Søndag d. 11. sept. 2016 kl. 10-16 fejres Naturhistorisk Museums 75 års fødselsdag


Vi håber, at mange ØBF-medlemmer og andre ”grønne folk” møder op til denne festdag på og ved museet. Med det meget flotte arbejde museet gør, i formidling af naturen og i kampen for bevarelse af biodiversiteten m.v., har de bestemt fortjent en meget stor tak. Det kan vi/I gøre ved deltagelse i dagens festligheder!

2016 nhma

 

Torsdag d. 8. sept. 201kl. 19.30 på Naturhistorisk Museum
(Bygning 1141 i BioX-lokalerne)


Det er ikke så længe side
n, at Gotland var på programmet i ØBF, og endnu kortere tid siden, at der var foredrag om pendanten, Öland. Men Gotland og Öland er simpelthen så fremragende ekskursionsmål, at vi vover pelsen med endnu et Gotlandsforedrag. Foredraget ledsages af billeder fra en tur i juni 2015, hvor Hanne & Søren Højager besøgte øen. 

2015 06 gotland shoejager
Gotlands absolut største orkidé, Fruesko; Gotland, juni 2015. Foto: S. Højager.


Når man har sagt Gotland, har man også sagt orkidéer, mange orkidéer. På vores tur så vi 21 arter, dog ikke alle i fuldt flor. Foruden orkidéerne vil det rige fugleliv og nogle af de mest markante kulturseværdigheder blive omtalt. Endvidere vil der blive fortalt om den helt specielle natur på naboøen Stora Karlsö, hvor det mest specielle nok er kolonierne med Lomvie og Alk.

2015 06 storakarlsoe shoejager
To alke umiddelbart efter parring; Stora Karlsö, juni 2015. Foto: S. Højager.

 

Torsdag d. 17. marts 2016 kl. 19.30 på Naturhistorisk Museum

(Bygning 1141 i BioX-lokalerne)


Tom Nygaard Kristensen og Uffe Terndrup illustrerer med digitale billeder en tur til Sydeuropa, inklusive større og mindre øer, som Sicilien og Elba.

2015 albula tomnygaard
Uffe Terndrup pakker ud ved Albula-passet i Schweiz. Foto: Tom Nygaard Kristensen.


Hjemturen forløb gennem Schweiz og Østrig, og undervejs mødte aftenens foredragsholdere, foruden sommerfugle, fugle og planter, også helt store hollywood-kanoner, a la "Liza Minnelli" og "Bruce Willis".

2015 sydeuropa tomnygaard
T.v.: Murfirben (Podarcis muralis), Elba. T.h.: Rød pletvinge (Melitaea didyma), Sicilien. Fotos: Tom Nygaard Kristensen.

 

Lørdag d. 5. marts 2016 - Møde på Naturhistorisk Museum kl. 13


Brutale ændringer i landskabet (effekten på naturen).


Program 

Kl.: 13.00-13.10: Velkomst

Kl.: 13.10-13.35: Bodil Hald: Eksempler fra landbrugsdriften

Kl.: 13.35-14.00: Lars Brøndum: Byudvikling

Kl.: 14.00-14.25: Morten Elmeros: Motorveje - barrierer for de fleste

Kl.: 14.25-14.45: PAUSE m. kaffe/te og kage

Kl.: 14.45-15.10: Frank Jensen: De Groote Mandrank - den værste naturkata-strofe i Danmarks historie

Kl.: 15.10-15.35: Peter Wind: Forsvaret som naturforvalter - feltarbejde mellem nedslag af lysraketter og bombekratere

Kl.: 15.35-16.00: Jacob Heilmann Clausen: Vandalisme mod bøgetræer i Gribskov

Kl.: 16.20-16.45: Emil S. Brandtoft: Livet vender tilbage i råstofgravene

Kl.: 16.45-17.10: Kåre Manniche Ebert: Vandløbene - fra natur til kultur

Kl.: 17.10-17.35: Camilla Fløjgaard: Fremtidens naturområder: Fæstninger i pro-duktionslandet

Kl.: ca. 18.00: Buffet for de tilmeldte samt alle de foredragsholdere, der har til-meldt sig.
 

Tilmelding til buffet - skal ske senest d. 24. febr. til Eva Kullberg. Prisen (excl. drikkevarer, der kan købes på stedet) er kr. 170, som inden mødet indbetales på konto: reg.nr. 3627, kontonr: 5261031. Husk at angive navn!


Læs mere om de enkelte foredrag her 


Arrangører:
 Naturhistorisk Museum; Dansk Ornitologisk Forening, Lokal-afdelingen for Østjylland (DOF); Dansk Botanisk Forening, Jyllandskredsen (DBF); Jydsk Naturhistorisk Forening (JNF); Østjysk Biologisk Forening (ØBF); Foreningen til Svampekundskabens Fremme; Aarhus Entomologklub; Danmarks Naturfredningsforening, Aarhusafdelingen (DN).


 

Torsdag d. 25. febr. 2016, kl. 19.30 på Naturhistorisk Museum
(Bygning 1141 i BioX-lokalerne)


Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Formanden aflægger beretning
3. Kassereren aflægger beretning
4. Forslag fra medlemmerne
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
6. Eventuelt
 

Nuværende bestyrelsesmedlemmer er Jørgen Terp Laursen (formand), Søren Brandt, Jan Kjærgaard, Philippe Provencal og Søren Tolsgaard. ØBF vil gerne supplere bestyrelsen med personer, som vil være med til at udvikle foreningen. Vi efterlyser også biologistuderende og andre, der har kontakt til biologistudiet og universitetet, og som måske herigennem kan finde relevante emner til ØBF-foredrag. Interesserede kan inden generalforsamlingen kontakte Jørgen Terp Laursen (tlf: 86261296; mobil: 61516464; email:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ) eller anden person fra bestyrelsen.

2015 brabrand jtlaursen
Halsbåndsmus (Apodemus flaveolis); Brabrand 2015. Foto: J. T. Laursen.


Efter generalforsamlingen fortæller Jørgen Terp Laursen om en undersøgelse af småpattedyr ved Brabrand Sø. Enhver deltager er i øvrigt velkommen til at komme med et lille indlæg.

 
More Articles...