Lørdag d. 20. maj 2023 kl. 10.00

Turleder: Jan Kjærgaard

Mødested: P-pladsen ved Høgdal
(fra Salten Skov følges Stenhulevej og Høgdalvej frem til Høgdal)    

hoegdal hannebuch
Overdrev på Høgdal. Foto: Hanne Buch.

Høgdal er en gammel skovlovringgård, der i dag fungerer som besøgssted. Til gården ligger både overdrev, gammel bønderskov, enge og vandhuller. Et af Midtjyllands bedste overdrev med bl.a. flere orkidearter, mælkeurt, knold-ranunkel og markfrytle strækker sig over et ret stort bakket terræn mod øst.

Herfra kan vi vandre ned gennem et meget variabelt skovstykke med gamle stævnede bøge, vekslende med senere plantet gran, og herfra ud til et artsrigt skovbryn til det største af vandhullerne. Det blev anlagt for ca. 6 år siden, og det vil være interessant at se, hvad der siden har indfundet sig her. Turen rundt bliver således meget omskiftelig, og vi vil få brug for gode folk både udi insekter, edderkopper, vanddyr, større dyr, planter og måske også laver.

En gåtur på højest 4 km, men i særdeles variabelt landskab. Medbring madpakke at nyde undervejs. Hvis det regner, kan vi spise i stalden sammen med gederne.

Hvis nogen vil satse på fælleskørsel fra Aarhus, er der afgang fra P-pladsen foran Viby Kirke kl. 9.00.  

 

Søndag d. 2. okt. 2016 kl. 10. Turleder: Jan Kjærgaard

Mødested: Rastepladsen ved landevejen ca. 1 km N. f. Velling (mod Them) i det store sving


Velling skov har både partier med ung drevet skov, med nåletræer og gammel bøgeskov. Herved får den et meget artsrig svampeflor som vi skal ud og se på. Selvom det ikke er det primære mål vil der nok også blive mulighed for at samle spisesvampe, så medbring gerne en kurv til turen.

2016 jtlaursen
Rød fluesvamp. Foto: J. T. Laursen


Kontakt: Jan Kjærgaard
Naturvejleder, Søhøjlandet
Tlf.: 72 54 39 43
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Lørdag d. 1. okt. kl. 13 til 17. Turleder: Torben Gang Rasmussen

Mødested: Ørnereden


Naturvejleder Torben Gang Rasmussen byder på svampejagt i Marselisborgskovene syd for Aarhus. Vi starter ud ved Ørnereden, hvor vi i den omkringliggende skov bruger et par timer på at finde svampe. Herefter vender vi tilbage til udgangspunktet, hvor kok Kristoffer Gang Jensen giver smagsprøver på den svampesuppe, han i mellemtiden har lavet.

2016 tgangr

Bibliotekar Mads Egtved Andersen stiller samtidig svampebøger, svampekogebøger og andre relevante fagbøger om bl.a. Marselisborgskovene til rådighed, både til udlån og brug på stedet. Arrangementet er et led i Mobiblioteket, hvor Aarhus Kommunes Biblioteker kommer ud i lokalområdet i forskellige sammenhænge.

Det vil i løbet af eftermiddagen være muligt at få sine selvplukkede svampe kontrolleret af Torben Gang Rasmussen, som har stor erfaring med dette.

Arrangementet er gratis og tilmelding er ikke nødvendig. Hvis vejret på selve dagen bliver helt elendigt, så check følgende link ved evt. aflysning (men det satser vi ikke på): På svampejagt i Marselisborgskovene

 

Torsdag d. 5. maj 2016, kl. 10.00. Mødested: Svinsbjergvej 1, Katrinedal, Bryrup


Turleder: Jan Kjærgaard

Langkær er et gammelt højmoseområde i Velling Skov, som er delvis drænet, men nu under genopretning. Området er godt, både botanisk og zoologisk, så der er noget at opleve for alle. Her findes bl.a. hedelærke samt nogle år rødrygget tornskade, desuden stor rovedderkop (Dolomedes fimbriatus), sumpgræshoppe, rundbladet soldug, tranebær, benbræk, langbladet vandaks, og i den tilstødende lille dam finder man butsnudet og spidssnudet frø, stor og lille vandsalamander, vandedderkop, stavtæge og flodkrebs.

Gummistøvler anbefales, da turen foregår i meget fugtigt terræn. 

(Evt. samkørsel fra Aarhus i privatbiler kan aftales med Jørgen Terp Laursen senest 1. maj - og sig gerne til, hvis du har ledige bilpladser).

2014 06 26 langkaer hbjerregd
Udsigt over Langkær; 24. juni 2014. Foto: Henriette Bjerregaard. 

 

ØBF gør opmærksom på et feltorienteret kursus, som arrangeres d. 2.-8. aug. 2015 af Silkeborg Højskole:
     

Botanikkursus med naturoplevelser, plantebestemmelse og fællesskab


Underviserne er: Peter Wind, Jan Kjærgaard, Michael Rasmussen og Birgit Kristiansen. Pris: 4.250 -  


Læs mere om kurset via dette link: silkeborghojskole.dk

silkeborg hoejskole  

 

Lørdag-søndag 13.-14. april 2013, NØ-Djursland
   

DOF Østjylland gør opmærksom på ”Fugletræf NØ-Djursland 2013”, der afholdes for andet år d. 13.-14. april. Deltagelse og ophold i området tilrettelægges efter eget ønske, blot reglerne for ophold i naturen overholdes. Ingen tilmelding eller betaling.

2012 04 15 norddjurs gjerrild alexsandfrich
Spurvehøg (Accipiter nisus), Gjerrild Nordstrand, 15. april 2012. Foto: Alex Sand Frich.
    

Det vil være naturligt at mødes ved Gjerrild Nordstrand (GPS: 56.534548, 10.803165), hvor der findes gode parkerings- og toiletforhold, mulighed for at handle og evt. overnatte på campingpladsen. Stedet er også blandt de bedste fuglelokaliteter i området og under gunstige vejrforhold et af de bedste forårs-træksteder i Danmark.

Læs mere på: dofoj.dk/ture-og-moeder - hvorfra der er link til detailkort og yderligere oplysninger vedr. fugletræffet.
   

Kontakt

Ole Laursen, Grenå [OLL]
Tlf. 20 64 33 75

 

Søndag d. 16. okt. 2011
  

Vi mødes ved Hotel Marselis d. 6/10, kl. 11.00 om morgenen og går derfra ned til stranden og kigger på hvad der findes af tang og smådyr i opskyllet. Vi ketsjer også langs høfderne og ser på, hvad vi fisker op. Philippe Provençal er guide på denne tur og fortæller om, hvordan organismerne i opskyllet lever under havets overflade. Husk fuglekikkerten, da vi også ser på, hvad der kommer flyvende forbi. Hvis vi er heldige, ser vi også en sæl eller et marsvin ude i bugten.

2011 aarhus ydermolen philippeprovencal
Sukkertang og blodrød ribbeblad ved ydermolen. Foto: P. Provençal. 

 

Lørdag d. 1. okt. 2011.

Vi mødes lørdag d. 1/10, kl. 9.00 på Harald Jensens Plads. I terrænet ved Dragsmur vil Søren Brandt fortælle om den særlige botanik på stedet, og Philippe Provençal vil være guide, hvad angår fugle. Det er midt i træktiden og Helgenæs danner en tunge mod syd, hvor fuglene samler sig inden de flyver videre. Der vil sikkert være en del trækgæster, som passerer Dragsmur, og vi kan evt. bevæge os videre omkring på Helgenæs. Vi håber på musvåger, høge og meget andet, og hvis vi er heldige en fiskeørn.

2009 04 21 skagennordstrand philippeprocencal
Fiskeørn (Pandion haliaetus). Foto: P. Provençal.

 

Ekskursion søndag d. 3. okt. 2010.
 

falco peregrinus.oebf
Vandrefalk ved Nissum Fjord.
  

Fra programmet: I starten af oktober vil vi besøge nogle fuglerige områder i Vestjylland. Foreløbig regner vi med at besøge Harboøre og Nissum Fjord, hvor der er gode chancer for mange gæs, ænder og vadefugle og dermed også rovfugle, som f.eks. Vandrefalk. Hvis tiden tillader det vil vi også besøge Klosterheden og se hvordan bæverne har påvirket området. Vi kører fra Århus-området ved 7-tiden i privatbiler, mødested og -tid aftales individuelt. Vi er hjemme sent om eftermiddagen.

Tilmelding senest d. 26. september Til lederen Jørgen Mørup på mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it - meddel venligst om du har bil eller ønsker plads, samt evt. telefonnummer (helst mobil). Medbring varmt, vand- og vindtæt tøj, samt mad og drikke til en lang dag i felten og 250 kroner til chaufføren. Hvis vejret bliver helt umuligt aflyses eller flyttes turen.

dovns_klint_2010_10_03_jmoerup
Udsigt fra Dovns Klint i stormvejr, 3. oktober 2010.
 

Hård østlig vind gjorde at de 3 tilmeldte flyttede turen geografisk og i stedet besøgte Langeland! Vi var på plads ved Dovns Klint ved solopgang og så bl.a. Lærkefalk samt Dværgmåge og især mange trækkende Blisgæs og Mørkbugede Knortegæs. Resten af dagen belv brugt på eftersøgning af sjældne måger og ved Tryggelev Nor. Et af skjulene ved Tryggelev gav meget fine observationer af andefugle - blandt andet adskillige Knarænder og en familie af Blisgæs.

 

Ekskursion søndag d. 5. sept. 2010
  

2010 silkeborg saltenlangs larsskipper
Trompetblad (Sarracenia) ved Salten langsø.
 

I Danmark har vi tre meget forskelligartede hjemmehørende slægter af kødædende planter: vibefedt, soldug og blærerod. Hvad færre ved er, at der enkelte steder i Danmark findes (udsatte) bestande af den amerikanske slægt Sarracenia, på dansk kaldet trompetblad. Det danske navn skyldes de ofte over en halv meter lange omdannede rørformede blade, der minder om den mere kendte kandebærer.

Tæt ved Salten Langsø findes en fin bestand af store flotte planter. Arten vokser imidlertid i hængesæk og er ikke let tilgængelig, så gummistøvler, waders eller bare tæer er anbefalet - og der er ingen garanti for at gummistøvler er tilstrækkeligt! Ikke langt herfra vil vi kunne finde bestande af den noget mindre, men lige så fascinerende, soldug samt blærerod, hvis vi er heldige.

Vi vil også kigge efter kødædere et helt andet sted på stamtræet, nemlig blandt edderkopperne, da området er kendt for sine bestande af fugleedderkopper og den flotte "mariehøneedderkop".

Turleder: Lars Skipper. Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ; tlf: 6127 4627. Mødested- og tid. Enebærskrænten i Højkol Skov, 4 km V for Gammel Rye (se evt. linket nedenfor). Turen starter kl. 10 og varer til ud på eftermiddagen alt efter vejr, humør m.v. Tilmelding ikke nødvendig, men du kan kontakte turlederen vedrørende eventuel fælleskørsel (senest d. 3. sept.).