Publiceret d. 22. sept. 2011; opdateret d. 5. okt. 2011

Søren Tolsgaard
  

Adskillige bemærkelsesværdige fluer kan ses i september og oktober. De sidder ofte på blomster, i sydvendt krat eller på træstammer. En betingelse er som regel, at solen er fremme - i overskyet vejr ser man ikke ret meget til disse varmeelskende insekter.

2011 09 09 viborg veldsbakker soerentolsgaard
Brun bjørnesvirreflue (Arctophila superbiens). Velds, 9. sept. 2011.
  

Svirrefluer med mimicry

Mange store svirrefluer efterligner bier og hvepse. Nogle af de største er de humlebi-lignende bjørnesvirrefluer. Brun bjørnesvirreflue (Arctophila superbiens) er den almindeligste af vore to arter, men dog meget lokal. Den træffes langs vandløb og kildevæld, hvor den især søger til djævelsbid (Succisa pratensis) og sent blomstrende kurveblomster. Gul bjørnesvirreflue (Arctophila bombiformis) er endnu sjældnere og kan træffes på lignende steder. Et dansk navn i stil med det norske - fx "gulstribet bjørnesvirreflue" - vil i øvrigt være mere passende til denne art. 

I Danmark er begge arter ret udbredte i Jylland, mens de er yderst sjældne på Øerne. Disse store svirrefluers larver er endnu ikke beskrevet, men de lever formentlig i dynd, som gennemstrømmes af rent vand. De voksne fluer ses især i august-september og senest i begyndelsen af oktober.

2011 09 09 viborg velds soerentolsgaard
Silke-tørvesvirreflue (Sericomyia silentis). Velds, 9. sept. 2011.
  

En nært beslægtet art er silke-tørvesvirrefluen (Sericomyia silentis), som er noget mere udbredt og almindelig, især i Jylland. Larven lever i tørvemoser, den er af rottehale-typen og har således et langt ånderør i bagkropsspidsen, som den kan stikke op til overfladen af det næringssubstrat, som den lever i. Den kan træffes hele sommeren og indtil slutningen af oktober.

2011 09 09 viborg veldsbakker soerentolsgaard 3
Trebåndet sumpsvirreflue (Helophilus trivittatus). Velds, 9. sept. 2011.
  

Flere andre store svirrefluer, hvis larver lever i dynd, ses ofte i sensommeren i selskab med de nævnte arter, det gælder især sumpsvirrefluer (Helophilus) og dyndfluer (Eristalis), hvoraf vi har flere almindelige arter.

2009 08 14 favrskov frijsendal soerentolsgaard
Blåvinget pragtsnylteflue (Phasia hemipera). Frijsendal, 14. aug. 2009.
 

Snyltefluer i fremmarch

På sensommerens blomster kan man også træffe nogle særprægede fluer, som snylter på andre insekter. Almindeligst er en rødbrun art (Tachina fera), der minder om en spyflue, og hvis larve snylter i sommerfuglelarver.

Sjældnere er to såkaldte pragtsnyltefluer, som i disse år spreder sig i Danmark. Især hannernes vinger er farvede og lysreflekterende, hvilket giver et næsten sommerfugleagtigt udseende. Blåvinget pragtsnylteflue (Phasia hemiptera) ses især fra juli til september, mens gylden pragtsnylteflue (Phasia aurigera) træffes fra august til oktober.

2011 09 11 koebenhavn naerum ruthahlburg 2
Gylden pragtsnylteflue (Phasia aurigera). Nærum, 11. sept. 2011. Foto: Ruth Ahlburg.
  

Pragtsnyltefluernes larver snylter i bredtæger og randtæger. Fluerne opsøger tægerne, når disse nyder solen i sensommeren. Man ser af og til et af deres æg på en tæge, som regel ved kanten af scutellum. En inficeret tæge lever videre, men bliver vistnok som regel steril, og efter overvintringen udvikler fluelarven sig inde i tægen.

2011 09 09 viborg veldsbakker soerentolsgaard 4
Stor gødningsrovflue (Asilus crabroniformis). Velds Bakker, 9. sept. 2011.
  

Stor gødningsrovflue

På magre overdrev, som er græsset af kvæg, kan man være heldig at træffe den store gødningsrovflue (Asilus crabroniformis), som er ret udbredt, men ikke almindelig. Den ser faretruende ud, men generer ikke mennesker, idet den lever af insekter, som den fanger omkring de kokasser, hvor den som regel holder til. Dens larve graver sig ned under kokassen, hvor den hovedsageligt lever af gødningsbillelarver. Den voksne flue kan træffes hele sommeren til begyndelsen af oktober.

2011 09 13 favrskov loejstrupskov soerentolsgaard
Almindelig sumpsvirreflue (Helophilus pendulus) i parring på vedbend. Løjstrup Skov, 13. sept. 2011. I baggrunden en droneflue (Eristalis tenax).
 

Udover de omtalte arter, kan man se mange andre fluer i sensommeren og efteråret. Den mest attraktive trækplante, når vi kommer ind i oktober, er vedbend (Hedera helix). Arter, som overvintrer i det voksne stadium, bl.a. spyfluer og dyndfluer, flyver således omkring blomstrende vedbend helt ind i november eller december.

   
Tak

Tak til Ruth Ahlburg for anvendelse af foto af Phasia aurigera. De øvrige fotos er taget af fortfatteren.

 
Referencer

Andersen, M. N., & R. Meyer, 2004: Species diversity, distribution, and conservation status of the Asilidae (Insecta: Diptera) in Denmark. - Steenstrupia 28 (2): 177-241. 

Ball, S., 2005: Arctophila superbiens (Müller, 1776) - Hoverfly Recording Scheme.

Bygebjerg, R., 2004: Snyltefluen Phasia hemiptera (Diptera, Tachinidae) genfundet i Danmark. - Entomologiske Meddelelser 72: 75-77.

Bystrowski, C., [2011]: Phasia aurigera (Egger, 1860). - Polish red data book of animals. 

Gammelmo, Ø., 2010: Gulstripet bjørneblomsterflue Arctophila bombiformis (Fallén, 1810). - Artsdatabanken.no

Gritsch; W., 2011: Tachina fera (Tachina fera). - Fugleognatur.dk

Hansen, M. D. D., [2007]: Trebåndet sumpsvirreflue (Helophilus trivittatus) - Fugleognatur.dk  

- 2011: Stor gødningsrovflue (Asilus crabroniformis). - Fugleognatur.dk

Nielsen, I. C., 1916: Undersøgelser over entoparasitiske Muscidelarver hos Arthropoder. V. - Videnskablige Meddelelser fra Naturhistorisk Forening i København 67: 9-24.  

Rald, E., [2008]: Tørve-silkesvirreflue (Sericomyia silentis) - Fugleognatur.dk

Tolsgaard, S., [2007): Droneflue (Eristalis tenax). - Fugleognatur.dk

- & R. Bygebjerg, 1991: Overvintrende imagines og andre iagttagelser af svirrefluer i vinterhalvåret. - Flora & Fauna 97: 23-31.  

Torp, E., 1993: Danmarks Svirrefluer (Diptera: Syrphidae). Danmarks Dyreliv, Bd. 6. - Apollo Books.