Publiceret d. 22. marts 2015
Jørgen Terp Laursen
     

I en periode henover nytåret 2013-2014 fik Danmark et sjældent besøg af ismågen, der ellers har hjemme i arktiske egne og regnes for verdens sjældneste mågeart med en totalbestand på ca. 40.000 individer.

2013 12 22 hanstholm jtlaursen 1
Ismågen i Hanstholm Havn, 22. dec. 2013. Foto: J. T. Laursen.

Det er kun 8. gang arten er meldt i Danmark - denne gang i Hanstholm Havn. I samme periode kunne man se andre usædvanlige mågearter, som dværgmåge, gråmåge og hvidvinget måge. I Hansted Reservatet kunne man desuden opleve mosehornugle og den sjældne sneugle, sidstnævnte blev desuden observeret omkring Hanstholm Havn.

Så det var begivenheder, der ville noget for ornitologer. De kom fra hele Norden, Tyskland, Holland og Østrig for at se ismågen -en ungfugl, der var særdeles tillidsfuld og måske ikke tidligere har været i kontakt med mennesker.

Ismågen, der blandt andet yngler på Svalbard, regnes for at være den nordligst ynglende fugleart overhovedet og er helt afhæng af drivisen, idet den over-vintrer i havområdet mellem Canada og Grønland. Så ismågen i Hanstholm var virkelig kommet ud af kurs.

2013 12 22 hanstholm jtlaursen 2
Ismågen på vingerne; Hanstholm 22. dec. 2013. Foto: J. T. Laursen

   

Arten følger ofte efter isbjørne i håb om at finde rester fra deres byttedyr. Nu kunne man tro, at ismågen lever ubekymret i det kolde nord, men sådan forholder det sig desværre ikke. En art, der lever under så ekstreme forhold, er meget afhængig af stabiliteten i det økologiske system i yngleområdet, ikke mindst tilstedeværelse af drivis.

Sammen med isbjørnen er ismågen truet af klimaændringer, primært fordi det er blevet vanskeligere at finde fødeemner. Forskere har registreret en bestands-tilbagegang på ca. 20 pct. i Canada, og arten har fået status som ”Næsten truet”. Så skal vi sikre ismågen en fremtid, er det vigtigt at få kortlagt og beskyttet ynglekolonierne. Om det så er tilstrækkeligt, i det sårbare arktiske miljø, vil kun fremtiden kunne vise.
    

Referencer

Nielsen, A. & P., [2006]: Ismåge (Pagophila eburnea) - fugleognatur.dk

Skriver, J., 2014: Sjælden ismåge holder hof i Hanstholm - dof.dk

Wikipedia [2015]: Ivory gull - en.wikipedia.org