fp2010-1

GEJRFUGLEN (46:1) 2010 - 52 s.
----------------------------------------------------------------------------
Noget om Helt (Coregunus lavaratus) (1-8)
Allearter.dk - en samlet dansk artsliste (9-18)
Viftevinger - en lidet kendt insektgruppe (19-24)
Rødehavet - livet over og under overfladen (25-32)
Bølmesbakke - et velbevaret østjysk hedekrat (33-36)
Peter Forsskål og hans betydning for biologien (37-40)
Boganmeldelser (41-44)
Generalforsamling (45-48)

fp2010-2

GEJRFUGLEN (46:2) 2010 - 48 s.
----------------------------------------------------------------------------
Insektlivet i Uldum Kær (1-14)
Rødmus og andre pattedyr i haven (15-22)
Trompetblad ved Salten Langsø (23)
Operation nødstedte småkravl (29-30)
Botaniske strøtanker fra Århus Havn (31-32)
Øjne i vand - hvad og hvordan ser benfisk? (33-44)

fp2011-1

GEJRFUGLEN (47:1) 2011 - 52 s.
----------------------------------------------------------------------------
Skarven i Danmark og den nye forvaltningsplan - en status (3-6)
Flittige bier og klodsede oliebiller - så er det forår (7-10)
Gejrfuglen retro: Halvfjerdsernes himmelstorm (11-14)
Tunø - en opdatering (15-19)
En mark ved kasted/Geding Moser (20-22)
De boblende rev ved Hirsholmene (23-27)
Miljøpolitik og efterlønsdebat (28-31)
Anmeldelse: Ude i vildnisset (32-34)
En ordentlig mundfuld (35-36)
Blåplettet stålorm (Anguis fragilis colchius) (37-39)
Temadag: Hotspots i dansk natur (40-43)
Referat af ØBF's generalforsamling 2011 (44-46)
Sket & set (47-50)

fp2011-2

GEJRFUGLEN (47:2) 2011 - 48 s.
----------------------------------------------------------------------------
Pragtløbebiller og andre leddyr ved Gyttegård Plantage (3-8)
Reportage fra Østerild - I (9-12)
Reportage fra Østerild - II (9-15)
Reportage fra Østerild - III (16-18)
Østerild i tilbageblik (19-22)
Pattedyr på Vorsø - status 2011 (23-30)
Danske fund af gulrandet fladløber (Nebria livida) (31-33)
Spektakulære fluer (Diptera) i sensommeren (34-38)
Projekt troldflagermus (39-40)
Efterlysning: Rørhøg i Østjylland (41)
Naturcentrene Sølyst og Ørnereden skal nedlægges (42-44)
Hva' er der los? (44-45)
Ekskursioner (46)

fp2012-1

GEJRFUGLEN (48:1) 2012 - 44 s.
----------------------------------------------------------------------------
Redningsplan for kirkeuglen (Athena noctua) i Danmark (3-13)
Birk og svampe: Samarbejde i naturen (14-16)
Vinteraktivitet i Universitetsparken (17-21)
Hvad udad tabes - i Botanisk Have (22-24)
Penionerede sumpskildpadder i Stadionsøerne (25-27)
Vinderbilleder i fotokonkurrencen 2011 (27-28)
Anmeldelse: Alt om Aarhus Ådal og Brabrand Sø (29-30)
Temadag: Danmarks arter - arternes Danmark (31-34)
Referat af ØBF's generalforsamling 2012 (35-37)
Orientering til ØBF's medlemmer (37-38)
Sket & set (39-42)