• Alrø: Padder og krybdyr. Højager, Søren: 1997, 33. årg. nr 1 s. 30.
 • Amphibie-reservat 2. Skriver, Peter: 1979, 15. årg. nr 3 s. 88-89.
 • Amphibie-reservat 3. Skriver, Peter: 1980, 16. årg. nr 3 s. 86-88.
 • Amphibie-reservat 4. Skriver, Peter: 1982, 18. årg. nr 1 s. 11-13.
 • Amphibie-reservat 5. Skriver, Peter: 1982, 18. årg. nr 3 s. 100-103.
 • Amphibie-reservat 6. Skriver, Peter: 1983, 19. årg. nr 3 s. 104-108.
 • Amphibie-reservat 7. Skriver, Peter: 1984, 20. årg. nr 2 s. 67-69.
 • Amphibie-reservat 8. Skriver, Peter: 1985, 21. årg. nr 3 s. 107-109.
 • Amphibie-reservat 9. Skriver, Peter: 1987, 23. årg. nr 1 s. 16-18.
 • Amphibie-reservat. Skriver, Peter: 1978, 14. årg. nr 2 s. 52-53.
 • Atlas - nyt (Padder og Krybdyr). Nyt fra tidsskriftbunken: 1982, 18. årg. nr 2 s. 76.
 • Atlasundersøgelse af padder og krybdyr. Fog, Kåre: 1977, 13. årg. nr 1 s. 25-26.
 • Atlasundersøgelse. Laursen, Jørgen Terp: 1979, 15. årg. nr 2 s. 48-50.
 • Atlasundersøgelsen, Padder og krybdyr. Fog, Kåre: 1978, 14. årg. nr 1 s. 28-30.
 • Atlasundersøgelsen. Fog, Kåre: 1978, 14. årg. nr 2 s. 68-71.
 • En bynær bestand af Butsnudet Frø. Henriksen, Keld: 1995, 31. årg. nr 3 s. 10-11.
 • Endelave: Padder og krybdyr. Højager, Søren: 1989, 25. årg. nr 3 s. 83-84.
 • Endnu en skildpadde i det midtjyske ! Skipper, Lars: 2004. 40. årg. nr 1 s. 38-39.
 • Et atlaskvadrat. Bang, Mogens: 1980, 16. årg. nr 3 s. 101.
 • Et sort firben. Laursen, Jørgen Terp: 1996, 32. årg. nr 1 s. 6-7.
 • Europæisk sumpskildpadde, lever den stadig i Danmark? Kjærgaard, Jan: 1997, 33. årg. nr 2 s. 6-11.
 • Farvevariation hos danske krybdyr. Kjærgaard, Jan: 1982, 18. årg. nr 3 s. 110-115.
 • Glatsnog (Coronella austriaca) - Registrering i naturen. Kristensen, Hans Viborg: 2008, 44. årg. nr 3 s. 1-20.
 • Grøn Frø på Helgenæs - registrering og pleje. Laursen, Jørgen Terp: 1996, 32. årg. nr 2 s. 23- 39.
 • Grøn Frø. Laursen, Jørgen Terp: 1989, 25. årg. nr 4 s. 144-146.
 • Grønbroget Tudse på Samsø - en pilotundersøgelse. Laursen, Jørgen Terp: 1993, 29. årg. nr 3 s. 93-103.
 • Grønbroget Tudse på Samsø. Amtkjær, Jens: 1987, 23. årg. nr 4. 112-118.
 • Grønbroget Tudse. Amtkjær, Jens: 1989, 25. årg. nr 4 s. 141-143.
 • Grønbroget Tudse. Amtkjær, Jens: 1994, 30. årg. nr 1 s. 8-9.
 • Helgenæs: Padder og krybdyr. Laursen, Jørgen Terp: 1990, 26. årg. nr 3 s. 99-102.
 • Hjarnø: Padder og krybdyr. Højager, Søren: 1993, 29. årg. nr 4 s. 134.
 • Hugorm som fuglejæger. Kjærgaard, Jan: 1981, 17. årg. nr 3 s. 116-117.
 • Hugormen - et drama. Laursen, Jørgen Terp: 1997, 33. årg. nr 2 s. 35.
 • Højager, Søren (Sammenskrevet af): 1984, 20. årg. nr 3 s. 123.
 • Krybdyr omkring Mossø og Salten Langsø. Kjærgaard, Jan: 2000, 36. årg. nr. 4 s. 42-45.
 • Lillering Skov, Tåstrup Sø og Mose: Padder og Krybdyr. Redaktionen: 1986, 22. årg. nr 4 s. 139-145.
 • Løgfrøen. Nielsen, Susanne Munk & Thøger Dige: 1996, 32. årg. nr 1 s. 10-16.
 • Løvfrø-projektet. Skriver, Peter: 1986, 22. årg. nr 1 s. 4-11.
 • Norsminde Fjord 2: Fisk, padder, krybdyr og pattedyr. Højager, Søren: 1984, 20. årg. nr 1 s. 22- 27.
 • Nu får de fred: Pr 1. januar 1979 bliver Danmarks padder og krybdyr fredet. Nyt fra tidsskriftbunken: 1978, 14. årg. nr 3 s. 104.
 • Overvintrende Butsnudede Frøer. Skriver, Peter: 1986, 22. årg. nr 4 s. 152-155.
 • Overvintrende Stor Vandsalamander. Laursen, Jørgen Terp: 1994, 30. årg. nr 3 s. 110-113.
 • Padder og Krybdyr i Bjerregrav Mose. Redaktionen: 1981, 17. årg. nr 2 s. 51.
 • Padder og Krybdyr i Kasted Mose. Højager, Søren: 1972, 8. årg. nr 2 s. 58.
 • Padder og Krybdyr i Mørke Kær. Redaktionen: 1982, 18. årg. nr 2 s. 54.
 • Padder og Krybdyr på Samsø. Laursen, Jørgen Terp: 1983, 19. årg. nr 2 s. 54-56.
 • Padder omkring Mossø og salten Langsø. Kjærgaard, Jan: 2000, 36. årg. nr. 4 s. 38-41.
 • Padders krav til ynglevand. Kjærgaard, Jan: 1985, 21. årg. nr 1 s. 16-17.
 • Pressemeddelelse fra Fredningsstyrelsen om forslag til fredning af krybdyr og padder: 1980, 16. årg. nr 3 s. 102.
 • Skildpadder i det midtjyske - og resten af Danmark. Tversted, Martin, 2004. 40. årg. nr 2 s. 9-10.
 • Sort Hugorm – en opdatering. Laursen, Jørgen Terp: 2007, 43. årg. nr 2 s. 40-42.
 • Sort Hugorm – en østjysk sjældenhed. Laursen, Jørgen Terp: 2007, 43. årg. nr 1 s. 1-6.
 • Stor Vandsalamander. Amtkjær, Jens: 1979, 15. årg. nr 2 s. 44-47.
 • Stor Vandsalamander. Amtkjær, Jens: 1985, 21. årg. nr 1 s. 2-15.
 • Sumpskildpadde på Samsø. Lamberg, K.: 1984, 20. årg. nr 2 s. 59.
 • Tunø: Padder og Krybdyr. Højager, Søren: 1991, 27. årg. nr 4 s. 169-171.
 • Vind Skov og Borum Stormose: Padder og Krybdyr. Laursen, Jørgen Terp: 1986, 22. årg. nr 3 s. 86.
 • Vådområderne i Hinnerup kommune: Padder.