• 2 sjældne starer. Tyndakset Star og Bakke-Star. Hammer, Erik: 1987, 23. årg. nr 1 s. 28-29.
 • 200 plantearter udryddes årligt. Nyt fra tidsskriftbunken: 1980, 16. årg. nr 1 s. 23.
 • Almindelig eller slank Blærerod. Petersen, Bent Vestergaard: 1992, 28. årg. nr 1 s. 18-19.
 • Alrø: Flora. Højager, Søren: 1997, 33. årg. nr 1 s. 12-29.
 • Arum - et vanskeligt bekendstskab. Yde, Tove: 1998, 34. årg. nr. 2 s. 14-17.
 • Atlas Flora Danica. Petersen, Bent Vestergaard: 1991, 27. årg. nr 3 s. 92-96.
 • Bolderslev Skov, Sønderjylland. Nielsen, Pia Kjær, Jonas Lawesson & Finn Borchsenius: 2003. 39. årg. nr 2 s. 9-15.
 • Botanik i Mossø-Saltendalen. Skipper, Lars: 2000, 36. årg. nr. 4 s. 11-19.
 • Botaniske lokaliteter i Århus Amt. Wind, Peter: 1990, 26. årg. nr 2 s. 52-62.
 • Botaniske lokaliteter på Århus Egnen I (Trige Skov). Nielsen, Stig Bachmann: 95, 31. årg. nr 1 s. 32-34.
 • Brabrand Sø: Grødetøj og præstelus. Vegeta tion på Århusegnen. Gregersen, Jens: 1971, 7. årg. nr 1 s. 16-17.
 • Bygholm Sø, nye iagttagelser. Petersen, Bent Vestergaard: 1982, 18. årg. nr 3 s. 117.
 • De Danske Vejskrænter. Henriksen, Hanne: 2006, 42. årg. nr 1 s. 29-34.
 • Eksotisk havneflora i Århus. Skipper, Lars & Torsten Krienke: 2003. 39. årg. nr 4 s. 17-22.
 • Ekstremrigkær i Århus amt. Wind, Peter: 1988, 24. årg. nr 2 s. 46-51.
 • En giftig familie. Yde, Tove: 1996, 32. årg. nr 4 s. 30-32.
 • En stor og bevaringsværdig bestand af Glat Hul læbe. Pedersen, Henrik Ærenlund: 1992, 28. årg. nr 3 s. 90- 97.
 • Endelave: Vegetation. Højager, Søren: 1989, 25. årg. nr 3 s. 64-82.
 • Engen i Hørret Skov - et botanisk laboratorium og et kulturminde. Andresen, Jens: 2005, 41. årg. nr 2 s. 26-33.
 • Et kig på Avnbøgens udbredelse i Danmark. Jensen, Louise Ugilt & Jonas Erik Lawesson: 2003. 39. årg. nr 2 s. 1-4.
 • Feltbotanisk Klub. Christiansen, Søren Grøntved: 1983, 19. årg. nr 1 s. 31.
 • Floraen på Horsens-egnen før og nu (Ashoved Skov, Dysbjerg, Uldrup Bakker, Trekløft-Alant, Kær-Fladbælg). Petersen, Bent Vestergaard: 1987, 23. årg. nr 4 s. 127-131.
 • Floraen ved Brabrand Sø. Nielsen, Stig Bachmann: 1996, 32. årg. nr 4 s. 2-20.
 • Floraregistrering i TBU-distrikt 24 (Horsens). Petersen, Bent Vestergaard: 1988, 24. årg. nr 4 s. 124-127.
 • Foreløbig status over den danske flora. Olsen, Kjeld Jørgen: 1979, 15. årg. nr 1 s. 33-34.
 • Fredede arter i Østjylland. Wind, Peter: 1993, 29. årg. nr 3 s. 66-71.
 • Fur - en øliste med noter. Wessberg, Erik: 2001, 37. årg. nr. 2 s. 1-48.
 • Følfod i blomst 15/1. Højager, Søren: 1967, 3. årg. nr 2 s. 10.
 • Glenstrup Klosterruin. Løjtnant, Bernt: 1997, 33. årg. nr 2 s. 30-31.
 • Grønne enge - men hvor længe. Brandt, Søren: 1987, 23. årg. nr 2 s. 48-55.
 • Hansted Skov. Mere om, Petersen, Bent Vestergaard & Kaj Halberg: 1979, 15. årg. nr 1 s. 16-19.
 • Helgenæs: Vegetation. Laursen, Jørgen Terp: 1990, 26. årg. nr 3 s. 75-97.
 • Herbarium. Sloth, Birgitte: 1972, 8. årg. nr 1 s. 12-13.
 • Hjarnø: Flora. Højager, Søren: 1993, 29. årg. nr 4 s. 119-134.
 • Hjerrisdal - en botanisk vandring. Petersen, Bent Vestergaard: 1986, 22. årg. nr 1 s. 22-25.
 • Holmene på Søby Rev. Vegetationen på Århus egnen. Højager, Søren & Kaj Halberg: 1970, 6. årg. nr 3 s. 50-58.
 • Hulkravet Kodriver. Lange, Christian: 1991, 27. årg. nr 1 s. 24-27.
 • Hvad en græsplæne gemte (jordbunker ved Vestre Ringgade). Petersen, Bent Vestergaard: 1994, 30. årg. nr 1 s. 21-23.
 • Hvad gør hovedjægeren med blomsten? En beretning fra en etnobotanisk ekspedition til Sydamerika. Byg, Anja: 2005, 41. årg. nr 2 s. 35-41.
 • Hvid Gøgeurt. Jensen, Bjarke Huus: 1982, 18. årg. nr 3 s. 116.
 • Hvordan en plante begår selvmord. Hammer, Erik: 1987, 23. årg. nr 4 s. 120-126.
 • Hvornår er en lokalitet færdigundersøgt? (Overdrev ved Bygholm Å). Petersen, Bent Vestergaard: 1996, 32. årg. nr 1 s. 20-25.
 • Indslæbte og forvildede planter i Århus. Krienke, Torsten & Lars Skipper: 2003. 39. årg. nr 1 s. 2-50.
 • Introducerede mosser. Overgaard, Birthe: 2003. 39. årg. nr 1 s. 56-57.
 • Invasion af Kugle-Museurt. Yde, Tove: 1997, 33. årg. nr 2 s. 26-27.
 • Juni-besøg i Pinds Mølle - Vegetation på Århus egnen. Halberg, Kaj: 1970, 6. årg. nr 2 s. 35.
 • Karplantefloraen i Hattemager Skov, Kvottrup Skov og Mose. Pedersen, Henrik Ærenlund: 1987, 23. årg. nr 3 s. 82-93.
 • Kirkedigets reliktplanter. Løjtnant, Bernt: 2007, 43. årg. nr 3 s. 17-20.
 • Kirkens grønne guide. Løjtnant, Bernt: 2007, 43. årg. nr 3 s. 1-16.
 • Klitsamfundet. Jørgensen, Ole Have: 1969, 5. årg. nr 1 s. 14.
 • Kobjælder. Brandt, Søren: 1989, 25. årg. nr 4 s. 132-135.
 • Kridtbruddet Dania en botanisk perle. Olsen, Kjeld: 1976, 12. årg. nr 2 s. 56.
 • Kugle-Museurt i fremgang. Yde, Tove: 1998, 34. årg. nr. 4 s. 22-23.
 • Kæmpe-Bjørneklo. Overgaard, Birthe: 2003. 39. årg. nr 1 s. 58-60.
 • Kæmpe-Star - ny for Århus amt. Pedersen, Henrik Ærenlund: 1984, 20. årg. nr 2 s. 56-58.
 • Langbladet Ranunkel. Højager, Søren: 1968, 4. årg. nr 4 s. 5.
 • Lillering Skov, Tåstrup Sø og Mose: Botanik. Redaktionen: 1986, 22. årg. nr 4 s. 120-138.
 • Lindene i Danmark. Hansen, Louise Berg, Finn Borchsenius & Jonas Lawesson: 2003. 39. årg. nr 2 s. 5-8.
 • Mange kirker er stadig gode reliktplante-lokaliteter. Løjtnant, Bernt: 2007, 43. årg. nr 3 s. 21-24.
 • Mosserne i Vind Skov og Borum Stormose. Odgaard, Bent: 1987, 23. årg. nr 1 s. 20-25.
 • Naturovervågning på en lokalitet med Mygblomst (Liparis loselii). Ravnsted-Larsen, Lis: 1988, 24. årg. nr 2 s. 52-57.
 • Nim Skov. Botaniske lokaliteter på Horsensegnen II. Petersen, Bent Vestergaard: 2001, 37. årg. nr. 3 s. 1-16.
 • Norne, På jagt efter. Olsen, Kjeld: 1982, 18. årg. nr 3 s. 104-105.
 • Norsminde Fjord 1. Vegetation (højere planter). Højager, Søren: 1983, 19. årg. nr 3 s. 88-101.
 • Nyfund af Purpur-gøgeurt. Andersen, Erik B.: 2008, 44. årg. nr 2 s. 38-39.
 • Nørrestrands vegetation. Petersen, Bent Vestergaard: 1983, 19. årg. nr 2 s. 53.
 • Orkideer i græsplænen. Kristensen, Tom Nygaard: 2006, 42. årg. nr 3 s. 15.
 • Orkideer på Horsensegnen. Petersen, Bent Vestergaard & Yde, Tove: 1994, 30. årg. nr 4 s. 122-170.
 • Orkideer som haveukrudt. Hammer, Erik: 1988, 24. årg. nr 1 s. 28-30.
 • Piggen i Randers Fjord. Løjtnant, Bernt & Erik Wessberg: 1994, 30. årg. nr 3 s. 98-104.
 • Planter i Kasted Mose. Højager, Søren: 1972, 8. årg. nr 2 s. 45.
 • Planter som minearbejdere. Nyt fra tidsskriftbunken: 1976, 12. årg. nr 3 s. 89.
 • Planternes tilpasning til kårene i Kasted Mose. Højager, Søren: 1972, 8. årg. nr 2 s. 56.
 • Purpur-Gøgeurt. Petersen, Bent Vestergaard: 1989, 25. årg. nr 4 s. 136-140.
 • Rød planteliste. Nyt fra tidsskriftbunken: 1979, 15. årg. nr 1 s. 31.
 • Sen anemone. Halberg, Kaj: 1971, 7. årg. nr 3 s. 83.
 • Sent blomstrende planter. Halberg, Kaj: 1969, 5. årg. nr 1 s. 16.
 • Sjælden orkide (Skrueaks). Nyt fra tidsskriftbunken: 1979, 15. årg. nr 3 s. 104.
 • Sjældne planter på gravens rand. Petersen, Bent Vestergaard: 1987, 23. årg. nr 4 s. 110-111.
 • Smalbladet Brandbæger (Senecio inaquidens DC.) stod af toget i Århus. - Lidt om floraen på godsbaneterrænet og havnen. Hammer, Erik: 1993, 29. årg. nr 2 s. 44-47.
 • Spændende planlægning af feltsæsonen. Brandt, Søren: 1991, 27. årg. nr 1 s. 30-33.
 • Stenklipperne - en ø-floraliste med noter. Wessberg, Erik: 2000, 36. årg. nr. 2 s. 1-4.
 • Stor Nælde - biologi og kulturhistorie. Yde, Tove: 1999, 35. årg. nr. 1 s. 1-9.
 • Store pileurter i Danmark. Callisen, Carsten: 2003. 39. årg. nr 1 s. 51-55.
 • Søftendalen - voksested for Purpur Gøgeurt. Hammer, Erik: 1987, 23. årg. nr 2 s. 68-73.
 • To orkideer fra Hørret Skov. Halberg, Kaj: 1971, 7. årg. nr 3 s. 69.
 • Totalregistrering af reliktplanter i Mariager Kommune. Løjtnant, Bernt & Kim Elnef: 2007, 43. årg. nr 3 s. 25-45.
 • Tunø: Vegetation. Højager, Søren: 1991, 27. årg. nr 4 s. 131-165.
 • Tyndakset Gøgeurt. Petersen, Bent Vestergaard: 1988, 24. årg. nr 1 s. 4-17.
 • Udbredelsen af Hylde-Gøgeurt i Århus amt. Pedersen, Henrik Ærenlund: 1984, 20. årg. nr 2 s. 64-66.
 • Uldrup Bakker - Floraen på Horsens-egnen før og nu. Petersen, Bent Vestergaard: 1987, 23. årg. nr 4 s. 128.
 • Vandkarse. Petersen, Bent Vestergaard: 1983, 19. årg. nr 1 s. 18-21.
 • Vandranke. Laursen, Kit Dyhr: 2003. 39. årg. nr 4 s. 1-4.
 • Vegetation i Bjerregrav Mose. Redaktionen: 1981, 17. årg. nr 2 s. 46-50.
 • Vegetation i Mørke Kær. Redaktionen: 1982, 18. årg. nr 2 s. 45.
 • Vegetation på Århusegnen, Hørret Eng. Halberg, Kaj: 1971, 7. årg. nr 2 s. 44-45.
 • Venø - en ø-floraliste med noter. Wessberg, Erik: 1999, 35. årg. nr. 4 s. 1-27.
 • Vind Skov og Borum Stormose: Botanik. Laursen, Jørgen Terp: 1986, 22. årg. nr 3 s. 75.
 • Århusskovenes Flora. Pedersen, Henrik Ærenlund & Anne Murmann Hansen: 1998, 34. årg. nr. 1 - Temanummer