Publiceret d. 9. aug. 2011

Jørgen Terp Laursen
   

For et par år siden blev jeg af nogle bekendte gjort opmærksom på, at de havde set nogle små flagermusunger, som var faldet ud af en rådden mejsekasse ophængt i deres sommerhushave ved Thorsager på Djursland.

Desværre nåede jeg ikke at se flagermusene, men var alligevel motiveret til at undersøge sagen sammen med sommerhusejer Gert Nielsen, der havde haft de små flagermus boende. En snak i nabolaget om flagermus og fuglekasser viste, at en anden sommerhusejer også havde - og endnu har - enkelte små flagermus i en mejsekasse, og en tredje havde flagermus boende bag sternbrædder på hans sommerhus. En havde endda et dødt individ, som jeg fik overdraget, og som viste sig at være en troldflagermus fundet i en mejsekasse. En anden mejsekasse husede nogle små ubestemmelige flagermus, som hang lige inden for redekassehullet på en lille vandretliggende træliste. Desværre er denne kasse gået til, men en ny mejsekasse og en flagermuskasse er opsat på stedet.

thorsager 2011 joergenterplaursen
Traditionel mejsekasse (nederst) og en af flagermuskasserne ved Thorsager. Foto: Jørgen Terp Laursen.
  

I juli-august 2010 blev der igen konstateret dværgflagermus og troldflagermus i området, hvilket yderligere blev verificeret vha. en flagermusdetektor. Nu var nysgerrigheden virkelig vakt, og vi besluttede at opsætte 6-10 flagermuskasser på egnede steder, hvor sommerhusejerne gav grønt lys for opsætningen i deres haver. I samarbejde med Naturhistorisk Museum har ØBF således fået fremstillet et antal specielt designede flagermuskasser.

Seks af disse blev opsat i juli 2011 i det beskrevne sommerhusområde. De er ophængt i mindst 3-4 meters højde og med gode muligheder for tilflyvning. Alle kasserne vender i sydlige retninger. Flagermus i mejsekasser er konstateret før, men bestemt ikke noget almindeligt fænomen; i Mols Bjerge nær Molslaboratoriet har der dog tidligere været opsat flagermuskasser, som var beboet med troldflagermus.

Troldflagermusen, der kun lidt større end dværgflagermusen, overvintrer i Syd- og Sydvesteuropa og arten regnes for betydelig sjældnere i Danmark end dværgflagermusen. Noget tyder dog på, at den er overset her i landet. Nu får vi se, hvad dette lille projekt giver af resultater. Gejrfuglens læsere vil løbende blive orienteret, vi kan dog næppe forvente flagermusbesøg før end i 2012.

Oplysninger om flagermus i fugle- og flagermuskasser modtages med stor interesse.
 

Referencer

Baagøe, H. & T. S. Jensen, 2007: Dansk Pattedyratlas. - Gyldendal.
 

Kontakt forfatteren

Jørgen Terp Laursen
Tlf: 86 26 12 96
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it