Torsdag d. 4. marts 2010 - Møde på Sølyst kl. 19.30
  
Nogle af de fugle og pattedyr vi møder i byen, stammer fra sydlige himmelstrøg, og har altid fulgt med mennesket og udnyttet fordelene ved menneskers boliger, fx rotter, husmus, landsvaler og gråspurve. Andre hjemmehørende dyr har indfundet sig efter­hånden som byerne er blevet grønnere og i takt med stigende fødemuligheder i byen. Under aftenens foredrag vil Sussie Pagh fortælle om de mange arter af fugle og pattedyr der efterhånden findes i danske byområder, hvor disse arter oprindeligt stammer fra og hvilke fordele de drager af bylivet.

vulpes vulpes sussiepagh
Ræv (Vulpes vulpes) i urbane omgivelser. Foto: Sussie Pagh. 

 

Torsdag d. 18. febr. 2010 - Møde på Sølyst kl. 19.30
  

1. Dagsorden ifølge lovene
2. Valg af dirigent
3. Formanden afægger beretning
4. Kassereren afægger beretning
5. Forslag fra medlemmerne
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
7. Eventuelt
  

Ad punkt 6: Der skal vælges 4 medlemmer til bestyrelsen, da Bent Vestergaard Petersen, Lars Skipper og Per G. Henriksen er på valg ifølge lovene og der er en vakant plads i bestyrelsen. 

Efter generalforsamlingen vil der være et lille foredrag af Søren Tolsgaard: Et stort antal jyske storkegylp indsamlet af Hans Skov er blevet analyseret på Naturhistorisk Museum. Indholdet af rester fra byttedyr kan fortælle en masse om storkens føde, og dermed om storkens biotopkrav.

ptecostichus pelletsofciconiaciconia
Jordløbere (Pterostichus spp.) fra storkegylp. Foto: S. Tolsgaard.

 

Torsdag d. 4. febr. 2010 - Møde på Sølyst kl. 19.30
  

I oktober-november 2008 rejste Karen og Jørgen Mørup Jørgensen rundt til udvalgte steder i det sydlige Argentina. Fra Buenos Aires til de imponerende bjerge i Andes ved San Carlos de Bariloche, med kondorer svævende om tinderne. Videre til Peninsula Valdés, som strækker sig ud i Atlanterhavet på østkysten, med hvaler, søelefanter og pingviner. Med fly til Ushuaia på Tiera del Fuego, med skarver og meget andet. Sluttelig El Calafate i det sydlige Andes, med en imponerende gletcher.

2008 argentina tieradelfuego joergenmoerupjoergensen
Delfinmåge (Leucophaeus scoresbii). Foto: J. Mørup Jørgensen.

 

Torsdag d. 14. jan. 2010 - Møde på Sølyst kl. 19.30
  

Med solen på himlen 24 timer i døgnet og med en riffel over skulderen kan naturen opleves på nærmeste hold på Svalbard. En 10 dages tur i juni-juli 2009 bragte os forbi 80°N til kanten af isen, hvor livsbetingelserne for isbjørn og ismåge er på hastig retur. For fuglefotograf Christian A. Jensen var Svalbard et slaraffenland med motiver, som er tillidsfulde overfor tobenede væsner. Med billeder og fortælling runder vi et fantastisk arktisk landskab og dets dyr, fugle og planter.

2009 svalbard christianajensen
Nysgerrige søkonger (Alle alle). Foto: Chr. A. Jensen. 

 

Torsdag d. 10. dec. 2009 - Møde på Sølyst kl. 19.30
 

Så er det atter tid til det traditionsrige arrangement med gløgg, juleknas, fotokonkurrence og oplevelser fra det forgangne år. Kun digitale billeder indgår i konkurrencen; dias kan altså kun benyttes, hvis de afleveres i elektronisk form.

De 4 kategorier er lige som sidste år følgende:

1: Billeder med øjne (dyr og ?)

2: Billeder uden øjne (planter, svampe, landskaber m.v.)

3: ØBF-ture

4: Sjove billeder (alt er tilladt, så længe egne billeder benyttes)

Kategori 1 og 2 er valgt for at give landskabs- og plantebilleder etc. en mere fair chance. Som sædvanligt må hver person deltage med 3 billeder fra hver af kategorierne. NB: Billeder til konkurrencen skal sendes til Lars Skipper senest tre dage før, enten i form af en CD eller pr. e-mail (max 2 Mb pr. billede). Du må desuden meget gerne, traditionen tro, medbringe dias eller digitale billeder med årets naturoplevelser - dog max. 50.

Billederne skal medbringes på CD, USB eller lignende - ikke egen PC!

 
More Articles...