Publiceret d. 18. febr. 2015
Jan Kjærgaard

  
På en tur ved Sminge Sø d. 29. juli 2012 bemærkedes, at der på flere delvis udfladede muldskud lå ophobninger af vinger fra især blåbåndet pragtvandnymfe (Calopteryx splendens); dog også enkelte vingesæt af andre vandnymfer. De mange vinger lå øjensynlig afklippet af et rovdyr, og det nærliggende spørgsmål dukkede naturligvis op: Hvem - og hvorfor lige på sandpletterne?

calopteryx splendens cdammnoergaard
Vinger af blåbåndet pragtvandnymfe på muldskud; Sminge, 29. juli 2012. Foto: Claus Damm Nørgaard.
  

Vi tjekkede nabolaget i græsset udenom. Her var kun ganske få vingesæt, så det var ikke kun pga. umiddelbar synlighed, at de især blev observeret på muldskuddene. Nu måtte vi undersøge fænomenet nærmere. Måske var der på nogle af de pletter, hvor ansamlingen var lavere, en tilbøjelighed til at vingerne lå tættere ud mod randen end midtpå. Sandpletterne blev tjekket nøje for huller, men der var ingen synlige i overfladen. Ligeledes tjekkede vi for, om der evt. kunne sidde edderkoppespind - men uden held.

Vi er ikke meget i tvivl om, at det er et dyr, der æder vandnymfer i rå mængder, men hvem, og hvorfor lige sådanne steder? Når man ser pragtvandnymferne sidde, er det oftest i vegetationen, så en idé om, at den opvarmede jord måske tiltrak dem, så de her var nemme at tage, fx for en spidsmus, tiltalte os ikke.

Nu havde vi et problem, der bare skulle løses. Hvem åd vores pragtvandnymfer: Fugle, edderkopper, guldsmede, spidsmus, måske flagermus eller hvad? Det bedste bud var nok en fugl, der mest holder til på jorden, for sad den i et træ, var der ikke mening i ophobningen. Men hvem kunne det så være?

I den situation er der vel ikke andet at gøre end at spørge. Entomologen Uffe Terndrup havde måske noget af svaret, idet han straks foreslog hvid vipstjert (Motacilla alba) som den skyldige. Det giver mening, idet den er almindelig i området, og man kan sagtens forestille sig, at den plukker pragtvandnymferne af siv og tagrør, og derpå må lande for at plukke vingerne af, inden den æder kroppen.

motacilla calopteryx stolsgaard
Er det mon hvid vipstjert (t.v.), som klipper vingerne af blåbåndet pragt-vandnymfe (t.h.)? Fotos: S. Tolsgaard.
  

Men hvorfor så ikke bare anvende nærmeste sted, men gøre sig den umage at flyve hen til muldskuddene? Her havde konservator Jens Kirkeby muligvis svaret: Den tager dem tidligt om morgenen, hvor græsset er dugvådt. Hvad er mere irriterende end af få våde fjer? Så hellere flyve hen på de bare pletter. Endelig en fornuftig forklaring på vores undren: Det må simpelthen være resterne fra hvid vipstjerts morgenmåltider!

Gad vide om fænomenet også ses andre steder?
 

Kontakt:

Jan Kjærgaard
Naturstyrelsen
Vejlsøvej 12
8600 Silkeborg
Tlf. 72543943


Referencer:

Dofbasen, [2014]: Hvid Vipstjert (Motacilla alba) - www.dofbasen.dk

Dylmer, E. & al., [2014]: Blåbåndet pragtvandnymfe (Calopteryx splendens) - www.fugleognatur.dk