Torsdag d. 4. nov. 2010 - Møde på Sølyst kl. 19.30


I juli 2010 gæstede Kirsten og Jørgen Terp Laursen Island. Det var en forrygende og anstrengende tur. I Island kan du opleve fascinerende, barske og til tider skræmmende vulkan-landskaber. Smukke fredfyldte fjorde med konge-edderfugle, hvaler og sæler. Videre kan du opleve ørkener uden liv og enge med grønlandske gøgeliljer og et væld af vadefugle. Hvalsafari, Europas største fuglefjeld og den berømte Myvatn skal bare opleves. Ikke ved nogen anden sø i Europa yngler så mange ande-arter som i Myvatn. Men hvad så vi så her? Deltagerne var meget fokuseret på øens tre rovfuglearter. Oplevelser med jagtfalken vil få en særlig omtale. Vi så 74 af de 77 fuglearter, man kan forvente at se i Island. Så der var ikke tid til hængekøjen..

Ca. 35 var mødt op.

2010 island joergenterplaursen
Strømand (Histrionicus histrionicus) på Island, 2010. Foto: J. T. Laursen.

 

Torsdag d. 7 okt. 2010 - Møde på Sølyst kl. 19.30
  

Hanne og Søren Højager deltog i februar-marts i år sammen med 9 andre naturinteresserede i en rejse til en privat farm beliggende i Waterberg, der har status af UNESCO Biosfære Reservat. Foruden flere vandreture på farmen besøgte vi også nationalparkerne Pilanesberg og Marakele samt Ramsarområdet Nylsvley Nature Reserve. Der vil blive vist billeder fra ovenstående naturområder iblandet lidt indtryk fra en skole, et børnehjem, en slagter og en tobaksfabrik.

I det nordlige Sydafrika ligger nationalparken Marekele, der mest er kendt for at huse verdens største yngleforekomst af Cape Vulture (Kapgrib) - en bestand på omkring 800 par. Parken rummer dog også mange andre arter ikke mindst blandt småfuglene. 

2010 southafrica soerenhoejager
Cape bunting/Kapværling (Emberiza capensis). Foto: Søren Højager.

 

Torsdag d. 22. april 2010 - Møde på Sølyst kl. 19.30


Rødehavet er det hav indeholdende koralrev, som ligger tættest på Europa, og derfor bliver det besøgt af mange europæiske charterturister. Det er også et af de koralrevsområder, som har størst biodiversitet. Diversiteten er næsten lige så høj, som den man finde i Great Barrier Reef i Australien. Det er desuden et område, hvor der er en del endemiske arter, selv om havet geologisk er ungt.

Phillipe Provençal viser billeder og fortæller om Rødehavet som natur- og leve-område og om de dyr, både invertebrater og fisk, som man træffer i Rødehavet. Materialet bygger i høj grad på egne observationer i området.

egypt theredsea philippeprovencal
To påfuglekejserfisk (Pygoplites diacanthus) på revet. Foto: P. Provençal.

 

Torsdag d. 8. april 2010 - Møde på Sølyst kl. 19.30

   

Den danske undervandsnatur er lige så spændende som den man møder over vandet, men er af indlysende årsager betydeligt mindre kendt. Traditionelt er vort kendskab til den baseret på fiskeriindberetninger og optællinger af dyrene i bundprøver. Det er først indenfor de seneste 10-15 år, at undervandsnaturen er blevet mere tilgængelig med udviklingen af dykkersporten og dykkerteknologien. 

Philippe Provençal vil ved hjælp af dias i dette foredrag præsentere de dyr og planter, som man kan se under vandet i Danmark når man snorkler eller dykker med luftflasker. Man får en hel anden ide om fiskenes og de øvrige dyrs fordeling i miljøet og deres brug af det, når man kan observere direkte med egne øjne. 

2011 aarhus ydermolen philippeprovencal
Alm. eremitkrebs (Pagurus bernhardus). Foto: P. Provençal.

 

Torsdag d. 25. marts 2010 - Møde på Sølyst kl. 19.30


Chile er verdens længste land, 4.345 km. Til gengæld er det meget smalt, på det bre­deste sted blot 350 km, hvoraf Andes fylder det meste. I februar-marts 2009 besøgte Bente Olsen samt Hanne og Søren Højager sammen med 3 rejsefæller 3 områder i dette specielle land nemlig det stormfulde Patagonien helt mod syd, verdens tørreste område, Atacama og Andes mod nord samt naturområder omkring Santiago midt imellem. Flere nationalparker indgik i rejsen samt en marin hvalforskningsstation på en lille ø, Carlos III, i Magellanstrædet. Turen bød bl.a. på masser af spændende pattedyr og fugle og en enestående og – set med europæiske øjne – meget anderledes og voldsom natur.

2009 chile soerenhoejager
Vicunja (Vicugna vicugna), en vild lama-art. Foto: S. Højager. 

 
More Articles...