Publiceret d. 28. jan. 2013

Jørgen Terp Laursen


Mårhunden (Nyctereutes procyomoides) er et invasivt pattedyr, der hører til hundefamilien (Canidae). Den er ikke hjemmehørende i den danske natur, men er nu i færd med at erobre store dele af især Jylland.

I 2012 blev der fanget og aflivet 22 mårhunde på Djursland. Desuden blev der aflivet et par med unger, som ynglede ved Katholm Gods. Et så stort antal på et så relativt lille areal vil nok overraske de fleste, men det er min umiddelbare vurdering, at mårhunden synes at indpasse sig bedre i det danske landskab end vaskebjørnen. Flere mårhunde (hanner) er blevet påført GPS-sendere, så man har mulighed for at følge dem i landskabet. Og mårhunden kan tilbagelægge store afstande, for et par år siden fulgte man således via PC-overvågning en mårhund, der havde vandret mindst 613 km i Nordjylland.

2008 usa omaha henrydoorlyzoo joshmore
Mårhund fotograferet i The Omaha's Henry Doorly Zoo, Nebraska, USA; 2008. Foto: Josh More (guppiecat).
 

Mårhunden stammer fra Østasien. Fra 1928 og særligt i årene 1948-55 udsatte man over 9.000 mårhunde i den vestlige del af det daværende Sovjetunionen for at berige pelsdyrfaunaen. Herfra har arten spredt sig i Østeuropa til Tyskland, sydpå til de nordlige dele af Østrig og Ungarn, nordpå til de baltiske lande, Finland og de nordlige dele af Sverige og Norge - samt nu også til Danmark. Vi afventer nu en samlet status over mårhundens udbredelse og bestandsudvikling her i landet.
   

Tak for faktuelle oplysninger til Erik Høst-Madsen, som er ansat af Natur-styrelsen til at lokalisere, fange og aflive mårhunde i Danmark; og til Josh More, Minneapolis, USA (Starmind.org) for anvendelse af hans foto fra Flickr.

 
Referencer

DAISIE, [2013]: Nyctereutes procyomoides - Europe-aliens.org

6/2 2011: Mårhund i Danmark. - Jaegernesmagasin.dk

13/4 2012: Fynsk mårhund skal forråde artsfæller. - Fyens.dk

29/5 2012: Mårhund. - Naturstyrelsen.dk