Østjysk Biologisk Forening (ØBF) er en forening for naturinteresserede. ØBF beskæftiger sig med alle emner i naturen; fugle, pattedyr, krybdyr, padder, fisk, insekter, svampe, planter, mv.

gf-intro

Foreningens formål er at udbrede kendskabet til naturen, primært i Østjylland, samt at skabe kontakt mellem naturinteresserede. Dette sker ved hjælp af foredrag, ekskursioner og lokalitetsundersøgelser. ØBF deltager aktivt i den aktuelle miljødebat, blandt andet gennem lokalitetsundersøgelser i naturområder, hvis dyre- og planteliv er af særlig interesse eller truet.

Medlemmer med vidt forskellige biologiske interesser har ved disse lejligheder mulighed for at samarbejde og deltage aktivt i foreningens naturbeskyttende arbejde. Derudover udgiver foreningen tidsskriftet Gejrfuglen, som i årene 1965-2010 udkom med 2-4 trykte numre årigt.

Siden 2011 publiceres Gejrfuglen udelukkende online. 

graphosoma_lineatum_2009_hyllestedbjerge_stolsgaard

Grundlæggelsen af ØBF og Gejrfuglen

Østjysk Biologisk Forening blev stiftet i 1968. Bag oprettelsen af foreningen stod en udbrydergruppe fra Danmarks Naturfredningsforenings ungdomsafdeling, Danmarks Feltbiologiske Ungdomsforening (DFU = det nuværende: Natur og Ungdom). På grund af interne uoverensstemmelser blev DFU's aarhusafdeling nedlagt, og en gruppe af medlemmerne grundlagde da ØBF.

DFU's aarhusafdeling udgav fra 1965 et medlemsblad kaldet Gejrfuglen, og ved nedlæggelsen af lokalafdelingen overtog ØBF udgivelsen af bladet.

I den første årrække var hovedparten af bladets artikler af ornitologisk karakter. Dette har dog ændret sig med tiden, og i dag indeholder Gejrfuglen artikler indenfor vidt forskellige biologiske emneområder.
  

Læs mere

Om ØBF's tidlige år:
Gejrfuglen Retro: Halvfjedsernes Himmelstorm

Om Gejrfuglen:
Tidsskriftet Gejrfuglen

oebf ugle