af natur og/eller dyr, men ikke mennesker uden relation til naturelementer.

Vinderbilledet i hver kategori modtager en præmie, ØBF fremsender dog ikke gevinster vundet i fotokonkurrencen. Man må, ifald man ikke kan modtage sine eventuelle gevinster på mødet, kontakte bestyrelsen mht. afhentning af disse. Ikke rettidigt afhentede gevinster tilfalder ØBF.


Velkommen til et hyggeligt Julemøde!

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

 
More Articles...