Publiceret d. 16. aug. 2014

Bent Vestergaard Petersen


D. 4. juli var jeg på Skamlingsbanken for at tilse Kolding Kommunes plejetiltag - samt for at observere og fotografere årstidens flora og fauna.

andrena hattorfiana
Blåhatjordbi (Andrena hattorfiana). T.v. hun med karakteristisk, delvis rødligt 1.-2. bagkropsled og delvis pollenfyldte samlehår på baglåret. Foto: Jakob Leonhard. T.h. den næsten ensfarvede, mørke han. Foto: S. Tolsgaard.
   

Efter at have fotograferet en del sommerfugle og biller, især i blomsterne af blåhat (Knautia arvensis), kom så dagens største oplevelse: En blåhatjordbi (Andrena hattorfiana) kom på besøg, tøvede et par sekunder - og fløj videre til den næste blåhat. Denne solitære bi har en interessant og meget specialiseret yngleadfærd: Hunnen graver ynglegange i varm og sandet jordbund, hvor den indretter spisekamre til sine larver. Derefter flyver den omkring, idet den udelukkende indsamler de rosafarvede pollen fra blåhat til at fodre sine larver med. Blåhatjordbien kan derfor kun leve, hvor der er mange blåhat - dvs. på åbne, blomsterrige bakker og skrænter, og arten er derfor i tilbagegang og ret sjælden i Danmark. Det kan tilføjes, at jeg d. 21. juli tillige fandt 2 eks. af blåhatjordbien ved Ferup Sø i Vester Nebel Ådal.

2014 07 skamlingsbanken jakob leonhard
Blåhathvepsebi (Nomada armata), Skamlingsbanken, 17. juli 2014. Foto: Jakob Leonhard.
    

Da jeg fortalte min kollega Jakob Leonhard om mit fund, blev han nysgerrig og tog nogle dage efter selv en tur til Skamlingsbanken for at kigge efter den sjældne bi. Han fandt dog ikke blåhatjordbien på sin tur, men vendte hjem med et fotografi af en anden bi, som også havde siddet i en blåhat. Og stor var begejstringen, da det viste sig, at han havde fotograferet en blåhathvepsebi (Nomada armata), en art som ikke var kendt fra Sydjylland i nyere tid. Den opsporer og lægger æg i rederne af blåhatjordbien, hvor dens larver æder de pollen, som blåhatjordbiens larve skulle have haft - en snyltende adfærd, der minder om gøgens. Blåhathvepsebien er således endnu mere specialiseret end blåhatjordbien. I Danmark kendes kun enkelte, spredte fund fra Jylland, og arten er sjælden og truet overalt i Europa.

2014 07 skamlingsbanken bvpetersen
Udsigt over lysåbent overdrev fra Skamlingsbanken. Foto: Bent V. Petersen.
   

Det er derfor glædeligt at kunne afrunde denne beretning med den oplysning, at Kolding Kommune for nylig har modtaget et større millionbeløb fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til Almene Formaal, som bl.a. bl.a. vil medføre rydning og afgræsning af flere arealer i området omkring Skamlings-banken, hvilket vil være til gavn for både blåhat - og dens følge af stærkt specialiserede bier.
   

Referencer

Hansen, M. D. D., [2012]: Blåhatjordbi (Andrena hattorfiana) - www.fugle-ognatur.dk

Larsson, M. & M. Franzén, 2007: Critical resource levels of pollen for the declining bee Andrena hattorfiana (Hymenoptera, Andrenidae) - www.science-direct.com

Nielsen, K. D., 2014: To sjældne og truede insektarter fundet ved Skamlings-banken - www.ugeavisen.dk